SEDEX, wat staat voor Sedimentary Exhalative, verwijst naar een soort minerale afzetting die wordt gevormd door de neerslag van erts mineralen oppompen van hydrothermale vloeistoffen die in een wateromgeving worden uitgestoten, meestal in een marien sedimentair bekken. Deze deposito's zijn belangrijke bronnen van leiden, zink en Zilver, en ze worden aangetroffen in geologische omgevingen waar bepaalde omstandigheden hun vorming bevorderen.

Definitie en kenmerken:

 1. Opleidingen: SEDEX-afzettingen worden gevormd door de interactie van hydrothermische vloeistoffen met sedimenten op de oceaanbodem. Deze vloeistoffen, rijk aan metalen, worden uit de aardkorst verdreven en stijgen door de sedimentaire lagen heen, waarbij ze zich afzetten mineralen terwijl ze afkoelen.
 2. mineralen: De primaire ertsmineralen gevonden in SEDEX-afzettingen omvatten loodglans (loodsulfide), sfaleriet (zinksulfide) en verschillende sulfozouten. Zilver komt vaak voor als bijproduct.
 3. gastheer Rocks: SEDEX-stortingen worden gewoonlijk gehost in schalie en andere fijnkorrelige sedimentair gesteente. De ertsmineralen worden vaak verspreid door het gastgesteente.
 4. stratigrafie: De vorming van SEDEX-afzettingen wordt vaak geassocieerd met specifieke stratigrafische horizonten binnen sedimentaire bekkens. Deze horizonten kunnen organisch rijk materiaal bevatten dat de precipitatie van metaalsulfiden vergemakkelijkt.
 5. Associatie met zwarte rokers: SEDEX-afzettingen worden soms geassocieerd met hydrothermale ventilatiesystemen, bekend als zwarte rokers, waarbij hete, mineraalrijke vloeistoffen in de oceaan worden geloosd.

Historische achtergrond en ontdekking:

Het concept van SEDEX-afzettingen kreeg bekendheid in de tweede helft van de 20e eeuw toen geologen probeerden de ontstaansgeschiedenis van bepaalde door sediment gehoste afzettingen te begrijpen. ertsafzettingen. De erkenning van SEDEX als een apart type afzetting is ontstaan ​​door de studie van ertsafzettingen over de hele wereld.

Een van de vroegst geïdentificeerde belangrijke SEDEX-afzettingen is de Sullivan-afzetting in British Columbia, Canada, ontdekt in 1892. Het duurde echter tot het midden van de 20e eeuw voordat de geologische gemeenschap de bredere betekenis van SEDEX-afzettingen als klasse begon te erkennen. van mineralisatie.

Voortdurende exploratie en onderzoek blijven ons begrip van SEDEX-afzettingen vergroten, en het blijven belangrijke doelwitten voor mijnbouwbedrijven die lood-, zink- en zilverbronnen willen winnen. De unieke geologische processen die bij hun vorming betrokken zijn, maken SEDEX-afzettingen intrigerende onderwerpen voor zowel economisch geologisch als aardwetenschappelijk onderzoek.

Vormingsproces van SEDEX-deposito's

De vorming van SEDEX-afzettingen omvat een complex samenspel van geologische en hydrothermische processen. Hier is een overzicht van de belangrijkste stappen in het vormingsproces:

 1. Bron van metalen: Het proces begint met het bestaan ​​van een bron van metalen in de aardkorst. Deze bron kan magmatische indringing zijn of diepgewortelde gemineraliseerde zones.
 2. Hydrothermische vloeistoffen: Terwijl deze metaalrijke bronnen worden verwarmd door de interne hitte van de aarde, worden hydrothermale vloeistoffen gegenereerd. Deze vloeistoffen zijn verrijkt met metalen zoals lood, zink en zilver.
 3. Migratie van hydrothermische vloeistoffen: De hydrothermische vloeistoffen migreren door breuken en fouten in de aardkorst. Deze routes leiden de vloeistoffen naar het aardoppervlak.
 4. Interactie met sedimenten: De hydrothermale vloeistoffen, die nu een aanzienlijke hoeveelheid opgeloste metalen vervoeren, staan ​​in wisselwerking met sedimentair gesteente op de oceaanbodem. Deze interactie veroorzaakt chemische reacties, wat leidt tot het neerslaan van ertsmineralen zoals galena en sphaleriet.
 5. Vorming van ertslichamen: De ertsmineralen bezinken en accumuleren in specifieke sedimentaire horizonten en vormen ertslichamen binnen het sedimentaire bekken.
 6. Invloed van stratigrafie: De stratigrafie van het sedimentaire bekken speelt een cruciale rol. Bepaalde horizonten binnen het bekken, vaak organisch rijke lagen, kunnen gunstige omstandigheden bieden voor de precipitatie van metaalsulfiden.
 7. Zwarte roker Activiteit: In sommige gevallen worden SEDEX-afzettingen geassocieerd met hydrothermale ventilatiesystemen, ook wel zwarte rokers genoemd. Dit zijn gebieden waar hete, metaalrijke vloeistoffen in de oceaan worden uitgestoten. De interactie van deze vloeistoffen met koud zeewater leidt tot het neerslaan van ertsmineralen.
 8. Accumulatie in de loop van de tijd: SEDEX-afzettingen groeien in de loop van de tijd naarmate de hydrothermale vloeistoffen blijven interageren met sedimenten. Het proces is dynamisch en kan over miljoenen jaren plaatsvinden.

