Pyriet wordt gewoonlijk 'dwaas' genoemd goud.” Hoewel veel lichter dan goud, misleidden de koperachtige kleur en de relatief hoge dichtheid veel beginnende goudzoekers. De naam is afgeleid van het Griekse woord pyr, dat ‘vuur’ betekent, omdat het vonken afgeeft als het wordt geraakt ijzer. Het is ondoorzichtig en bleek zilvergeel als het vers is, en wordt donkerder en dof bij blootstelling aan zuurstof. Pyrietkristallen kunnen kubisch, octaëdrische of twaalfzijdige ‘pyritohedra’ zijn en zijn vaak gestreept. Pyriet kan ook massief of korrelig zijn, of afgeplatte schijven of knobbeltjes vormen van uitstralende, langwerpige kristallen. Pyriet komt voor in hydrothermale aderen, door scheiding van magma's, in contact metamorfe gesteenten, en in sedimentair gesteente, zoals schalie en steenkool, waar het kan vullen of vervangen fossielen.

Naam: Van het Grieks voor vuur, omdat er vonken uit kunnen worden geslagen.

Polymorfisme en reeksen: Dimorf met marcasiet; vormt een serie met cattieriet.

Minerale groep: Pyrietgroep.

Vereniging: Pyrrhotiet, marcasiet, loodglans, sfaleriet, arsenopyriet, chalcopyriet, vele andere sulfiden en sulfozouten, hematite, fluoriet, kwarts, bariet, calciet.

Pyrietvorming en voorkomen

Pyriet, ook wel 'fool's gold' genoemd, is een veel voorkomend ijzersulfidemineraal met de chemische formule FeS2. Het vormt zich in verschillende geologische omgevingen via verschillende processen.

Training: Pyriet vormt zich onder reducerende omstandigheden, meestal in omgevingen met lage zuurstofniveaus, hoge zwavel inhoud en overvloedig ijzer. Het kan zich vormen via zowel biologische als abiotische processen.

 1. Hydrothermische processen: Hieruit kan pyriet ontstaan hydrothermale vloeistoffenDit zijn hete, mineraalrijke vloeistoffen die door breuken circuleren rotsen. Terwijl deze vloeistoffen afkoelen en reageren met het omringende gesteente, kan pyriet uit de oplossing neerslaan.
 2. Sedimentaire processen: Pyriet kan zich ook vormen in sedimentaire omgevingen, zoals in mariene sedimenten of steenkool deposito's. Organisch materiaal in sedimenten kan bij het verval zwavel vrijgeven, dat kan reageren met ijzer mineralen pyriet vormen.
 3. Metamorfe processen: Pyriet kan zich vormen tijdens metamorfose, het proces van veranderingen in mineralogische, chemische en textuurkenmerken van gesteenten als gevolg van hoge temperaturen en druk. Pyriet kan zich vormen tijdens regionale of contactmetamorfose, waarbij bestaande ijzerrijke mineralen worden blootgesteld aan hitte en druk, wat leidt tot de vorming van pyriet.

Voorval: Pyriet komt wereldwijd voor in een breed scala aan geologische omgevingen, waaronder:

 1. Stollingsgesteenten: Pyriet kan gevonden worden in stollingsgesteenten, zoals graniet, Gabbro en bazalt, vooral in hydrothermale aderen en verspreid door het gesteente.
 2. Sedimentgesteenten: Pyriet wordt vaak aangetroffen in afzettingsgesteenten, zoals schalie, zandsteen en kalksteen, zoals knobbeltjes, concreties of verspreide korrels.
 3. Metamorfe gesteenten: Pyriet kan aanwezig zijn in metamorfe gesteenten, zoals leisteen, gneis en leisteen, gevormd door de metamorfose van bestaande sedimentaire gesteenten of andere pyriethoudende mineralen.
 4. Hydrothermale aderen: Pyriet kan voorkomen in hydrothermale aderen die verband houden met verschillende soorten ertsafzettingen, inclusief goud, koperen lood-zinkafzettingen.
 5. Steenkoolafzettingen: Pyriet wordt vaak geassocieerd met steenkoolafzettingen, waar het ontstaat als gevolg van de afbraak van organisch materiaal en de daaropvolgende mineralisatie.

