Haliet, ook bekend als steenzout of natriumchloride (NaCl), is een natuurlijk voorkomend mineraal dat van groot belang is in verschillende aspecten van het menselijk leven. Dit kristallijne mineraal is samengesteld uit gelijke delen natrium- en chloorionen en staat bekend om zijn kenmerkende kubieke kristalstructuur. Haliet is niet alleen een veel voorkomend mineraal dat in geologische formaties wordt aangetroffen, maar ook een essentiële hulpbron met talrijke toepassingen in de industrie, de landbouw en het dagelijks leven.

Bij deze verkenning van haliet zullen we ons verdiepen in de chemische samenstelling, de geologische gebeurtenissen, de historische betekenis en de uiteenlopende toepassingen die het in de moderne samenleving dient. Van zijn eeuwenoude rol als kostbaar goed tot zijn onmisbare bijdragen aan de hedendaagse technologie, haliet blijft een fundamentele rol spelen in onze wereld. Dit uitgebreide overzicht zal licht werpen op de verschillende facetten van dit essentiële mineraal en zijn blijvende relevantie in de 21e eeuw.

Naam: Van het Grieks voor zout.

Vereniging: Sylviet, polyhaliet, kieseriet, carnalliet, gips, anhydriet, dolomiet.

Chemische eigenschappen van haliet

Haliet, of natriumchloride (NaCl), bezit verschillende onderscheidende chemische eigenschappen die bijdragen aan het brede scala aan toepassingen en de betekenis ervan in verschillende industrieën. Hier zijn enkele belangrijke chemische eigenschappen van haliet:

 1. Chemische samenstelling: Haliet bestaat uit twee elementen, natrium (Na) en chloor (Cl), in een verhouding van één op één. Dit betekent dat er voor elk natriumion (Na+) een begeleidend chloride-ion (Cl-) in zijn kristalroosterstructuur aanwezig is.
 2. Ionische binding: De chemische binding tussen natrium en chloor in haliet is voornamelijk ionisch van aard. Natrium verliest één elektron om een ​​positief geladen ion (Na+) te worden, terwijl chloor dat elektron wint om een ​​negatief geladen ion (Cl-) te worden. Deze tegengesteld geladen ionen worden bij elkaar gehouden door elektrostatische krachten, waardoor een sterke ionische binding ontstaat.
 3. Kristal structuur: Haliet vertoont een karakteristieke kubieke kristalstructuur, waarbij natriumionen de hoeken van de kubus bezetten en chloorionen in het midden van elk kubusvlak. Deze opstelling resulteert in zijn kenmerkende kubieke splitsing en transparantie.
 4. oplosbaarheid: Haliet is zeer oplosbaar in water, waardoor het gemakkelijk oplost bij blootstelling aan vocht. Deze eigenschap wordt in verschillende industrieën geëxploiteerd voor doeleinden zoals zoutproductie en waterontharding.
 5. Smaak: Haliet heeft een karakteristieke zoute smaak en wordt daarom vaak gebruikt als keukenzout om voedsel op smaak te brengen. De smaak wordt toegeschreven aan de chloride-ionen die vrijkomen als ze in de mond worden opgelost.
 6. Smeltpunt en kookpunt: Haliet heeft een relatief hoog smeltpunt van ongeveer 801 graden Celsius (1,474 graden Fahrenheit) en een kookpunt van ongeveer 1,413 graden Celsius (2,575 graden Fahrenheit). Deze eigenschappen maken het geschikt voor diverse industriële processen, zoals de metallurgie.
 7. Reactiviteit: Haliet is onder normale omstandigheden over het algemeen chemisch stabiel, maar kan reageren met bepaalde chemicaliën, vooral in industriële omgevingen. Het kan bijvoorbeeld reageren met zwavelzuur om zoutzuur en natriumsulfaat te produceren.
 8. Hygroscopisch: Haliet is hygroscopisch, wat betekent dat het de neiging heeft vocht uit de omgeving op te nemen. Deze eigenschap maakt het bruikbaar in zoutproductieprocessen, omdat het uit pekeloplossingen kan worden gewonnen door het water te verdampen.
 9. Elektrische geleiding: Haliet is in vaste toestand een slechte geleider van elektriciteit. Wanneer het echter in water wordt opgelost, dissocieert het in natrium- en chloride-ionen, waardoor de resulterende oplossing zeer geleidend wordt.
 10. Vlamtest: Wanneer een monster haliet in een vlam wordt verwarmd, geeft het een gele kleur aan de vlam vanwege de aanwezigheid van natriumionen.

