Chloriet is een minerale en chemische verbinding met verschillende betekenissen en toepassingen op verschillende gebieden, waaronder geologie, chemie en industriële processen. Deze inleiding geeft een overzicht van chloriet vanuit zowel geologisch als chemisch perspectief.

1. Geologisch perspectief: Chloriet als mineraal maakt deel uit van de fyllosilicaatgroep, waartoe ook behoort mineralen met een gelaagde structuur. Het wordt gekenmerkt door zijn groenachtige kleur, bladvormig uiterlijk en relatief lage hardheid. Chlorietmineralen worden vaak aangetroffen in metamorfe gesteenten, waar ze ontstaan ​​als gevolg van de wijziging van andere mineralen, zoals biotiet, amfibool en pyroxeen, onder omstandigheden van lage tot matige temperatuur en druk.

Belangrijke kenmerken van chlorietmineralen zijn onder meer hun plaatachtige of glimmende textuur en de neiging om in dunne, flexibele vlokken voor te komen. Ze worden vaak geassocieerd met rotsen zoals leisteen, leisteen en fylliet. Chlorietmineralen kunnen qua samenstelling variëren, maar bevatten doorgaans silicium, aluminium, zuurstof, waterstof en verschillende metalen elementen zoals ijzer en magnesium.

2. Chemisch perspectief: Vanuit chemisch oogpunt kan chloriet ook verwijzen naar een specifieke chemische verbinding die bekend staat als chlorietion (ClO2-), een polyatomair anion. Chlorietionen bestaan ​​uit één chlooratoom (Cl) gebonden aan twee zuurstofatomen (O) en één extra elektron, waardoor ze een negatieve lading krijgen. Chlorietionen zijn de bouwstenen van verschillende chlorietzouten en -verbindingen.

Een opmerkelijke chlorietverbinding is natriumchloriet (NaClO2), dat wordt gebruikt in verschillende industriële processen, waaronder waterbehandeling en als voorloper bij de productie van chloordioxide (ClO2). Chloordioxide is een krachtig ontsmettings- en bleekmiddel en vindt toepassingen in de papier- en pulpindustrie, maar ook bij de behandeling van drinkwater en afvalwater.

Samenvattend kan chloriet verwijzen naar zowel een groep groenachtige mineralen die worden aangetroffen in metamorfe gesteenten als naar een chemische verbinding waarbij chlorietionen betrokken zijn. De geologische aanwezigheid ervan is belangrijk voor het begrijpen van rotsformaties en metamorfoses, terwijl de chemische eigenschappen praktische toepassingen hebben in verschillende industrieën.

Naam: Chloriet is afgeleid van een Grieks woord dat groen betekent, een toespeling op de algemene kleur van het mineraal.

Diagnostische functies: Gekenmerkt door zijn groene kleur, glimmende groeiwijze en decolleté, en door het feit dat de folia niet elastisch zijn.

Chloriet Voorval en Vorming

De vorming en het voorkomen van chloriet zijn nauw verbonden met geologische processen, en inzicht in hoe chloriet wordt gevormd en waar het wordt gevonden, kan waardevolle inzichten opleveren in de geschiedenis van de aarde en de kenmerken van specifieke rotsformaties. Hier is een overzicht van de vorming van chloriet en het voorkomen ervan:

Vorming van chloriet: Chlorietmineralen worden doorgaans gevormd via een proces dat metamorfisme wordt genoemd, waarbij reeds bestaande gesteenten onder specifieke temperatuur- en drukomstandigheden worden gewijzigd. De vorming van chloriet gaat gepaard met lage tot matige metamorfe omstandigheden, die vaak voorkomen in de groenschist gezichten van metamorfose. Zo wordt chloriet gevormd:

 1. Oudermineralen: Chlorietmineralen zijn gewoonlijk afkomstig van de verandering van andere mineralen, zoals biotiet (a small mineraal), amfibool of pyroxeen. Deze oudermineralen bevatten elementen zoals ijzer, magnesium, silicium en aluminium.
 2. Metamorfe omstandigheden: Chlorietvorming vindt doorgaans plaats bij temperaturen tussen 200°C en 400°C en bij relatief lage tot matige drukken. Deze omstandigheden komen vaak voor in regio's die regionale metamorfose ondergaan, waar tektonische krachten ervoor zorgen dat rotsen worden blootgesteld aan hitte en druk.
 3. Hydrothermische activiteit: Chloriet kan zich ook vormen als gevolg van hydrothermische activiteit, waarbij hete vloeistoffen door rotsen sijpelen en hun minerale samenstelling veranderen. Dit proces kan plaatsvinden in verschillende geologische omgevingen, waaronder in de buurt van hydrothermale ventilatieopeningen op de oceaanbodem en in minerale aderen.