Overzicht van sedimentaire exhalatieve processen:

Sedimentaire Exhalatieve (SEDEX) processen verwijzen naar het vrijkomen en de afzetting van mineralen uit hydrothermische vloeistoffen in een sedimentaire omgeving. De belangrijkste elementen van SEDEX-processen zijn onder meer:

 1. Hydrothermische vloeistoffen: Dit zijn hete, mineraalrijke vloeistoffen die afkomstig zijn uit de aardkorst.
 2. Sedimentaire omgeving: SEDEX-afzettingen worden doorgaans geassocieerd met sedimentaire bekkens, waar de hydrothermale vloeistoffen in wisselwerking staan ​​met sedimentair gesteente.
 3. Chemische reacties: De interactie tussen hydrothermische vloeistoffen en sedimenten veroorzaakt chemische reacties, wat leidt tot het neerslaan van ertsmineralen.
 4. Stratigrafische controle: De verspreiding van SEDEX-afzettingen wordt vaak bepaald door specifieke horizonten binnen het sedimentaire bekken, beïnvloed door factoren zoals organische inhoud.

Gunstige omstandigheden voor SEDEX-formatie:

Verschillende omstandigheden bevorderen de vorming van SEDEX-afzettingen:

 1. Sedimentaire bekkens: SEDEX-afzettingen worden vaak aangetroffen in sedimentaire bekkens, vooral die met gunstige geologische omstandigheden.
 2. Aanwezigheid van bronrotsen: Het bestaan ​​van brongesteenten die metalen bevatten is een voorwaarde voor de vorming van SEDEX.
 3. Breuk en Fout netwerken: De aanwezigheid van breuken en breuken biedt routes voor hydrothermale vloeistoffen om naar het oppervlak te migreren.
 4. Stratigrafische controles: Bepaalde stratigrafische horizonten, vaak rijk aan organische stoffen, kunnen de kans op neerslag van ertsmineralen vergroten.
 5. Hydrothermische ontluchting: De nabijheid van hydrothermische ventilatiesystemen, zoals zwarte rokers, kan bijdragen aan de vorming van SEDEX.

Hydrothermisch ventilatiemechanisme:

Hydrothermische ontluchting is een sleutelmechanisme bij de vorming van SEDEX-afzettingen. Het gaat om de lozing van hete, metaalrijke vloeistoffen uit de aardkorst in de oceaan. Het proces kan als volgt worden samengevat:

 1. Warmte en druk: Terwijl de aardkorst wordt blootgesteld aan hitte en druk, worden vloeistoffen gegenereerd door magmatische of metamorfe processen.
 2. Vloeistofmigratie: Deze vloeistoffen, verrijkt met metalen, migreren door breuken en breuken in de korst.
 3. Hydrothermische ontluchting: Wanneer deze vloeistoffen de oceaanbodem bereiken, worden ze via hydrothermale ventilatieopeningen in het water uitgestoten, vaak zwarte rokers genoemd vanwege de donkere kleur die wordt veroorzaakt door minerale neerslag.
 4. Interactie met zeewater: De hete hydrothermische vloeistoffen werken samen met koud zeewater, waardoor een snelle afkoeling ontstaat. Dit leidt tot het neerslaan van metaalsulfiden, waardoor schoorsteenachtige structuren worden gevormd en wordt bijgedragen aan de groei van SEDEX-afzettingen.

Samenvattend zijn SEDEX-afzettingen nauw verbonden met de beweging van hydrothermale vloeistoffen door de aardkorst, hun interactie met sedimenten op de oceaanbodem en de unieke omstandigheden die worden aangetroffen in sedimentaire bekkens, vooral die welke verband houden met hydrothermale ontluchting.

