Blueschist is een soort metamorfe rots dat ontstaat onder omstandigheden van hoge druk en lage temperaturen die doorgaans geassocieerd worden met subductiezones in tektonische plaatgrenzen. Het wordt gekenmerkt door zijn kenmerkende blauwe kleur, die wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van mineralen zoals glaucofaan, een blauw amfibool.

Blauwschist

Definitie en samenstelling: Blueschist dankt zijn naam aan zijn blauwe kleur en het feit dat het onder hoge druk metamorfose ondergaat. De term ‘schist’ verwijst naar een soort metamorf gesteente dat wordt gekenmerkt door de uitlijning van minerale korrels, waardoor het een bladvormige textuur krijgt. Blueschist ontstaat onder omstandigheden van hoge druk, meestal in subductiezones waar een oceanische plaat onder een continentale plaat wordt gedrukt. De hoge druk maar relatief lage temperaturen leiden tot de unieke minerale assemblage die kenmerkend is voor blueschist.

Verklaring van Blueschist: De vorming van blueschist wordt geassocieerd met het metamorfisme van basalt rotsen in subductiezones. Terwijl de oceanische plaat in de aardmantel terechtkomt, ervaart deze een verhoogde druk en lagere temperaturen. Deze omstandigheden veroorzaken de herkristallisatie van mineralen in het oorspronkelijke basaltgesteente, resulterend in de vorming van blueschist.

De mineralen die aanwezig zijn in blueschist zijn indicatief voor de specifieke druk- en temperatuuromstandigheden waaronder het ontstaat. De blauwe kleur is vaak te wijten aan de aanwezigheid van glaucofaan, een natriumrijk amfiboolmineraal. Andere mineralen die vaak in blueschist worden aangetroffen, zijn onder meer lawsoniet, jadeiet, bijbal en granaat.

Belangrijkste aanwezige mineralen:

 1. Glaucofaan: Glaucofaan is een blauw amfiboolmineraal en is een belangrijke indicator van blauwschistische gelaatstrekken. Het is rijk aan natrium en is verantwoordelijk voor de karakteristieke blauwe kleur van het gesteente.
 2. Lawsoniet: Lawsoniet is een waterhoudend calcium aluminium sorosilicaatmineraal dat veel voorkomt bij blueschist. Het is stabiel onder hoge druk en lage temperaturen en draagt ​​bij aan de algehele minerale assemblage.
 3. Jadeïet: Jadeïet is natriumrijk pyroxeen mineraal dat vaak wordt aangetroffen in blueschist. Het is een hogedruk- en lagetemperatuurpolymorf van pyroxeen en draagt ​​bij aan het unieke mineralogie van blauwschistische gezichten.
 4. Epidoot: Epidoot is een veel voorkomend metamorf mineraal dat mogelijk aanwezig is in blueschist. Het is een calciumaluminium ijzer sorosilicaatmineraal en kan ontstaan ​​als gevolg van de metamorfose van basaltgesteenten.
 5. Granaat: Granaat is een ander mineraal dat aanwezig kan zijn in blauwschist, afhankelijk van specifieke omstandigheden. Het is een groep silicaatmineralen met verschillende samenstellingen, en de aanwezigheid ervan kan duiden op de mate van metamorfose die het gesteente heeft ondergaan.

Blueschist is belangrijk bij het begrijpen van de geologische processen die verband houden met subductiezones en geeft inzicht in de omstandigheden diep in de aardkorst waar deze rotsen zich vormen. De kenmerkende minerale samenstelling en blauwe kleur maken blueschist tot een fascinerend gesteentetype voor geologen die de dynamische processen bestuderen platentektoniek.

