ALGEMENE INHOUD

Takken van de geologie

Geologie is de wetenschappelijke studie van de aarde, haar materialen, processen en geschiedenis. Het is een breed vakgebied dat kan worden onderverdeeld in verschillende takken, die zich elk richten op specifieke aspecten van de samenstelling, structuur en geschiedenis van de aarde. Hier zijn enkele van de belangrijkste takken van de geologie:

 1. Fysische geologie: Deze tak houdt zich bezig met de studie van de materialen van de aarde, inclusief mineralen en rotsenen de processen die het aardoppervlak vormen en wijzigen, zoals verwering, erosie, platentektonieken vulkanische activiteit.
 2. Mineralogie: Mineralogie is de studie van mineralen, hun eigenschappen, kristalstructuren en gebeurtenissen in de natuur. Mineralogen identificeren en classificeren mineralen op basis van hun fysische en chemische kenmerken.
 3. leer der gesteenten: Petrologie richt zich op de studie van gesteenten, hun oorsprong, vorming, classificatie en de processen die daarbij optreden leiden aan hun transformatie van het ene type naar het andere.
 4. Structurele geologie: Structurele geologen bestuderen de vervorming van rotsen en geologische structuren zoals fouten en plooien, in een poging de krachten te begrijpen die deze vervormingen veroorzaken en de gevolgen voor de aardkorst.
 5. Sedimentologie: Sedimentologie is de studie van sedimentair gesteente en de processen die betrokken zijn bij hun vorming, inclusief afzetting, transport en diagenese. Het biedt vaak inzicht in vroegere omgevingen en de geschiedenis van de aarde.
 6. stratigrafie: Stratigrafie omvat de studie van gesteentelagen (lagen) en hun chronologische volgorde, waardoor een relatieve en absolute tijdlijn van de geschiedenis van de aarde wordt vastgesteld.
 7. geomorfologie: Geomorfologen onderzoeken de landvormen en landschappen op het aardoppervlak, waarbij wordt bestudeerd hoe ze worden gevormd door geologische processen zoals erosie, verwering en tektoniek.
 8. vulkanologie: Vulkanologie is de studie van vulkanen, vulkanische processen en vulkanische landvormen. Het omvat het begrijpen van vulkaanuitbarstingen, de samenstelling van magma en vulkanische gevaren.
 9. Geofysica: Geofysica past natuurkundige principes toe om het binnenste van de aarde en haar fysieke eigenschappen te bestuderen, inclusief seismiciteit, zwaartekracht, magnetische velden en elektrische geleidbaarheid.
 10. Geochemie: Geochemie onderzoekt de verspreiding en het gedrag van elementen en isotopen in de aardkorst en hoe deze geologische processen beïnvloeden.
 11. palaeontologie: Paleontologie houdt zich bezig met de studie van vorige levens fossielen, helpen de geschiedenis te reconstrueren en evolutie van het leven op aarde.
 12. Milieugeologie: Milieugeologen beoordelen de interactie tussen geologie en het milieu, waarbij ze natuurlijke gevaren, grondwatervoorraden en de menselijke impact op de systemen van de aarde bestuderen.
 13. hydrogeologie: Hydrogeologen bestuderen de verspreiding en beweging van grondwater in de ondergrond en de interactie ervan met geologische formaties.
 14. Technische geologie: Technische geologen passen geologische principes toe op civieltechnische projecten, beoordelen geologische gevaren en zorgen voor de stabiliteit van constructies.
 15. Planetaire geologie: Planetaire geologie richt zich op de geologie van andere hemellichamen in het zonnestelsel en daarbuiten, inclusief planeten, manen, asteroïden en kometen.

Deze takken overlappen elkaar vaak en vullen elkaar aan, wat bijdraagt ​​aan een alomvattend begrip van het verleden, het heden en de toekomst van de aarde. Geologen gebruiken hun kennis om verschillende uitdagingen aan te pakken, van de verkenning van hulpbronnen tot milieubehoud en gevarenbeoordeling.

Historische geologie

VULCANOLOGIE

TECHNISCHE GEOLOGIE

PALEONTOLOGIE

MINERALE AANBETALINGEN

PETROLOGIE

Natuurlijke Hulpbronnen

AARDOLIE GEOLOGIE

STRUCTURELE GEOLOGIE

ERTS MINERALEN

GEOFYSICA

HYDROGEOLOGIE

SEDIMENTOLOGIE