Het is belangrijk op te merken dat pyriet in bepaalde omgevingen onstabiel kan zijn en kan oxideren, waarbij zwavelzuur en ijzeroxidemineralen worden gevormd, die kunnen leiden milieuproblemen zoals de drainage van zure mijnen.

Chemische eigenschappen van pyriet

Pyriet, met de chemische formule FeS2, is een mineraal dat verschillende chemische eigenschappen bezit. Enkele van de belangrijkste chemische eigenschappen van pyriet zijn:

 1. Samenstelling:: Pyriet is samengesteld uit ijzer- (Fe) en zwavelatomen (S) in een verhouding van 1:2, met twee zwavelatomen voor elk ijzeratoom. De chemische formule is FeS2, wat aangeeft dat het bestaat uit een ijzeratoom gebonden aan twee zwavelatomen.
 2. Kristal structuur: Pyriet kristalliseert in het kubieke systeem en behoort tot de isometrische kristalklasse. Het heeft een opvallende kubieke of octaëdrische kristalvorm, met een kopergele tot lichtgouden kleur en een metaalachtige glans.
 3. Hardheid: Pyriet heeft een hardheid van 6 tot 6.5 op de schaal van Mohs, wat betekent dat het relatief hard is en glas kan krassen.
 4. Dichtheid: De dichtheid van pyriet ligt rond de 4.8 tot 5.0 g/cm^3, wat relatief zwaar is vergeleken met veel andere mineralen.
 5. Magnetisme: Pyriet is zwak magnetisch, wat betekent dat het door een magneet kan worden aangetrokken. De magnetische eigenschappen zijn echter doorgaans niet erg sterk.
 6. reactiviteit: Pyriet is relatief inert en reageert niet gemakkelijk met water of de meeste zuren. Het kan echter langzaam oxideren in de aanwezigheid van zuurstof en water, waarbij zwavelzuur- en ijzeroxidemineralen worden gevormd, wat in bepaalde omgevingen kan resulteren in de vorming van zure mijndrainage.
 7. Thermische eigenschappen: Pyriet heeft een relatief hoog smeltpunt van ongeveer 1,070°C (1,958°F), wat betekent dat het bestand is tegen hoge temperaturen zonder significante veranderingen in de chemische samenstelling te ondergaan.
 8. Pyrofore: Pyriet kan pyrofore eigenschappen vertonen, wat betekent dat het spontaan kan ontbranden in aanwezigheid van lucht of zuurstof. Dit kan pyriet onder bepaalde omstandigheden brandgevaarlijk maken.
 9. Isomorfisme: Pyriet kan isomorfisme vertonen, wat het vermogen is om vaste oplossingen te vormen met andere mineralen, zoals marcasiet (FeS2), een polymorf van pyriet met een andere kristalstructuur maar een vergelijkbare chemische samenstelling.

Dit zijn enkele van de belangrijkste chemische eigenschappen van pyriet, die bijdragen aan de unieke kenmerken en het gedrag ervan in verschillende geologische en ecologische omgevingen.

Fysische eigenschappen van pyriet

Kleur Bleek kopergeel reflecterend; wordt donkerder en iriserend
Streep Groenachtig zwart tot bruinachtig zwart
Glans Metaalachtig, glanzend
Decollete Slecht/onduidelijk Onduidelijk op {001}.
doorschijnenheid Ondoorzichtig
Mohs hardheid 6-6.5
Soortelijk gewicht 4.95-5.10
Crystal-systeem Isometrische
Vasthoudendheid Bros
Breuk Onregelmatig/ongelijk, conchoïdaal
Dichtheid 4.8 – 5 g/cm3 (gemeten) 5.01 g/cm3 (berekend)

