Sillimaniet is een mineraal dat behoort tot de groep van aluminosilicaat mineralen bekend als de sillimanietgroep. Het is vernoemd naar de Amerikaanse chemicus Benjamin Silliman Jr., die het mineraal voor het eerst beschreef in 1854. Sillimaniet heeft de chemische formule Al₂SiO₅ en bestaat voornamelijk uit aluminium, silicium en zuurstof.

Sillimaniet komt meestal voor in metamorfe gesteenten, vooral op hoogwaardige metamorfe terreinen. Het vormt zich onder hoge druk en hoge temperaturen tijdens de metamorfose van kleirijke sedimenten of aluminiumhoudend rotsen. Het wordt vaak aangetroffen in leisteen, gneis en granulieten.

Een van de meest opvallende kenmerken van sillimaniet is het polymorfisme. Het vertoont drie verschillende polymorfen: sillimaniet, andalusië en kyanite. Deze polymorfen hebben dezelfde chemische samenstelling, maar verschillen in hun kristalstructuren. De transformatie tussen deze polymorfen vindt plaats met veranderingen in temperatuur en druk. Deze eigenschap maakt sillimaniet tot een nuttig indicatormineraal voor het bestuderen van de druk-temperatuuromstandigheden van metamorfe gesteenten.

Sillimanietkristallen zijn vaak prismatisch en hebben een vezelige of kolomvormige groeiwijze. Ze kunnen in kleur variëren van wit tot grijs, bruin, groen of blauw. Het mineraal heeft een Mohs-hardheid van 6.5 tot 7.5, waardoor het relatief hard en krasbestendig is.

Vanwege het hoge smeltpunt en de uitstekende thermische stabiliteit wordt sillimaniet in diverse industriële toepassingen gebruikt. Het wordt gebruikt als vuurvast materiaal bij de productie van keramiek, glas en metalen. De weerstand van Sillimanite tegen hitte, chemische corrosie en elektrische geleidbaarheid maakt het geschikt voor het bekleden van ovens, ovens en andere industriële processen bij hoge temperaturen.

Naast zijn industriële toepassingen wordt sillimaniet ook gewaardeerd als een edelsteen. Het gebruik ervan als edelsteen is echter relatief beperkt vanwege de relatieve zeldzaamheid en het gebrek aan wijdverbreide commerciële beschikbaarheid.

Over het geheel genomen is sillimaniet een intrigerend mineraal met unieke eigenschappen en een belangrijke rol in zowel geologische als industriële contexten. De aanwezigheid ervan in metamorfe gesteenten biedt waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis van de aarde, terwijl de industriële toepassingen het tot een waardevol materiaal maken in verschillende processen bij hoge temperaturen.

Voorkomen en vorming

Sillimaniet komt voornamelijk voor in metamorfe gesteenten en wordt vaak geassocieerd met hoogwaardige metamorfe terreinen. Het wordt meestal aangetroffen in gesteenten die tijdens het metamorfe proces intense hitte en druk hebben ondergaan. Enkele van de meest voorkomende gesteenten waar sillimaniet kan worden gevonden, zijn schisten, gneis en granulieten.

De vorming van sillimaniet hangt nauw samen met het metamorfisme van aluminiumhoudend gesteente of kleirijke sedimenten. Wanneer deze rotsen worden blootgesteld aan hoge temperaturen en druk, ondergaan de mineralen daarin veranderingen in samenstelling en kristalstructuur. Sillimaniet ontstaat als gevolg van de transformatie van andere aluminosilicaatmineralen onder specifieke druk-temperatuuromstandigheden.

De exacte omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van sillimaniet variëren, maar komen over het algemeen voor bij hoge drukken variërend van 3 tot 10 kilobar en temperaturen tussen 550 en 1,000 graden Celsius. Deze omstandigheden worden doorgaans geassocieerd met de diepere niveaus van de aardkorst tijdens regionale of contactmetamorfose.

