Een Petrogeoloog, ook wel bekend als a Petroleum Geoloog, is een professionele geoloog die gespecialiseerd is in de studie van de oorsprong, distributie en winning van aardolie en aardgas. Ze gebruiken een combinatie van geologische, geofysische en technische technieken om potentiële olie- en gasreserves te identificeren en evalueren, en om de haalbaarheid van boren en productie te beoordelen. Petrogeologen werken in verschillende omgevingen, waaronder olie- en gasbedrijven, overheidsinstanties, adviesbureaus en academische instellingen. Ze spelen een cruciale rol in de energiesector en helpen de veilige en duurzame winning van koolwaterstoffen te garanderen en tegelijkertijd de risico's en gevolgen voor het milieu te beheersen.

Petroleumgeoloog

Wat doen petroleumgeologen?

Petroleumgeologen zijn professionals die gespecialiseerd zijn in de studie van de geologie van de aarde en de relatie ervan tot de vorming, winning en beheer van aardolie- en aardgasbronnen. Hun werk omvat doorgaans:

 1. Potentiële bronnen van aardolie identificeren: Aardoliegeologen analyseren geologische gegevens en kaarten om gebieden te identificeren die mogelijk koolwaterstoffen bevatten deposito's.
 2. Uitvoeren van proefboringen: Zodra een potentiële bron is geïdentificeerd, voeren petroleumgeologen proefboringen uit om de omvang en kenmerken van de afzetting te bepalen.
 3. Productieplannen ontwikkelen: Op basis van de resultaten van hun proefboringen ontwikkelen Petroleumgeologen productieplannen die schetsen hoe de olie of het gas het meest efficiënt kan worden gewonnen.
 4. Zorgen voor milieu- en veiligheidsnormen: Aardoliegeologen zorgen ervoor dat de exploratie en productie van olie en gas op een veilige en milieuverantwoorde manier wordt uitgevoerd.
 5. Risico's en voordelen evalueren: Petroleumgeologen evalueren de risico's en voordelen die gepaard gaan met de olie- en gasproductie om ervoor te zorgen dat deze op de lange termijn economisch levensvatbaar en duurzaam is.
 6. Samenwerken met andere professionals: Petroleumgeologen werken samen met een verscheidenheid aan andere professionals, waaronder ingenieurs, milieuwetenschappers en regelgevende functionarissen, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de olie- en gasproductie goed worden beheerd.

Over het geheel genomen spelen petroleumgeologen een cruciale rol in de energiesector door de veilige en duurzame winning van koolwaterstoffen te helpen garanderen en tegelijkertijd de milieurisico's en -effecten te beheersen.

Vacatures voor Petroleum Geoloog

Er is veel vraag naar aardoliegeologen in de energiesector, vooral in de olie- en gassector. Enkele van de vacatures die beschikbaar zijn voor aardoliegeologen zijn onder meer:

 1. Exploratiegeoloog: Deze geologen zijn verantwoordelijk voor het identificeren van potentiële olie- en gasreserves door geologische gegevens te analyseren en veldstudies uit te voeren.
 2. Reservoiringenieur: Reservoiringenieurs werken nauw samen met geologen om de omvang en locatie van olie- en gasreserves te schatten en plannen te ontwikkelen voor de winning ervan.
 3. Productiegeoloog: Productiegeologen werken aan bestaande olie- en gasvelden om de productie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de reservoirs efficiënt worden leeggemaakt.
 4. Booringenieur: Booringenieurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van boorprogramma's om olie en gas uit de grond te halen.
 5. Onderzoekswetenschapper: Petroleumgeologen kunnen ook werken in onderzoeksinstellingen en universiteiten, waar ze onderzoek doen naar verschillende aspecten van aardolie geologie en het ontwikkelen van nieuwe technieken voor de exploratie en productie van olie en gas.
 6. Milieuadviseur: Aardoliegeologen kunnen ook werken als milieuadviseurs en bedrijven helpen de milieueffecten van hun exploratie- en productieactiviteiten te minimaliseren.

Wie huurt een petroleumgeoloog in?

Aardoliegeologen worden doorgaans ingehuurd door olie- en gasexploratie- en productiebedrijven, maar ook door overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Tot de topwerkgevers in de sector behoren grote oliemaatschappijen zoals ExxonMobil, Chevron en Royal Dutch Shell, maar ook kleinere onafhankelijke exploratie- en productiebedrijven. Bovendien werken sommige aardoliegeologen in de academische wereld, waar ze lesgeven en onderzoek doen aan universiteiten en hogescholen.