Voorkomen van chloriet: Chlorietmineralen worden vaak aangetroffen in verschillende geologische omgevingen en gesteentesoorten. Hier zijn enkele veelvoorkomende gebeurtenissen:

 1. Metamorfe gesteenten: Chloriet wordt vaak geassocieerd met metamorfe gesteenten, vooral die gevormd onder groenschistachtige omstandigheden. Deze rotsen omvatten chlorietleisteen, chlorietleisteen en fylliet. De groenachtige kleur van chloriet kan deze rotsen hun kenmerkende uiterlijk geven.
 2. Hydrothermische afzettingen: In hydrothermische systemen kan chloriet aanwezig zijn in de omringende wijzigingszones ertsafzettingen. Het kan in verband worden gebracht met mineralen zoals kwarts, sulfiden en carbonaatmineralen.
 3. Sedimentair gesteente: Hoewel minder gebruikelijk, kan chloriet ook worden aangetroffen in sommige sedimentaire gesteenten, zoals schalie en moddersteen. In deze gevallen kan het gevormd zijn tijdens diagenese, wat de chemische en fysische verandering is van sedimenten in sedimentair gesteente.
 4. Bodem en Verwering producten: Door verwering van gesteenten die chloriet bevatten, kunnen chlorietmineralen in de bodem vrijkomen, waar ze bijdragen aan de minerale samenstelling van de aardkorst.
 5. Geothermische bronnen: In geothermische omgevingen kan chloriet worden aangetroffen in de neerslag die zich rond warmwaterbronnen vormt geisers.

Over het geheel genomen is chloriet een mineraal dat voorkomt in een breed scala aan geologische omgevingen, waarbij de vorming ervan voornamelijk verband houdt met metamorfe processen en hydrothermische activiteit. De aanwezigheid ervan in gesteenten levert belangrijke aanwijzingen op over de geschiedenis en de omstandigheden waaronder deze gesteenten zijn gevormd, waardoor het een waardevol mineraal is voor geologen en onderzoekers die de geschiedenis en processen van de aarde bestuderen.

Soorten chloriet

Chloriet is een mineraalgroep met verschillende soorten en variëteiten, elk met zijn eigen unieke kenmerken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten chloriet, hun variëteiten en opmerkelijke plaatsen waar ze worden aangetroffen:

Clinochloor met Calciet

1. Clinochloor: Clinochloor is een van de bekendste chlorietmineralen en wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor chloriet in mineralogische zin. Het heeft een monokliene kristalstructuur en is typisch groen tot zwartachtig groen van kleur. Rassen van clinochlor zijn onder meer:

 • Koekje: Een verscheidenheid aan clinochloor die voorkomt als fijne, schilferige aggregaten. Het wordt vaak aangetroffen in kleirijke omgevingen.
 • Kämmereriet: Een chroomrijke variëteit van clinochloor die een opvallende violetrode tot roze kleur vertoont. Het is een zeldzame variëteit die vaak wordt aangetroffen in metamorfe gesteenten.

Opmerkelijke plaatsen: Clinochloor kan wereldwijd in verschillende metamorfe gesteenten worden aangetroffen. Specifieke plaatsen zijn onder meer Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten (vooral in New Jersey en Pennsylvania) en Noorwegen.

Chamosiet
Chamosiet

2. Chamosiet: Chamosite is een andere chlorietvariëteit met een monokliene kristalstructuur. Het is typisch groen tot donkergroen van kleur en komt vaak voor als fijnkorrelige aggregaten.

Opmerkelijke plaatsen: Chamosite wordt gevonden in verschillende metamorfe en sedimentaire gesteenten. Het is bekend uit plaatsen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

3. Orthochamosiet: Orthochamosiet is een zeldzame orthorhombische variant van chloriet. Het is meestal donkergroen tot zwartgroen en kan worden gevonden in metamorfe gesteenten.

Opmerkelijke plaatsen: Orthochamosite is gerapporteerd vanuit plaatsen in Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten.

4. Pennine: Pennine is een chlorietvariëteit die vaak wordt geassocieerd met kloven van het Alpentype en hydrothermale aderen. Het staat bekend om zijn opvallende groene kleur.

Opmerkelijke plaatsen: Penninechloriet wordt gevonden in de Zwitserse en Italiaanse Alpen, evenals in de Pennines van Engeland, waaraan het zijn naam ontleent.

