Geologische takken

Home Geologische takken
De geologie is onderverdeeld in verschillende velden die kunnen worden gegroepeerd onder de hoofdrubrieken fysieke en historische geologie. Toegepaste Geologie Toegepaste Geologie is geologische kennis voor het oplossen van geologische problemen. Met andere woorden, de toepassing van verschillende gebieden van de geologie op economische, technische, watervoorzienings- of milieuproblemen; geologie gerelateerd aan de menselijke activiteit. METHODEN VAN GEOLOGIE Geologen gebruiken primaire gegevens die verband houden met petrologie (de studie van gesteenten), stratigrafie (het waarnemen van sedimentaire lagen) en structurele geologie (het bekijken van de posities van gesteenten en hun vervorming). In veel gevallen kijken geologen bovendien naar hedendaagse bodems, rivieren, landschappen en gletsjers; inspecteer het vroegere en hedendaagse leven en biogeochemische routes, en gebruik geofysische technieken om de ondergrond te onderzoeken.

Het ontrafelen van de mysteries van pegmatietaders

Pegmatietaders vertegenwoordigen een fascinerend geologisch fenomeen, dat vaak een scala aan mineralen met unieke samenstellingen en structuren herbergt. Pegmatietaders zijn stollingsgesteenteformaties...

Stromatolieten

Stromatolieten zijn gelaagde structuren die worden gevormd door de groei van cyanobacteriën (voorheen blauwgroene algen genoemd) in ondiepe wateromgevingen. Deze microbiële matten vangen en binden...

foraminiferen

Foraminiferen, vaak eenvoudigweg 'forams' genoemd, zijn een diverse en fascinerende groep mariene micro-organismen met een uitgebreide geschiedenis die honderden jaren teruggaat...

De Hoba-meteoriet, Namibië: de grootste bekende meteoriet op aarde

De Hoba-meteoriet, gelegen nabij Grootfontein in Namibië, is de grootste bekende meteoriet op aarde, zowel qua massa als qua volume. Ontdekt in 1920 door...

De Willamette-meteoriet: de grootste meteorieten ooit gevonden in de VS

De Willamette-meteoriet is een van de grootste meteorieten die ooit in de Verenigde Staten zijn gevonden en is geclassificeerd als een ijzermeteoriet. Het is...

Vulkaan anatomie

Vulkanen zijn fascinerende en krachtige geologische kenmerken die een cruciale rol spelen bij het vormgeven van het aardoppervlak. Het bestuderen van de anatomie van vulkanen is essentieel...

Oorzaken van vulkaanuitbarstingen

Vulkaanuitbarstingen zijn ontzagwekkende natuurverschijnselen die de mensheid door de geschiedenis heen hebben gefascineerd en verbijsterd. Deze explosieve gebeurtenissen, aangedreven door de interne processen van de aarde, vormen...

Soorten vulkaanuitbarstingen

Vulkaanuitbarstingen zijn fascinerende en krachtige geologische gebeurtenissen die door de geschiedenis heen de menselijke belangstelling hebben getrokken. Deze gebeurtenissen zijn het resultaat van de interne...

Elektromagnetische (EM) methoden

Elektromagnetische methoden in de geofysica omvatten het gebruik van elektromagnetische velden om de ondergrondse eigenschappen van de aarde te bestuderen. Deze methoden maken gebruik van de interactie tussen...

Grondpenetrerende radar (GPR)

Ground-Penetrating Radar (GPR) is een geofysische methode die gebruik maakt van radarpulsen om de ondergrond in beeld te brengen. Het is een niet-destructieve techniek die de visualisatie mogelijk maakt...

Onderzoek naar elektrische weerstand

Onderzoek naar elektrische weerstand is een geofysische techniek die wordt gebruikt om de ondergrondse elektrische weerstand van bodems en gesteenten te meten. De methode omvat het injecteren van een elektrische stroom...

Magnetische onderzoeken

Magnetische onderzoeken zijn een geofysische verkenningstechniek die wordt gebruikt om variaties in het magnetische veld van de aarde te meten en in kaart te brengen. Het magnetische veld van de aarde is niet...