Geologische kenmerken van SEDEX-afzettingen

Tektonische instellingen voor de vorming van SEDEX-zink-loodafzettingen. (a) Intracontinentale of mislukte kloof waar uitbreidingsbekkens worden ontwikkeld als gevolg van achterwaartse booguitbreiding in een overheersende plaat boven een subductiezone (bijvoorbeeld Noord-Australië); (b) continentale kloof bedekt met oceanische korst en gevuld met een dikke reeks klastische sedimenten (bijv. Selwyn Basin); (c) gespleten passieve marge (bijvoorbeeld Noord-Alaska). Gewijzigd ten opzichte van Leach DL, Sangster DF, Kelley KD, et al. (2005) Door sediment gehoste lood-zinkafzettingen: een mondiaal perspectief. In: Hedenquist JW, Thompson JFH, Goldfarb RJ, Richards JP (red.) Economic Geology 100th Anniversary Volume, 1905-2005, pp. 561-607. Littleton, CO: Society of Economic Geologists, Inc. Met toestemming van de Society of Economic Geologists.
Tektonische instellingen voor de vorming van SEDEX-zink-loodafzettingen. (a) Intracontinentale of mislukte kloof waar uitbreidingsbekkens worden ontwikkeld als gevolg van achterwaartse booguitbreiding in een overheersende plaat boven een subductiezone (bijvoorbeeld Noord-Australië); (b) continentale kloof bedekt met oceanische korst en gevuld met een dikke reeks klastische sedimenten (bijv. Selwyn Basin); (c) gespleten passieve marge (bijvoorbeeld Noord-Alaska). Gewijzigd ten opzichte van Leach DL, Sangster DF, Kelley KD, et al. (2005) Door sediment gehoste lood-zinkafzettingen: een mondiaal perspectief. In: Hedenquist JW, Thompson JFH, Goldfarb RJ, Richards JP (red.) Economic Geology 100th Anniversary Volume, 1905-2005, pp. 561-607. Littleton, CO: Society of Economic Geologists, Inc. Met toestemming van de Society of Economic Geologists.
Wilkinson, Jamie. (2013). Door sediment gehoste zink-loodmineralisatie: processen en perspectieven. Verhandeling over geochemie: tweede editie. Hoofdstuk 13. 219-249. 10.1016/B978-0-08-095975-7.01109-8. 
 1. Sedimentaire gastgesteenten: SEDEX-afzettingen worden voornamelijk geassocieerd met sedimentair gesteente, vooral gevormd in mariene omgevingen. Schalies en ander fijnkorrelig sedimentair gesteente dienen vaak als gastgesteenten voor deze afzettingen.
 2. Stratigrafische horizonten: SEDEX-afzettingen worden vaak aangetroffen in specifieke stratigrafische horizonten in sedimentaire bekkens. De distributie van ertsmineralen wordt vaak bepaald door de geologische en geochemische kenmerken van deze horizonten.
 3. Bedden formaties: De ertslichamen in SEDEX-afzettingen zijn vaak ingebed, wat de gelaagdheid van sedimentair gesteente weerspiegelt. De mineralisatie kan plaatsvinden in verschillende lagen of lenzen in het gastgesteente.
 4. Organisch-rijke lagen: SEDEX-afzettingen kunnen een voorkeur vertonen voor organisch-rijke lagen binnen de sedimentaire sequentie. Het organische materiaal kan een rol spelen bij het vergemakkelijken van de precipitatie van metaalsulfiden.
 5. Concordante en dissonante lichamen: SEDEX-afzettingen kunnen zowel in concordante (parallel aan beddengoed) als dissonante (door het beddengoed heen snijdende) vormen voorkomen. De oriëntatie en geometrie van de ertslichamen zijn afhankelijk van de geologische omgeving.
 6. Bijbehorende structuren: Breuken, breuken en andere structurele kenmerken in de gastgesteenten kunnen de lokalisatie en vorm van SEDEX-afzettingen beïnvloeden. Deze structuren bieden vaak routes voor hydrothermische vloeistoffen.

Minerale samenstelling:

De minerale samenstelling van SEDEX-afzettingen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van sulfidemineralen, waarbij lood, zink en zilver de meest voorkomende economische metalen zijn. Belangrijke mineralen zijn onder meer:

 1. Galena (PbS): Galena is het belangrijkste ertsmineraal voor lood en wordt vaak aangetroffen in SEDEX-afzettingen.
 2. Sphaleriet (ZnS): Sphaleriet is het primaire ertsmineraal voor zink en is een ander belangrijk onderdeel van SEDEX-afzettingen.
 3. Pyriet (FeS2): Pyriet, een sulfide van ijzer, is vaak aanwezig in SEDEX-afzettingen, hoewel het mogelijk geen dominant economisch mineraal is.
 4. chalcopyriet (CuFeS2): Hoewel niet zo gebruikelijk als galena en sphaleriet, chalcopyriet, a koper ijzersulfide kan ook worden aangetroffen in sommige SEDEX-afzettingen.
 5. Zilver (Ag): Zilver wordt vaak geassocieerd met galena en kan worden teruggewonnen als bijproduct bij de verwerking van SEDEX-ertsen.