5. Thuringiet: Thuringiet is een chlorietvariëteit die aanzienlijke hoeveelheden bevat mangaan. Het is meestal donkergroen tot zwartgroen en wordt vaak aangetroffen in mangaan deposito's.

Opmerkelijke plaatsen: Thuringiet is bekend uit Thüringen, Duitsland en andere mangaanertsafzettingen over de hele wereld.

6. Ripidoliet: Ripidoliet is een variëteit van chloriet die vaak wordt geassocieerd met talk deposito's. Het is typisch lichtgroen tot grijsgroen en staat bekend om zijn zachte, plaatachtige textuur.

Opmerkelijke plaatsen: Ripidoliet is te vinden in talkafzettingen in landen als Italië, de Verenigde Staten (Vermont) en Canada.

7. Kammereriet: Zoals eerder vermeld, is kammereriet een variëteit van clinochlore die opvalt door zijn violetrode tot roze kleur. Het wordt vaak gevonden in combinatie met chromiet deposito's.

Opmerkelijke plaatsen: Kammereriet is bekend uit plaatsen in Turkije, Rusland en Zuid-Afrika.

Deze soorten chloriet worden aangetroffen in een reeks geologische omgevingen, waaronder metamorfe gesteenten, hydrothermale aderen en ertsafzettingen. Hun unieke eigenschappen en kleuren maken ze interessant voor mineralenverzamelaars en onderzoekers die de aardkorst en de geologische geschiedenis bestuderen.

chloriet onder de microscoop

Fysische, chemische en optische eigenschappen

Chloriet is een groep fyllosilicaatmineralen met variërende fysische, chemische en optische eigenschappen, afhankelijk van de specifieke soort en samenstelling binnen de groep. Hier zijn enkele algemene kenmerken en eigenschappen die verband houden met chloriet:

Fysieke eigenschappen:

 1. Kleur: Chlorietmineralen kunnen een scala aan kleuren vertonen, maar ze zijn meestal groen, variërend van lichtgroen tot donkergroen. De groene kleur is te wijten aan de aanwezigheid van ijzer en andere elementen in de kristalstructuur.
 2. Glans: Chlorietmineralen hebben doorgaans een parelachtige of glasachtige (glasachtige) glans wanneer ze in dunne vlokken worden bekeken.
 3. Streep: De streep chlorietmineralen is meestal wit tot lichtgroen.
 4. Transparantie: Chlorietmineralen zijn vaak doorschijnend tot bijna ondoorzichtig. Hun dunne vlokken kunnen bij tegenlicht enigszins transparant zijn.
 5. Kristallen gewoonte: Chlorietmineralen hebben een platachtige of bladvormige kristalvorm en vormen dunne, flexibele vlokken of vellen. Ze kunnen ook voorkomen als fijnkorrelige aggregaten.
 6. Inkijk: Chlorietmineralen vertonen één perfect splitsingsvlak parallel aan het basale vlak van hun kristalstructuur. Deze splitsing produceert dunne, platte vlokken.
 7. Hardheid: De hardheid van chlorietmineralen op de schaal van Mohs varieert doorgaans van 2 tot 2.5, waardoor ze relatief zacht zijn.
 8. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van chlorietmineralen varieert afhankelijk van hun samenstelling, maar ligt over het algemeen tussen 2.6 en 3.3.

Chemische eigenschappen:

 1. Chemische samenstelling: Chlorietmineralen zijn complexe silicaatmineralen die silicium (Si), zuurstof (O), aluminium (Al), ijzer (Fe), magnesium (Mg) en waterstof (H) bevatten. De exacte chemische samenstelling kan variëren tussen verschillende chlorietsoorten en -variëteiten.
 2. Formule: De algemene formule voor chloriet is (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2(O,OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6.
 3. Stabiliteit: Chloriet is stabiel onder lage tot matige temperatuur- en drukomstandigheden, waardoor het een veel voorkomend wijzigingsmineraal is in metamorfe gesteenten.

Optische eigenschappen:

 1. Brekingsindex: Chlorietmineralen hebben een brekingsindex die varieert van 1.56 tot 1.64, afhankelijk van de specifieke samenstelling en variëteit.
 2. dubbele breking: Chlorietmineralen vertonen doorgaans een lage dubbele breking, wat betekent dat ze geen significante interferentiekleuren produceren wanneer ze onder een polariserende microscoop worden bekeken.
 3. Pleochroïsme: Sommige chlorietvariëteiten kunnen zwak pleochroisme vertonen, wat betekent dat ze subtiele kleurvariaties kunnen vertonen wanneer ze vanuit verschillende hoeken worden bekeken.
 4. Transparantie: Chlorietmineralen zijn gewoonlijk doorschijnend tot bijna ondoorzichtig, waarbij dunne vlokken transparanter zijn dan dikkere delen.

