Mangaan is een chemisch element met het symbool Mn en atoomnummer 25. Het is een hard, bros, zilvergrijs metaal dat veel voorkomt in de aardkorst. Mangaan is een essentieel sporenelement dat een cruciale rol speelt in veel biologische processen, waaronder metabolisme, botvorming en antioxiderende werking. Het wordt ook gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals de productie van staal, batterijen en kunstmest.

Mangaan werd in 1774 voor het eerst als afzonderlijk element geïsoleerd door de Zweedse scheikundige Johan Gottlieb Gahn, hoewel de aanwezigheid ervan in ertsen en mineralen was al eeuwen bekend. De naam “mangaan” is afgeleid van het Latijnse woord “magnes”, wat magneet betekent, omdat sommige mangaanverbindingen magnetische eigenschappen vertonen.

In de natuur wordt mangaan doorgaans aangetroffen in de vorm van mangaanoxiden, die overvloedig aanwezig zijn in de bodem. rotsenen mineralen. Het is ook in sporenhoeveelheden aanwezig in planten, dieren en menselijke weefsels. Mangaan heeft verschillende oxidatietoestanden, waarvan de meest voorkomende +2, +3, +4, +6 en +7 zijn. Deze oxidatietoestanden geven mangaan zijn veelzijdige chemische eigenschappen, waardoor het bruikbaar is in verschillende industriële processen.

Mangaan heeft veel belangrijke toepassingen in de moderne samenleving. Een van de belangrijkste toepassingen is de productie van staal, waar het fungeert als desoxidatiemiddel en ontzwavelingsmiddel, waardoor de sterkte en taaiheid van het staal wordt verbeterd. Mangaan wordt ook gebruikt bij de productie van batterijen, zoals alkalische en oplaadbare batterijen, vanwege de hoge elektrochemische activiteit. Daarnaast wordt mangaan gebruikt als pigment in verven, als bestanddeel in meststoffen om de plantengroei te verbeteren, en als voedingssupplement in diervoeding en menselijke diëten.

Ondanks de talrijke industriële toepassingen kan mangaan, wanneer het in hoge concentraties aanwezig is, ook schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. Inademing van mangaanstof of dampen kan dit veroorzaken leiden tot ademhalingsproblemen, en chronische blootstelling aan mangaan is in verband gebracht met neurologische aandoeningen die bekend staan ​​als manganisme. Daarom zijn goede veiligheidsmaatregelen en voorschriften noodzakelijk voor het hanteren en gebruiken van mangaan in industriële processen.

Zuivere (99.9%) mangaanfragmenten, verfijnd door elektrolyse, naast een kubus van 1 cm³

Definitie en basiseigenschappen van mangaan

Mangaan is een chemisch element met het symbool Mn en atoomnummer 25. Het is een overgangsmetaal, behorend tot Groep 7 in het periodiek systeem. Mangaan staat bekend om zijn diverse oxidatietoestanden, die variëren van +2 tot +7, en zijn vermogen om talloze verbindingen met verschillende eigenschappen te vormen.

Enkele basiseigenschappen van mangaan zijn onder meer:

Fysieke eigenschappen:

 • Uiterlijk: Mangaan is een hard, bros, zilvergrijs metaal.
 • Smelt- en kookpunt: Het smeltpunt van mangaan is 1,246 graden Celsius (2,275 graden Fahrenheit) en het kookpunt is 2,061 graden Celsius (3,742 graden Fahrenheit).
 • Dichtheid: De dichtheid van mangaan is ongeveer 7.43 gram per kubieke centimeter.
 • Kristalstructuur: Mangaan heeft een op het lichaam gecentreerde kubieke kristalstructuur.

Chemische eigenschappen:

 • Oxidatietoestanden: Mangaan kan in verschillende oxidatietoestanden voorkomen, waarvan de meest voorkomende +2, +3, +4, +6 en +7 zijn. Deze oxidatietoestanden geven mangaan zijn veelzijdige chemische reactiviteit.
 • Reactiviteit: Mangaan is een relatief reactief metaal dat gemakkelijk verbindingen vormt met zuurstof, zwavelen andere elementen.
 • Magnetisme: Sommige mangaanverbindingen vertonen magnetische eigenschappen en mangaan wordt gebruikt bij de productie van ferromagnetische legeringen.
 • Complexvorming: Mangaan heeft een sterk vermogen om complexen te vormen met andere verbindingen, waardoor het bruikbaar is in verschillende chemische processen.