Dominante mineralen:

De dominante mineralen in SEDEX-afzettingen zijn doorgaans galena en sphaleriet, die het grootste deel van de economische waarde voor hun rekening nemen. De relatieve overvloed van deze mineralen kan variëren, wat de algehele economische betekenis van de afzetting beïnvloedt. Ook de aanwezigheid van andere sulfiden, zoals pyriet en chalcopyriet, kunnen bijdragen aan de mineralogische samenstelling.

Gemeenschappelijke partners:

 1. bariet (BaSO4): Bariet wordt vaak geassocieerd met SEDEX-afzettingen en kan voorkomen als gangmineralen in de ertslichamen.
 2. Anhydriet (CaSO4): Anhydriet, een calciumsulfaatmineraal, wordt soms als een geassocieerd mineraal aangetroffen in SEDEX-afzettingen.
 3. dolomiet (CaMg(CO3)2): Dolomiet, een carbonaatmineraal, kan voorkomen als een gangsteenmineraal geassocieerd met SEDEX-afzettingen.
 4. Calciet (CaCO3): Calciet is een ander carbonaatmineraal dat aanwezig kan zijn in SEDEX-afzettingen, vaak als onderdeel van het ganggesteente.

Het begrijpen van de minerale samenstelling en de gemeenschappelijke relaties is cruciaal voor het beoordelen van het economische potentieel van SEDEX-afzettingen en het plannen van de winning en verwerking van de ertsen. Bovendien kan de studie van geassocieerde mineralen inzicht verschaffen in de geologische omstandigheden tijdens de vorming van deze afzettingen.

Stratigrafische instelling

SEDEX-afzettingen worden vaak geassocieerd met specifieke stratigrafische instellingen in sedimentaire bekkens. De vorming van deze afzettingen wordt beïnvloed door de geologische omstandigheden in deze horizonten. Belangrijke aspecten van de stratigrafische setting zijn onder meer:

 1. Mariene sedimentaire bekkens: SEDEX-afzettingen worden doorgaans aangetroffen in mariene sedimentaire bekkens waar fijnkorrelige sedimenten zich in de loop van de tijd ophopen. De afzettingsomgeving wordt vaak gekenmerkt door de geleidelijke ophoping van modder, slib en andere sedimenten op de oceaanbodem.
 2. Specifieke stratigrafische horizonten: SEDEX-afzettingen komen meestal voor in bepaalde stratigrafische horizonten binnen sedimentaire sequenties. Deze horizonten kunnen verrijkt zijn met organisch materiaal, waardoor gunstige omstandigheden ontstaan ​​voor de precipitatie van metaalsulfiden.
 3. In elkaar grijpende lagen: SEDEX-afzettingen kunnen worden geassocieerd met onderling ingebedde lagen binnen sedimentaire sequenties. Deze lagen kunnen variaties in samenstelling vertonen en kunnen organische lagen bevatten die een rol spelen bij de ertsvorming.
 4. Schalie en moddersteen Gastrotsen: De gastgesteenten voor SEDEX-afzettingen zijn vaak schalie en moddersteen, dit zijn fijnkorrelige sedimentaire gesteenten. Deze gesteenten vormen een geschikte matrix voor de afzetting en het behoud van ertsmineralen.
 5. Stratigrafische controles op mineralisatie: De distributie en concentratie van ertsmineralen in SEDEX-afzettingen worden gecontroleerd door de stratigrafie van het sedimentaire bekken. Specifieke lagen of horizonten kunnen fungeren als opvangplaatsen voor metaalrijke hydrothermale vloeistoffen.

Associatie met sedimentaire lagen:

 1. Zwarte schalie: SEDEX-afzettingen worden vaak geassocieerd met zwarte schalie, dit zijn organisch rijke sedimentaire gesteenten. Het organische materiaal in zwarte schalie kan bijdragen aan de complexe chemische interacties die leiden tot neerslag van ertsmineralen.
 2. Carbonaatbedden: Hoewel SEDEX-afzettingen gewoonlijk worden geassocieerd met fijnkorrelige sedimenten zoals schalie, kunnen carbonaatbedden in sedimentaire sequenties deze afzettingen ook herbergen. De aanwezigheid van carbonaatmineralen kan de geochemische omstandigheden voor ertsvorming beïnvloeden.
 3. Sulfiderijke lagen: SEDEX-afzettingen worden gekenmerkt door lagen verrijkt met sulfidemineralen. Deze lagen kunnen worden afgewisseld met andere sedimentaire lagen en onderscheiden zich vaak door hun mineralogische samenstelling.
 4. Bedden formaties: SEDEX-afzettingen vertonen vaak een bodem- of gelaagde structuur binnen de sedimentaire lagen. De ertslichamen kunnen de bodemvlakken van de gastgesteenten volgen.

