Mount Rushmore is een beroemd Amerikaans monument gelegen in de Black Hills van South Dakota, USA. Het toont de gebeeldhouwde gezichten van vier iconische Amerikaanse presidenten, uitgehouwen in de zijkant van een graniet berg. De presidenten afgebeeld op Mount Rushmore zijn:

 1. George Washington: George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten en Founding Father, speelde een cruciale rol in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de totstandkoming van de Amerikaanse grondwet.
 2. Thomas Jefferson: Bekend om zijn rol bij het schrijven van de Onafhankelijkheidsverklaring, was Thomas Jefferson de derde president van de Verenigde Staten en wordt hij ook gevierd als staatsman, architect en filosoof.
 3. Theodore Roosevelt: Als de 26e president van de Verenigde Staten wordt Theodore Roosevelt herinnerd vanwege zijn bijdragen aan natuurbehoud, progressief beleid en zijn leiderschap tijdens het begin van de 20e eeuw.
 4. Abraham Lincoln: Wellicht een van de beroemdste Amerikaanse presidenten, Abraham Lincoln, was de 16e president tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en staat bekend om zijn inspanningen om de slavernij af te schaffen en de Unie te behouden.

Het uithouwen van Mount Rushmore begon in 1927 en nam 14 jaar in beslag, en eindigde in 1941. Het monument was het werk van beeldhouwer Gutzon Borglum en zijn team van arbeiders. Het gezicht van elke president is ongeveer 60 meter hoog.

Mount Rushmore is een symbool geworden van de Amerikaanse democratie en leiderschap en trekt miljoenen bezoekers van over de hele wereld die dit iconische monument komen bewonderen en meer te weten komen over de geschiedenis en bijdragen van deze vier presidenten aan de Verenigde Staten. Het is ook een bewijs van de artistieke en technische prestaties van die tijd.

Vorming van de Zwarte Heuvels

De Black Hills, een prominente bergketen in het westen van South Dakota en het noordoosten van Wyoming, zijn een fascinerend geologisch kenmerk dat wordt gevormd door een complexe reeks geologische processen die miljoenen jaren bestrijken.

 1. Precambrische kelder: De stichting van de Black Hills dateert uit het Precambrium, ruim 2.5 miljard jaar geleden. Gedurende deze tijd drong gesmolten gesteente (magma) de aardkorst binnen en vormde een massieve granieten kern die bekend staat als het Harney Peak Granite. Dit graniet vormt de kern van de Black Hills en is een cruciaal onderdeel van de geologie.
 2. Opheffing en erosie: In de loop van de tijd onderging de regio meerdere perioden van opleving en erosie. De Harney Peak Granite is beter bestand tegen erosie dan de omgeving rotsen, kwam uiteindelijk naar voren als de kern van de Black Hills als gevolg van differentiële erosie.
 3. Sedimentaire depositie: Tijdens het Paleozoïcum (ongeveer 540 tot 250 miljoen jaar geleden) bedekten ondiepe zeeën het gebied periodiek. Sedimentaire gesteenten, waaronder kalksteen, zandsteen en schalie, werden afgezet bovenop het Precambrium graniet.
 4. Vouwen en optillen: In het late Krijt, ongeveer 70 miljoen jaar geleden, ondervond de Black Hills-regio aanzienlijke tektonische activiteit. De Laramide Orogeny, een gebeurtenis waarbij bergen werden gebouwd, zorgde ervoor dat de aardkorst zich vouwde en opsteeg. Deze opleving leidde tot de creatie van de Black Hills als een aparte bergketen.
 5. Erosie en beeldhouwen: Gedurende miljoenen jaren bleven de Black Hills erosie ervaren, voornamelijk veroorzaakt door de werking van wind, water en ijs. Dit erosieproces vormde de kenmerkende topografie van de Black Hills en creëerde diepe valleien, ruige toppen en canyons.
 6. Harney Peak-formatie: Het hoogste punt in de Black Hills, Harney Peak (nu bekend als Black Elk Peak), is eigenlijk de blootgestelde top van de Harney Peak Granite, die erosie beter weerstond dan de omliggende sedimentaire gesteenten.
 7. Custer-formatie: Ongeveer 66 miljoen jaar geleden werd de Custer-formatie, bestaande uit zandsteen en schalie, in de regio afgezet. Deze formatie staat bekend om zijn gefossiliseerde zeereptielen en is te vinden in het zuidelijke deel van de Black Hills.
 8. Betrokkenheid bij Mount Rushmore: Mount Rushmore, gelegen in de Black Hills, werd geselecteerd als locatie voor de beroemde presidentiële sculpturen vanwege de duurzaamheid en visuele aantrekkingskracht van het Harney Peak Granite. Het beeldhouwen van de gezichten van Mount Rushmore omvatte het verwijderen van lagen verweerd graniet om de massieve rots eronder zichtbaar te maken.

