Vouwen zijn golfachtige vervormingspatronen in gesteentelagen of andere geologische materialen die het gevolg zijn van de toepassing van spanning gedurende een bepaalde periode. Dit proces zorgt ervoor dat het oorspronkelijk vlak of gelaagd is rotsen buigen en vervormen, waardoor plooien ontstaan ​​die verschillende vormen en afmetingen kunnen aannemen. Plooiingen zijn een veelvoorkomend kenmerk in veel geologische omgevingen en zijn belangrijk voor het begrijpen van de vervormingsgeschiedenis van gesteenten en de tektonische processen die de aardkorst hebben gevormd.

Vouwt in Structurele geologie

Het belang van plooien in de structurele geologie

Vouwen zijn om verschillende redenen belangrijk in de structurele geologie:

 1. Vervormingsgeschiedenis: Plooien zijn het bewijs van tektonische activiteit en vervorming uit het verleden, wat belangrijke inzichten kan verschaffen in de geologische geschiedenis van een regio. De vormen en oriëntaties van vouwen kunnen worden gebruikt om de vervormingsgeschiedenis van gesteenten te reconstrueren en om het type en de richting van de uitgeoefende spanningen af ​​te leiden.
 2. Minerale afzettingen: Plooien kunnen ook in verband worden gebracht met de vorming van mineralen deposito's, zoals goud, Zilver en koper. Minerale afzettingen kunnen in plooien voorkomen als gevolg van veranderingen in de fysische en chemische omstandigheden veroorzaakt door het vouwen.
 3. Koolwaterstoffen: Vouwen kunnen ook in verband worden gebracht met de ophoping van koolwaterstoffen, zoals olie en gas. Koolwaterstoffen kunnen zich ophopen in de toppen van plooien waar de rotsen worden samengedrukt en waar de poriënruimte en de permeabiliteit afnemen.
 4. Technische toepassingen: Het begrijpen van vouwen is belangrijk bij technische en bouwprojecten. Gevouwen rotsen kunnen in verschillende richtingen verschillende sterkten en eigenschappen hebben, wat de stabiliteit en sterkte van constructies die erop of erin zijn gebouwd, kan beïnvloeden.

Over het algemeen is de studie van plooien belangrijk voor het begrijpen van de geologische geschiedenis van een regio, het identificeren van potentiële minerale en koolwaterstofafzettingen en het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid van technische projecten.

Classificatie van vouwen

Vouwen kunnen worden geclassificeerd op basis van verschillende criteria, waaronder de vorm en geometrie van de vouw, de relatieve oriëntatie van het axiale vlak en de vouwas, en de aard van de vouwscharnieren. Hier zijn enkele veel voorkomende classificaties van vouwen:

Classificatie van vouwen

Gebaseerd op vorm en geometrie:

 • A. Symmetrische vouw: een vouw waarbij de twee ledematen spiegelbeelden van elkaar zijn.
 • B. Asymmetrische vouw: een vouw waarbij de twee ledematen geen spiegelbeelden van elkaar zijn.
 • C. Anticlinaal: Een plooi waarbij de ledematen wegzakken van de as van de plooi en de oudste rotsen zich in de kern van de plooi bevinden.
 • D. Syncline: Een plooi waarbij de ledematen naar de as van de plooi zakken, en de jongste rotsen zich in de kern van de plooi bevinden.
 • e. Omgevallen vouw: een vouw waarbij één ledemaat voorbij de verticaal is gekanteld.

Gebaseerd op de relatieve oriëntatie van het axiale vlak en de vouwas:

 • A. Horizontale vouw: het axiale vlak is horizontaal en de vouwas is verticaal.
 • B. Diepgaande vouw: het axiale vlak is hellend en de vouwas is ook hellend.

Gebaseerd op de aard van de vouwscharnieren:

 • A. Strakke vouw: Het scharnier van de vouw is scherp en de ledematen liggen dicht bij elkaar.
 • B. Open vouw: Het scharnier van de vouw is zachter en de ledematen liggen verder uit elkaar.
 • C. Isoclinale vouw: de ledematen zijn parallel en het scharnier is strak.