Geologische omgevingen waar SEDEX-afzettingen worden gevonden:

 1. Continentale marges: SEDEX-afzettingen worden vaak aangetroffen op continentale randen waar mariene sedimentaire bekkens zich ophopen. De tektonische activiteit en bodemdaling in deze regio's creëren geschikte omstandigheden voor de vorming van SEDEX-afzettingen.
 2. Rift-bekkens: Sedimentaire bekkens die verband houden met kloofzones kunnen SEDEX-afzettingen bevatten. De uitgebreide tektoniek in kloofomgevingen kan verzakkende bekkens creëren die gunstig zijn voor de accumulatie van sediment.
 3. Back-Arc-bassins: SEDEX-afzettingen worden ook geassocieerd met back-arc-bassins, die zich achter vulkanische bogen vormen. De tektonische omgeving in deze gebieden kan de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor de accumulatie van sediment en de vorming van SEDEX-afzettingen.
 4. Subductiezones: Sommige SEDEX-afzettingen zijn te vinden in regio's die verband houden met subductiezones. De interactie van zinkplaten en het vrijkomen van vloeistoffen in deze omgevingen kan bijdragen aan de vorming van hydrothermale systemen.
 5. Oceanische bekkens: SEDEX-afzettingen kunnen voorkomen in diepe oceaanbekkens waar sedimentatie gedurende langere perioden plaatsvindt. Hydrothermale vloeistoffen kunnen door de oceanische korst migreren en in wisselwerking staan ​​met sedimenten om afzettingen te vormen.

Het begrijpen van de geologische omgevingen en stratigrafische instellingen waar SEDEX-afzettingen worden gevonden, is essentieel voor exploratie en beoordeling van hulpbronnen. Deze afzettingen zijn waardevolle bronnen van lood, zink en zilver, en het voorkomen ervan is nauw verbonden met specifieke geologische omstandigheden in sedimentaire bekkens.

Wereldwijde distributie van SEDEX-deposito's

SEDEX-afzettingen (Sedimentary Exhalative) worden over de hele wereld gevonden, maar bepaalde regio's staan ​​erom bekend dat ze grote SEDEX-mijnbouwactiviteiten herbergen. De verspreiding van SEDEX-afzettingen houdt verband met specifieke geologische omstandigheden, waaronder sedimentaire bekkens en tektonische omgevingen die bevorderlijk zijn voor hun vorming. Hier zijn enkele opmerkelijke regio's met aanzienlijke SEDEX-stortingen:

 1. Sullivan Deposit, Canada: De Sullivan Deposit, gelegen in British Columbia, is een van de beroemdste SEDEX-afzettingen. Ontdekt in 1892, was het een productieve producent van lood, zink en zilver. De afzetting bevindt zich in de sedimentaire gesteenten van de Purcell Supergroup.
 2. Broken Hill, Australië: De Broken Hill Deposit in New South Wales is een van de grootste SEDEX-deposito's ter wereld. Het is sinds de ontdekking ervan in de 19e eeuw een belangrijke bron van lood, zink en zilver. De afzetting bevindt zich in de sedimentaire gesteenten van de Willyama Supergroup.
 3. Isaac Plains, Australië: De Isaac Plains Deposit, gelegen in het Bowen Basin van Queensland, is een andere SEDEX-afzetting die bijdraagt ​​aan de aanzienlijke productie van lood en zink in Australië.
 4. Rode Hond, Alaska, VS: De Red Dog Mine in Alaska is een van de grootste zinkproducenten ter wereld. De afzetting bevindt zich in de De Long Mountains in de westelijke Brooks Range en wordt geassocieerd met mineralisatie in SEDEX-stijl.
 5. Navan, Ierland: De Navan Deposit, gelegen in County Meath, Ierland, is een belangrijke SEDEX-afzetting die bekend staat om zijn lood- en zinkproductie. Het wordt gehost in afzettingsgesteenten uit het Carboon.
 6. Raspmijn, Australië: De Rasp-mijn, gelegen in New South Wales, wordt geassocieerd met het ertslichaam van Broken Hill en is een historisch belangrijke mijnbouwactiviteit van SEDEX geweest.
 7. Bou Azzer, Marokko: Het mijnbouwdistrict Bou Azzer in Marokko staat bekend om zijn afzettingen van het SEDEX-type, waaronder de beroemde Imiter-mijn, die een producent van lood en zink is geweest.
 8. Thalanga, Australië: De Thalanga-mijn in Queensland, Australië, is een andere SEDEX-afzetting die bijdraagt ​​aan de lood- en zinkproductie van het land.
 9. Polen en Duitsland: Het mijndistrict Opper-Silezië, dat zich uitstrekt over delen van Polen en Duitsland, heeft SEDEX-afzettingen die van oudsher belangrijk zijn geweest voor de productie van lood en zink.
 10. Yukon, Canada: Het Selwyn Basin in het Yukon Territory van Canada staat bekend om de mineralisatie in SEDEX-stijl, en in de regio zijn exploratieactiviteiten uitgevoerd.

