Home Geologische takken Historische geologie

Historische geologie

Historische geologie is een tak van de geologie die zich richt op de studie van de geschiedenis van de aarde, met name de processen en gebeurtenissen die de planeet in de loop van de geologische tijd hebben gevormd. Het omvat het onderzoek van rotsformaties, fossielen en andere geologische kenmerken om het verleden van de aarde te reconstrueren.

De Hoba-meteoriet, Namibië: de grootste bekende meteoriet op aarde

De Hoba-meteoriet, gelegen nabij Grootfontein in Namibië, is de grootste bekende meteoriet op aarde, zowel qua massa als qua volume. Ontdekt in 1920 door...

De Willamette-meteoriet: de grootste meteorieten ooit gevonden in de VS

De Willamette-meteoriet is een van de grootste meteorieten die ooit in de Verenigde Staten zijn gevonden en is geclassificeerd als een ijzermeteoriet. Het is...

Oorsprong van water op aarde

Water is een fundamenteel en onmisbaar onderdeel van de aarde en speelt een cruciale rol in het levensonderhoud en het functioneren van verschillende geologische...

De geologische evolutie van continenten

Continenten zijn grote, aaneengesloten landmassa's die het aardoppervlak vormen. Ze bestaan ​​voornamelijk uit continentale korst, die verschilt van oceanische korst....

De vroege atmosfeer en oceanen van de aarde

De vroege atmosfeer en oceanen van de aarde spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de evolutionaire geschiedenis van de planeet en het creëren van de omstandigheden die nodig zijn voor het leven...

Gestreepte ijzerformaties (BIF's)

Banded Iron Formations (BIF's) zijn onderscheidende eenheden van sedimentair gesteente die zijn samengesteld uit afwisselende lagen ijzerrijke mineralen, voornamelijk hematiet en magnetiet, en silicarijke mineralen...

Broeikasgassen in de geologische geschiedenis

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde die warmte vasthouden. Ze laten zonlicht vrijelijk de atmosfeer binnendringen, maar houden een deel van de hitte tegen...

Milankovitch-cycli

Milankovitch-cycli, ook bekend als orbitale of astronomische cycli, verwijzen naar de variaties in de baan van de aarde en de axiale kanteling die gedurende lange perioden optreden...

Paleoklimaatindicatoren

Paleoklimaatindicatoren zijn verschillende bewijsstukken uit het verleden die wetenschappers gebruiken om klimatologische omstandigheden uit het verleden te reconstrueren. Deze indicatoren helpen onderzoekers natuurlijke...

Evolutie van het leven

Evolutie is een fundamenteel proces dat de veranderingen in erfelijke eigenschappen van populaties over opeenvolgende generaties beschrijft. Het is het mechanisme waardoor het leven...

Vorming van de maan

De maan, de enige natuurlijke satelliet van de aarde, heeft al eeuwenlang de menselijke fascinatie geboeid en speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de dynamiek van onze planeet. Eigenschappen van...

Vorming van de aarde

In de enorme uitgestrektheid van de kosmos komt ons thuis, de aarde, naar voren als een opmerkelijk hemellichaam, dat de handtekening draagt ​​van een complexe en ontzagwekkende...