Voorval:

 • Overvloed: Mangaan is het twaalfde meest voorkomende element in de aardkorst en komt voor in talloze mineralen, gesteenten en bodems.
 • Distributie: Mangaan wordt wijd verspreid over de hele wereld, met grote hoeveelheden deposito's gevonden in landen als Zuid-Afrika, Australië, Brazilië, China en Gabon.

u gebruikt:

 • Staalproductie: Mangaan is een essentieel element bij de productie van staal, waar het fungeert als deoxidatie- en ontzwavelingsmiddel, waardoor de sterkte en taaiheid van het staal wordt verbeterd.
 • Batterijen: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van batterijen, inclusief alkalische en oplaadbare batterijen, vanwege de hoge elektrochemische activiteit.
 • pigmenten: Mangaanverbindingen worden gebruikt als pigmenten in verven, keramiek en glas.
 • Meststoffen: Mangaan wordt gebruikt als bestanddeel van meststoffen om de plantengroei te verbeteren.
 • Andere toepassingen: Mangaan kent diverse andere industriële toepassingen, onder meer bij de productie van legeringen, chemicaliën en als voedingssupplement in diervoeding en menselijke voeding.

Concluderend is mangaan een overgangsmetaal met diverse oxidatietoestanden en veelzijdige chemische eigenschappen. Het is een essentieel element in de staalproductie, wordt gebruikt in batterijen, pigmenten, meststoffen en kent tal van andere industriële toepassingen. Mangaan is overvloedig aanwezig in de natuur, maar vereist een goede behandeling en veiligheidsmaatregelen vanwege de reactiviteit en de potentiële gezondheids- en milieurisico's.

Pyrolusiet (mangaandioxide) is een van de meest voorkomende mangaanmineralen. (Afbeelding tegoed: Shutterstock)

Voorkomen en verspreiding van mangaan in de natuur

Mangaan is een relatief overvloedig element in de aardkorst en staat qua massa op de twaalfde plaats van meest voorkomende elementen. Het komt van nature voor in verschillende mineralen, rotsen, bodems en sedimenten. Het voorkomen en de verspreiding van mangaan in de natuur kan variëren afhankelijk van geologische en omgevingsfactoren.

Grote mangaanafzettingen zijn te vinden in verschillende landen over de hele wereld, waaronder Zuid-Afrika, Australië, Brazilië, China, Gabon, India en Oekraïne. Deze landen staan ​​bekend om hun aanzienlijke mangaanreserves en -productie.

In Zuid-Afrika is bekend dat de mangaanvelden van de Kalahari enkele van 's werelds grootste mangaanvoorraden bevatten, met uitgebreide mijnbouwactiviteiten. Australië beschikt ook over aanzienlijke mangaanvoorraden, waarbij de Groote Eylandt-afzetting een van de grootste en hoogste kwaliteit mangaanvoorraden is. ertsafzettingen in de wereld. Andere belangrijke mangaanafzettingen zijn te vinden in het Amazonegebied van Brazilië, de provincie Guangxi in China en het Moanda-gebied in Gabon.

Mangaan wordt vaak aangetroffen in de vorm van mangaanoxiden, die overvloedig aanwezig zijn in bodems, rotsen en mineralen. Veel voorkomende mangaanmineralen zijn pyrolusiet (MnO2), psilomelaan (BaMn9O16(OH)4), rhodochrosite (MnCO3) en hausmanniet (Mn3O4). Mangaan kan ook voorkomen in andere mineralen en ertsen, zoals mangaanknobbeltjes op de oceaanbodem en mangaanrijke korsten op onderzeese bergen.

De verspreiding van mangaan in de natuur wordt beïnvloed door verschillende geologische en omgevingsfactoren, waaronder geologische processen zoals verwering, sedimentatie en hydrothermische activiteit. Mangaanafzettingen kunnen zich vormen in een reeks geologische omgevingen, waaronder sedimentaire, stollings- en metamorfe gesteenten. Verwering van mangaanrijke rotsen en mineralen kan resulteren in de ophoping van mangaan in bodems, sedimenten en waterlichamen.

Omgevingsomstandigheden, zoals de aanwezigheid van zuurstof, pH en temperatuur, kunnen ook de verspreiding van mangaan in de natuur beïnvloeden. Mangaan heeft bijvoorbeeld de neiging beter oplosbaar en mobieler te zijn onder oxiderende omstandigheden, terwijl het onder reducerende omstandigheden de neiging heeft te precipiteren en zich op te hopen.

