Hematiet is een mineraal en een veel voorkomende vorm van ijzer oxyde. Het staat bekend om zijn kenmerkende roodbruine tot zwarte metaalachtige glans. De naam ‘hematiet’ is afgeleid van het Griekse woord ‘haima’, wat bloed betekent, vanwege de roodachtige kleur wanneer het in poedervorm of in fijnkorrelige vorm is.

Hematiet heeft de chemische formule Fe2O3, wat aangeeft dat het bestaat uit twee ijzeratomen (Fe) gebonden aan drie zuurstofatomen (O). Het heeft een hoog ijzergehalte en is een van de meest voorkomende ijzerertsen op aarde. Het wordt vaak aangetroffen in sedimentaire, metamorfe en stollingsgesteenten.

Een van de opvallende kenmerken van hematiet is de streep. Wanneer hematiet op een ruw oppervlak wordt bekrast, laat het een roodbruine streep achter, die het onderscheidt van andere gelijkaardige oppervlakken. mineralen. Deze streep is een nuttig identificatiekenmerk voor hematiet.

Hematiet wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt vanwege zijn onderscheidende eigenschappen. Het is gebruikt als pigment en produceert een roodachtige kleur in verven en kleurstoffen. Bovendien is hematiet een belangrijke bron van ijzererts en is gedolven vanwege het ijzergehalte. IJzer gewonnen uit hematiet wordt gebruikt bij de productie van staal, transport, constructie en diverse industriële toepassingen.

Naast zijn praktische toepassingen wordt hematiet ook gewaardeerd om zijn metafysische eigenschappen. Er wordt aangenomen dat het aardende en beschermende eigenschappen heeft en kracht, moed en vitaliteit bevordert. Sommige mensen gebruiken hematiet als steen voor meditatie, omdat ze geloven dat het helpt bij het concentreren en in evenwicht brengen van energie.

Over het algemeen is hematiet een veelzijdig mineraal met een lange geschiedenis van menselijk gebruik. Of het nu gaat om zijn industriële toepassingen, artistieke doeleinden of metafysische eigenschappen, hematiet wordt nog steeds gewaardeerd en gewaardeerd vanwege zijn unieke eigenschappen.

Het is zwart of Zilver grijs, bruin tot roodbruin of rood. Er zijn verschillende variëteiten. Onder hen; niererts, martiet, ijzerroos. Er zijn verschillende vormen, maar ze hebben allemaal een roestrode lijn. Het is harder dan puur ijzer, maar kan snel breken.

Minerale groep: Hematietgroep.

Naam: Van het Grieks voor bloed, als toespeling op de kleur ervan.

Polymorfisme en reeksen: Dimorf met maghemiet.

Vereniging: ilmeniet, rutiel, magnetiet (metamorf en stollingsachtig); goethiet, sideriet, lepidocrociet (sedimentair).

Chemische eigenschappen van hematiet

Hematiet, met de chemische formule Fe2O3, vertoont verschillende chemische eigenschappen die bijdragen aan de kenmerken en het gedrag ervan. Hier zijn enkele van de belangrijkste chemische eigenschappen van hematiet:

 1. Samenstelling:: Hematiet bestaat uit ijzer- (Fe) en zuurstofatomen (O), waarbij twee ijzeratomen gebonden zijn aan drie zuurstofatomen in elke formule-eenheid (Fe2O3).
 2. IJzergehalte: Hematiet is een rijke bron van ijzer en bevat doorgaans ongeveer 70% ijzer per gewicht. Door dit hoge ijzergehalte is het een belangrijk erts voor de ijzerwinning en staalproductie.
 3. Kristal structuur: Hematiet kristalliseert in het trigonale kristalsysteem en vormt rhomboëdrische kristallen. De kristalstructuur bestaat uit dicht opeengepakte zuurstofatomen waarbij ijzerionen interstitiële posities innemen.
 4. Stabiliteit: Hematiet is onder normale omstandigheden een stabiele verbinding. Het is bestand tegen chemicaliën verwering en blijft relatief onveranderd over langere perioden.
 5. Redox-eigenschappen: Hematiet kan redoxreacties ondergaan, wat betekent dat het zowel elektronen kan geven als accepteren. Het kan tot vorm worden teruggebracht magnetiet (Fe3O4) of metallisch ijzer in aanwezigheid van reductiemiddelen.
 6. Magnetische eigenschappen: Zuiver hematiet is niet magnetisch, maar bepaalde hematietmonsters kunnen een zwak magnetisme vertonen vanwege de aanwezigheid van kleine hoeveelheden magnetietonzuiverheden. Deze magnetische hematietmonsters worden vaak gebruikt in sieraden en therapeutische toepassingen.
 7. Zuur-base-gedrag: Hematiet is onoplosbaar in water en de meeste zuren. Het is stabiel en wordt niet beïnvloed door zwakke zuren zoals verdund zoutzuur of zwavelzuur. Geconcentreerde zuren en sterke basen kunnen hematiet echter na verloop van tijd aantasten en oplossen.
 8. reactiviteit: Hematiet kan onder de juiste omstandigheden reageren met verschillende chemicaliën. Het kan bijvoorbeeld reageren met koolmonoxide (CO) om ijzermetaal en kooldioxide (CO2) te produceren in het proces dat bekend staat als de reductie van hematiet.