Sillimaniet is ook nauw verwant aan het concept van metamorfose, dat verwijst naar de mate van metamorfe transformatie die een gesteente heeft ondergaan. Het wordt beschouwd als een indicatormineraal voor hoogwaardig metamorfisme. Naarmate de metamorfe kwaliteit toeneemt, kan sillimaniet ontstaan ​​uit aluminosilicaatmineralen van lagere kwaliteit, zoals andalusiet of kyaniet.

De polymorfe aard van sillimaniet is bijzonder significant wat betreft het voorkomen en de vorming ervan. Zoals eerder vermeld heeft sillimaniet drie polymorfen: sillimaniet, andalusiet en kyaniet. De transformatie tussen deze polymorfen vindt plaats met veranderingen in temperatuur en druk. Wanneer andalusiet bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan hogere temperaturen en drukken, verandert het in sillimaniet.

De aanwezigheid van sillimaniet in metamorfe gesteenten levert belangrijke informatie op over de omstandigheden waaronder de gesteenten werden gevormd. Geologen kunnen de aanwezigheid en verspreiding van sillimaniet, samen met andere mineralen, gebruiken om de druk-temperatuurgeschiedenis van het gesteente en de geologische processen die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan te interpreteren.

Over het algemeen wordt sillimaniet gevormd door de metamorfose van aluminiumhoudend gesteente of kleirijke sedimenten onder hoge temperaturen en druk. Het voorkomen ervan in specifieke gesteentetypes en zijn polymorfe aard maken het tot een waardevol indicatormineraal voor het bestuderen van de geologische geschiedenis en metamorfe processen van de aardkorst.

Fysische eigenschappen van sillimaniet

Sillimaniet bezit verschillende verschillende fysieke eigenschappen die bijdragen aan de identificatie en karakterisering ervan. Hier zijn enkele belangrijke fysieke eigenschappen van sillimaniet:

 1. Kleur: Sillimaniet kan in verschillende kleuren voorkomen, waaronder wit, grijs, bruin, groen of blauw. De kleur wordt beïnvloed door onzuiverheden die in het mineraal aanwezig zijn.
 2. Kristalsysteem: Sillimaniet kristalliseert in het orthorhombische kristalsysteem. De kristallen zijn doorgaans prismatisch of langwerpig, en vertonen vaak een vezelige of kolomvormige groeiwijze.
 3. Hardheid: Sillimaniet is relatief hard en heeft een hardheid van 6.5 tot 7.5 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat het glas en de meest voorkomende mineralen kan krassen.
 4. Splijting: Sillimaniet vertoont een goede prismatische splitsing parallel aan de lengte van zijn kristallen. Het is echter niet zo prominent aanwezig als bij sommige andere mineralen, en de splitsing wordt vaak verborgen door de vezelachtige of kolomvormige structuur.
 5. Breuk: Het mineraal heeft een subconchoïdale tot ongelijkmatige breuk. Het breekt met onregelmatige of gebogen oppervlakken.
 6. Dichtheid: De dichtheid van sillimaniet varieert van 3.2 tot 3.3 gram per kubieke centimeter (g/cm³). Het heeft een dichtheid die vergelijkbaar is met die van andere aluminosilicaatmineralen.
 7. Glans: Sillimaniet vertoont een glasachtige tot zijdeachtige glans. De vezelachtige variant heeft een zijdeachtig uiterlijk, terwijl de transparante prismatische kristallen een glasachtige glans vertonen.
 8. Streak: De streep sillimaniet is wit.
 9. Transparantie: Sillimaniet is gewoonlijk doorschijnend tot transparant, hoewel sommige soorten ondoorzichtig kunnen zijn.
 10. Thermische stabiliteit: Sillimaniet bezit een uitstekende thermische stabiliteit en is bestand tegen hoge temperaturen zonder te smelten of te ontbinden. Deze eigenschap maakt het waardevol als vuurvast materiaal.

Deze fysische eigenschappen, samen met de polymorfe aard ervan en de associatie met specifieke gesteentetypen, helpen bij de identificatie en karakterisering van sillimaniet in geologische monsters.