Deze chemische eigenschappen van haliet maken het niet alleen tot een essentieel onderdeel van ons dieet als keukenzout, maar dragen ook bij aan het wijdverbreide gebruik ervan in industrieën zoals de chemische productie, voedselverwerking, ontdooien en vele andere. De unieke combinatie van eigenschappen maakt haliet tot een veelzijdig en waardevol mineraal in diverse toepassingen.

Fysische eigenschappen van haliet

Kleur Kleurloos of wit
Streep Wit
Glans Glasachtig
Decollete Perfect op {001}
doorschijnenheid Transparant, doorschijnend
Mohs hardheid 2½ op de schaal van Mohs
Soortelijk gewicht 2.17
Diagnostische eigenschappen Zoute smaak, fluorescerend
Crystal-systeem kubiek
Vasthoudendheid Bros
Breuk Conchoidal
Dichtheid 2.168 g/cm3 (gemeten) 2.165 g/cm3 (berekend)

Optische eigenschappen van haliet

Type Isotrope
Kleur / Pleochroïsme Zwak
Dubbelbreking Isotrope mineralen hebben geen dubbele breking

Voorkomen en vorming

Haliet, of natriumchloride (NaCl), is een mineraal dat in verschillende geologische omgevingen voorkomt en zich vormt via specifieke processen. Hier is een overzicht van het voorkomen en de vorming van haliet:

1. Evaporiet Deposito:

 • Marine Verdampers: Een van de belangrijkste natuurlijke voorkomens van haliet bevindt zich in mariene evaporietafzettingen. Deze afzettingen ontstaan ​​in dorre of semi-aride gebieden nabij kustlijnen waar zeewater snel verdampt als gevolg van hoge temperaturen en weinig neerslag. Terwijl zeewater verdampt, laat het geconcentreerde pekeloplossingen achter, waaruit halietkristallen neerslaan. Dit proces is vergelijkbaar met het proces dat wordt gebruikt bij de productie van keukenzout uit zeezout.
 • Zoute meren in het binnenland: Haliet kan zich ook vormen in zoute meren in het binnenland, zoals het Great Salt Lake in de Verenigde Staten de dode Zee in het midden Oosten. Deze meren ontvangen water uit rivieren of beken, maar hebben geen afvoer, waardoor water kan verdampen en zich kan concentreren. Na verloop van tijd leidt het toenemende zoutgehalte tot het neerslaan van halietkristallen.

2. Zoutvlakten (Playas):

 • In droge gebieden, vooral woestijnen, kunnen ondiepe depressies, bekend als playas, haliet ophopen. Deze playas vullen zich af en toe met water, dat vervolgens verdampt en halietkristallen achterlaat op de bodem van het meer.

3. Ondergrondse afzettingen:

 • Haliet kan ook voorkomen in ondergrondse afzettingen, vaak geassocieerd met sedimentair gesteente lagen. Deze afzettingen zijn het resultaat van de accumulatie van oude zoutwaterlichamen die begraven werden door bovenliggende sedimenten. In de loop van de geologische tijd kunnen druk- en temperatuurveranderingen optreden leiden aan de herkristallisatie van het zout, waardoor halietafzettingen ontstaan.

4. Zoutkoepels:

 • In sommige gevallen wordt haliet aangetroffen in geologische structuren die bekend staan ​​als zoutkoepels of zoutdiapirs. Dit zijn ondergrondse, koepelvormige constructies samengesteld uit verschillende soorten zout, waaronder haliet. Zoutkoepels zijn het resultaat van de opwaartse beweging van zout vanwege de lagere dichtheid in vergelijking met de omgeving rotsen. Haliet in deze koepels kan voor verschillende industriële doeleinden worden gewonnen.

5. Vulkanische omgevingen:

 • Hoewel minder gebruikelijk, kan haliet zich ook vormen in vulkanische omgevingen waar het kan worden afgezet door vulkanische gassen of in combinatie met vulkanisch gesteente.

6. Hydrothermische afzettingen:

 • Haliet kan zich onder specifieke geologische omstandigheden vormen in hydrothermale afzettingen. Deze afzettingen worden doorgaans aangetroffen in gebieden waar heet, mineraalrijk water door ondergrondse scheuren en holtes stroomt.

7. Secundaire stortingen:

 • In sommige gevallen kan haliet ook voorkomen als secundaire afzettingen wanneer zout water bestaande rotsformaties infiltreert, mineralen oplost en vervolgens haliet opnieuw neerslaat wanneer de omstandigheden veranderen, zoals tijdens verdamping.

