Home Geologische takken hydrogeologie

hydrogeologie

hydrogeologie is de wetenschap die zich vooral bezighoudt met het grondwater.

In de breedste zin richt hydrologie zich op:

  • voorkomen,
  • distributie,
  • beweging,
  • en chemie van alle wateren van de aarde.

Aquifers en Aquitards

Aquifers en aquitards zijn geologische formaties die een cruciale rol spelen in de hydrologische cyclus en de beschikbaarheid van grondwater. Aquifers zijn poreus en doorlaatbaar...

Verdamping en transpiratie

Het proces waarbij water van het aardoppervlak (landoppervlak, vrije wateroppervlakken, grondwater, enz.) naar de atmosfeer wordt overgebracht, wordt verdamping genoemd. Tijdens het verdampingsproces wordt de latente verdampingswarmte van het verdampingsoppervlak gehaald. Daarom wordt verdamping beschouwd als een koelproces. Verdamping vanaf het landoppervlak, vrije wateroppervlakken, grondwater, enz. zijn van groot belang in hydrologische en meteorologische studies,

Elementen van de hydrologische cyclus

Neerslag Neerslag is het vrijkomen van water uit de atmosfeer om het aardoppervlak te bereiken. De term 'neerslag' omvat alle vormen van water die vrijkomen door...

hydrogeologie

Hydrogeologie is een tak van de geologie die zich bezighoudt met de studie van de verspreiding, beweging en kwaliteit van water in de ondergrond. Hydrogeologie is...