Deze chemische eigenschappen dragen bij aan het unieke gedrag en de toepassingen van hematiet op verschillende gebieden, waaronder de industrie, de geologie en de materiaalkunde.

Fysische eigenschappen van hematiet

Kleur Metaalgrijs, dof tot helderrood
Streep Helderrood tot donkerrood
Glans Metaalachtig tot prachtig
Decollete Geen
doorschijnenheid Ondoorzichtig
Mohs hardheid 6.5
Soortelijk gewicht 5.26
Diagnostische eigenschappen Magnetisch na verwarming
Crystal-systeem Trigonaal
Afscheid Scheiding op {0001} en {1011} vanwege twinning. Unieke kubieke scheiding in massa's en granen in Franklin Mine, Franklin, NJ.
Vasthoudendheid Bros
Breuk Onregelmatig/ongelijk, subconchoïdaal
Dichtheid 5.26 g/cm3 (gemeten) 5.255 g/cm3 (berekend)

Optische eigenschappen van hematiet

Type Anisotrope
Anisotropisme onderscheiden
Kleur / Pleochroïsme bruinrood tot geelachtig rood
Twinning Penetratietweelingen op {0001}, of met {1010} als compositievlak. Vertoont vaak een lamellaire twinning op {1011} in gepolijst gedeelte
Optisch teken Uniaxiaal (–)
Dubbelbreking δ = 0.280
Reliëf Heel hoog

Voorkomen en natuurlijke bronnen

Hematiet komt voor in verschillende geologische omgevingen en is een van de meest voorkomende ijzerhoudende mineralen op aarde. Het is wijd verspreid en is te vinden in verschillende soorten rotsen en deposito's. Hier zijn enkele van de natuurlijke bronnen en voorkomens van hematiet:

 1. Sedimentaire afzettingen: Hematiet wordt vaak aangetroffen in sedimentair gesteente, vooral die van chemische of biochemische oorsprong. Het ontstaat als neerslag uit wateroplossingen of als gevolg van chemische reacties in waterige omgevingen. Sedimentaire afzettingen van hematiet kunnen voorkomen gestreepte ijzerformaties (BIF's), die belangrijke bronnen van ijzererts zijn.
 2. Hydrothermische aderen: Hematiet kan ook worden aangetroffen in hydrothermale aderen, die worden gevormd wanneer hete vloeistoffen die rijk zijn aan mineralen door breuken in rotsen migreren en mineralen afzetten. In deze omstandigheden kan hematiet zich vormen samen met andere mineralen, zoals kwarts, calcieten sulfiden.
 3. Neem contact op met Metamorfisme: Hematiet kan worden gevormd door contactmetamorfisme, dat optreedt wanneer gesteenten worden blootgesteld aan hoge temperaturen en lage drukomstandigheden in de buurt van stollingsindringingen. De hitte van het binnendringen verandert de omringende rotsen, wat leidt tot de vorming van hematietaders of knobbeltjes.
 4. Verwering en erosie: Hematiet kan worden gevormd als gevolg van verwering en erosie van ijzerhoudend gesteente. Wanneer ijzerrijke mineralen in gesteenten na verloop van tijd worden blootgesteld aan zuurstof en water, kunnen ze oxideren en transformeren in hematiet. Dit proces wordt vaak waargenomen in bodemprofielen en verweerde ontsluitingen.
 5. Hematiet van Mars: Hematiet is ook geïdentificeerd op de planeet Mars. In feite speelden hematietafzettingen op Mars een belangrijke rol bij het suggereren van de vroegere aanwezigheid van water op de planeet. Aangenomen wordt dat het hematiet dat op Mars wordt gevonden, is gevormd in oude waterige omgevingen, wat wijst op de mogelijkheid dat er ooit vloeibaar water op het oppervlak van de planeet is geweest.