De vorming van haliet hangt nauw samen met de verdamping van water en de concentratie van opgeloste natrium- en chloride-ionen. Naarmate water verdampt of de pekel geconcentreerder wordt, wordt de oplosbaarheidslimiet van natriumchloride overschreden, wat leidt tot de kristallisatie van haliet. In de loop van de tijd kunnen deze kristallen zich ophopen en aanzienlijke afzettingen vormen, die van aanzienlijk economisch belang zijn voor verschillende industrieën, waaronder de zoutproductie, de chemische productie en meer.

Locaties en afzettingen van haliet

Haliet, of natriumchloride (NaCl), wordt op talloze locaties over de hele wereld aangetroffen in verschillende soorten afzettingen. Hier zijn enkele opmerkelijke locaties en soorten afzettingen waar haliet vaak wordt aangetroffen:

 1. Mariene evaporietafzettingen:
  • De Middellandse Zee: Het Middellandse Zeegebied heeft uitgebreide mariene verdampingsafzettingen, waaronder de beroemde zoutpannen in de Camargue-regio van Frankrijk.
  • De dode Zee: De Dode Zee, gelegen tussen Jordanië en Israël, is een bekende bron van haliet. Het heeft een van de hoogste zoutgehalten van alle natuurlijke waterlichamen ter wereld.
 2. Zoute meren in het binnenland:
  • Great Salt Lake, VS: Het Great Salt Lake in Utah, VS, is een groot zoutmeer in het binnenland met aanzienlijke halietafzettingen langs de oevers en onder de wateren.
  • Zoutvlakten van Bonneville, VS: Deze zoutvlakten, gelegen in Utah, staan ​​bekend om hun uitgestrekte halietafzettingen. Het gebied wordt gebruikt voor snelheidsraces over land vanwege het vlakke, met zout bedekte oppervlak.
 3. Zoutkoepels:
  • Louann Salt (Gulf Coast Salt Dome), VS: Deze enorme ondergrondse zoutafzetting strekt zich uit onder delen van Texas en Louisiana. Het is een van de grootste zoutkoepels ter wereld en is een belangrijke bron van haliet voor industriële doeleinden.
  • Zechstein-bekken, Europa: In delen van Duitsland, Polen, Nederland en Groot-Brittannië bevatten zoutkoepels in het Zechstein-bekken aanzienlijke halietafzettingen.
 4. Ondergrondse mijnen:
  • Zoutmijnen van Wieliczka en Bochnia, Polen: Deze historische mijnen in Polen zijn al eeuwenlang in bedrijf en staan ​​bekend om hun uitgebreide ondergrondse kamers gevuld met halietsculpturen en kunstwerken.
  • Goderich-mijn, Canada: De Goderich-mijn, gelegen in Ontario, Canada, is een van 's werelds grootste ondergrondse zoutmijnen en produceert haliet voor verschillende industriële toepassingen.
 5. Zoutpannen en Playas:
  • Salar de Uyuni, Bolivia: De Salar de Uyuni is 's werelds grootste zoutvlakte en bevat enorme afzettingen van haliet. Het is een populaire toeristische bestemming en ook een belangrijke bron van zoutproductie.
  • Danakil Depressie, Ethiopië: Dit geologisch actieve gebied in de Afar-driehoek bevat zoutpannen met kleurrijke minerale afzettingen, inclusief haliet.
 6. Vulkanische omgevingen:
  • Dallol Vulkaan, Ethiopië: De Dallol-vulkaan in de Danakil-depressie staat bekend om zijn extreme geothermische activiteit en kleurrijke minerale afzettingen, waaronder halietformaties.
 7. Hydrothermische afzettingen:
  • Carlsbad, New Mexico, VS: De regio Carlsbad in New Mexico bevat ondergrondse halietafzettingen die zijn gevormd door hydrothermische processen.
 8. Secundaire stortingen:
  • Haliet kan ook in veel sedimentaire rotsformaties worden aangetroffen als secundaire afzettingen. Deze gebeurtenissen zijn wijdverbreid en kunnen wereldwijd in verschillende geologische omgevingen worden aangetroffen.

Halietafzettingen worden vaak geassocieerd met droge of semi-aride omgevingen waar de verdamping van water leidt tot de concentratie en neerslag van zout. Deze afzettingen zijn van economisch belang voor de productie van keukenzout, industriële chemicaliën, ontdooimiddelen en diverse andere toepassingen. Bovendien kunnen halietformaties in bepaalde natuurlijke omgevingen van wetenschappelijk belang zijn vanwege hun unieke geologische en geochemische kenmerken.