Optische eigenschappen

De optische eigenschappen van sillimaniet spelen een belangrijke rol bij de identificatie en karakterisering ervan. Hier zijn enkele belangrijke optische eigenschappen van sillimaniet:

 1. Brekingsindex: Sillimaniet heeft een brekingsindex variërend van ongeveer 1.653 tot 1.684. De brekingsindex geeft aan hoeveel licht wordt gebogen of gebroken wanneer het het mineraal binnenkomt en passeert.
 2. Dubbele breking: Sillimaniet vertoont dubbele breking, ook wel dubbele breking genoemd. Wanneer licht door het mineraal gaat, splitst het zich in twee stralen, elk met een andere brekingsindex. Het verschil tussen deze brekingsindices is een maat voor de dubbele breking. Bij sillimaniet is de dubbele breking doorgaans matig.
 3. Pleochroïsme: Pleochroïsme verwijst naar het fenomeen waarbij een mineraal verschillende kleuren vertoont wanneer het vanuit verschillende kristallografische richtingen wordt bekeken. Sillimaniet kan zwak tot matig pleochroïsme vertonen, waarbij het doorgaans verschillende tinten grijs of bruin vertoont wanneer het wordt waargenomen onder kruisgepolariseerd licht.
 4. Optisch teken en karakter: Sillimaniet is optisch positief, wat betekent dat de brekingsindices voor de twee lichtstralen hoger zijn dan die van het omringende medium. Het optische karakter verwijst naar de relatieve snelheid van de twee stralen. Sillimaniet heeft doorgaans een laag tot matig optisch karakter.
 5. Interferentiekleuren: Wanneer sillimaniet wordt bekeken onder een polariserende microscoop met gekruiste polarisatoren, kan het interferentiekleuren vertonen als gevolg van de dubbele breking. De waargenomen kleuren zijn afhankelijk van de dikte van het mineraalgedeelte en het verschil in brekingsindices tussen de twee stralen.
 6. Uitsterven: Uitsterven verwijst naar de uitlijning van de minerale korrels of kristallen wanneer bekeken onder kruisgepolariseerd licht. Bij sillimaniet kan de uitdoving parallel of schuin verlopen, afhankelijk van de oriëntatie van het kristal ten opzichte van de microscooptafel.

Deze optische eigenschappen, samen met andere fysieke en mineralogische kenmerken, helpen bij de identificatie en differentiatie van sillimaniet van andere mineralen. Optische microscopietechnieken, zoals gepolariseerd lichtmicroscopie, helpen geologen en mineralogen de optische eigenschappen van sillimaniet in dunne secties te onderzoeken en analyseren om inzicht te krijgen in de kristalstructuur en samenstelling ervan.

Industriële toepassingen van sillimaniet

Sillimaniet heeft verschillende industriële toepassingen vanwege zijn unieke eigenschappen, met name het hoge smeltpunt, uitstekende thermische stabiliteit en weerstand tegen hitte, chemische corrosie en elektrische geleidbaarheid. Hier zijn enkele van de belangrijkste industriële toepassingen van sillimaniet:

 1. Vuurvaste materialen: Sillimaniet wordt veel gebruikt bij de productie van vuurvaste materialen. Vuurvaste materialen zijn hittebestendige materialen die worden gebruikt voor industriële processen bij hoge temperaturen, zoals ovens, ovens en verbrandingsovens. Het vermogen van Sillimanite om hoge temperaturen te weerstaan ​​zonder te smelten of te ontbinden, maakt het een uitstekende keuze voor vuurvaste toepassingen. Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van vuurvaste stenen, gietstukken en andere vormen die isolatie en bescherming bieden in extreme hitteomgevingen.
 2. Keramiek: Sillimaniet wordt in de keramische industrie gebruikt vanwege zijn vuurvaste eigenschappen. Het wordt verwerkt in keramische formuleringen om de thermische schokbestendigheid en de prestaties bij hoge temperaturen van keramische producten te verbeteren. Keramiek op basis van sillimaniet vindt toepassingen bij de vervaardiging van ovenmeubilair, smeltkroezen, thermokoppelomhulsels en andere hogetemperatuurcomponenten.
 3. Glasproductie: Sillimaniet wordt gebruikt in de glasindustrie, voornamelijk als bron van aluminiumoxide (Al2O3). Alumina is een belangrijk ingrediënt in glasformuleringen omdat het de sterkte, hardheid en chemische weerstand van glasproducten verbetert. Het hoge aluminiumoxidegehalte van Sillimanite maakt het een waardevol additief bij de glasproductie, vooral voor speciaal glas dat wordt gebruikt in laboratoriumapparatuur, glasvezel en hoogwaardige glastoepassingen.
 4. Gieterijtoepassingen: Sillimaniet wordt in gieterijen gebruikt vanwege zijn vuurvaste eigenschappen. Het wordt gebruikt als vorm- en kernmateriaal bij metaalgietprocessen om bestand te zijn tegen de hoge temperaturen en thermische cycli die gepaard gaan met het gieten van metaal. Op sillimaniet gebaseerde mallen en kernen zorgen voor maatvastheid, weerstand tegen metaalpenetratie en thermische isolatie.
 5. Isolatie tegen hoge temperaturen: Sillimanite's vermogen om hoge temperaturen te weerstaan ​​en zijn lage thermische geleidbaarheid maken het geschikt voor isolatietoepassingen. Het wordt gebruikt als isolatiemateriaal voor hoge temperaturen in verschillende industrieën, zoals de petrochemie, de staalindustrie en de energieopwekking. Op sillimaniet gebaseerde isolatiematerialen worden gebruikt om wanden, vloeren en daken van industriële ovens en ovens te bekleden, waardoor het warmteverlies wordt verminderd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.
 6. Metallurgische toepassingen: Sillimanite vindt beperkte toepassing in de metallurgische industrie. Het wordt gebruikt als grondstof voor de productie van bepaalde vuurvaste metalen, zoals molybdeen en wolfraam, vanwege zijn vermogen om de extreme omstandigheden van metaalverwerking te weerstaan.

Het is de moeite waard om op te merken dat hoewel sillimaniet industriële toepassingen heeft, de beschikbaarheid en het commerciële gebruik ervan beperkt kunnen zijn vanwege het relatief zeldzame voorkomen ervan en de gespecialiseerde vereisten. De unieke eigenschappen maken het echter tot een waardevol materiaal in specifieke hogetemperatuurprocessen waarbij zijn uitzonderlijke weerstand en duurzaamheid noodzakelijk zijn.

Sillimaniet edelsteen

Hoewel sillimaniet vooral bekend staat om zijn industriële toepassingen, is het vermeldenswaard dat sillimaniet ook als edelsteen kan worden gebruikt, hoewel het gebruik ervan in de edelsteenindustrie relatief beperkt is in vergelijking met andere edelstenen. Hier zijn enkele details over sillimaniet als edelsteen:

Uiterlijk: Sillimaniet wordt doorgaans in gefacetteerde edelstenen gesneden om de glans en schittering te versterken. De edelstenen kunnen verschillende kleuren vertonen, waaronder geel, bruin, groen, grijs en blauw. De kleur kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van onzuiverheden en de specifieke kristalstructuur.

Duurzaamheid: Sillimaniet is een relatief duurzame edelsteen met een hardheid van 6.5 tot 7.5 op de schaal van Mohs. Deze hardheid maakt het geschikt voor gebruik in sieraden, omdat het bestand is tegen dagelijkse slijtage. Vanwege de lagere hardheid in vergelijking met sommige andere edelstenen, wordt het echter aanbevolen om voorzichtig met sillimaniet-edelstenen om te gaan om krassen of beschadigingen te voorkomen.

Duidelijkheid: Sillimaniet-edelstenen zijn doorgaans transparant of doorschijnend. De edelstenen met minder insluitsels en een hogere helderheid zijn wenselijker en waardevoller.

Karaatgewicht: Sillimaniet-edelstenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, en de prijs en waarde stijgen met grotere karaatgewichten. Het vinden van grote sillimaniet-edelstenen kan echter zeldzaam zijn vanwege de schaarste aan grote, hoogwaardige kristallen.

Beschikbaarheid en markt: Sillimaniet-edelstenen zijn niet zo algemeen verkrijgbaar of bekend op de edelsteenmarkt in vergelijking met meer populaire edelstenen. Ze zijn relatief ongebruikelijk en de vraag naar sillimaniet-edelstenen is lager in vergelijking met andere edelsteenvariëteiten.