Kortom, mangaan komt van nature voor en is wijd verspreid in de aardkorst, met grote afzettingen in verschillende landen over de hele wereld. Mangaan komt voor in de vorm van mineralen, gesteenten, bodems en sedimenten, en de verspreiding ervan in de natuur wordt beïnvloed door geologische processen en omgevingsomstandigheden.

Historische en industriële betekenis van mangaan

Mangaan heeft een lange geschiedenis van industriële betekenis, die teruggaat tot de oudheid. Hier zijn enkele hoogtepunten van de historische en industriële betekenis van mangaan:

Historisch belang:

 • Oude toepassingen: Mangaan werd door oude beschavingen voor verschillende doeleinden gebruikt, onder meer als pigment in grotschilderingen, als metaal in bronslegeringen en bij de productie van glas.
 • Erkenning als element: Mangaan werd in 1774 door de Zweedse chemicus Carl Wilhelm Scheele als een element erkend en vanwege zijn magnetische eigenschappen kreeg het later de naam “mangaan” naar het Latijnse woord “magnes” dat magneet betekent.
 • Industriële revolutie: Mangaan werd belangrijker tijdens de industriële revolutie in de 18e en 19e eeuw toen er nieuwe industriële processen en technologieën opkwamen. Mangaan werd gebruikt bij de productie van staal om de sterkte en taaiheid ervan te verbeteren, wat leidde tot de ontwikkeling van mangaanstaal, ook bekend als Hadfield-staal, genoemd naar de Britse metallurg Robert Hadfield die pionier was in het gebruik ervan.

Industriële betekenis:

 • Staalproductie: Mangaan is een essentieel element bij de productie van staal, waar het fungeert als desoxidatiemiddel en ontzwavelingsmiddel, waardoor de eigenschappen van het staal, zoals sterkte, taaiheid en slijtvastheid, worden verbeterd. Mangaan wordt gebruikt in verschillende staallegeringen, waaronder austenitisch mangaanstaal, dat wordt gebruikt in toepassingen die een hoge sterkte vereisen, zoals in de bouw, spoorlijnen en zware machines.
 • Batterijen: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van batterijen, inclusief alkalibatterijen en oplaadbare batterijen, vanwege de hoge elektrochemische activiteit. Mangaan wordt gebruikt als component in de kathode van lithium-ionbatterijen, die veel worden gebruikt in draagbare elektronische apparaten en elektrische voertuigen.
 • Pigmenten: Mangaanverbindingen, zoals mangaandioxide (MnO2), worden gebruikt als pigmenten in verven, keramiek en glas, vanwege hun vermogen om donkere kleuren te produceren en bestand te zijn tegen vervaging.
 • Meststoffen: Mangaan wordt gebruikt als bestanddeel van meststoffen om de plantengroei te verbeteren en de fotosynthese te verbeteren. Mangaan is een essentiële micronutriënt voor planten en speelt een rol bij verschillende metabolische processen, waaronder fotosynthese en stikstofmetabolisme.
 • Overige industriële toepassingen: Mangaan heeft diverse andere industriële toepassingen, onder meer bij de productie van legeringen, chemicaliën en als katalysator in chemische processen. Mangaan wordt gebruikt bij de productie van roestvrij staal, aluminium legeringen en andere non-ferrolegeringen. Mangaanverbindingen worden gebruikt als katalysatoren bij chemische reacties, zoals bij de productie van petrochemicaliën, en in de waterzuiveringsindustrie om onzuiverheden uit drinkwater te verwijderen.

Kortom, mangaan heeft een aanzienlijke historische en industriële betekenis en wordt gebruikt in verschillende toepassingen, variërend van staalproductie tot batterijen, pigmenten, meststoffen en andere industriële processen. De unieke eigenschappen en veelzijdige reactiviteit maken het tot een waardevol element in moderne industrieën, dat bijdraagt ​​aan verschillende technologische ontwikkelingen en economische ontwikkeling.

Eigenschappen en kenmerken van mangaan

Mangaan (Mn) is een chemisch element met atoomnummer 25 en een atoommassa van 54.94 g/mol. Het is een overgangsmetaal, behorend tot Groep 7 (VIIb) in het periodiek systeem. Hier zijn enkele belangrijke eigenschappen en kenmerken van mangaan:

Fysieke eigenschappen:

 • Uiterlijk: Mangaan is een zilvergrijs metaal dat in zuivere vorm relatief hard en bros is.
 • Smelt- en kookpunt: Mangaan heeft een smeltpunt van 1,246 graden Celsius (2,275 graden Fahrenheit) en een kookpunt van 2,061 graden Celsius (3,742 graden Fahrenheit).
 • Dichtheid: De dichtheid van mangaan is 7.21 gram per kubieke centimeter (g/cm³), waardoor het relatief dicht is.
 • Toestand van de materie: Mangaan is een vaste stof bij kamertemperatuur (25 graden Celsius of 77 graden Fahrenheit).