Gebruik en toepassing

 1. Productie van tafelzout:
  • Een van de meest bekende toepassingen van haliet is de productie van keukenzout. Na het winnen of extraheren van haliet uit natuurlijke afzettingen, ondergaat het zuivering en verwerking om onzuiverheden te verwijderen en wordt het vervolgens verpakt en verkocht voor culinair gebruik.
 2. Voedselkruiden:
  • Haliet wordt vaak gebruikt als smaakmaker en smaakversterker bij het koken en bereiden van voedsel. Het voegt de karakteristieke zoute smaak toe aan een grote verscheidenheid aan gerechten.
 3. Conservering en beitsen:
  • Zout wordt al eeuwenlang gebruikt als conserveermiddel voor voedsel. Het remt de groei van bacteriën en micro-organismen, waardoor vlees, vis en groenten behouden blijven. Het wordt ook gebruikt bij beitsprocessen.
 4. Chemische industrie:
  • Haliet is een cruciale grondstof in de chemische industrie. Het wordt gebruikt bij de productie van verschillende chemicaliën, waaronder chloor, natriumhydroxide (bijtende soda) en natriumcarbonaat (natriumcarbonaat).
 5. Water behandeling:
  • Bij waterbehandelingsprocessen wordt haliet gebruikt om water te verzachten door hardheidionen, zoals calcium en magnesium, te verwijderen door middel van ionenuitwisseling.
 6. Ontdooien en strooizout:
  • Haliet wordt veel gebruikt als ontdooimiddel in koude klimaten om ijs en sneeuw op wegen, snelwegen en trottoirs te smelten. Het helpt de verkeersveiligheid in de winter te verbeteren.
 7. Landbouw:
  • Agrarisch gebruik van haliet omvat onder meer de verspreiding ervan op velden om de bodemstructuur te verbeteren en om essentiële voedingsstoffen zoals natrium en chloride voor bepaalde gewassen te leveren. Het wordt ook gebruikt in diervoeding als bron van essentiële mineralen.
 8. Olie- en gasboringen:
  • Haliet wordt in de olie- en gasindustrie gebruikt als boorvloeistofcomponent. Het helpt de druk in olie- en gasbronnen tijdens boorwerkzaamheden onder controle te houden.
 9. Constructie en bouwmaterialen:
  • Haliet wordt in de bouwsector voor verschillende doeleinden gebruikt, onder meer als ingrediënt in cement, als vulmateriaal in beton en bij de productie van gips en gipsplaat.
 10. Industriële fabricage:
  • Het wordt gebruikt in industriële processen zoals de productie van papier, textiel en kleurstoffen. Het wordt ook gebruikt als vloeimiddel in de metallurgie om onzuiverheden uit metalen te helpen verwijderen.
 11. Gezondheidszorg:
  • In de gezondheidszorg worden zoutoplossingen gemaakt van haliet gebruikt voor intraveneuze vloeistoffen en medische procedures, omdat ze compatibel zijn met de zoutbalans van het menselijk lichaam.
 12. Milieusanering:
  • Haliet kan worden gebruikt bij milieusaneringsinspanningen om verontreinigde grond en grondwater te behandelen door de verwijdering van bepaalde verontreinigingen door middel van ionenuitwisseling te vergemakkelijken.
 13. Kunst en beeldhouwkunst:
  • De doorschijnende en gemakkelijk te snijden aard van Halite heeft het tot een medium gemaakt voor het maken van sculpturen, kunstwerken en decoratieve objecten.
 14. Wetenschappelijk onderzoek:
  • Halietafzettingen in natuurlijke omgevingen, zoals zoutvlakten en zoutpannen, zijn van belang voor wetenschappers voor het bestuderen van de geologie, geomicrobiologie en astrobiologie.
 15. Menselijke consumptie in afgelegen gebieden:
  • In sommige afgelegen gebieden met beperkte toegang tot andere voedselbronnen kan haliet worden gebruikt om het dieet aan te vullen met essentiële natrium- en chloride-ionen.

Het wijdverbreide gebruik van haliet in verschillende sectoren weerspiegelt het economische en industriële belang ervan, waardoor het een essentiële minerale hulpbron is die een belangrijke rol blijft spelen in de samenleving.

