Pekel deposito's verwijzen naar natuurlijk voorkomende concentraties zout water, algemeen bekend als pekel, die zich ophopen in specifieke geologische formaties of reservoirs. Deze afzettingen zijn belangrijke bronnen van verschillende zouten en mineralen, en ze spelen een cruciale rol in verschillende industriële processen, waaronder de productie van zout, de winning van mineralen en zelfs bij bepaalde energiegerelateerde activiteiten.

Definitie van pekelafzettingen:

Pekelafzettingen zijn in wezen ondergrondse reservoirs of geologische formaties waar pekel, een geconcentreerde oplossing van zout in water, zich in de loop van de tijd ophoopt. Deze afzettingen kunnen variëren in grootte, diepte en samenstelling, en bevatten vaak een mengsel van verschillende zouten en mineralen opgelost in water.

Samenstelling pekel:

De samenstelling van de pekel in deze afzettingen kan sterk variëren, afhankelijk van de geologische en omgevingsfactoren. Het hoofdbestanddeel van pekel is natriumchloride (keukenzout), maar het kan ook andere zouten bevatten, zoals magnesiumchloride, calciumchloride, kaliumchloride en verschillende sporenelementen. De specifieke samenstelling hangt af van factoren zoals de bron van de pekel, de geologische formaties waar het doorheen is gegaan en de omstandigheden waaronder het is geconcentreerd.

Natuurlijk voorkomen:

Pekelafzettingen komen van nature voor in verschillende geologische omgevingen. Enkele veel voorkomende bronnen zijn:

 1. Zoutpannen en Playas: Dit zijn vlakke, dorre gebieden waar water verdampt en geconcentreerde pekel achterlaat. Naarmate het water verdampt, worden de zouten geconcentreerder en kunnen zich uiteindelijk pekelafzettingen vormen.
 2. Ondergrond aquifers: Pekel kan zich ophopen in ondergrondse watervoerende lagen, waar het grondwater verrijkt raakt met opgeloste zouten door interacties met geologische formaties.
 3. Zoutkoepels: In bepaalde regio's kunnen zoutafzettingen grote ondergrondse koepels vormen. Deze koepels kunnen pekel opvangen en concentreren, waardoor aanzienlijke reservoirs met zout water ontstaan.
 4. Zeewaterinbraak: In kustgebieden kan zeewater ondergrondse aquifers infiltreren, waardoor pekelafzettingen ontstaan ​​als gevolg van de vermenging van zeewater met zoet water.
 5. Olie- en gasreservoirs: Pekel wordt vaak gecoproduceerd met olie- en gasvoorraden. Terwijl olie en gas worden gewonnen, wordt de pekel die in de reservoirs is opgesloten naar de oppervlakte gebracht.

Het gebruik van pekelafzettingen is divers, variërend van traditionele zoutproductie tot de winning van waardevolle mineralen en metalen. Bovendien wordt pekel steeds belangrijker in moderne industrieën, zoals de energieproductie via geothermische en zonne-energietechnologieën, waar pekel wordt gebruikt als warmteoverdrachtsvloeistof.

Soorten pekelafzettingen

Er zijn verschillende soorten pekelafzettingen, elk gekenmerkt door verschillende geologische formaties, oorsprong en samenstellingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende typen:

