Bowen's Reaction Series is een fundamenteel concept op het gebied van de geologie, met name in de studie van stollingsgesteenten. Het werd begin 20e eeuw ontwikkeld door de Canadese geoloog NL Bowen en biedt kritische inzichten in de vorming van stollingsgesteenten. rotsen, hun minerale samenstelling en de volgorde waarin mineralen kristalliseren als gesmolten gesteente (magma) afkoelt en stolt. Dit concept is cruciaal voor het begrijpen van de geologie van de aarde, de processen die de aardkorst vormen en zelfs de ontwikkeling van minerale hulpbronnen.

Bowen's reactieserie
Bowen's reactieserie

Definitie en betekenis:

Bowen's Reaction Series is een grafische weergave van de volgorde waarin mineralen kristalliseren uit afkoelend magma. Het helpt geologen de relatie tussen temperatuur en de minerale samenstelling van stollingsgesteenten te begrijpen. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 1. Minerale kristallisatievolgorde: Bowen's Reaction Series schetst twee hoofdtakken: de discontinue tak en de continue tak. De discontinue tak vertegenwoordigt de mineralen die met verschillende temperatuurintervallen kristalliseren. De doorlopende tak vertegenwoordigt mineralen die zich continu vormen als de temperatuur daalt.
 2. Temperatuurgradiënt: De serie illustreert dat verschillende mineralen verschillende kristallisatietemperaturen hebben. Mineralen die bij hogere temperaturen ontstaan, bevinden zich bovenaan de reeks, terwijl mineralen die bij lagere temperaturen ontstaan ​​onderaan staan. Deze temperatuurgradiënt helpt geologen de afkoelingsgeschiedenis van een bepaald stollingsgesteente te begrijpen.
 3. Samenstellingswijzigingen: Terwijl magma afkoelt en mineralen kristalliseren, verandert de samenstelling van het resterende magma. Dit kan leiden aan de ontwikkeling van verschillende soorten stollingsgesteenten, waaronder die welke rijk zijn aan felsische (lichtgekleurde) mineralen zoals kwarts en veldspaat of mafische (donkergekleurde) mineralen zoals pyroxeen en olivijn.
 4. Praktische toepassingen: Het begrijpen van de reactiereeks van Bowen is van cruciaal belang op gebieden als de exploratie van mineralen, petrologie en vulkanologie. Het helpt geologen de minerale samenstelling van stollingsgesteenten te voorspellen, wat waardevolle informatie is voor het verkennen van hulpbronnen en het begrijpen van vulkanische processen.

Vorming van stollingsgesteenten:

Vorming van stollingsgesteenten

Stollingsgesteenten worden gevormd door het stollen en kristalliseren van gesmolten gesteentemateriaal, hetzij onder het aardoppervlak (opdringerig of plutonisch) of op het oppervlak (extrusief of vulkanisch). Het proces kan als volgt worden samengevat:

 1. Magma-formatie: Magma wordt diep in de aardkorst of bovenmantel gegenereerd door processen zoals het gedeeltelijk smelten van gesteenten als gevolg van verhoogde temperatuur, drukveranderingen of de toevoeging van vluchtige stoffen (zoals water). De samenstelling van het magma hangt af van de brongesteenten en de mate van gedeeltelijke smelting.
 2. Inbraak of extrusie: Afhankelijk van of het magma ondergronds blijft of het aardoppervlak bereikt, kan het respectievelijk opdringerige of extrusieve stollingsgesteenten vormen.
  • Opdringerige stollingsgesteenten: Wanneer magma onder het aardoppervlak afkoelt en stolt, vormt het opdringerige stollingsgesteenten. Dit proces is doorgaans langzamer, waardoor de groei van grotere minerale kristallen mogelijk is. Veel voorkomende opdringerige rotsen zijn onder meer graniet, dioriet en Gabbro.
  • Extrusieve stollingsgesteenten: Magma dat op het aardoppervlak uitbarst terwijl lava snel afkoelt als gevolg van blootstelling aan lagere temperaturen en lucht of water. Deze snelle afkoeling resulteert in de vorming van kleinere minerale kristallen of zelfs glasachtige texturen. Veel voorkomende extrusieve gesteenten zijn onder meer bazalt, andesiet en rhyoliet.
 3. Minerale kristallisatie: Terwijl het magma afkoelt, beginnen de mineralen erin te kristalliseren volgens Bowen's Reaction Series. De specifieke mineralen die zich vormen, zijn afhankelijk van de samenstelling en afkoelsnelheid van het magma.
 4. Textuur en samenstelling: De textuur en samenstelling van de resulterende stollingsgesteenten worden bepaald door de afkoelsnelheid en de mineralen die kristalliseren. Rotsen met grote kristallen worden bijvoorbeeld ‘faneïtisch’ genoemd, terwijl rotsen met fijnkorrelige texturen ‘afanitisch’ zijn.