Verschillende soorten plooien kunnen zich vormen onder verschillende omstandigheden van vervorming en tektonische activiteit. Het begrijpen van de classificatie van plooien kan geologen helpen de vervormingsgeschiedenis van gesteenten te interpreteren en de geologische evolutie van een regio te reconstrueren.

Geometrie van plooien

De geometrie van een vouw wordt bepaald door verschillende elementen, waaronder de vouwas, het axiale vlak en de ledematen. Deze elementen kunnen qua oriëntatie en vorm variëren, afhankelijk van het type vouw. Hier zijn enkele veelvoorkomende geometrische kenmerken van vouwen:

 1. Vouw as: De vouwas is een lijn langs de top van de vouw, die de maximale kromming van de vouw weergeeft. De oriëntatie van de vouwas kan variëren van horizontaal tot verticaal, en kan onder verschillende hoeken hellen, afhankelijk van het type vouw.
 2. Axiaal vlak: Het axiale vlak is een hypothetisch vlak dat de vouw in twee ledematen verdeelt. Het axiale vlak staat loodrecht op de vouwas en doorsnijdt de hoek tussen de ledematen. De oriëntatie van het axiale vlak kan variëren van horizontaal tot verticaal, en kan onder verschillende hoeken hellen, afhankelijk van het type vouw.
 3. Ledematen: De ledematen zijn de twee zijden van de vouw die gescheiden zijn door het axiale vlak. De ledematen kunnen verschillende vormen en oriëntaties hebben, afhankelijk van het type vouw. Over het algemeen hellen de ledematen in een anticline van de as af en in een syncline naar de as toe.
 4. Vouw duik: De inval van een vouw is de hoek tussen de vouwas en het horizontale vlak. Een vouw kan verschillende soorten insteek hebben, zoals horizontaal, verticaal of onder een specifieke hoek.

De geometrie van vouwen kan belangrijke informatie verschaffen over het type en de intensiteit van de vervorming die gesteenten hebben ondergaan. De oriëntatie en vorm van plooien kunnen bijvoorbeeld de richting en omvang aangeven van tektonische krachten die op de rotsen hebben ingewerkt.

Mechanica van het vouwen

De mechanica van het vouwen omvat de processen die daarbij betrokken zijn leiden tot de vervorming van rotsen tot plooien. Er zijn verschillende factoren die de mechanica van het vouwen beïnvloeden, waaronder het soort spanning, de mechanische eigenschappen van de rotsen en de temperatuur- en drukomstandigheden.

Een van de belangrijkste factoren die de mechanica van het vouwen beïnvloeden, is het soort spanning. Drukspanning is het meest voorkomende type spanning dat tot vouwen leidt, omdat het ervoor zorgt dat de rotsen onder druk vervormen en knikken. Spanningsstress daarentegen kan ervoor zorgen dat rotsen uitrekken en breken in plaats van vouwen.

Een andere factor die de mechanica van het vouwen beïnvloedt, zijn de mechanische eigenschappen van de rotsen. Sommige rotsen zijn beter bestand tegen vervorming dan andere, afhankelijk van hun samenstelling, textuur en structuur. Bijvoorbeeld rotsen die zijn samengesteld uit hard mineralen, zoals kwarts or veldspaat, zijn beter bestand tegen vouwen dan rotsen die zijn samengesteld uit zachtere mineralen, zoals klei of schalie.

De temperatuur- en drukomstandigheden spelen ook een belangrijke rol in het vouwmechanisme. Gesteenten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en druk hebben de neiging gemakkelijker te vervormen dan gesteenten met lagere temperaturen en drukken. Bovendien kan de vervormingssnelheid ook de mechanica van het vouwen beïnvloeden, aangezien snellere vervormingssnelheden kunnen leiden tot brosse vervorming, terwijl langzamere vervormingssnelheden kunnen leiden tot meer ductiele vervorming.