 1. Zoutpannen en Playas:
  • Opleidingen: Zoutpannen en playa's zijn vlakke, dorre gebieden waar water uit rivieren of andere bronnen verdampt, waardoor geconcentreerde pekel achterblijft.
  • Samenstelling: De pekel in deze afzettingen wordt vaak gedomineerd door natriumchloride (keukenzout), maar kan ook andere zouten en mineralen bevatten.
 2. Ondergrondse watervoerende lagen:
  • Opleidingen: Pekel kan zich ophopen in ondergrondse watervoerende lagen wanneer grondwater in wisselwerking staat met geologische formaties die rijk zijn aan zouten.
  • Samenstelling: De samenstelling varieert op basis van de specifieke mineralen en zouten die aanwezig zijn in de geologische formaties waar het water doorheen stroomt.
 3. Zoutkoepels:
  • Opleidingen: Zoutkoepels zijn grote ondergrondse structuren gevormd door de opwaartse beweging van zout. In deze koepels kan pekel worden opgevangen en geconcentreerd.
  • Samenstelling: Pekel in zoutkoepels kan een mengsel van zouten bevatten, waaronder natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride en andere.
 4. Zeewaterinbraak:
  • Opleidingen: In kustgebieden kan zeewater ondergrondse aquifers infiltreren, wat leidt tot de vorming van pekelafzettingen.
  • Samenstelling: De pekel in deze afzettingen is doorgaans een mengsel van zeewater en zoet water, met een samenstelling die de zouten weerspiegelt die in zeewater worden aangetroffen.
 5. Olie- en gasreservoirs:
  • Opleidingen: Pekel wordt vaak samen met olie en gas geproduceerd. Terwijl olie en gas worden gewonnen, wordt de pekel die in de reservoirs is opgesloten naar de oppervlakte gebracht.
  • Samenstelling: De samenstelling van de pekel in olie- en gasreservoirs kan variëren, maar omvat vaak zouten en mineralen die zijn opgelost tijdens de geologische vorming van de afzettingen.
 6. Geothermische pekelafzettingen:
  • Opleidingen: In geothermische gebiedenOndergronds water wordt verwarmd door de interne hitte van de aarde, waardoor pekelafzettingen ontstaan ​​die hiervoor kunnen worden gebruikt Geothermische energie productie.
  • Samenstelling: Geothermische pekel kan een verscheidenheid aan opgeloste mineralen bevatten, afhankelijk van de geologische kenmerken van de regio.
 7. Zoutvlakten:
  • Opleidingen: Net als zoutpannen zijn zoutvlakten uitgestrekte, vlakke gebieden waar water verdampt en geconcentreerde pekel achterlaat.
  • Samenstelling: De pekel in zoutvlakten kan rijk zijn aan verschillende zouten, waaronder natriumchloride en andere.

Dit soort pekelafzettingen hebben verschillende gevolgen voor verschillende industrieën, zoals de zoutproductie, de winning van mineralen en de opwekking van energie. De specifieke samenstelling en kenmerken van elk type afzetting beïnvloeden de economische en industriële betekenis ervan.

Vorming en geologische processen

Bij de vorming van pekelafzettingen zijn complexe geologische processen betrokken die zich over langere perioden voordoen. Er kunnen verschillende soorten pekelafzettingen ontstaan ​​via verschillende geologische mechanismen. Hier is een overzicht van de vorming en geologische processen die verband houden met pekelafzettingen:

 1. Zoutpannen en Playas:
  • Opleidingen: In dorre gebieden ontstaan ​​zoutpannen en playa's wanneer water uit rivieren of andere bronnen zich ophoopt in laaggelegen gebieden en vervolgens verdampt, waardoor geconcentreerde pekel achterblijft.
  • Geologische processen: Verdamping is het belangrijkste proces. Naarmate water verdampt, worden zouten en mineralen geconcentreerder, wat uiteindelijk leidt tot de vorming van pekelafzettingen.
 2. Ondergrondse watervoerende lagen:
  • Opleidingen: Pekel hoopt zich op in ondergrondse watervoerende lagen wanneer grondwater in wisselwerking staat met geologische formaties die oplosbare zouten bevatten. Deze interactie kan gedurende lange perioden plaatsvinden terwijl water door de aardkorst sijpelt.
  • Geologische processen: Oplossen van zouten uit de omgeving rotsen naar het grondwater, gevolgd door de migratie en concentratie van deze pekel in aquifers.
 3. Zoutkoepels:
  • Opleidingen: Zoutkoepels zijn grote ondergrondse structuren die worden gevormd door de opwaartse beweging van zout als gevolg van tektonische en geologische krachten. In deze structuren kan pekel vastzitten.
  • Geologische processen: Diapirisme, een proces waarbij drijvend zout door bovenliggende rotsen omhoog beweegt, creëert zoutkoepels. Na verloop van tijd kan de pekel zich in de koepel ophopen door interactie met omringende rotsen.
 4. Zeewaterinbraak:
  • Opleidingen: Het binnendringen van zeewater vindt plaats wanneer zout water uit de oceaan de watervoerende lagen aan de kust infiltreert. Dit kan gebeuren als gevolg van overmatige grondwaterwinning of veranderingen in de zeespiegel.
  • Geologische processen: De beweging van zeewater in de watervoerende lagen aan de kust wordt beïnvloed door factoren zoals hydraulische gradiënten, de doorlaatbaarheid van rotsen en menselijke activiteiten die de grondwaterstanden beïnvloeden.
 5. Olie- en gasreservoirs:
  • Opleidingen: Pekel wordt vaak gecoproduceerd met olie- en gasvoorraden. Deze afzettingen vormen zich in de loop van miljoenen jaren door de accumulatie van organisch materiaal en de daaropvolgende transformatie in koolwaterstoffen.
  • Geologische processen: Door de afzetting van organisch materiaal, sedimentatie, begraving en de transformatie van organisch materiaal in koolwaterstoffen ontstaan ​​olie- en gasreservoirs. In deze reservoirs kan pekel aanwezig zijn als gevolg van het oplossen van zouten in de geologische formaties.
 6. Geothermische pekelafzettingen:
  • Opleidingen: In geothermische gebieden wordt ondergronds water verwarmd door de interne warmte van de aarde, waardoor pekelafzettingen ontstaan ​​die kunnen worden gebruikt voor de productie van geothermische energie.
  • Geologische processen: De verwarming van grondwater door de aardmantel genereert geothermische pekel. Dit kan gebeuren door geleiding van warmte uit diepere lagen, of door de circulatie van water erin fout zones en breuken.
 7. Zoutvlakten:
  • Opleidingen: Zoutvlakten ontstaan ​​op dezelfde manier als zoutpannen, waarbij water zich ophoopt en verdampt in vlakke gebieden.
  • Geologische processen: Het primaire proces is verdamping, wat leidt tot de concentratie van zouten in het resterende water, waardoor pekelafzettingen ontstaan.