Samenvattend is chloriet een groep fyllosilicaatmineralen met een duidelijke groene kleur, platachtige of bladvormige kristalvorm en een relatief lage hardheid. Hun chemische samenstelling kan variëren, maar ze bevatten doorgaans elementen zoals silicium, aluminium, ijzer, magnesium en waterstof. Chlorietmineralen hebben specifieke optische eigenschappen, waaronder brekingsindices, dubbele breking en pleochroïsme, die kunnen variëren afhankelijk van hun specifieke soort en samenstelling. Deze eigenschappen maken chlorietmineralen belangrijk in zowel geologische als mineralogische studies.

Gebruik en toepassing van chloriet

Chloriet, zowel in zijn minerale vorm als als chemische verbinding, heeft verschillende toepassingen en toepassingen in verschillende industrieën en wetenschappelijke gebieden. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen en toepassingen van chloriet:

1. Industriële waterbehandeling:

 • Chlorietverbindingen, met name natriumchloriet (NaClO2), worden gebruikt in industriële waterbehandelingsprocessen. Wanneer natriumchloriet wordt geactiveerd met een zuur, ontstaat er chloordioxide (ClO2), een krachtig ontsmettings- en oxidatiemiddel. Chloordioxide is effectief bij het behandelen van water tegen bacteriën, virussen en andere micro-organismen. Het wordt ook gebruikt om smaak- en geurproblemen in drinkwater te bestrijden.

2. Pulp- en papierindustrie:

 • Chloordioxide (ClO2), geproduceerd uit natriumchloriet, is een cruciaal bleekmiddel dat wordt gebruikt in de pulp- en papierindustrie. Het helpt papierproducten witter en helderder te maken en minimaliseert tegelijkertijd de impact op het milieu in vergelijking met traditionele bleekprocessen op chloorbasis.

3. Olie- en gasindustrie:

 • Op chloriet gebaseerde oplossingen worden in de olie- en gasindustrie gebruikt voor boorspoelingtoepassingen. Deze oplossingen kunnen helpen de viscositeit onder controle te houden en de boorspoeling tijdens boorwerkzaamheden te stabiliseren.

4. Desinfectie en ontsmetting:

 • Chloordioxide (ClO2), afgeleid van chlorietverbindingen, wordt gebruikt voor desinfectie- en ontsmettingsdoeleinden in verschillende omgevingen, waaronder ziekenhuizen, voedselverwerkingsfaciliteiten en gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties.

5. Voedingsindustrie:

 • Chloordioxide is door regelgevende instanties in sommige landen goedgekeurd voor gebruik als voedseldesinfectiemiddel en conserveermiddel. Het kan worden gebruikt om oppervlakken en apparatuur die in contact komen met voedsel te ontsmetten en om voedselproducten rechtstreeks te behandelen.

6. Sanering van schimmel en meeldauw:

 • Chloordioxide kan worden gebruikt om schimmel- en meeldauwproblemen in gebouwen te verhelpen. Het is effectief bij het doden van schimmelsporen en het voorkomen van hergroei.

7. Landbouwtoepassingen:

 • Chloordioxide kan in de landbouw worden gebruikt om irrigatiewater te desinfecteren, apparatuur te ontsmetten en bacteriële en schimmelziekten in gewassen onder controle te houden.

8. Biomedisch onderzoek:

 • Chlorietverbindingen worden soms gebruikt in laboratoriumonderzoek, vooral in onderzoeken naar oxidatieve stress en cellulaire reacties op oxidatieve schade.

9. Geologische studies:

 • Chlorietmineralen zijn waardevol voor geologen en mineralogen voor het begrijpen van de metamorfe geschiedenis van gesteenten en het bestuderen van geologische processen. Ze kunnen inzicht geven in de temperatuur- en drukomstandigheden tijdens rotsformatie.

10. Kunst en edelsteenkunde:

 • Chloriethoudende kwartskristallen worden gewaardeerd door mineraalverzamelaars en worden gebruikt bij het maken van sieraden. Deze kwartskristallen, bekend als ‘chloriet fantoomkwarts’ of ‘chlorietinsluitsels’, hebben intrigerende groene chlorietinsluitsels die schoonheid en waarde toevoegen aan de edelsteen.