Deze voorbeelden benadrukken de mondiale verspreiding van SEDEX-afzettingen en hun economisch belang in verschillende mijnbouwregio's. Het is belangrijk op te merken dat de exploratie-inspanningen doorgaan en dat nieuwe SEDEX-afzettingen in verschillende delen van de wereld kunnen worden ontdekt naarmate het geologische inzicht en de technologische vooruitgang toenemen. De verspreiding van SEDEX-afzettingen wordt vaak geassocieerd met de aanwezigheid van specifieke sedimentaire bekkens en gunstige geologische omstandigheden.

Economische betekenis van SEDEX-deposito's

SEDEX-afzettingen (Sedimentary Exhalative) zijn om verschillende redenen economisch belangrijk, voornamelijk vanwege hun rol als bronnen van lood, zink en zilver. Deze metalen zijn cruciaal voor verschillende industriële toepassingen en als gevolg daarvan spelen SEDEX-afzettingen een sleutelrol in de wereldeconomie. Hier zijn enkele economische betekenis van SEDEX-stortingen:

 1. Loodproductie:
  • Batterij-industrie: Lood is een essentieel onderdeel bij de productie van batterijen, vooral in de auto-industrie. Loodzuurbatterijen worden veel gebruikt in voertuigen en bieden een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor energieopslag.
 2. Zinkproductie:
  • Galvanisatie: Zink is een cruciaal element in het galvanisatieproces, waarbij het wordt aangebracht op ijzer of staal ter bescherming tegen corrosie. Dit is cruciaal in de bouw, infrastructuur en diverse industriële toepassingen.
  • legeringen: Zink wordt gebruikt bij de productie van legeringen, zoals messing, wat belangrijk is bij de vervaardiging van verschillende producten, waaronder sanitaire voorzieningen en muziekinstrumenten.
 3. Zilverproductie:
  • Elektronica: Zilver is een zeer geleidend metaal, waardoor het essentieel is in de elektronica-industrie. Het wordt gebruikt bij de productie van elektronische componenten zoals geleiders en contacten in verschillende apparaten.
  • Fotovoltaïsche cellen: De zonne-energie-industrie is afhankelijk van zilver voor de productie van fotovoltaïsche cellen, wat bijdraagt ​​aan de groeiende sector van hernieuwbare energie.
 4. Banencreatie en economische groei:
  • Mijnbouwactiviteiten: SEDEX-afzettingen maken mijnbouwactiviteiten noodzakelijk, wat leidt tot banencreatie en economische groei in de regio's waar deze afzettingen worden geëxploiteerd. Dit omvat banen in de exploratie, winning, verwerking en transport.
 5. Inkomsten genereren voor overheden:
  • Royalty's en belastingen: Overheden ontvangen inkomsten via royalty's en belastingen uit de mijnbouwactiviteiten van SEDEX. Deze inkomsten kunnen bijdragen aan openbare infrastructuur, diensten en andere ontwikkelingsprojecten.
 6. Diversificatie van economieën:
  • Van hulpbronnen afhankelijke economieën: Landen met aanzienlijke SEDEX-deposito's profiteren vaak van de diversificatie van hun economieën. Inkomsten uit mijnbouwactiviteiten kunnen de afhankelijkheid van één enkele economische sector helpen verminderen.
 7. Technologie en innovatie:
  • Mijnbouwtechnologie: De exploratie en winning van SEDEX-afzettingen zorgen voor vooruitgang in mijnbouwtechnologie en -technieken. Dit draagt ​​bij aan technologische innovatie in de bredere mijnbouwindustrie.
 8. Mondiale toeleveringsketens:
  • Levering van metalen: SEDEX-deposito's dragen bij aan het wereldwijde aanbod van lood, zink en zilver, essentiële grondstoffen in verschillende industrieën. Dit ondersteunt op zijn beurt de mondiale productie en productie.
 9. Investeringsmogelijkheden:
  • Investeringen in de mijnbouw: SEDEX-deposito's trekken investeringen in de mijnbouwsector aan. Beleggers kunnen potentieel rendement zien in de winning en verwerking van lood, zink en zilver uit deze afzettingen.
 10. Balanceren van de minerale voorziening:
  • Marktstabiliteit: De aanwezigheid van SEDEX-afzettingen helpt het mondiale aanbod van lood, zink en zilver in evenwicht te brengen, draagt ​​bij aan de marktstabiliteit en zorgt voor een constante aanvoer van deze essentiële metalen.