Chemische eigenschappen:

 • Reactiviteit: Mangaan is een matig reactief metaal. Het reageert langzaam met zuurstof in de lucht en vormt een dunne oxidelaag op het oppervlak, die het helpt beschermen tegen verdere corrosie. Mangaan kan ook reageren met halogenen, zwavel en stikstof om verschillende verbindingen te vormen.
 • Oxidatietoestanden: Mangaan kan meerdere oxidatietoestanden vertonen, variërend van -3 tot +7, waarbij de meest voorkomende oxidatietoestanden +2, +3, +4, +6 zijn. Dit maakt mangaan veelzijdig bij het vormen van een breed scala aan chemische verbindingen.
 • Magnetische eigenschappen: Mangaan is paramagnetisch, wat betekent dat het wordt aangetrokken door een magnetisch veld, maar de magnetische eigenschappen ervan zijn relatief zwak vergeleken met sommige andere overgangsmetalen zoals ijzer or nikkel.
 • Complexe vorming: Mangaan kan complexe ionen en verbindingen vormen met andere liganden vanwege zijn vermogen om verschillende oxidatietoestanden te vertonen en zijn elektronenconfiguratie.
 • Biologische rol: Mangaan is een essentieel sporenelement dat levende organismen nodig hebben voor verschillende biologische functies, waaronder enzymactivatie, metabolisme en botvorming.

toepassingen:

 • Staalproductie: Een van de belangrijkste toepassingen van mangaan is de productie van staal. Mangaan wordt gebruikt als legeringselement om de eigenschappen van staal, zoals sterkte, taaiheid en slijtvastheid, te verbeteren.
 • Batterijen: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van batterijen, inclusief alkalibatterijen en oplaadbare batterijen, vanwege de hoge elektrochemische activiteit.
 • Pigmenten: Mangaanverbindingen worden gebruikt als pigmenten in verven, keramiek en glas, vanwege hun vermogen om donkere kleuren te produceren en bestand te zijn tegen vervaging.
 • Meststoffen: Mangaan wordt gebruikt als bestanddeel van meststoffen om de plantengroei te verbeteren en de fotosynthese te verbeteren.
 • Andere industriële toepassingen: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van legeringen, chemicaliën en als katalysator in chemische processen. Het wordt ook gebruikt in de waterzuiveringsindustrie om onzuiverheden uit drinkwater te verwijderen.

Kortom, mangaan is een veelzijdig element met verschillende eigenschappen en kenmerken die het belangrijk maken in een breed scala aan toepassingen, met name bij de staalproductie, batterijen, pigmenten en meststoffen. De chemische reactiviteit, meerdere oxidatietoestanden en biologische rol maken het tot een waardevol element in verschillende industriële processen en technologieën.

Fysische en chemische eigenschappen van mangaan

Fysische eigenschappen van mangaan:

 • Uiterlijk: Mangaan is een zilvergrijs metaal dat in zuivere vorm relatief hard en bros is. Het kan een gepolijste, metaalachtige glans hebben.
 • Smelt- en kookpunt: Mangaan heeft een smeltpunt van 1,246 graden Celsius (2,275 graden Fahrenheit) en een kookpunt van 2,061 graden Celsius (3,742 graden Fahrenheit).
 • Dichtheid: De dichtheid van mangaan is 7.21 gram per kubieke centimeter (g/cm³), waardoor het relatief dicht is.
 • Toestand van de materie: Mangaan is een vaste stof bij kamertemperatuur (25 graden Celsius of 77 graden Fahrenheit).
 • Kristalstructuur: Mangaan heeft een lichaamsgerichte kubieke (BCC) kristalstructuur.