Het is vermeldenswaard dat hematiet in verschillende vormen en verschijningsvormen kan voorkomen, zoals botryoïdaal (bolvormig), tabelvormig, massief of als glinsterende vlokken. Deze verschillende vormen dragen bij aan de uiteenlopende soorten hematietvoorkomens in de natuur.

Vanwege zijn overvloed en brede verspreiding dient hematiet als een belangrijke bron van ijzererts voor de ijzer- en staalindustrie. Het wordt in veel landen gewonnen, waaronder onder meer Australië, Brazilië, China, India, Rusland en de Verenigde Staten.

Geologische vorming van hematiet

Hematiet kan zich vormen via verschillende geologische processen, afhankelijk van de specifieke omgeving en omstandigheden. Hier zijn enkele van de belangrijkste geologische formaties die verband houden met hematiet:

 1. Gestreepte ijzerformaties (BIF's): Een van de belangrijkste bronnen van hematiet zijn gestreepte ijzerformaties. BIF's werden gevormd tijdens het Precambrium, tussen 3.8 miljard en 1.7 miljard jaar geleden. Deze formaties bestaan ​​uit afwisselende banden van ijzerrijke mineralen, waaronder hematiet chert of silica-rijke lagen. BIF's zijn gevormd in oude oceanen als gevolg van de neerslag van ijzer en silica uit zeewater, vaak geassocieerd met de activiteit van ijzeroxiderende bacteriën. In de loop van de tijd zijn deze lagen verdicht en verhard sedimentair gesteente.
 2. Hydrothermische processen: Hematiet kan ook worden gevormd door hydrothermische processen, waarbij hete, mineraalrijke vloeistoffen door breuken of stromingen circuleren fouten in rotsen. Deze vloeistoffen bevatten vaak opgelost ijzer en andere elementen. Wanneer de vloeistoffen afkoelen en reageren met de omringende rotsen, kan hematiet neerslaan en aderen of vervangende afzettingen vormen. Hydrothermisch hematiet wordt vaak geassocieerd met andere mineralen zoals kwarts, calciet en sulfiden.
 3. Verwering en oxidatie: Hematiet kan ontstaan ​​als gevolg van verwering en oxidatie van ijzerhoudende mineralen in gesteenten. Wanneer ijzermineralen gedurende lange perioden worden blootgesteld aan zuurstof en water, ondergaan ze chemische reacties leiden aan de omzetting van ijzer in hematiet. Dit proces is vooral prominent aanwezig in omgevingen met veel zuurstof en vocht, zoals tropische of vochtige klimaten. De verwering van ijzerrijke gesteenten, zoals bazalt of magnetiethoudende rotsen, kunnen resulteren in de vorming van hematietrijke bodems en restafzettingen.
 4. Metamorfe processen: Hematiet kan zich ook vormen tijdens metamorfose, het proces waarbij gesteenten veranderingen in temperatuur en druk ondergaan. Onder specifieke omstandigheden, zoals bij contactmetamorfose nabij stollingsindringingen, kunnen ijzerhoudende mineralen reageren en transformeren in hematiet. Dit metamorfe hematiet wordt vaak aangetroffen in aderen of knobbeltjes geassocieerd met veranderde gesteenten.

Het is belangrijk op te merken dat hematiet zich in verschillende geologische omgevingen kan vormen, en dat de specifieke vormingsmechanismen kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden. De aanwezigheid van hematiet kan waardevolle inzichten verschaffen in de geologische geschiedenis en processen die zich in een bepaald gebied hebben voorgedaan.