Historische en culturele betekenis

Haliet, of natriumchloride (NaCl), heeft in de hele geschiedenis van de mensheid een aanzienlijk historisch en cultureel belang gehad. Het gebruik en de symbolische betekenissen ervan varieerden tussen verschillende beschavingen en tijdsperioden. Hier zijn enkele opmerkelijke aspecten van de historische en culturele betekenis ervan:

 1. Behoud van voedsel:
  • In de oudheid was zout een kostbaar goed omdat het essentieel was voor het conserveren van voedsel, vooral vlees en vis. Het stelde samenlevingen in staat voedsel over lange afstanden op te slaan en te vervoeren, waardoor het risico op hongersnood tijdens barre seizoenen of tijden van schaarste werd verkleind.
 2. Valuta en handel:
  • Zout wordt in verschillende culturen als betaalmiddel gebruikt, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de term ‘salaris’, afgeleid van het Latijnse woord ‘salarium’, een betaling aan Romeinse soldaten om zout te kopen. Zouthandelsroutes, zoals de Romeinse Via Salaria, speelden een belangrijke rol in oude economieën.
 3. Religieus en ritueel gebruik:
  • Zout heeft in veel culturen een spirituele en religieuze betekenis gehad. Het is gebruikt bij rituelen, offers en religieuze ceremonies. In sommige tradities wordt bijvoorbeeld zout gestrooid om ruimtes te zuiveren of te wijden.
 4. Culinaire Tradities:
  • Het gebruik van zout bij het koken is een fundamenteel onderdeel van culinaire tradities over de hele wereld. Het verbetert de smaak van voedsel en verschillende culturen hebben unieke methoden voor het behoud van zout ontwikkeld, zoals pekelen en beitsen.
 5. Zout als symbool:
  • Zout wordt vaak symbolisch gebruikt om zuiverheid, behoud en onvergankelijkheid te vertegenwoordigen. Het is in de literatuur, spreekwoorden en idiomen verschenen als een symbool van waarde en standvastigheid.
 6. Belastingen en inkomsten:
  • Sommige historische regeringen legden zoutbelastingen op als een belangrijke bron van inkomsten. Dit leidde tot conflicten en zelfs opstanden, zoals de Indian Salt March onder leiding van Mahatma Gandhi tegen de Britse zoutbelasting in 1930.
 7. Kunst en literatuur:
  • Zout is afgebeeld in verschillende vormen van kunst, literatuur en folklore en symboliseert rijkdom, wijsheid en uithoudingsvermogen. Beroemde werken als ‘Het zout van de aarde’ van Wim Wenders en de geschriften van Mark Kurlansky onderzoeken de culturele betekenis van zout.
 8. Zoutpannen en zoutsteden:
  • Sommige steden en regio's kregen bekendheid dankzij hun zoutproductie en werden centra van handel en cultuur. Het Oostenrijkse Salzburg dankt zijn naam en vroege rijkdom bijvoorbeeld aan zijn zoutmijnen.
 9. Verkenning en ontdekking:
  • Zout heeft een rol gespeeld bij exploratie en ontdekking, omdat de zoutproductie vaak verband hield met nederzettingen en handelsroutes. Vroege ontdekkingsreizigers zochten naar nieuwe zoutbronnen om hun reizen te ondersteunen en handelsnetwerken uit te breiden.
 10. Folklore en bijgeloof:
  • In sommige culturen wordt zout in verband gebracht met bijgeloof, zoals de overtuiging dat het morsen van zout een slecht voorteken is. Dit bijgeloof heeft aanleiding gegeven tot gewoontes zoals het gooien van een snufje zout over de linkerschouder om ongeluk tegen te gaan.
 11. Moderne toepassingen in industrie en technologie:
  • De industriële en technologische toepassingen van zout, met name haliet, hebben een aanzienlijke impact gehad op de moderne samenleving. Het wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de chemicaliën, de metallurgie en waterbehandeling.
 12. Milieubewustzijn:
  • De laatste tijd is het bewustzijn toegenomen over de milieueffecten van zout, vooral bij ontdooiingstoepassingen. Er zijn pogingen gedaan om milieuvriendelijkere alternatieven te vinden.

De historische en culturele betekenis van haliet is een bewijs van zijn blijvende rol in het vormgeven van de menselijke beschaving, van oude conserveringsmethoden tot het belang ervan in handel, religie en culinaire tradities. Hoewel zout vandaag de dag nog steeds een essentiële hulpbron is, blijven de culturele symboliek en het historische belang ervan op verschillende manieren resoneren.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Handboek van Mineralogie. [online] Beschikbaar op: http://www.handbookofmineralogy.org [Geraadpleegd op 4 maart 2019].
 • Mindat.org. (2019). Haliet: minerale informatie, gegevens en locaties. Beschikbaar op: https://www.mindat.org/ [Geraadpleegd. 2019].