Optische eigenschappen van pyriet

 1. Kleur: Pyriet heeft doorgaans een kopergele tot lichtgouden kleur, hoewel het ook kan voorkomen Zilver, brons of in sommige gevallen zelfs zwart, afhankelijk van de onzuiverheden en verwering. De kleur is vaak een van de meest onderscheidende kenmerken van pyriet.
 2. Glans: Pyriet heeft een metaalglans, wat betekent dat het licht reflecteert op een manier die vergelijkbaar is met metaal, waardoor het een glanzend uiterlijk krijgt.
 3. Transparantie: Pyriet is over het algemeen ondoorzichtig, wat betekent dat het geen licht doorlaat en niet transparant is.
 4. doorschijnenheid: Pyriet is doorgaans doorschijnend, wat betekent dat het geen licht doorlaat.
 5. Dubbelbreking: Pyriet is niet dubbelbrekend, wat betekent dat het geen dubbele lichtbreking vertoont wanneer het onder een polariserende microscoop wordt bekeken.
 6. Pleochroism: Pyriet is meestal niet pleochroïsch, wat betekent dat het geen verschillende kleuren vertoont wanneer het vanuit verschillende hoeken wordt bekeken onder vlakgepolariseerd licht.
 7. Brekingsindex: De brekingsindex van pyriet is relatief hoog, doorgaans variërend van ongeveer 2.5 tot 2.7, afhankelijk van de golflengte van het licht en de kristaloriëntatie.
 8. Spreiding: Pyriet heeft een relatief lage dispersie, wat betekent dat het licht niet significant in de samenstellende kleuren scheidt wanneer het wordt bekeken onder een dispersief prisma of in een spectroscoop.
 9. Fluorescentie: Pyriet vertoont doorgaans geen fluorescentie onder ultraviolet (UV) licht.

Dit zijn enkele van de belangrijkste optische eigenschappen van pyriet, dat kan worden gebruikt om dit mineraal in verschillende geologische en mineralogische contexten te identificeren en karakteriseren. Het is belangrijk op te merken dat de optische eigenschappen van pyriet kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals kristalgrootte, onzuiverheden en verwering, en dat zorgvuldig onderzoek met behulp van geschikte optische technieken en apparatuur noodzakelijk is voor nauwkeurige identificatie.

Pyriet toepassingen

Pyriet is door de geschiedenis heen voor verschillende doeleinden gebruikt vanwege zijn unieke eigenschappen. Enkele van de belangrijkste toepassingen van pyriet zijn:

 1. Sieraden en decoratieve artikelen: De kopergele tot lichtgouden kleur en metaalachtige glans van Pyriet maken het tot een populair materiaal voor sieraden en decoratieve voorwerpen. Het is gebruikt om edelstenen, kralen, cabochons en andere sierstukken te maken. Pyriet wordt ook gebruikt in sieradenontwerpen als vervanging voor goud vanwege de gelijkenis met goud, vandaar de bijnaam ‘fool’s gold’.
 2. Zwavelproductie: Pyriet is een belangrijke bron van zwavel, een belangrijk element dat wordt gebruikt bij de productie van verschillende chemicaliën, zoals zwavelzuur, meststoffen en wasmiddelen. Pyriet kan worden verbrand om zwaveldioxidegas te produceren, dat vervolgens door chemische processen kan worden omgezet in zwavelzuur.
 3. Industriële toepassingen: Pyriet wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen, zoals bij de productie van ijzer en staal. Pyriet kan worden gebruikt als bron van ijzer bij de productie van ijzererts pellets, die worden gebruikt als grondstof bij de productie van staal. Pyriet is ook gebruikt als bestanddeel bij de productie van zwavelhoudende chemicaliën, als katalysator bij bepaalde chemische reacties, en als materiaal voor de productie van sterretjes en vuurwerk vanwege het vermogen om vonken te creëren wanneer het tegen een hard oppervlak wordt geslagen.
 4. Geologische en Mineralogische Studies: Pyriet is een veel voorkomend mineraal in veel geologische formaties en wordt vaak gebruikt als indicatormineraal in geologische en mineralogische studies. De aan- of afwezigheid ervan, evenals de kenmerken ervan, kunnen waardevolle informatie verschaffen over de geologische geschiedenis, mineralisatieprocessen en hydrothermale activiteiten van een bepaald gebied.