Vanwege zijn beperkte populariteit en marktvraag als edelsteen wordt sillimaniet niet vaak gebruikt in reguliere sieradenontwerpen. Sommige verzamelaars en individuen met affiniteit voor zeldzame edelstenen kunnen sillimaniet echter waarderen vanwege zijn unieke kleuren en eigenschappen.

Het is belangrijk op te merken dat als u geïnteresseerd bent in het kopen van sillimaniet edelstenen of sieraden, het raadzaam is om gerenommeerde edelsteenhandelaren of juweliers te zoeken die betrouwbare informatie kunnen verstrekken en de authenticiteit en kwaliteit van de edelstenen kunnen garanderen.

Identificatie- en testmethoden

Om sillimaniet te identificeren en te testen, kunnen verschillende methoden worden gebruikt, waaronder visuele observatie, testen van de hardheid, meting van het soortelijk gewicht en geavanceerde analytische technieken. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden voor het identificeren en testen van sillimaniet:

 1. Visuele observatie: Sillimaniet kan visueel worden geïdentificeerd op basis van zijn karakteristieke kristalvorm en kleuren. Het komt meestal voor als prismatische of kolomvormige kristallen met een vezelig uiterlijk. Kleuren kunnen variëren van wit en grijs tot bruin, groen of blauw. Visuele observatie alleen is echter mogelijk niet voldoende om sillimaniet van andere soortgelijke mineralen te onderscheiden.
 2. Hardheidstesten: Sillimanite heeft een hardheid van 6.5 tot 7.5 op de schaal van Mohs. Het kan glas en de meest voorkomende mineralen krassen, maar is niet zo hard als sommige edelstenen saffier or diamant. Het uitvoeren van een hardheidstest door te proberen het mineraal met verschillende voorwerpen te krassen, kan helpen de hardheid ervan te bepalen.
 3. Soortelijke zwaartekrachtmeting: Sillimaniet heeft een soortelijk gewicht variërend van 3.2 tot 3.3 g/cm³. Het meten van het soortelijk gewicht met behulp van een dichtheids- of soortelijk gewichtstestapparaat kan verdere aanwijzingen opleveren om sillimaniet van andere mineralen te onderscheiden.
 4. Gepolariseerde lichtmicroscopie: Gepolariseerde lichtmicroscopie (PLM) is een krachtige techniek die wordt gebruikt om de optische eigenschappen van mineralen, waaronder sillimaniet, te onderzoeken. Door het mineraal onder gekruiste polarisatoren te observeren, kan men de dubbele breking, het pleochroïsme, de uitdovingshoeken en andere optische kenmerken bepalen, die helpen bij de identificatie.
 5. Röntgendiffractie (XRD): XRD is een techniek die wordt gebruikt om de kristalstructuur van mineralen te analyseren. Door een sillimanietmonster aan röntgenstraling te onderwerpen, kan het een diffractiepatroon produceren dat ter identificatie kan worden vergeleken met referentiepatronen.
 6. Electron Microprobe Analysis (EMA): EMA is een geavanceerde analytische techniek die een elektronenbundel gebruikt om de elementaire samenstelling van een mineraal te bepalen. Het kan nauwkeurige kwantitatieve gegevens verschaffen over de chemische samenstelling van sillimaniet, waardoor de identiteit ervan kan worden bevestigd.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel sommige van deze methoden kunnen worden uitgevoerd door personen met basisuitrusting en kennis, andere, zoals analyse van elektronenmicrosondes en röntgendiffractie, gespecialiseerde apparatuur en expertise vereisen en doorgaans worden uitgevoerd in gespecialiseerde laboratoria.

Voor nauwkeurige en betrouwbare identificatie wordt aanbevolen om professionele geologen, mineralogen of gemologen te raadplegen die toegang hebben tot geavanceerde apparatuur en technieken voor de identificatie en karakterisering van mineralen.