Chemische eigenschappen van mangaan:

 • Reactiviteit: Mangaan is een matig reactief metaal. Het reageert langzaam met zuurstof in de lucht en vormt een dunne oxidelaag op het oppervlak, die het helpt beschermen tegen verdere corrosie. Mangaan kan ook reageren met halogenen, zwavel en stikstof om verschillende verbindingen te vormen.
 • Oxidatietoestanden: Mangaan kan meerdere oxidatietoestanden vertonen, variërend van -3 tot +7, waarbij de meest voorkomende oxidatietoestanden +2, +3, +4 en +7 zijn. Dit maakt mangaan veelzijdig bij het vormen van een breed scala aan chemische verbindingen.
 • Magnetische eigenschappen: Mangaan is paramagnetisch, wat betekent dat het wordt aangetrokken door een magnetisch veld, maar de magnetische eigenschappen ervan zijn relatief zwak vergeleken met sommige andere overgangsmetalen zoals ijzer of nikkel.
 • Complexe vorming: Mangaan kan complexe ionen en verbindingen vormen met andere liganden vanwege zijn vermogen om verschillende oxidatietoestanden te vertonen en zijn elektronenconfiguratie.
 • Chemische reactiviteit: Mangaan kan reageren met zuren en basen om zouten te vormen. Het kan ook redoxreacties ondergaan, waarbij het elektronen kan winnen of verliezen, afhankelijk van de reactieomstandigheden.
 • Biologische rol: Mangaan is een essentieel sporenelement dat levende organismen nodig hebben voor verschillende biologische functies, waaronder enzymactivatie, metabolisme en botvorming.

Over het geheel genomen vertoont mangaan een reeks fysische en chemische eigenschappen die het waardevol maken in verschillende industriële processen en toepassingen, waaronder de productie van staal, batterijen, pigmenten en meststoffen. De reactiviteit, de meerdere oxidatietoestanden en het vermogen om complexen te vormen, maken het tot een veelzijdig element in verschillende chemische reacties en technologieën.

Atoomstructuur en elektronische configuratie van mangaan

De atomaire structuur van mangaan (Mn) bestaat uit 25 protonen (die het atoomnummer bepalen) en 30 neutronen in de kern, omgeven door 25 elektronen in de elektronenwolk. De elektronische configuratie van mangaan is 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵.

Dit betekent dat mangaan twee elektronen heeft in zijn 1s-orbitaal, twee elektronen in zijn 2s-orbitaal, zes elektronen in zijn 2p-orbitaal, twee elektronen in zijn 3s-orbitaal, zes elektronen in zijn 3p-orbitaal, twee elektronen in zijn 4s-orbitaal en vijf elektronen. in zijn 3D-orbitaal. De elektronenconfiguratie van mangaan kan worden afgekort als [Ar] 3d⁵ 4s², waarbij [Ar] de elektronenconfiguratie vertegenwoordigt van het edelgas argon (dat aan mangaan voorafgaat in het periodiek systeem) tot aan de 3p-orbitaal.

De gedeeltelijk gevulde 3D-orbitaal in mangaan geeft het zijn karakteristieke eigenschappen, zoals het vermogen om meerdere oxidatietoestanden te vertonen en complexe ionen en verbindingen te vormen. De elektronische configuratie van mangaan draagt ​​bij aan de reactiviteit, magnetische eigenschappen en het vermogen om een ​​breed scala aan chemische verbindingen met verschillende liganden te vormen.

Geologisch voorkomen en winning van mangaan

Geologisch voorkomen van mangaan:

Mangaan is een relatief overvloedig aanwezig element in de aardkorst en staat op de 12e plaats qua overvloed, met een gemiddelde concentratie van ongeveer 0.1%. Het is wijd verspreid in de natuur en komt voor in verschillende mineralen, rotsen, bodems en sedimenten.

Het belangrijkste geologische voorkomen van mangaan bevindt zich in sedimentaire afzettingen, die het grootste deel van de mangaanproductie voor hun rekening nemen. Deze afzettingen worden gevormd door de neerslag van mangaan uit zeewater of grondwater in mariene of lacustriene omgevingen gedurende miljoenen jaren. Terwijl de sedimenten zich ophopen en begraven worden, worden de mangaanmineralen omgezet in mangaanertsen door geologische processen, zoals diagenese en metamorfose.

Mangaanertsen worden doorgaans aangetroffen in sedimentair gesteente, zoals mariene schalie, modderstenen en carbonaatgesteenten, maar ook in knobbeltjes en korsten op de zeebodem. De grootste mangaanafzettingen worden gevonden in het Kalahari-mangaanveld in Zuid-Afrika, de Groote Eylandt-afzetting in Australië en de mangaanrijke knobbeltjes in de diepe oceaanbodem.