Deze geologische processen zijn dynamisch en onderling verbonden, beïnvloed door factoren als klimaat, tektoniek en hydrologie. De resulterende pekelafzettingen hebben economische betekenis voor verschillende industrieën en bieden inzicht in de geologische geschiedenis van de aarde.

Gebruik van pekelafzettingen

Pekelafzettingen hebben een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën vanwege de uiteenlopende samenstelling van zouten en mineralen die ze bevatten. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van pekelafzettingen:

 1. Zoutproductie:
  • Primaire Gebruik: Pekelafzettingen zijn een belangrijke bron van natriumchloride (tafelzout). De pekel wordt onttrokken en door verdamping wordt het zout geproduceerd voor diverse industriële en culinaire toepassingen.
 2. Chemische industrie:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekelafzettingen vormen een bron van grondstoffen voor de chemische industrie. De zouten en mineralen die uit pekel worden gewonnen, kunnen worden gebruikt bij de productie van chemicaliën zoals chloor, natriumhydroxide en andere industriële chemicaliën.
 3. Minerale extractie:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekelafzettingen bevatten vaak waardevolle mineralen naast natriumchloride, zoals kalium, magnesium en lithium. Deze mineralen worden gewonnen voor gebruik in meststoffen, industriële processen en de productie van batterijen.
 4. Geothermische energieproductie:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekel uit geothermische pekelafzettingen wordt gebruikt in geothermische energiecentrales. De hoge temperaturen van de pekel worden benut om elektriciteit op te wekken via stoomturbines of om voor directe verwarming te zorgen.
 5. Ontzilting:
  • Gebruikmogelijkheden: Zeewater, dat de watervoerende lagen aan de kust kan infiltreren en pekelafzettingen kan creëren, is een doelwit voor ontziltingsprocessen. Pekel is een bijproduct van ontziltingsinstallaties die zoet water uit zeewater halen.
 6. Olie en gas industrie:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekel, gecoproduceerd met olie en gas, wordt vaak gebruikt in verbeterde oliewinningsprocessen (EOR). Het injecteren van pekel in oliereservoirs kan helpen de druk op peil te houden en de oliewinning te verbeteren.
 7. Voedselbehoud:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekel wordt gebruikt bij voedselconserveringsprocessen, zoals het beitsen. Groenten, fruit en vlees worden in pekel geconserveerd om de houdbaarheid te verlengen.
 8. Thermische energieopslag:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekel wordt in sommige thermische zonne-energiesystemen gebruikt als warmteoverdrachtsvloeistof. Het absorbeert en draagt ​​warmte over in geconcentreerde zonne-energiecentrales.
 9. Ontdooien en sneeuwruimen:
  • Gebruikmogelijkheden: Zout verkregen uit pekelafzettingen wordt veel gebruikt voor het ontdooien van wegen en trottoirs in de winter. Het zout helpt ijs en sneeuw te smelten, waardoor de veiligheid en het transport worden verbeterd.
 10. Gezondheid en welzijn:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekelbaden en zoutwatertherapieën staan ​​bekend om hun potentiële gezondheidsvoordelen. Sommige spa's en wellnesscentra gebruiken pekel uit natuurlijke bronnen voor therapeutische doeleinden.
 11. Industriële koeling:
  • Gebruikmogelijkheden: Pekel wordt gebruikt als koelmedium in verschillende industriële processen, vooral in koelsystemen en sommige chemische productieprocessen.