Samenvattend is Bowen's Reaction Series essentieel voor het begrijpen van de volgorde van minerale kristallisatie tijdens de vorming van stollingsgesteenten. Het biedt waardevolle inzichten in de afkoelingsgeschiedenis en samenstelling van deze rotsen, wat op zijn beurt geologen helpt geologische processen te interpreteren en praktische toepassingen op verschillende gebieden te maken.

Fasen van Bowen's Reaction Series

Bowen's Reaction Series schetst de volgorde waarin mineralen kristalliseren uit een afkoelend magma. Het is verdeeld in twee hoofdtakken: de discontinue tak en de continue tak. Hier zal ik de fasen van Bowen's Reaction Series binnen elk van deze takken uitleggen:

Discontinue tak (reeks discontinue reacties):

Deze tak van de reactiereeks beschrijft de kristallisatievolgorde van specifieke mineralen naarmate de temperatuur daalt. Het bestaat uit twee fasen:

 1. Olivijnfase: Olivijn is het eerste mineraal dat kristalliseert uit afkoelend magma. Het vormt zich bij de hoogste temperaturen binnen de discontinue tak. Olivijn is een groenachtig tot geelachtig mineraal dat voornamelijk bestaat uit ijzer en magnesiumsilicaat.
 2. Pyroxeen amfibool Biotiet Fase: Deze fase wordt gekenmerkt door de opeenvolgende kristallisatie van pyroxeen, amfibool en biotiet small terwijl het magma blijft afkoelen. Pyroxenen en amfibolen zijn doorgaans donkergekleurde mineralen, terwijl biotiet een donker mica-mineraal is. De volgorde van kristallisatie binnen deze fase kan variëren afhankelijk van de specifieke samenstelling van het magma.

Continue vertakking (reeks continue reacties):

De doorlopende tak beschrijft de volgorde van mineralen die zich vormen naarmate de temperatuur op een meer geleidelijke en continue manier daalt. Het omvat geen afzonderlijke fasen zoals de discontinue tak, maar vertegenwoordigt een geleidelijke overgang. De belangrijkste mineralen in deze tak zijn onder meer:

 1. Veldspaatfase: De continue vertakking begint met de kristallisatie van calciumrijk plagioklaas veldspaat (anortiet) bij hogere temperaturen. Naarmate de temperatuur daalt, veranderen de plagioklaas-veldspaatcomposities in meer natriumrijke varianten (doortownite, labradoriet, andesineen oligoklaas).
 2. Veldspaat-Alkali Veldspaatfase: Naarmate de temperatuur blijft dalen, gaan natriumrijke plagioklaasveldspaat over in kaliumveldspaat.orthoklaas en microklien), dat een hogere kristallisatietemperatuur heeft vergeleken met plagioklaas.
 3. Kwartsfase: Bij de laagste temperaturen binnen de continue tak begint kwarts te kristalliseren. Kwarts bestaat uit silicium en zuurstof en is doorgaans een helder of melkachtig wit mineraal.