Het is belangrijk op te merken dat pyriet weliswaar verschillende toepassingen heeft, maar niet altijd geschikt is voor alle toepassingen. Pyriet kan oxideren en zwavelzuur vrijgeven, wat kan leiden tot potentiële milieuproblemen, zoals de afvoer van zure mijnen bij blootstelling aan lucht en water. Daarom moet bij het gebruik van pyriet voor welk doel dan ook rekening worden gehouden met de juiste zorg en aandacht voor de gevolgen voor het milieu.

Distributie

Pyriet is een wijdverspreid mineraal en wordt aangetroffen in verschillende geologische formaties over de hele wereld. Het komt voor in een breed scala aan omgevingen en kan worden aangetroffen in zowel sedimentair als stollingsgesteente, maar ook in hydrothermale aderen en metamorfe gesteenten. Enkele van de belangrijkste verspreidingsgebieden van pyriet zijn:

 1. Sedimentgesteenten: Pyriet kan in veel delen van de wereld worden gevonden in afzettingsgesteenten, zoals schalie, steenkool en kalksteen. In steenkoolafzettingen is pyriet gewoonlijk aanwezig als kleine knobbeltjes of banden die bekend staan ​​als "pyrietframboids" en kan soms verantwoordelijk zijn voor de spontane verbranding van steenkool vanwege het vermogen ervan om te oxideren en warmte te genereren.
 2. Stollingsgesteenten: Pyriet kan ook worden aangetroffen in sommige stollingsgesteenten, vooral die welke rijk zijn aan ijzer en zwavel. Het kan voorkomen in verschillende soorten stollingsgesteenten, zoals graniet, dioriet, gabbro en basalt, en wordt vaak geassocieerd met andere sulfidemineralen.
 3. Hydrothermale aderen: Pyriet is een veel voorkomend mineraal in hydrothermale aderen, die worden gevormd wanneer hete vloeistoffen die opgeloste mineralen bevatten door breuken in rotsen migreren en mineralen neerslaan terwijl ze afkoelen. Pyriet kan worden gevonden in hydrothermale aderen die verband houden met ertsafzettingen van verschillende typen, zoals koper, goud, zink, lood en zilver.
 4. Metamorfe gesteenten: Pyriet kan zich ook vormen in metamorfe gesteenten, die worden gevormd wanneer bestaande gesteenten worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en drukomstandigheden. Pyriet kan voorkomen in verschillende soorten metamorfe gesteenten, zoals schist, gneis en leisteen, en wordt vaak geassocieerd met andere sulfidemineralen.
 5. Geologische formaties: Pyriet kan worden gevonden in verschillende geologische formaties, zoals concreties, knobbeltjes en concretionele knobbeltjes, in verschillende delen van de wereld. Deze formaties kunnen voorkomen in sedimentair gesteente, bodems en andere omgevingen, en kunnen onderscheidende vormen en afmetingen hebben.

Pyriet is een wijdverspreid mineraal en het voorkomen ervan kan variëren afhankelijk van de lokale geologie, mineralisatieprocessen en geologische geschiedenis. Het is belangrijk op te merken dat de verspreiding van pyriet ook kan worden beïnvloed door factoren zoals verwering, erosie en menselijke activiteiten, en dat de juiste exploratie- en bemonsteringstechnieken moeten worden gebruikt voor nauwkeurige identificatie en karakterisering van pyrietvoorvallen op specifieke locaties.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Handboek van Mineralogie. [online] Beschikbaar op: http://www.handbookofmineralogy.org [Geraadpleegd op 4 maart 2019].
 • Mindat.org. (2019). Pyriet: minerale informatie, gegevens en locaties. Beschikbaar op: https://www.mindat.org/