Home Stollingsgesteenten Extrusieve stollingsgesteenten

Extrusieve stollingsgesteenten

Extrusieve stollingsgesteenten, ook wel vulkanisch gesteente genoemd, worden gevormd op het oppervlak van de korst als gevolg van het gedeeltelijk smelten van gesteenten in de mantel en korst. Extrusieve stollingsgesteenten worden hieronder vermeld.

Fonoliet

Fonoliet is een soort vulkanisch gesteente dat behoort tot de familie van stollingsgesteenten. Het wordt gekenmerkt door zijn unieke minerale samenstelling en...

lapilli

Lapilli, wat 'kleine stenen' betekent in het Italiaans, verwijst naar kleine rotsfragmenten die tijdens vulkaanuitbarstingen worden uitgeworpen. Deze fragmenten variëren doorgaans in grootte van 2...

Kussen Lava

Kussenlava is een soort basaltlava die zich onder water vormt, meestal in de oceaan. Het dankt zijn naam aan de karakteristieke kussenachtige vormen...

Vulkanische bom

Vulkanische bom is pyroclastisch gesteente dat een afkoeling is van een massa lava die na uitbarsting door de lucht vliegt. Als het is...

Scoria

Scoria is een soort vulkanisch gesteente dat ontstaat door het stollen van gesmolten lava. Het wordt vaak aangetroffen rond en op het oppervlak...

Puimsteen

Puimsteen is een vulkanisch gesteente dat bestaat uit zeer vesiculair, ruw rotsglas. Het is over het algemeen licht gekleurd. Het ontstaat wanneer met gas verzadigde vloeistof...
Camptonite lamprophyre (Mesozoïcum, 100-200 Ma; Campton Falls, Grafton County

Lamprophyr

Lamprophyre is ultrakalisch stollingsgesteente dat voorkomt als dijken, lopoliths, loccoliths, voorraden en kleine indringers. Het zijn alkalische silica-onderverzadigde mafische of ultramafische gesteenten...
Pyroxeniet (Stillwater Complex, Neoarchean)

Pyroxeniet

Pyroxeniet is een ultramafisch stollingsgesteente dat mineralen uit de pyroxeengroep bevat, zoals augiet, diopside, hyperstheen, bronziet of enstatiet. Dit is een grofkorrelig gesteente...

Obsidian

Obsidiaan is een stollingsgesteente dat ontstaat wanneer gesmolten gesteentemateriaal zo snel afkoelt dat atomen niet in staat zijn zichzelf in een kristallijne structuur te ordenen. Het is een amorf materiaal dat bekend staat als een 'mineraloïde'. Het resultaat is een vulkanisch glas met een gladde, uniforme textuur dat breekt met een conchoïdale breuk.

Bazalt

Basalt is het meest voorkomende gesteente op het aardoppervlak. Exemplaren zijn zwart van kleur en weer tot donkergroen of bruin. Basalt is rijk aan ijzer en magnesium en bestaat voornamelijk uit olivijn, pyroxeen en plagioklaas. De meeste exemplaren zijn compact, fijnkorrelig en glazig. Ze kunnen ook porfierachtig zijn, met fenocrysten van olivijn, augiet of plagioklaas. Gaten achtergelaten door gasbellen kunnen basalt een grof poreuze textuur geven.