Het is belangrijk op te merken dat de volgorde van kristallisatie binnen de continue tak gebaseerd is op geïdealiseerde omstandigheden en kan variëren afhankelijk van factoren zoals magmasamenstelling, druk en afkoelsnelheid. Bovendien zijn niet alle mineralen in Bowen's Reaction Series aanwezig in elk stollingsgesteente; hun aanwezigheid hangt af van de specifieke omstandigheden van magmakristallisatie.

Samenvattend bestaat Bowen's Reaction Series uit twee hoofdtakken: de discontinue tak, met fasen als olivijn, pyroxeen, amfibool en biotiet; en de doorlopende tak, met een geleidelijke overgang van plagioklaasveldspaat naar alkalische veldspaat naar kwarts. Deze fasen vertegenwoordigen de volgorde waarin mineralen kristalliseren uit een afkoelend magma, wat waardevolle inzichten oplevert in de vorming en samenstelling van stollingsgesteenten.

Hoe kristallisatie plaatsvindt

Kristallisatie binnen Bowen's Reaction Series vindt plaats als gevolg van de afkoeling van gesmolten gesteente (magma). Bowen's Reaction Series beschrijft de volgorde waarin mineralen uit magma kristalliseren terwijl het afkoelt. Hier ziet u hoe kristallisatie binnen deze context plaatsvindt:

 1. Magma-formatie: Het proces begint wanneer gesmolten gesteente, bekend als magma, onder het aardoppervlak wordt gegenereerd. Magma ontstaat door verschillende geologische processen, zoals het gedeeltelijk smelten van gesteenten in de aardmantel of korst. De samenstelling van het initiële magma hangt af van de brongesteenten en de specifieke geologische omstandigheden.
 2. Temperatuurdaling: Naarmate het magma naar het aardoppervlak stijgt of afkoelt als gevolg van veranderingen in de omgeving, daalt de temperatuur geleidelijk. De afkoelsnelheid kan variëren, en dit afkoelproces staat centraal bij de kristallisatie van mineralen.
 3. Minerale kernvorming: De eerste stap bij kristallisatie omvat de kernvorming van kleine kristalkernen. Deze kernen kunnen zich spontaan vormen in het magma (homogene kiemvorming) of op reeds bestaande vaste oppervlakken of vreemde deeltjes (heterogene kiemvorming).
 4. Kristalgroei: Zodra kernen zijn gevormd, dienen ze als startpunt voor de groei van kristallen. Atomen, ionen of moleculen uit het magma hechten zich aan de kristalkernen en bouwen geleidelijk aan de kristalroosterstructuur op.
 5. Kristallisatievolgorde: Bowen's Reaction Series schetst de specifieke volgorde waarin mineralen kristalliseren terwijl het magma afkoelt. In de discontinue tak van de serie kristalliseren mineralen zoals olivijn, pyroxeen, amfibool en biotiet met verschillende temperatuurintervallen. In de continue tak vormen mineralen zoals plagioklaas veldspaat, alkalische veldspaat en kwarts zich geleidelijk naarmate de temperatuur daalt. De volgorde is afhankelijk van de samenstelling van het magma.
 6. Minerale bijlage: Elk mineraal heeft een specifieke kristallisatietemperatuur, en mineralen hechten zich aan de groeiende kristallen in een bepaalde volgorde die wordt bepaald door Bowen's Reaction Series. Olivijn ontstaat bijvoorbeeld doorgaans bij de hoogste temperaturen, gevolgd door pyroxeen enzovoort in de discontinue tak.
 7. Kristalgrootte en textuur: De grootte en textuur van de resulterende kristallen zijn afhankelijk van factoren zoals afkoelsnelheid, druk en de specifieke minerale samenstelling van het magma. Langzame afkoeling zorgt doorgaans voor de vorming van grotere kristallen, terwijl snelle afkoeling resulteert in kleinere kristallen of zelfs een glasachtige textuur.
 8. Rotsformatie: Terwijl mineralen blijven kristalliseren en groeien, vormen ze uiteindelijk een stollingsgesteente. De minerale samenstelling van dit gesteente weerspiegelt de volgorde waarin mineralen uit het oorspronkelijke magma kristalliseerden. Als het magma bijvoorbeeld rijk is aan veldspaat en kwarts, kan dit leiden tot de vorming van granieten gesteente, terwijl een mafisch magma dat rijk is aan pyroxeen en olivijn basalt kan produceren.