Over het algemeen omvatten de vouwmechanismen complexe interacties tussen de spanning, mechanische eigenschappen en omgevingscondities van de rotsen. Het begrijpen van deze interacties is van cruciaal belang voor het interpreteren van de geometrie en structuur van plooien, evenals de tektonische krachten die op de rotsen hebben ingewerkt.

Relatie tussen plooien en rotsvervorming

Vouwen zijn een veelvoorkomend gevolg van vervorming van gesteenten, die kunnen optreden als reactie op tektonische krachten, zoals compressie of schuifspanning. Als gesteenten worden blootgesteld aan spanning, kunnen ze verschillende vervormingsmechanismen ondergaan, zoals breken, scheuren of vouwen. Vouwen is een vorm van ductiele vervorming die optreedt wanneer rotsen worden onderworpen aan drukspanning, waardoor ze vervormen en buigen zonder te breken of te breken.

Het vouwproces kan resulteren in een verscheidenheid aan vouwgeometrieën, waaronder anticlines, synclines, koepels en bassins. Anticlinussen zijn opwaarts gebogen plooien, terwijl synclines neerwaarts gebogen plooien zijn. Koepels zijn naar boven gebogen plooien met een cirkelvormige of elliptische vorm, terwijl bassins naar beneden gebogen plooien zijn met een vergelijkbare vorm. De geometrie van plooien kan belangrijke informatie verschaffen over de vervormingsgeschiedenis van de rotsen, zoals de richting en omvang van de tektonische krachten die erop hebben ingewerkt.

De relatie tussen plooien en vervorming van gesteenten is complex en kan een verscheidenheid aan factoren met zich meebrengen, waaronder het soort spanning, de mechanische eigenschappen van de rotsen en de temperatuur- en drukomstandigheden. De vouwmechanismen zijn afhankelijk van deze factoren, evenals van de snelheid en duur van de vervorming. Gesteenten die aan hogere temperaturen en druk worden blootgesteld, hebben bijvoorbeeld de neiging gemakkelijker te vervormen, terwijl gesteenten die zijn samengesteld uit harde mineralen, zoals kwarts of veldspaat, beter bestand zijn tegen vouwen.

Vouwen kunnen ook interageren met andere soorten vervormingsstructuren, zoals fouten of gewrichten. In sommige gevallen kunnen plooien zich ontwikkelen langs reeds bestaande fouten, of kunnen ze worden verstoord door daaropvolgende fouten. Gewrichten kunnen zich ook vormen als reactie op het vouwen, omdat de vervorming van de rotsen breuken veroorzaakt die parallel aan de vouwas zijn georiënteerd.

Over het algemeen is de relatie tussen plooien en gesteentevervorming complex en veelzijdig, en afhankelijk van verschillende factoren. Het begrijpen van de mechanica van vouwen en de geometrie van vouwen is van cruciaal belang voor het interpreteren van de tektonische geschiedenis van een regio en voor het voorspellen van het gedrag van rotsen onder verschillende spanningsomstandigheden.

Voorbeelden van vouwen

Plooien zijn te vinden in een breed scala aan gesteentesoorten en geologische omgevingen. Enkele voorbeelden van vouwen zijn:

 1. Appalachian Mountains, VS: De Appalachian Mountains zijn een klassiek voorbeeld van een plooi- en stuwgordel, waar rotsen zijn gevouwen en beschadigd als reactie op tektonische krachten. De plooien in de Appalachen omvatten grootschalige anticlines en synclines, maar ook kleinere plooien die te zien zijn in ontsluitingen en wegsneden.
 2. Zwitserse Alpen: De Zwitserse Alpen zijn een ander voorbeeld van een vouw- en stuwgordel, waar rotsen zijn gevouwen en beschadigd als reactie op tektonische krachten. De plooien in de Zwitserse Alpen omvatten grootschalige anticlines en synclines, maar ook kleinere plooien die te zien zijn in ontsluitingen en berg pieken.
 3. Archeïsche rotsen, Canada: De Archeïsche rotsen van Canada bevatten enkele van de oudste en meest complexe plooien ter wereld. Deze plooien zijn het resultaat van miljarden jaren van tektonische activiteit en omvatten een verscheidenheid aan plooitypen, zoals rechtopstaande plooien, omgevallen plooien en liggende plooien.
 4. Zagrosgebergte, Iran: Het Zagrosgebergte is een jonge plooigordel die ontstond als reactie op de botsing van de Arabische en Euraziatische platen. De plooien in het Zagrosgebergte omvatten grootschalige anticlines en synclines, maar ook kleinere plooien die te zien zijn in ontsluitingen en wegafsnijdingen.
 5. Gevouwen rotsen in Grand Canyon, VS: De Grand Canyon bevat enkele van de meest spectaculaire voorbeelden van gevouwen rotsen ter wereld. De rotsen in de kloof zijn gevouwen en beschadigd als reactie op tektonische krachten, en omvatten een verscheidenheid aan vouwtypes, zoals anticlines, synclines en duikende plooien.

Toepassingen van plooien in de geologie

Plooien hebben verschillende belangrijke toepassingen in de geologie, waaronder:

 1. Tektonische processen begrijpen: plooien bieden belangrijke aanwijzingen over de vervormingsgeschiedenis van gesteenten en de tektonische processen die in de loop van de tijd de aardkorst hebben gevormd. Door de oriëntatie, geometrie en verdeling van plooien te bestuderen, kunnen geologen inzicht krijgen in de krachten en spanningen die op gesteenten hebben ingewerkt en hoe deze hebben gereageerd.
 2. Het voorspellen van ondergrondse geologie: Vouwen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de ondergrondse geologie van een gebied, vooral in het geval van vouw- en stuwbanden waar rotsen zijn gevouwen en beschadigd. Door de geometrie en verdeling van plooien te begrijpen, kunnen geologen voorspellingen doen over de locatie en verspreiding van koolwaterstoffen, minerale hulpbronnen en andere geologische kenmerken.
 3. stratigrafie en sedimentologie: Vouwen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de verspreiding en oriëntatie van sedimentair gesteente, wat op zijn beurt de interpretatie van stratigrafische en sedimentologische gegevens kan beïnvloeden. Door de vervormingsgeschiedenis van gesteenten en de relatie tussen plooien en sedimentaire processen te begrijpen, kunnen geologen de geologische gegevens beter interpreteren.
 4. Engineering en constructie: Plooien kunnen ook belangrijke implicaties hebben voor engineering- en constructieprojecten. Vouwen kunnen bijvoorbeeld de stabiliteit van hellingen, het gedrag van ondergrondse tunnels en spelonken, en de plaatsing van funderingen voor gebouwen en andere constructies beïnvloeden. Door de locatie en oriëntatie van plooien te begrijpen, kunnen ingenieurs en bouwprofessionals projecten ontwerpen die beter geschikt zijn voor de geologische omstandigheden van een bepaald gebied.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Plooien zijn structuren die zich in rotsen vormen als gevolg van vervorming veroorzaakt door tektonische krachten.
 • Plooiingen zijn belangrijk in de structurele geologie omdat ze inzicht geven in de tektonische geschiedenis en vervorming van gesteenten.
 • Vouwen worden geclassificeerd op basis van hun vorm, oriëntatie en geometrie.
 • De geometrie van vouwen omvat het scharnier, de ledematen, het axiale vlak en de duik.
 • De mechanismen van het vouwen zijn complex en omvatten een combinatie van processen, waaronder parallelle verkorting van de lagen, buigslip en buigen.
 • De relatie tussen plooien en vervorming van rotsen is belangrijk om te begrijpen hoe rotsen reageren op tektonische krachten.
 • Plooien hebben belangrijke toepassingen in de geologie, waaronder het voorspellen van ondergrondse geologie, het interpreteren van stratigrafie en sedimentologie, en het ontwerpen van technische en bouwprojecten.