Extractie van mangaan:

De winning van mangaan uit de ertsen omvat verschillende stappen, afhankelijk van het type afzetting en de kwaliteit van het erts. De belangrijkste methoden die worden gebruikt voor de extractie van mangaan zijn:

 1. Open-pit mining: Bij deze methode worden mangaanertsen dichtbij het oppervlak gewonnen door bovenliggende materialen te verwijderen en het mangaanerts te extraheren met behulp van zware machines, zoals bulldozers, graafmachines en vrachtwagens.
 2. Ondergrondse mijnbouw: Wanneer mangaanertsen diep onder het oppervlak worden begraven, kunnen ondergrondse mijnbouwmethoden worden gebruikt. Dit omvat het boren van schachten en tunnels in de ertsafzetting en het winnen van het erts met behulp van ondergrondse mijnbouwapparatuur.
 3. Beneficiatie: Mangaanertsen worden vaak geassocieerd met andere mineralen, en verrijking is het proces waarbij mangaanerts wordt gescheiden van het ganggesteente (ongewenste mineralen). Gebruikelijke verrijkingstechnieken omvatten scheiding door zwaartekracht, magnetische scheiding en schuimflotatie.
 4. Smelten: Na verrijking wordt het mangaanerts vaak gesmolten om ferromangaan of silicomangaan te produceren, die worden gebruikt bij de productie van staal en andere mangaanhoudende legeringen. Smelten omvat het verwarmen van het erts met een reductiemiddel, zoals cokes of koolstof, in een oven om de zuurstof te verwijderen en het mangaan tot zijn metallische vorm te reduceren.
 5. Elektrolytisch proces: Een andere methode voor mangaanextractie is door middel van elektrolyse, waarbij mangaandioxide wordt opgelost in zwavelzuur om mangaansulfaat te produceren, dat vervolgens wordt geëlektrolyseerd om mangaanmetaal te verkrijgen.

Over het geheel genomen vereist de winning van mangaan uit de ertsen een combinatie van mijnbouw, verrijking en metallurgische processen, afhankelijk van het type afzetting en de kwaliteit van het erts.

Mangaanertsmineralen

Mangaanertsen worden doorgaans in de natuur aangetroffen als mineralen die mangaan in verschillende vormen bevatten. Enkele veel voorkomende mangaan erts mineralen omvatten:

 1. Pyrolusiet (MnO2): Pyrolusiet is het meest voorkomende mangaanmineraal en het primaire ertsmineraal voor mangaan. Het is meestal zwart tot donkergrijs van kleur en heeft een metaalachtige glans. Pyrolusiet wordt vaak aangetroffen in sedimentaire afzettingen, waaronder knobbeltjes en korsten op de oceaanbodem.
 2. Psilomelaan (BaMn9O18(OH)4): Psilomelaan is een groep mangaanoxidemineralen die zwart tot donkerbruin van kleur zijn. Het komt vaak voor als botryoïdale of stalactietische aggregaten en kan worden aangetroffen in verschillende soorten mangaanafzettingen, waaronder sedimentaire en hydrothermische afzettingen.
 3. Rhodochrosiet (MnCO3): Rhodochrosiet is een mangaancarbonaatmineraal dat doorgaans roze tot rood van kleur is, hoewel het ook bruin, grijs of geel kan zijn. Het wordt vaak aangetroffen in hydrothermale aderen die verband houden met Zilver en loodertsen, evenals in sedimentaire afzettingen.
 4. Braunite (Mn2+Mn3+6(SiO12)): Braunite is een mangaansilicaatmineraal dat doorgaans zwart tot donkerbruin van kleur is. Het wordt aangetroffen in metamorfe gesteenten en wordt vaak geassocieerd met andere mangaanmineralen, zoals pyrolusiet en rhodochrosiet.
 5. Hausmanniet (Mn2+Mn3+2O4): Hausmanniet is een mangaanoxidemineraal dat doorgaans zwart of bruinzwart van kleur is. Het wordt aangetroffen in hydrothermale aderen en wordt vaak geassocieerd met andere mangaanmineralen, zoals pyrolusiet en psilommelaan.
 6. Manganiet (MnOOH): Manganiet is een mangaanoxidehydroxidemineraal dat doorgaans zwart tot donkerbruin van kleur is. Het wordt vaak aangetroffen in hydrothermale aderen en kan ook voorkomen als een wijziging product van andere mangaanmineralen.
 7. Cryptomelaan (K(Mn4+7Mn3+)O16): Cryptomelaan is een kaliummangaanoxide-mineraal dat doorgaans zwart van kleur is. Het wordt vaak aangetroffen in sedimentaire afzettingen, waaronder knobbeltjes en korsten op de oceaanbodem.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende mangaanertsmineralen die in de natuur voorkomen. Mangaanertsen kunnen ook andere mineralen en elementen bevatten, afhankelijk van de specifieke afzetting en geologische omstandigheden.