Samenvattend ligt de economische betekenis van SEDEX-afzettingen in hun rol als waardevolle bronnen van lood, zink en zilver, die cruciale componenten zijn in verschillende industrieën. De winning en verwerking van deze metalen uit SEDEX-afzettingen dragen bij aan de economische ontwikkeling, het scheppen van banen, het genereren van inkomsten voor overheden en de technologische vooruitgang in de mijnbouwsector.

Onderzoek en technologische vooruitgang in SEDEX-mijnbouw

Onderzoek en technologische vooruitgang in de SEDEX-mijnbouw (Sedimentary Exhalative) zijn gericht op het verbeteren van exploratietechnieken, de efficiëntie van de ertsverwerking, ecologische duurzaamheid en de algehele operationele effectiviteit. Hier zijn enkele belangrijke onderzoeksgebieden en technologische vooruitgang in de SEDEX-mijnbouw:

 1. Verkenningstechnieken:
  • Geofysische onderzoeken: Vooruitgang in geofysische onderzoeksmethoden, zoals elektromagnetische onderzoeken en zwaartekracht onderzoekenhelpen ondergrondse structuren die verband houden met SEDEX-afzettingen nauwkeuriger te identificeren.
  • Teledetectie: Satellietbeelden en andere teledetectietechnologieën worden steeds vaker gebruikt voor het in kaart brengen en identificeren van potentiële SEDEX-doelen op regionale schaal.
 2. Geologische modellering:
  • 3D geologische modellering: Het gebruik van geavanceerde modelleringssoftware maakt een nauwkeurigere weergave van de ondergrondse geologie mogelijk, waardoor het begrip van de geometrie en distributie van ertslichamen binnen sedimentaire bekkens wordt verbeterd.
 3. Boortechnologieën:
  • Kerntechnieken voor logboekregistratie: Kernlogtechnologieën met hoge resolutie bieden gedetailleerde informatie over de mineralogie en stratigrafie van geboorde kernen, wat helpt bij de interpretatie van geologische omstandigheden.
  • Geautomatiseerde boorsystemen: Automatisering en robotica bij booroperaties verbeteren de efficiëntie, verlagen de kosten en vergroten de veiligheid bij exploratie- en winningsactiviteiten.
 4. Innovaties op het gebied van ertsverwerking:
  • Sensorgebaseerde ertssortering: Op sensoren gebaseerde sorteertechnologieën helpen erts in realtime te scheiden van afvalmaterialen tijdens de verwerking, waardoor de algehele efficiëntie wordt verbeterd en het energieverbruik wordt verminderd.
  • Hydrometallurgische vooruitgang: Ontwikkelingen in hydrometallurgische processen verbeteren de winning van metalen uit erts, optimaliseren de terugwinningspercentages en minimaliseren de impact op het milieu.
 5. Milieu management:
  • Beheer van residuen: Onderzoek richt zich op veiligere en duurzamere verwijderingsmethoden voor residuen om de milieu-impact van afvalmaterialen van SEDEX-mijnbouwactiviteiten te minimaliseren.
  • Waterrecycling en -behandeling: Technologieën voor waterrecycling en -behandeling worden voortdurend verder ontwikkeld om de ecologische voetafdruk van mijnbouwactiviteiten te verkleinen.
 6. Sensortechnologieën:
  • Geavanceerde analytische instrumenten: Integratie van geavanceerde analytische instrumenten, zoals röntgenfluorescentie (XRF) en massaspectrometrie, maakt een snelle en nauwkeurige analyse van ertsmonsters mogelijk, wat helpt bij realtime besluitvorming.
  • Drone-technologie: Drones uitgerust met verschillende sensoren worden gebruikt voor het gedetailleerd in kaart brengen, monitoren en onderzoeken van mijnbouwlocaties, wat waardevolle gegevens oplevert voor verkenning en milieubeheer.
 7. Gegevensanalyse en machinaal leren:
  • Big data-analyse: De toepassing van big data-analyse helpt bij het verwerken van grote datasets die zijn gegenereerd tijdens exploratie- en mijnbouwactiviteiten, wat leidt tot verbeterde modellering van ertslichamen en voorspellende analyses.
  • Machine learning-algoritmen: Machine learning-algoritmen worden gebruikt voor voorspellende modellering, het optimaliseren van de selectie van verkenningsdoelen en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de schatting van hulpbronnen.
 8. Energie efficiëntie:
  • Integratie van hernieuwbare energie: Exploratie- en mijnbouwbedrijven onderzoeken de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, om de impact op het milieu en de energiekosten van de mijnbouwactiviteiten van SEDEX te verminderen.
 9. Automatisering en Robotica:
  • Autonome voertuigen: Het gebruik van autonome voertuigen, waaronder vrachtwagens en boormachines, verhoogt de veiligheid en operationele efficiëntie bij mijnbouwactiviteiten.
  • Robotica bij het sorteren van erts: Er worden robotsystemen ontwikkeld voor het geautomatiseerd sorteren van erts, waardoor de nauwkeurigheid van mineralenscheidingsprocessen wordt verbeterd.
 10. Collaboratieve onderzoeksinitiatieven:
  • Samenwerkingen tussen industrie en academische wereld: Samenwerking tussen mijnbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen en de academische wereld vergemakkelijkt de kennisuitwisseling en versnelt de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologieën in de SEDEX-mijnbouw.