Samenvattend is kristallisatie binnen Bowen's Reaction Series een fundamenteel proces bij de vorming van stollingsgesteenten. Het omvat het afkoelen en stollen van magma, waarbij mineralen kristalliseren in een specifieke volgorde, bepaald door hun respectievelijke kristallisatietemperaturen. Deze reeks biedt waardevolle inzichten in de minerale samenstelling en afkoelingsgeschiedenis van stollingsgesteenten.

De rol van minerale samenstelling

De minerale samenstelling is een centraal concept in Bowen's Reaction Series, omdat het ons helpt te begrijpen hoe en waarom verschillende mineralen zich vormen in stollingsgesteenten terwijl ze afkoelen uit gesmolten magma. De minerale samenstelling speelt in deze context verschillende sleutelrollen:

 1. Volgorde van minerale kristallisatie: Bowen's Reaction Series is in wezen een reeks die de volgorde laat zien waarin mineralen kristalliseren uit een afkoelend magma. De specifieke mineralen die kristalliseren zijn afhankelijk van de samenstelling van het magma en de temperatuur ervan. De serie helpt geologen te voorspellen welke mineralen zich waarschijnlijk als eerste en als laatste zullen vormen als het magma afkoelt. Deze volgorde is cruciaal voor het begrijpen van de vorming van stollingsgesteenten.
 2. Identificatie van gesteentetypen: Door de minerale samenstelling van een stollingsgesteente te onderzoeken, kunnen geologen de waarschijnlijke positie ervan in Bowen's Reaction Series bepalen. Gesteenten die rijk zijn aan veldspaat en kwarts worden bijvoorbeeld doorgaans geclassificeerd als felsisch, terwijl rotsen met meer mafische mineralen zoals pyroxeen en olivijn worden gecategoriseerd als mafisch. Deze classificatie geeft inzicht in de afkoelingsgeschiedenis van het gesteente, het bronmagma en de geologische context.
 3. Temperatuurgeschiedenis: De minerale samenstelling van een stollingsgesteente kan worden gebruikt om de temperatuur te schatten waarbij het is gevormd. Dit komt omdat de mineralen die bij hogere temperaturen kristalliseren zich bovenaan de reeks bevinden, terwijl de mineralen die zich bij lagere temperaturen vormen zich onderaan bevinden. Door de aanwezige mineralen en hun rangschikking te onderzoeken, kunnen geologen de afkoelingsgeschiedenis van het gesteente afleiden.
 4. Inzichten in geologische processen: Bowen's Reaction Series biedt inzicht in de geologische processen die de aardkorst vormen. Het begrijpen van de volgorde van mineraalkristallisatie kan geologen bijvoorbeeld helpen de tektonische en vulkanische geschiedenis van een gebied te interpreteren. Het kan ook licht werpen op de differentiatie van magma's en de vorming van verschillende soorten gesteenten.
 5. Verkenning van hulpbronnen: De kennis van de samenstelling van mineralen is waardevol voor de exploratie van hulpbronnen. Bepaalde mineralen worden in verband gebracht met specifieke geologische omgevingen en kunnen wijzen op de aanwezigheid van waardevolle hulpbronnen zoals ertsen. Geologen gebruiken de samenstelling van mineralen om het economische potentieel van mineralen te identificeren en te beoordelen minerale afzettingen.
 6. Vulkanisch gedrag: De minerale samenstelling van vulkanisch gesteente beïnvloedt hun gedrag tijdens uitbarstingen. Felsische gesteenten, met hun hogere silicagehalte, hebben de neiging explosievere uitbarstingen te veroorzaken, terwijl mafische gesteenten, met een lager silicagehalte, tot meer uitbundige uitbarstingen leiden. Het begrijpen van de minerale samenstelling helpt bij het voorspellen van vulkanische gevaren.