Tegenwoordig vormen de Black Hills een bewijs van de complexe geologische geschiedenis van de regio, met een breed scala aan gesteentesoorten, waaronder Precambrium graniet, Paleozoïsche sedimentaire gesteenten en recentere formaties. De unieke combinatie van geologische processen, erosie en tektonische gebeurtenissen heeft aanleiding gegeven tot het verbluffende landschap van de Black Hills, waardoor het een belangrijk natuurlijk en cultureel monument in de Verenigde Staten is geworden.

Granietvorming

Het graniet dat wordt gebruikt bij het uithouwen van de Mount Rushmore-sculpturen staat bekend als Harney Peak-graniet, genoemd naar Harney Peak (nu bekend als Black Elk Peak), het hoogste punt in de Black Hills van South Dakota, waar Mount Rushmore zich bevindt. Hier zijn de geologische kenmerken en vormingsgeschiedenis van Harney Peak-graniet:

Samenstelling:: Harney Peak-graniet is een soort stollingsgesteente dat voornamelijk uit verschillende minerale componenten bestaat, waarvan de meest voorkomende zijn:

 1. Quartz: Kwarts is een hard en doorschijnend mineraal dat bestaat uit siliciumdioxide (SiO2). Het ziet eruit als heldere of witte korrels en draagt ​​bij aan de algehele hardheid en duurzaamheid van het graniet.
 2. Veldspaat: Veldspaat is een groep van mineralen rijk aan aluminium en kalium of natrium. In Harney Peak-graniet is de dominante veldspaat typisch kaliumveldspaat, dat een roze of roodachtige tint aan de rots geeft.
 3. Mica: Micamineralen, oa biotiet en Moskoviet, kan ook in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn. Deze mineralen geven het graniet een karakteristiek glanzend uiterlijk en kunnen de textuur ervan aantasten.

Vormingsgeschiedenis: Het Harney Peak-graniet is, net als andere granieten, gevormd door een complex geologisch proces dat bekend staat als magmatische indringing. Hier is een vereenvoudigd overzicht van hoe het is ontstaan:

 1. Magma-generatie: De eerste stap bij de vorming van graniet omvat het genereren van gesmolten gesteente dat magma wordt genoemd. Dit magma ontstaat diep in de aardkorst als gevolg van hitte en druk. Het is rijk aan silica (SiO2) en andere mineralen.
 2. Indringing: Het magma, dat minder dicht is dan de omringende rotsen, stijgt op door breuken en zwakheden in de aardkorst. In het geval van Harney Peak-graniet vond deze indringing plaats tijdens het Precambrium, meer dan 2.5 miljard jaar geleden.
 3. Koeling en stolling: Naarmate het magma dichter bij het oppervlak komt, begint het af te koelen en te stollen. Dit koelproces is relatief langzaam, waardoor minerale kristallen gedurende een langere periode kunnen groeien. De mineralen in Harney Peak-graniet, zoals kwarts en veldspaat, kristalliseerden uit het langzaam afkoelende magma.
 4. Opheffing en opgraving: Gedurende miljoenen jaren hebben tektonische krachten en geologische processen het graniet opgetild, waardoor het dichter bij het aardoppervlak kwam. In het geval van de Black Hills speelde de Laramide Orogeny, een evenement voor het bouwen van bergen, een belangrijke rol in deze opleving.
 5. Erosie en blootstelling: Daaropvolgende erosie door wind, water en ijs verwijderde geleidelijk de bovenliggende rotsen, waardoor het Harney Peak-graniet aan de oppervlakte bloot kwam te liggen. Deze erosie creëerde het ruige landschap en de kenmerkende granietformaties in de Black Hills.