Deze ontwikkelingen dragen gezamenlijk bij aan de duurzame en efficiënte winning van lood, zink en zilver uit SEDEX-afzettingen, terwijl de impact op het milieu van mijnbouwactiviteiten wordt geminimaliseerd. Lopend onderzoek en technologische innovatie zijn essentieel voor het aanpakken van uitdagingen en het verbeteren van de algehele duurzaamheid van de mijnbouwpraktijken van SEDEX.

Conclusie

Samenvattend vertegenwoordigen SEDEX-afzettingen (Sedimentary Exhalative) een aanzienlijke klasse van minerale afzettingen gevormd door de interactie van hydrothermische vloeistoffen met mariene sedimentaire omgevingen. Deze afzettingen zijn economisch belangrijk vanwege hun rol als belangrijke bronnen van lood, zink en zilver. De geologische kenmerken van SEDEX-afzettingen omvatten hun associatie met specifieke stratigrafische horizonten, sedimentaire bekkens en hydrothermale ventilatiesystemen.

Samenvatting van SEDEX-stortingen:

 • Opleidingen: SEDEX-afzettingen ontstaan ​​door het neerslaan van ertsmineralen uit hydrothermale vloeistoffen in mariene sedimentaire bekkens.
 • Geologische kenmerken: Ze worden geassocieerd met sedimentaire gastgesteenten, specifieke stratigrafische horizonten en vertonen vaak vaste formaties.
 • Minerale samenstelling: Gedomineerd door mineralen zoals galena (loodsulfide), sphaleriet (zinksulfide) en bijbehorende sulfiden.
 • Economische betekenis: Cruciaal voor het wereldwijde aanbod van lood, zink en zilver, ter ondersteuning van verschillende industrieën, waaronder batterijen, bouw, elektronica en hernieuwbare energie.

Belang in de mijnbouw:

 • Economische bijdrage: SEDEX-afzettingen dragen aanzienlijk bij aan de mijnbouwsector door essentiële metalen voor verschillende toepassingen te leveren.
 • Werkgelegenheid creëren: Mijnbouwactiviteiten in verband met SEDEX-afzettingen creëren werkgelegenheid op het gebied van exploratie, winning en verwerking.
 • Inkomsten genereren: Overheden profiteren van royalty's en belastingen en dragen zo bij aan de openbare infrastructuur en diensten.
 • Wereldwijd aanbod: SEDEX-afzettingen spelen een rol bij het in evenwicht brengen van het mondiale aanbod van lood, zink en zilver en ondersteunen diverse industriële sectoren.

Vooruitzichten voor toekomstige ontdekkingen en duurzame exploitatie:

 • Technologische vooruitgang: Voortdurend onderzoek en technologische innovaties op het gebied van exploratietechnieken, ertsverwerking en milieubeheer verbeteren de efficiëntie en duurzaamheid van de SEDEX-mijnbouw.
 • Milieuoverwegingen: Er worden voortdurende inspanningen geleverd om milieuvriendelijke mijnbouwpraktijken te ontwikkelen, waaronder het beheer van residuen en waterrecycling.
 • Mondiale verkenning: Verkenningsactiviteiten in bekende SEDEX-regio's en nieuwe grenzen gaan door, aangedreven door vooruitgang op het gebied van geofysische onderzoeken, teledetectie en data-analyse.
 • Samenwerkingsinitiatieven: Samenwerkingen tussen industrie en academische wereld en internationale partnerschappen dragen bij aan kennisuitwisseling en de verantwoorde exploitatie van SEDEX-afzettingen.

De vooruitzichten voor SEDEX-afzettingen omvatten een evenwicht tussen het voldoen aan de groeiende vraag naar essentiële metalen en het toepassen van duurzame praktijken om de impact op het milieu te minimaliseren. Voortdurende exploratie, onderzoek en technologische innovatie zullen een cruciale rol spelen in de toekomst van de SEDEX-mijnbouw, waarbij een verantwoorde exploitatie van hulpbronnen wordt gegarandeerd ten behoeve van zowel de industrie als het milieu.