Samenvattend is de minerale samenstelling van fundamenteel belang in Bowen's Reaction Series, omdat deze ons inzicht geeft in hoe en waarom verschillende mineralen tijdens afkoeling in stollingsgesteenten kristalliseren. Deze kennis is essentieel voor het classificeren van gesteenten, het interpreteren van geologische processen, het schatten van temperatuurgeschiedenissen en het maken van praktische toepassingen op gebieden als de verkenning van hulpbronnen en de beoordeling van vulkanische gevaren.

Praktische toepassingen

Bowen's Reaction Series en inzicht in de samenstelling van mineralen hebben verschillende praktische toepassingen op het gebied van petrologie en gesteenteclassificatie, Geothermische energie exploratie, en economische geologie en minerale hulpbronnen:

1. Petrolologie en gesteenteclassificatie:

 • Identificatie van gesteentetypen: Geologen gebruiken kennis van Bowen's Reaction Series en minerale samenstelling om gesteenten te identificeren en te classificeren. Deze classificatie is van cruciaal belang voor het interpreteren van de geologische geschiedenis van een gebied en het begrijpen van de omstandigheden waaronder gesteenten zijn gevormd.
 • Kristallisatiegeschiedenis: Het analyseren van de minerale samenstelling van gesteenten helpt bij het reconstrueren van hun kristallisatiegeschiedenis. Deze informatie helpt bij het ontcijferen van geologische processen, zoals de afkoelsnelheid en differentiatie van magma.
 • Geologische kartering: Bij het in kaart brengen van geologische formaties kan de herkenning van specifieke mineralen en hun rangschikking geologen helpen bij het afbakenen van verschillende rotseenheden en het begrijpen van de relaties daartussen.

2. Onderzoek naar geothermische energie:

 • Temperatuurschatting: De exploratie van geothermische energie is afhankelijk van het begrijpen van de ondergrondse temperaturen. Kennis van de volgorde van minerale kristallisatie in Bowen's Reaction Series helpt bij het schatten van de temperatuurgradiënt in de aardkorst. Dit helpt op zijn beurt gebieden te identificeren met potentieel voor de winning van geothermische energie.
 • Karakterisering van het reservoir: Geothermische reservoirs bestaan ​​vaak uit gebroken gesteenten met specifieke minerale samenstellingen. Door het analyseren van de mineralogie van rotsen in potentie geothermische gebiedenkunnen geologen de eigenschappen en potentiële productiviteit van het reservoir beter karakteriseren.

3. Economische geologie en minerale hulpbronnen:

 • Identificatie van ertsafzettingen: Het begrijpen van de volgorde van minerale kristallisatie is cruciaal voor het identificeren ertsafzettingen. Specifieke mineralen worden geassocieerd met waardevolle hulpbronnen zoals metalen (bijv. koper, goud en Zilver) en industriële mineralen (bijv. talk en kaolien). Economische geologen gebruiken deze kennis om het economische potentieel van mineralen te lokaliseren en te beoordelen deposito's.
 • Exploratie en mijnbouw: Bij het zoeken naar minerale hulpbronnen onderzoeken geologen de samenstelling van rotsen en mineralen om gebieden met verhoogde concentraties waardevolle mineralen te lokaliseren. Deze informatie begeleidt de ontwikkeling van mijnbouwactiviteiten en technieken voor de winning van mineralen.
 • Resource Management: Kennis van de samenstelling van mineralen is essentieel voor duurzaam hulpbronnenbeheer. Het helpt een efficiënte winning te garanderen, de impact op het milieu te minimaliseren en de economische levensvatbaarheid van mijnbouwprojecten te beoordelen.