Gebruik en toepassingen van mangaan

Mangaan heeft talloze toepassingen en toepassingen vanwege de uiteenlopende eigenschappen. Enkele van de belangrijkste toepassingen van mangaan zijn:

 1. Staalproductie: Mangaan is een belangrijk ingrediënt bij de productie van staal, waar het wordt gebruikt als deoxidatiemiddel en legeringselement. Het verbetert de sterkte, taaiheid en hardbaarheid van staal, waardoor het ideaal is voor gebruik in bouwmaterialen, auto-onderdelen en machines. Mangaan wordt ook gebruikt bij de productie van roestvrij staal, dat veel wordt gebruikt in keukenapparatuur, bestek en andere toepassingen.
 2. Batterijen: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van batterijen, vooral in alkalibatterijen en lithium-ionbatterijen. In alkalische batterijen wordt mangaan gebruikt als kathodemateriaal, terwijl het in lithium-ionbatterijen wordt gebruikt als component in de kathode, elektrolyt en separator, wat bijdraagt ​​aan de prestaties en stabiliteit van de batterij.
 3. Chemicaliën en pigmenten: Mangaan wordt gebruikt bij de productie van verschillende chemicaliën en pigmenten. Mangaandioxide (MnO2) wordt bijvoorbeeld gebruikt als katalysator bij de productie van zwavelzuur en andere chemicaliën. Mangaanverbindingen worden ook gebruikt als pigmenten in keramiek, verf en glas, waardoor ze kleur en dekking bieden.
 4. Waterbehandeling: Mangaan wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen om onzuiverheden te verwijderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Mangaanverbindingen, zoals mangaangroenzand, worden gebruikt als filtermedia in waterbehandelingssystemen om ijzer, mangaan en andere verontreinigingen uit drinkwater en afvalwater te verwijderen.
 5. Landbouw en veevoer: Mangaan is een essentieel sporenelement voor planten en dieren en wordt gebruikt als voedingsstof in landbouwmeststoffen en diervoedingssupplementen om een ​​gezonde groei en ontwikkeling te bevorderen. Een tekort aan mangaan in planten kan resulteren in verminderde gewasopbrengsten en een slechte plantgezondheid.
 6. Medische toepassingen: Mangaan wordt gebruikt in bepaalde medische toepassingen, zoals bij de productie van voedingssupplementen en medicijnen voor de behandeling van mangaantekort en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen, zoals osteoporose en epilepsie. Op mangaan gebaseerde contrastmiddelen worden ook gebruikt bij MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging).
 7. Metallurgische toepassingen: Mangaan wordt gebruikt in verschillende metallurgische toepassingen, zoals bij de productie van non-ferrolegeringen, waaronder aluminiumlegeringen, koper legeringen en nikkellegeringen. Mangaan wordt ook gebruikt als reductiemiddel bij de productie van andere metalen, zoals titanium en uranium.

Dit zijn enkele van de belangrijkste toepassingen en toepassingen van mangaan. De unieke eigenschappen van mangaan maken het tot een veelzijdig en belangrijk element in verschillende industriële sectoren, en dragen bij aan een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.

Chemische eigenschappen en reacties van mangaanChemische eigenschappen van mangaan:

 1. Oxidatietoestanden: Mangaan kan in meerdere oxidatietoestanden voorkomen, variërend van -3 tot +7, waarbij de meest voorkomende oxidatietoestanden +2, +3, +4 en +7 zijn. Door deze veelzijdigheid in oxidatietoestanden kan mangaan deelnemen aan een breed scala aan chemische reacties.
 2. Reactiviteit: Mangaan is een matig reactief metaal en de reactiviteit ervan neemt toe bij hogere oxidatietoestanden. Het reageert gemakkelijk met zuurstof in de lucht en vormt mangaanoxiden. Mangaan kan ook reageren met halogenen, zwavel, stikstof en andere niet-metalen om verschillende verbindingen te vormen.
 3. Complexe vorming: Mangaan kan complexe verbindingen vormen vanwege het vermogen om coördinatiebindingen met andere moleculen te vormen. Mangaancomplexen zijn belangrijk bij verschillende chemische en biologische processen, zoals katalyse, elektronenoverdracht en enzymreacties.
 4. Zuur-base-eigenschappen: Mangaan kan zowel als zuur als als base werken, afhankelijk van de reactieomstandigheden. Het kan zouten vormen met zowel zuren als basen, en het kan ook reageren met water om mangaanhydroxide, Mn(OH)2, te vormen.
 5. Redoxreacties: Mangaan staat bekend om zijn redoxchemie, omdat het gemakkelijk oxidatie- en reductiereacties kan ondergaan vanwege de meerdere oxidatietoestanden. Mangaanverbindingen kunnen zowel als oxidatiemiddel als als reductiemiddel fungeren bij chemische reacties.