Het Harney Peak-graniet staat hoog aangeschreven vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen verwering, waardoor het een ideale keuze is voor de Mount Rushmore-sculpturen. De unieke roze tint, afgeleid van de kaliumveldspaat, draagt ​​bij aan de visuele aantrekkingskracht en speelde een rol bij de esthetische keuze voor het monument. De geologische geschiedenis en samenstelling van dit graniet maken het tot een belangrijk onderdeel van het geologische en culturele erfgoed van de Black Hills-regio.

Geologische betekenis

Mount Rushmore heeft zowel geologische als historische betekenis, waardoor het vanuit meerdere perspectieven een belangrijk herkenningspunt is:

Geologische betekenis:

 1. Unieke granietformatie: Mount Rushmore is uitgehouwen in het Harney Peak-graniet, een soort stollingsgesteente dat een kenmerkende roze kleur heeft vanwege het hoge gehalte aan kaliumveldspaat. Dit graniet staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen weersinvloeden, waardoor het een duurzaam canvas is voor de monumentale sculpturen.
 2. Geologisch erfgoed: De Black Hills, waar Mount Rushmore zich bevindt, bieden waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis van de aarde, met rotsformaties die miljarden jaren oud zijn. Het Harney Peak-graniet is een belangrijk onderdeel van dit geologische erfgoed.
 3. Erosielandschap: Het omliggende Black Hills-landschap, gekenmerkt door diepe valleien, ruige bergtoppen en canyons, toont de effecten van miljoenen jaren aan geologische processen, waaronder opheffing, erosie en sedimentatie.

Historisch belang:

 1. Iconisch Monument: Mount Rushmore is een iconisch symbool van de Amerikaanse democratie en leiderschap, met de gebeeldhouwde gezichten van vier Amerikaanse presidenten: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. Het monument is een eerbetoon aan deze presidenten en hun bijdragen aan de natie.
 2. Artistieke prestatie: Het beeldhouwen van Mount Rushmore door kunstenaar Gutzon Borglum en zijn team was een opmerkelijke artistieke en technische prestatie. De precisie en schaal van de sculpturen zijn een bewijs van menselijke creativiteit en vastberadenheid.
 3. Historisch behoud: De opname van Mount Rushmore in het nationaal register van historische plaatsen, die plaatsvond in 1966, geeft aan hoe belangrijk het is als historische plek. Met deze benaming wordt de cultuurhistorische waarde van het monument erkend en behouden voor toekomstige generaties.
 4. Toeristische attractie: Mount Rushmore is een populaire toeristenbestemming geworden en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het dient als een educatieve en inspirerende plek waar mensen meer te weten kunnen komen over de Amerikaanse geschiedenis en het vakmanschap kunnen waarderen dat bij de totstandkoming ervan is betrokken.
 5. Patriottische symboliek: Mount Rushmore wordt vaak geassocieerd met patriottische en nationalistische gevoelens en symboliseert de idealen en waarden van de Verenigde Staten. Het is het decor geweest voor verschillende nationale feesten en evenementen.
 6. Culturele erfenis: Het Mount Rushmore National Memorial heeft een blijvende impact gehad op de Amerikaanse cultuur en is te zien in films, literatuur en kunst. Het blijft een bron van inspiratie en reflectie voor mensen in het hele land.

Over het geheel genomen maken de geologische samenstelling van Mount Rushmore en zijn historische betekenis als symbool van de Amerikaanse democratie en artistieke prestaties het tot een geliefd en cultureel belangrijk herkenningspunt in de Verenigde Staten. Zijn aanwezigheid in het nationaal register van historische plaatsen onderstreept zijn rol bij het behouden en vieren van de geschiedenis en het erfgoed van het land.