Vormingsproces

Blauwschist

De vorming van blueschist omvat een complex geologisch proces dat verband houdt met de subductie van oceanische platen onder continentale platen op convergerende plaatgrenzen. Hieronder vindt u een stapsgewijze uitleg van het vormingsproces:

 1. Subductiezone-instelling: Blueschist ontstaat doorgaans in subductiezones, waar de ene tektonische plaat onder de andere wordt gedrukt. In deze context daalt een oceanische plaat af in de aardmantel onder een continentale plaat. Terwijl de oceanische plaat afdaalt, wordt deze geconfronteerd met toenemende druk en afnemende temperatuur met de diepte.
 2. Metamorfose van basaltische rotsen: Blueschist is vaak afgeleid van het metamorfisme van basaltgesteenten, die veel voorkomende componenten zijn van de oceanische korst. Terwijl de basaltgesteenten naar de subductiezone worden gevoerd, worden ze onderworpen aan hogedrukomstandigheden die worden veroorzaakt door de bovenliggende rotsen en de intense druk die gepaard gaat met subductie.
 3. Omstandigheden onder hoge druk en lage temperaturen: Blueschist ontstaat onder specifieke metamorfe omstandigheden die worden gekenmerkt door hoge druk en relatief lage temperaturen. De druk kan enkele kilobar bereiken, terwijl de temperatuur lager blijft dan wat typisch is voor veel andere soorten druk metamorfe gesteenten.
 4. Herkristallisatie van mineralen: Onder deze hoge druk en lage temperatuur ondergaan de mineralen in het basaltgesteente herkristallisatie. De oorspronkelijke mineralen transformeren in nieuwe die stabiel zijn onder de gegeven druk-temperatuuromstandigheden. Dit proces leidt tot de vorming van mineralen zoals glaucofaan, lawsoniet, jadeiet, epidoot en granaat, die kenmerkend zijn voor blueschist.
 5. Ontwikkeling van bladtextuur: Blueschist vertoont vaak een bladvormige textuur, wat betekent dat de mineralen in het gesteente in een voorkeursoriëntatie zijn uitgelijnd. Deze uitlijning is het resultaat van de richtingsdruk die wordt uitgeoefend tijdens metamorfose.
 6. Opvallende blauwe kleur: De blauwe kleur van blueschist is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van glaucophane, een blauw amfiboolmineraal. De blauwe kleur van glaucofaan wordt versterkt onder specifieke druk-temperatuuromstandigheden, wat bijdraagt ​​aan het karakteristieke uiterlijk van blueschist.
 7. Tektonische opheffing en opgraving: Uiteindelijk brengen geologische processen zoals tektonische opheffing en erosie de blueschistgesteenten terug naar het aardoppervlak. Door deze opgraving kunnen geologen rotsen bestuderen en observeren die zich diep in de aarde hebben gevormd.

Het begrijpen van de vorming van blueschist levert waardevolle inzichten op in de dynamische processen die plaatsvinden aan convergente plaatgrenzen en helpt onderzoekers de geologische geschiedenis van specifieke regio's te reconstrueren. Blueschist facies-metamorfisme is een cruciale indicator van het subductieproces en de daarmee samenhangende veranderingen in druk en temperatuur die rotsen ondergaan in subductiezones.

Geologische kenmerken

Blauwschist

Blueschist bezit verschillende onderscheidende geologische kenmerken die het uniek maken onder metamorfe gesteenten. Deze kenmerken zijn het resultaat van de specifieke druk-temperatuuromstandigheden waaronder blueschist zich vormt in subductiezones. Hier zijn enkele belangrijke geologische kenmerken van blueschist:

 1. Minerale assemblage: Blueschist wordt gekenmerkt door een specifieke minerale samenstelling die de vorming ervan weerspiegelt onder hoge druk en lage temperaturen. Belangrijke mineralen zijn onder meer glaucophane (een blauwe amfibool), lawsoniet, jadeiet, epidoot en granaat. Deze mineralen duiden op de unieke metamorfe omstandigheden die verband houden met blauwschistische gelaatstrekken.
 2. Opvallende blauwe kleur: Het meest visueel opvallende kenmerk van blueschist is de blauwe kleur, voornamelijk toegeschreven aan de aanwezigheid van glaucofaan. De intensiteit van de blauwe kleur wordt beïnvloed door de specifieke druk-temperatuuromstandigheden tijdens metamorfose.
 3. Gelaagde textuur: Blueschist vertoont vaak een bladvormige textuur, wat betekent dat de minerale korrels in een voorkeursoriëntatie zijn uitgelijnd. Deze uitlijning is het resultaat van de richtingsdruk die wordt ervaren tijdens metamorfose. De foliatie in blueschist is typisch een gevolg van de uitlijning van mineralen zoals amfibolen en mica's.
 4. Metamorfisme onder hoge druk en lage temperatuur: Blueschist facies-metamorfose vindt plaats onder omstandigheden van hoge druk (variërend van enkele tot tientallen kilobars) maar relatief lage temperaturen (meestal tussen 200 en 500 graden Celsius). Dit staat in contrast met andere vormen van metamorfose, zoals groenschist or amfiboliet facies, die optreden bij hogere temperaturen.
 5. Associatie met subductiezones: Blueschist wordt vaak geassocieerd met subductiezones, waar een oceanische plaat onder een continentale plaat wordt gedrukt. De hogedrukomstandigheden die nodig zijn voor de vorming van blueschist worden doorgaans aangetroffen in subductiezones, waardoor het een belangrijke indicator is van vroegere of huidige subductieprocessen.
 6. Aanwezigheid van indexmineralen: Blueschist wordt geassocieerd met specifieke indexmineralen die indicatief zijn voor de unieke metamorfe omstandigheden ervan. Deze mineralen, waaronder glaucofaan, lawsoniet en jadeiet, dienen als sleutelindicatoren voor geologen die metamorfe gesteenten bestuderen om de druk-temperatuuromstandigheden te identificeren waaronder de gesteenten zijn gevormd.
 7. Tektonische opheffing en opgraving: Blueschist wordt vaak aan het aardoppervlak blootgelegd door tektonische opwaartse en erosieprocessen. De ontdekking en studie van blueschist-ontsluitingen bieden waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis van een regio, waardoor geologen de tektonische processen kunnen begrijpen die de aardkorst hebben gevormd.

Door deze geologische kenmerken te begrijpen, kunnen geologen de tektonische geschiedenis en processen die zich in een bepaalde regio hebben voorgedaan, interpreteren. Blueschist dient als een geologische indicator van subductie-gerelateerd metamorfisme en draagt ​​bij aan ons begrip van platentektoniek en de dynamische interacties tussen de lithosferische platen van de aarde.

Veldidentificatie

Blauwschist

Veldidentificatie van blueschist omvat het herkennen van de onderscheidende geologische kenmerken en mineralogie ervan. Geologen gebruiken een combinatie van visuele observaties, identificatie van mineralen en kennis van de regionale geologische context om blueschist in het veld te identificeren. Hier zijn enkele belangrijke veldidentificatiecriteria:

 1. Kleur: Blueschist is genoemd naar zijn karakteristieke blauwe kleur, die vaak behoorlijk intens is. Hoewel de exacte tint blauw kan variëren, is de aanwezigheid van een prominente blauwe tint een belangrijke visuele identificatie. Deze kleur is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van glaucophane, een blauw amfiboolmineraal.
 2. Mineralogie: Identificeer de belangrijkste mineralen geassocieerd met blueschist, waaronder glaucofaan, lawsoniet, jadeiet, epidoot en granaat. Vooral de kenmerkende blauwe kleur van Glaucofaan is opmerkelijk. Lawsoniet kan kleurloos tot wit lijken en jadeiet kan een groenachtige tint hebben.
 3. Foliatie: Blueschist vertoont vaak een bladvormige textuur, wat betekent dat de mineralen in het gesteente in een voorkeursoriëntatie zijn uitgelijnd. Deze uitlijning is het resultaat van de richtingsdruk die wordt ervaren tijdens metamorfose. Zoek naar de bladvormige structuur, die kan verschijnen als uitgelijnde minerale banden of strepen.
 4. Associaties met andere rotsen: Denk aan de geologische context en de rotsen in de omgeving. Blueschist wordt vaak geassocieerd met subductiezones, dus let op tekenen van tektonische activiteit, zoals nabijgelegen vulkanische rotsen of tekenen van plaatsubductie.
 5. Hardheid: Test de hardheid van het gesteente met een geologische hamer of ander gereedschap. Blueschist is over het algemeen moeilijker dan sedimentair gesteente maar is misschien niet zo hard als sommige granieten rotsen. Het valt binnen het tussenliggende bereik van hardheid.
 6. Dichtheid: Blueschist heeft de neiging een hogere dichtheid te hebben in vergelijking met niet-gemetamorfoseerde gesteenten. Veldgeologen beschikken echter mogelijk niet over de middelen om de dichtheid rechtstreeks te meten, dus wordt voor identificatie vaak vertrouwd op andere kenmerken.
 7. Locatie en regionale geologische omgeving: Houd rekening met de bredere geologische context van het gebied. Blueschist wordt doorgaans aangetroffen in regio's met tekenen van subductie in het verleden of aan de gang. Zoek naar geologische kenmerken zoals berg reeksen, diepzeegeulen of andere indicatoren van tektonische plaatinteracties.
 8. Veldgidsen en kaarten: Raadpleeg geologische veldgidsen, kaarten of regionale geologische onderzoeken die informatie geven over de gesteentesoorten en structuren in het gebied. Deze bronnen kunnen helpen bij het identificeren van blueschist en het begrijpen van de geologische betekenis ervan.