Chemische reacties van mangaan:

 1. Reactie met zuurstof: Mangaan reageert gemakkelijk met zuurstof in de lucht en vormt mangaanoxiden, zoals mangaandioxide (MnO2) en mangaantrioxide (Mn2O3). Deze oxiden worden vaak gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals bij de staalproductie, batterijen en chemische processen.
 2. Reactie met zuren: Mangaan kan reageren met zuren, zoals zoutzuur (HCl) of zwavelzuur (H2SO4), om mangaanzouten te vormen, zoals mangaanchloride (MnCl2) of mangaansulfaat (MnSO4).
 3. Redoxreacties: Mangaanverbindingen kunnen redoxreacties ondergaan, waarbij mangaan zijn oxidatietoestand verandert. Mangaandioxide (MnO2) kan bijvoorbeeld als oxidatiemiddel werken en andere stoffen oxideren, terwijl het wordt gereduceerd tot lagere oxidatietoestanden, zoals mangaan(III)oxide (Mn2O3) of mangaan(II)oxide (MnO).
 4. Complexe vorming: Mangaan kan complexe verbindingen vormen door coördinatiebindingen te vormen met andere moleculen of ionen. Deze complexen kunnen verschillende kleuren, stabiliteit en reactiviteit hebben, en worden veel gebruikt bij katalyse, biologische processen en andere toepassingen.
 5. Neerslagreacties: Mangaan kan met bepaalde ionen onoplosbare neerslagen vormen, zoals hydroxide-ionen (OH-) of sulfide-ionen (S2-), resulterend in de vorming van mangaanhydroxide- (Mn(OH)2) of mangaansulfide- (MnS)-precipitaten.
 6. Verdringingsreacties: Mangaan kan verdringingsreacties ondergaan, waarbij het andere, minder reactieve metalen uit hun verbindingen verdringt. Mangaan kan bijvoorbeeld koper uit koperzouten in oplossing verdringen via een redoxreactie, wat resulteert in de vorming van mangaanzouten en de reductie van koperionen tot metallisch koper.

Dit zijn enkele van de chemische eigenschappen en reacties van mangaan. Het vermogen van mangaan om in meerdere oxidatietoestanden te bestaan ​​en complexe verbindingen te vormen, maakt het veelzijdig in verschillende chemische processen en reacties.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Mangaan is een chemisch element met het atoomsymbool Mn en atoomnummer 25.
 • Het is een overgangsmetaal, behorend tot Groep 7 (VIIb) van het periodiek systeem.
 • Mangaan heeft een zilvergrijs metallic uiterlijk en is in zuivere vorm hard en bros.
 • Het is een relatief overvloedig aanwezig element in de aardkorst en komt van nature voor in verschillende mineralen en ertsen.
 • Mangaan is al duizenden jaren bekend en wordt door mensen gebruikt, met historische en industriële betekenis bij de productie van staal, batterijen en andere toepassingen.
 • Mangaan heeft diverse eigenschappen en kenmerken, waaronder de fysische eigenschappen (zoals smeltpunt, kookpunt, dichtheid en kristalstructuur), chemische eigenschappen (zoals oxidatietoestanden, reactiviteit, complexvorming, zuur-base-eigenschappen en redoxreacties), en zijn atomaire structuur (elektronenconfiguratie en oxidatietoestanden).
 • Mangaan kan op verschillende manieren uit de ertsen worden gewonnen, waaronder mijnbouw, verrijking en smelten.
 • Mangaan heeft vele toepassingen en toepassingen, zoals bij de staalproductie, batterijen, elektronica, chemicaliën, keramiek en landbouw.
 • Mangaan kan verschillende chemische reacties ondergaan, waaronder reacties met zuurstof, zuren, redoxreacties, complexvorming, neerslagreacties en verdringingsreacties.
 • Het vermogen om in meerdere oxidatietoestanden te bestaan ​​en complexe verbindingen te vormen, maakt mangaan veelzijdig in veel chemische processen en reacties.

Over het geheel genomen is mangaan een belangrijk element met diverse eigenschappen, historische betekenis en industriële toepassingen, en speelt het een cruciale rol op verschillende gebieden, zoals de metallurgie, energieopslag en chemische productie.