Het gebruik van pekelafzettingen draagt ​​aanzienlijk bij aan de wereldeconomie en verschillende sectoren. De specifieke toepassingen zijn afhankelijk van de samenstelling van de pekel en de mineralen die deze bevat, wat het belang benadrukt van het begrijpen van de geologische en chemische kenmerken van elke afzetting.

Opmerkelijke pekelafzettingen wereldwijd

Salar de Uyuni, Boliviaans

Er zijn verschillende opmerkelijke pekelafzettingen over de hele wereld, elk met zijn eigen unieke kenmerken en economische betekenis. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Salar de Uyuni, Bolivia:
  • Type: Zout plat
  • Betekenis: Salar de Uyuni is 's werelds grootste zoutvlakte, gelegen in het zuidwesten van Bolivia. Het is een belangrijke bron van lithium en bevat een aanzienlijk deel van de bekende lithiumreserves in de wereld. Lithium is een belangrijk onderdeel van batterijen die worden gebruikt in elektrische voertuigen en diverse elektronische apparaten.
 2. Dode Zee, Jordanië en Israël:
  • Type: Zoutwater meer
  • Betekenis: De dode Zee, begrensd door Jordanië in het oosten en Israël in het westen, is een van de zoutste waterlichamen ter wereld. Het bevat een hoge concentratie mineralen, waaronder kalium, magnesium en broom. De winning van mineralen uit de Dode Zee is een belangrijke industrie in de regio.
 3. Great Salt Lake, VS:
  • Type: Zoutwater meer
  • Betekenis: Het Great Salt Lake, gelegen in de Amerikaanse staat Utah, is het grootste zoutwatermeer op het westelijk halfrond. Het is een bron van verschillende mineralen, waaronder zout, kalium en magnesium. Het meer speelt een rol in industrieën zoals de winning van mineralen, het oogsten van pekelgarnalen en recreatie.
 4. Zoutvlakte van Atacama, Chili:
  • Type: Zout plat
  • Betekenis: De Atacama-zoutvlakte in Chili is een andere belangrijke bron van lithium, samen met andere mineralen zoals kalium en natrium. Chili is een belangrijke speler op de mondiale lithiummarkt, en de Atacama-zoutvlakte is een cruciaal gebied voor de lithiumproductie.
 5. Qaidam-bekken, China:
  • Type: Zout plat
  • Betekenis: Het Qaidam-bekken in China staat bekend om zijn uitgestrekte zoutvlakten en is een belangrijke bron van kalium, magnesium en andere mineralen. Het is ook een regio waar lithiumwinning wordt onderzocht.
 6. Salar del Hombre Muerto, Argentinië:
  • Type: Zout plat
  • Betekenis: Salar del Hombre Muerto in Argentinië is een belangrijk lithiumproducerend gebied. Argentinië is, samen met Chili, een belangrijke speler op de mondiale lithiummarkt, en deze zoutvlakte draagt ​​bij aan de lithiumproductie van het land.
 7. Danakil Depressie, Ethiopië:
  • Type: Zout plat
  • Betekenis: De Danakil-depressie staat bekend om zijn extreme omstandigheden en is een van de heetste en laagste plekken op aarde. Het bevat zoutvlakten en is een potentiële bron van mineralen zoals potas en andere zouten.
 8. Caribische zoutpannen, diverse landen:
  • Type: Zoutpannen
  • Betekenis: Verschillende landen in het Caribisch gebied, zoals de Bahama's en de Turks- en Caicoseilanden, hebben uitgestrekte zoutpannen. Deze pannen zijn belangrijk voor de zoutproductie en vormen een lokale bron van natriumchloride.

Deze voorbeelden tonen de diversiteit van pekelafzettingen wereldwijd en hun betekenis bij de winning van verschillende mineralen, vooral lithium, kalium en magnesium. Het economische belang van deze afzettingen strekt zich uit tot meerdere industrieën, waaronder energie, technologie en landbouw.