Opmerkelijke Sillimanite-afzettingen en -plaatsen

Het is bekend dat sillimaniet op verschillende locaties over de hele wereld voorkomt, met opmerkelijke deposito's gevonden in de volgende regio's:

 1. Verenigde Staten: In de VS worden aanzienlijke sillimanietafzettingen gevonden in staten als Californië, Connecticut, Maine, New Hampshire, New York, North Carolina en Vermont. De afzettingen worden doorgaans geassocieerd met hoogwaardige metamorfe terreinen.
 2. India: India is een van de toonaangevende producenten van sillimaniet. De staat Odisha, met name de districten Ganjam en Koraput, staat bekend om zijn uitgebreide sillimanietafzettingen. Andere regio's in India met opmerkelijke gebeurtenissen zijn Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan en Jharkhand.
 3. Sri Lanka: Sillimanietafzettingen zijn te vinden in verschillende regio's van Sri Lanka. Opmerkelijke plaatsen zijn onder meer de gebieden rond Balangoda, Eheliyagoda en Ratnapura. Sri Lanka staat ook bekend om zijn productie van andere edelstenen, en sillimaniet kan af en toe worden aangetroffen in grind dat edelstenen bevat.
 4. Brazilië: Brazilië heeft aanzienlijke sillimanietafzettingen, vooral in de staten Minas Gerais en Bahia. Deze afzettingen worden geassocieerd met hoogwaardige metamorfe gesteenten en worden vaak naast andere waardevolle mineralen aangetroffen.
 5. Rusland: Sillimanite-voorvallen worden gerapporteerd in verschillende regio's van Rusland, waaronder het Oeralgebergte, het Kola-schiereiland en het Siberische kraton. Deze afzettingen worden geassocieerd met metamorfe gesteenten en worden soms gedolven vanwege hun vuurvaste eigenschappen.
 6. Australië: Australië heeft verschillende sillimanietafzettingen, met name in de staten New South Wales, Queensland en West-Australië. Deze afzettingen worden aangetroffen in metamorfe terreinen en worden geassocieerd met hoogwaardig metamorfisme.
 7. Zuid-Afrika: Sillimanietafzettingen zijn bekend in Zuid-Afrika, vooral in de provincies Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal. De afzettingen worden geassocieerd met metamorfe gesteenten en worden vaak aangetroffen in de nabijheid van andere waardevolle mineralen zoals granaat en korund.
 8. China: Er zijn gevallen van sillimanieten gemeld in China, met opmerkelijke afzettingen in de provincies Liaoning, Shandong en Binnen-Mongolië. Deze afzettingen worden geassocieerd met metamorfe gesteenten gevormd onder hoogwaardige metamorfe omstandigheden.

Het is vermeldenswaard dat hoewel deze regio's bekend staan ​​om hun sillimanietafzettingen, de commerciële levensvatbaarheid en omvang van mijnbouwactiviteiten kunnen variëren. Bovendien kan sillimaniet ook in kleinere hoeveelheden of als bijproducten worden aangetroffen bij andere mijnbouwactiviteiten die zich richten op verwante mineralen zoals small, granaat en korund.

Referenties

 • Herten, WA, Howie, RA, & Zussman, J. (2013). Rotsvormende mineralen: deel 4B: Framework Silicaten - Silica Minerals, Feldspathoids en de zeolieten (2e ed.). Geologische Vereniging van Londen.
 • Klein, C., en Dutrow, B. (2017). Handleiding voor minerale wetenschappen (23e ed.). John Wiley & Zonen.
 • Mindat.org. (nd). Sillimaniet. Opgehaald van https://www.mindat.org/min-3642.html
 • De Mineralogie Database. (nd). Sillimaniet minerale gegevens. Opgehaald van http://www.webmineral.com/data/Sillimanite.shtml
 • Speer, FS (2011). Metamorfe fase-evenwichten en druk-temperatuur-tijdpaden (2e ed.). Mineralogische Vereniging van Amerika.
 • Ghosh, SK, en Chakrabarti, R. (2006). De sillimanietmineralen. In RA Howie, J. Zussman, & JJ Papike (Eds.), Recensies in Mineralogie en Geochemie: Vol. 55. Mineralen, insluitsels en vulkanische processen (pp. 361-411). Mineralogische Vereniging van Amerika.