Het is belangrijk op te merken dat veldidentificatie een uitdaging kan zijn en dat soms aanvullende laboratoriumanalyses nodig kunnen zijn ter bevestiging. Bovendien kunnen variaties in de minerale samenstelling en specifieke geologische omstandigheden resulteren in verschillende verschijningsvormen van blueschist. Veldgeologen vertrouwen vaak op een combinatie van deze kenmerken om nauwkeurige identificaties te maken in de diverse en dynamische veldomgevingen waar blueschist wordt gevonden.

Mineralogie van Blueschist

Blauwschist

De mineralogie van blueschist wordt gekenmerkt door een specifieke verzameling mineralen die zich vormen onder metamorfe omstandigheden onder hoge druk en lage temperaturen die doorgaans verband houden met subductiezones. De belangrijkste mineralen in blueschist zijn onder meer:

 1. Glaucofaan:
  • Glaucofaan is een blauw amfiboolmineraal en is vaak het dominante mineraal in blueschist, waardoor het gesteente zijn karakteristieke blauwe kleur krijgt.
  • Het is een natriumrijke amfibool en vormt zich onder hoge druk en lage temperaturen.
 2. Lawsoniet:
  • Lawsoniet is een waterhoudend calciumaluminiumsorosilicaatmineraal dat veel voorkomt in blueschist.
  • Het vormt zich in de aanwezigheid van water en draagt ​​bij aan de algehele minerale samenstelling van blauwschistische facies.
 3. Jadeïet:
  • Jadeiet is een natriumrijk pyroxeenmineraal dat stabiel is onder hoge druk.
  • Het is een van de belangrijkste indicatoren van het blueschistische facies-metamorfisme.
 4. Epidoot:
  • Epidoot is een calcium-aluminium-ijzer-sorosilicaatmineraal dat vaak aanwezig is in blueschist.
  • Het ontstaat als resultaat van de metamorfose van basaltgesteenten en draagt ​​bij aan de algemene mineralogie van blueschist.
 5. Granaat:
  • Granaat is een groep silicaatmineralen met verschillende samenstellingen, en specifieke soorten granaat kunnen in blueschist aanwezig zijn.
  • De aanwezigheid van granaat kan informatie verschaffen over de mate van metamorfose die het gesteente heeft ondergaan.
 6. Albiet:
  • Albiet is een plagioklaas veldspaat mineraal dat mogelijk aanwezig is in blueschist.
  • Het is een natriumrijke veldspaat en draagt ​​bij aan de algehele minerale samenstelling.
 7. Chloriet:
  • Chloriet is een groen, ijzerrijk mineraal dat voorkomt in blauwschist.
  • Het is vaak een secundair mineraal dat wordt gevormd tijdens metamorfose.
 8. rutiel:
  • Rutiel, een titanium dioxide-mineraal, kan ook aanwezig zijn in blueschist.
  • Het kan voorkomen als langwerpige kristallen en is stabiel onder hoge drukomstandigheden.
 9. Stilpnomelaan:
  • Stilpnomelaan is een donkerbruin tot zwart amfiboolmineraal dat bij sommige blueschist-voorvallen kan worden aangetroffen.
  • De aanwezigheid ervan kan een indicatie zijn voor specifieke chemische omstandigheden tijdens metamorfose.

De mineralogie van blueschist is onderscheidend en dient als een sleutelindicator voor de metamorfe omstandigheden onder hoge druk en lage temperatuur die verband houden met subductiezones. De specifieke combinatie van deze mineralen levert waardevolle informatie op over de geologische geschiedenis en tektonische processen die de rotsen in een bepaalde regio hebben aangetast.