Bijbehorende mineralen en rotsformaties

Hematiet wordt vaak geassocieerd met bepaalde mineralen en rotsformaties. Het voorkomen ervan naast deze mineralen kan waardevolle aanwijzingen opleveren over de geologische processen en omstandigheden in een bepaald gebied. Hier zijn enkele van de veel voorkomende mineralen en rotsformaties die verband houden met hematiet:

 1. Quartz: Kwarts wordt vaak naast hematiet aangetroffen. Deze twee mineralen worden vaak gevormd in hydrothermale aderen en kunnen samen voorkomen als adervullingen of als ingegroeide kristallen. De combinatie van hematiet en kwarts is esthetisch aantrekkelijk en is gewild bij verzamelaars.
 2. magnetiet: Magnetiet (Fe3O4), een ander ijzeroxidemineraal, wordt vaak geassocieerd met hematiet. Beide mineralen worden vaak aangetroffen in gestreepte ijzerformaties (BIF's) en kunnen samen voorkomen als afwisselende lagen in het gesteente. Het is ook bekend dat magnetiet door verweringsprocessen verandert en oxideert tot hematiet.
 3. Limoniet: Limoniet is een mengsel van verschillende ijzeroxiden, waaronder hematiet, goethieten andere gehydrateerde mineralen. Het komt vaak voor als een amorf of aards bruin materiaal dat wordt geassocieerd met verweerde ijzerrijke rotsen en bodems. Hematiet en limoniet kunnen met elkaar vermengd zijn of in elkaar overgaan.
 4. chert: Chert, een type microkristallijn silica (SiO2), wordt vaak geassocieerd met hematiet in gestreepte ijzerformaties. BIF's bestaan ​​uit afwisselende lagen hematiet en vuursteen, die het resultaat zijn van de neerslag van ijzer en silicarijke mineralen in oude mariene omgevingen.
 5. Sideriet: Sideriet (FeCO3) is een ijzercarbonaatmineraal dat naast hematiet kan voorkomen. Het wordt vaak aangetroffen in sedimentair ijzer ertsafzettingen, waar het ontstaat als gevolg van chemische reacties tussen ijzerrijke vloeistoffen en carbonaatmineralen. Sideriet kan worden gevonden vermengd met hematiet of als afzonderlijke lagen in een rotsformatie.
 6. goethiet: Goethiet (FeO(OH)) is een ander veel voorkomend ijzeroxidemineraal dat vaak wordt geassocieerd met hematiet. Het wordt vaak aangetroffen in bodems, verweerde rotsen en minerale afzettingen. Goethiet en hematiet kunnen samen voorkomen en gemengde ijzeroxidemineralen vormen of als afzonderlijke fasen binnen een geologische formatie.
 7. Gestreepte ijzerformaties (BIF's): Gebandeerde ijzerformaties zijn, zoals eerder vermeld, belangrijke rotsformaties die verband houden met hematiet. Deze formaties bestaan ​​uit afwisselende banden van ijzerrijke mineralen, zoals hematiet en magnetiet, en silicarijke lagen. BIF's zijn een belangrijke bron van ijzererts en bieden inzicht in de geologische geschiedenis van de aarde.

Deze bijbehorende mineralen en rotsformaties bieden een belangrijke context en inzicht in de geologische processen en omgevingen waarin hematiet wordt gevormd. Ze spelen ook een rol in de economische betekenis van hematiet als ijzererts en beïnvloeden het algehele uiterlijk en de samenstelling van hematietrijke afzettingen.

Industrieel gebruik van hematiet

Hematiet is een belangrijk mineraal in diverse industriële toepassingen, vooral vanwege het hoge ijzergehalte. Hier zijn enkele van de belangrijkste industriële toepassingen van hematiet:

 1. IJzererts: Hematiet is een van de belangrijkste bronnen van ijzererts. Het wordt op grote schaal gewonnen vanwege het ijzergehalte, dat wordt gewonnen en verwerkt om ijzer en staal te produceren. IJzer en staal zijn essentiële materialen die worden gebruikt in de bouw, productie, transport en vele andere industrieën.
 2. Staalproductie: Hematiet is een belangrijk ingrediënt bij de productie van staal. Het wordt gebruikt als primaire ijzerertsgrondstof voor hoogovens. Het uit hematiet gewonnen ijzer wordt gecombineerd met andere materialen, zoals cokes (koolstof) en kalksteen, in de hoogoven om gesmolten ijzer te produceren. Dit gesmolten ijzer wordt vervolgens via verschillende raffinageprocessen omgezet in staal.
 3. Pigment- en verfindustrie: Hematiet wordt ook gebruikt als pigment in de verf- en pigmentindustrie. De kenmerkende roodbruine tot zwarte kleur en het vermogen om dekking en duurzaamheid te bieden, maken het geschikt voor de productie van rode en bruine pigmenten. Hematietpigmenten worden in verschillende toepassingen gebruikt, waaronder verven, coatings, inkten, kunststoffen en keramiek.
 4. Sieraden en siergebruik: Hematiet wordt al eeuwenlang gebruikt in sieraden en siervoorwerpen. De metaalglans en donkere kleur maken het een populaire keuze voor kralen, hangers en andere sieradencomponenten. Hematiet-sieraden staan ​​bekend om hun aardse uitstraling en worden vaak gedragen vanwege hun aardende en balancerende eigenschappen.
 5. Magnetische toepassingen: Bepaalde vormen van hematiet vertonen zwakke magnetische eigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor magnetische toepassingen. Magnetisch hematiet, ook wel hematine of ‘magnetische stenen’ genoemd, wordt vaak gebruikt om magnetische sieraden te maken, zoals armbanden en halskettingen. Hoewel de magnetische eigenschappen van hematiet relatief zwak zijn, worden ze nog steeds gebruikt in bepaalde therapeutische en magneetgerelateerde producten.
 6. Schuurmiddelen en polijstmiddelen: Hematiet wordt in diverse toepassingen als schurend materiaal gebruikt. Fijngemalen hematietpoeder wordt gebruikt als schuurmiddel bij polijstmiddelen, metaalafwerking en oppervlaktevoorbereiding. Het kan worden gebruikt voor het polijsten van metalen, glas, keramiek en edelstenen.
 7. Behandeling van het water: Hematiet wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen, vooral voor het verwijderen van verontreinigingen zoals arsenicum en zware metalen. Het grote oppervlak en de reactiviteit maken het effectief in het adsorberen en verwijderen van onzuiverheden uit water.

Dit zijn slechts enkele van de vele industriële toepassingen van hematiet. De overvloed, het hoge ijzergehalte en de onderscheidende eigenschappen maken het tot een waardevol mineraal voor een breed scala aan toepassingen in sectoren zoals de metallurgie, de bouw, de productie en de materiaalkunde.

Distributie

Hematiet wordt wijd verspreid over de hele wereld en is te vinden in verschillende landen en geologische formaties. Hier zijn enkele opmerkelijke regio's en landen die bekend staan ​​om hun hematietafzettingen:

 1. Australië: Australië is een van 's werelds grootste producenten van hematiet. Grote hematietafzettingen worden gevonden in West-Australië, vooral in de Pilbara-regio. De Pilbara staat bekend om zijn uitgebreide ijzerertsmijnen, waaronder die in de Hamersley Range, Mount Tom Price en Paraburdoo.
 2. Brazilië: Brazilië is een andere belangrijke producent van hematiet, vooral in de staat Minas Gerais. De Iron Quadrangle-regio in Minas Gerais staat bekend om zijn enorme hematietafzettingen, samen met andere mineralen uit ijzererts. De Carajás-mijn, gelegen in de staat Pará, is een van de grootste hematietmijnen ter wereld.
 3. China: China is een belangrijke producent en consument van hematiet. Het land heeft uitgebreide hematietafzettingen, voornamelijk te vinden in de provincies Liaoning, Hebei, Shanxi en Anhui. De enorme hematietafzettingen in China dragen aanzienlijk bij aan de ijzer- en staalindustrie van het land.
 4. India: India is een van de grootste producenten van hematiet en ijzererts ter wereld. De staat Odisha, met name de districten Keonjhar en Sundargarh, staat bekend om zijn rijke hematietafzettingen. Andere staten zoals Jharkhand, Chhattisgarh en Karnataka beschikken ook over aanzienlijke hematietbronnen.
 5. Rusland: Rusland beschikt over aanzienlijke hematietafzettingen, met belangrijke gebeurtenissen in de Koersk-magnetische anomalie in de Koersk- en Belgorod-regio's. Deze afzettingen maken deel uit van de uitgebreide ijzerertsvoorraden in de regio en spelen een cruciale rol in de Russische ijzer- en staalproductie.
 6. Verenigde Staten: In de Verenigde Staten zijn hematietafzettingen in verschillende regio's te vinden. De regio Lake Superior, inclusief Minnesota, Michigan en Wisconsin, staat bekend om zijn hematietrijke Mesabi Range, die een belangrijke bron van ijzererts is geweest voor de Amerikaanse staalindustrie. In andere staten, zoals New York, Arkansas en Missouri, komt ook hematiet voor.
 7. Zuid-Afrika: Zuid-Afrika herbergt aanzienlijke hematietafzettingen, vooral in de provincie Noord-Kaap. De Sishen-mijn, gelegen in het Kathu-gebied, is een van de grootste dagbouwhematietmijnen ter wereld.