Het is belangrijk op te merken dat er met zorg moet worden omgegaan met het gebruik van chlorietverbindingen, omdat ze in geconcentreerde vormen gevaarlijk kunnen zijn. Veiligheidsprotocollen en -voorschriften moeten worden gevolgd bij het gebruik van op chloriet gebaseerde chemicaliën, vooral bij industriële toepassingen en waterbehandelingstoepassingen. Bovendien kunnen de voorschriften met betrekking tot het gebruik van chloordioxide bij de voedselverwerking en waterbehandeling per regio verschillen en moeten deze dienovereenkomstig worden nageleefd.

Opmerkelijke deposito's en locaties

Chlorietmineralen en chlorietafzettingen zijn te vinden in verschillende geologische omgevingen over de hele wereld. Deze afzettingen worden geassocieerd met specifieke gesteentetypes en geologische processen. Hier zijn enkele opmerkelijke afzettingen en locaties waar chlorietmineralen kunnen worden gevonden:

 1. Zwitserse Alpen (Zwitserland): De Zwitserse Alpen staan ​​bekend om hun rijke chlorietafzettingen, vooral in regio's als het Engadin-venster. Chlorietmineralen, waaronder clinochlore en pennine, zijn te vinden in metamorfe gesteenten in deze bergachtige gebieden.
 2. Italiaanse Alpen (Italië): Net als de Zwitserse Alpen herbergen de Italiaanse Alpen ook chlorietrijke metamorfe gesteenten. De regio Val Malenco in Noord-Italië staat bekend om zijn chlorietleistenen en andere chloriethoudende rotsen.
 3. Oostenrijkse Alpen (Oostenrijk): Chlorietmineralen, waaronder clinochlore en orthochamosiet, worden aangetroffen in verschillende metamorfe gesteenten in de Oostenrijkse Alpen, vooral in regio's als Tirol.
 4. New Jersey (VS): New Jersey staat bekend om zijn uitgebreide chlorietafzettingen, vooral in de Hooglanden. De geologie van de staat omvat talrijke chlorietrijke schist- en leisteenformaties.
 5. Pennsylvania (VS): Pennsylvania is een andere staat in de Verenigde Staten die bekend staat om zijn chlorietrijke metamorfe gesteenten. Chlorietmineralen zijn te vinden in verschillende regio's, waaronder de Reading Prong en de Appalachen.
 6. Schotland (Verenigd Koninkrijk): De Schotse Hooglanden bevatten chlorietleisteen- en fyllietformaties, waar chlorietmineralen vaak worden geassocieerd met metamorfe gesteenten.
 7. Noorwegen: Noorwegen herbergt chlorietafzettingen die worden aangetroffen in metamorfe gesteenten in de Scandinavische regio berg gebieden, waaronder de Caledonides.
 8. Provincie Grenville (Canada): De provincie Grenville in het oosten van Canada bevat chlorietrijke metamorfe gesteenten, vooral in regio's als het Adirondack-gebergte in New York en het Grenville Front in Quebec.
 9. Oman: In Oman kunnen chlorietmineralen worden gevonden in ofiolitische gesteenten, die deel uitmaken van het Oman Ophiolite Complex. Deze rotsen zijn opgetild en blootgelegd als gevolg van tektonische processen.
 10. Zuid-Afrika: Zuid-Afrika herbergt chlorietafzettingen die verband houden met verschillende geologische formaties, waaronder metamorfe gesteenten en hydrothermale aderen. Opmerkelijke plaatsen zijn onder meer de Barberton Greenstone Belt.
 11. Brazilië: Chlorietmineralen zijn te vinden in verschillende Braziliaanse staten, vaak geassocieerd met metamorfe gesteenten. Regio's als Minas Gerais staan ​​bekend om hun chloriethoudende geologische formaties.
 12. Antarctica: Chlorietmineralen zijn ontdekt in Antarctische rotsen, vooral in de bergketens van het continent. Deze rotsen bieden inzicht in de geologische geschiedenis van Antarctica.

Deze locaties vertegenwoordigen slechts een deel van de mondiale verspreiding van chlorietafzettingen. Chlorietmineralen zijn wijdverspreid en kunnen worden aangetroffen in een verscheidenheid aan geologische omgevingen, waaronder metamorfe gesteenten, hydrothermale afzettingen en ofiolitische complexen. Ze zijn waardevol voor geologen en liefhebbers van mineralen voor het begrijpen van de geologische geschiedenis en processen van de aarde.