Afgezien van deze landen wordt hematiet ook in veel andere regio's over de hele wereld aangetroffen, waaronder onder meer Canada, Zweden, Oekraïne, Venezuela, Iran en Kazachstan. De wijdverbreide verspreiding van het mineraal weerspiegelt de overvloed en het belang ervan als ijzerertsbron in verschillende delen van de wereld.

Hematiet edelsteen

Hematiet wordt soms gebruikt als edelsteen vanwege zijn metaalachtige glans en opvallende uiterlijk. Het is echter belangrijk op te merken dat hematiet geen traditionele edelsteen is, zoals diamanten of robijnen. In plaats daarvan wordt het geclassificeerd als een ijzeroxidemineraal met edelsteenachtige eigenschappen.

Hematiet-edelstenen worden meestal gepolijst tot cabochons of kralen voor gebruik in sieraden. Hier zijn enkele belangrijke punten over hematiet als edelsteen:

 1. het Uiterlijk: Hematiet heeft een kenmerkende metaalgrijze tot zilverzwarte kleur. Het oppervlak kan een hoge metaalglans vertonen, die vaak lijkt op gepolijst metaal. De edelsteen kan bij het polijsten ook een roodbruine kleur vertonen, ook wel ‘rood hematiet’ genoemd.
 2. Polijsten en snijden: Hematiet wordt meestal gevormd tot gladde, afgeronde cabochons, die het glanzende oppervlak laten zien. Het kan ook facetten hebben, hoewel dit minder vaak voorkomt. Hematietkralen zijn populair voor gebruik in armbanden, kettingen en oorbellen.
 3. Grootte en vorm: Hematiet edelstenen kunnen variëren in grootte en vorm, afhankelijk van het gewenste gebruik en sieraadontwerp. Cabochons kunnen variëren van klein tot groot, terwijl kralen in verschillende maten en vormen verkrijgbaar zijn, zoals bollen, ovalen en rondellen.
 4. Sieraden gebruik: Hematiet edelstenen worden vaak gebruikt in sieraden vanwege hun unieke uiterlijk. Ze kunnen worden geplaatst in ringen, hangers, oorbellen en armbanden, als op zichzelf staande stukken of gecombineerd met andere edelstenen of metalen voor contrast en visuele aantrekkingskracht.
 5. Metafysische en spirituele eigenschappen: Hematiet wordt in metafysische overtuigingen geassocieerd met het aarden, beschermen en balanceren van energieën. Er wordt aangenomen dat het de focus verbetert, het zelfvertrouwen vergroot en een gevoel van stabiliteit geeft. Sommige mensen dragen hematietsieraden vanwege de veronderstelde energetische en helende eigenschappen.
 6. Verzorging en onderhoud: Hematiet-edelstenen zijn relatief duurzaam, maar kunnen gevoelig zijn voor krassen en schade door ruwe behandeling of agressieve chemicaliën. Het is raadzaam om hematietsieraden niet bloot te stellen aan agressieve schoonmaakmiddelen en zure stoffen. Om hematietedelstenen schoon te maken, gebruikt u een zachte doek of een mild sopje en droogt u ze daarna voorzichtig af.

Het is belangrijk om hematietedelstenen van gerenommeerde bronnen te kopen om hun authenticiteit en kwaliteit te garanderen. Hoewel hematiet misschien niet dezelfde zeldzaamheid of waarde heeft als traditionele edelstenen, maken het unieke uiterlijk en de metafysische associaties het een aantrekkelijke keuze voor sieradenliefhebbers.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Handboek van Mineralogie. [online] Beschikbaar op: http://www.handbookofmineralogy.org [Geraadpleegd op 4 maart 2019].
 • Mindat.org. (2019). Hematiet: minerale informatie, gegevens en locaties.. [online] Beschikbaar op: https://www.mindat.org/ [Toegankelijk. 2019].