Samenvattend hebben Bowen's Reaction Series en inzicht in de samenstelling van mineralen een breed scala aan praktische toepassingen in de geologie en aanverwante gebieden. Ze helpen bij de classificatie van gesteenten, geologische kartering, onderzoek naar geothermische energie, de identificatie van waardevolle minerale hulpbronnen en het verantwoorde beheer van de geologische rijkdommen van de aarde. Deze toepassingen dragen bij aan ons begrip van de ondergrond van de aarde en het gebruik ervan voor energie, minerale hulpbronnen en wetenschappelijk onderzoek.

Samenvatting van de belangrijkste punten

Bowen's Reaction Series is een cruciaal concept in de geologie dat de volgorde beschrijft waarin mineralen kristalliseren uit een afkoelend magma. Het is verdeeld in twee hoofdtakken: de discontinue tak en de continue tak.

Discontinue tak:

 • Betreft de kristallisatie van specifieke mineralen op verschillende temperatuurintervallen.
 • Begint met olivijn en gaat verder via pyroxeen, amfibool en biotiet.
 • De volgorde van kristallisatie hangt af van de samenstelling van het magma.

Doorlopende tak:

 • Vertegenwoordigt mineralen die zich voortdurend vormen als de temperatuur daalt.
 • Begint met calciumrijke plagioklaasveldspaat en gaat over naar natriumrijke plagioklaasveldspaat, alkalische veldspaat en kwarts.
 • De volgorde wordt beïnvloed door de samenstelling van het magma.

Belang van Bowen's reactiereeks in de geologie:

 1. Rotsclassificatie: Het helpt geologen stollingsgesteenten te identificeren en te classificeren op basis van hun minerale samenstelling. Deze classificatie biedt inzicht in de afkoelingsgeschiedenis, de geologische context en tektonische processen van de rotsen.
 2. Temperatuurschatting: Met Bowen's Reaction Series kunnen geologen de temperatuur schatten waarbij een bepaald gesteente of mineraal kristalliseerde. Deze informatie helpt bij het reconstrueren van de geologische geschiedenis van een gebied.
 3. Geologische processen: Het begrijpen van de volgorde van minerale kristallisatie biedt inzicht in geologische processen zoals magma-koeling, differentiatie en de vorming van verschillende gesteentetypen. Het draagt ​​bij aan ons begrip van platentektoniek en vulkanisch gedrag.
 4. Verkenning van hulpbronnen: Kennis van de minerale samenstelling is cruciaal in de economische geologie voor het identificeren en beoordelen van het economische potentieel van minerale afzettingen. Het begeleidt exploratie-inspanningen en mijnbouwactiviteiten.
 5. Geothermische energie: Bowen's Reaction Series helpt bij het schatten van ondergrondse temperaturen, wat helpt bij de exploratie en ontwikkeling van geothermische energiebronnen.
 6. Milieugeologie: Het heeft toepassingen in de milieugeologie door inzicht te verschaffen in grondwater- en bodemchemie, de waterkwaliteit te helpen beoordelen en inzicht te krijgen in de milieueffecten die verband houden met de minerale samenstelling.
 7. Onderwijs en Onderzoek: Bowen's Reaction Series is een fundamenteel concept in geologisch onderwijs en onderzoek. Het vormt de basis voor het begrijpen van de vorming van stollingsgesteenten en hun mineralogische kenmerken.

Kortom, Bowen's Reaction Series is een fundamenteel concept in de geologie met verreikende implicaties. Het vergroot ons begrip van de geologische geschiedenis, processen en de vorming van stollingsgesteenten van de aarde. De toepassingen ervan bestrijken verschillende gebieden, van gesteenteclassificatie en verkenning van hulpbronnen tot milieu- en energiegerelateerde studies, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor geologen en aardwetenschappers.

Wie is Norman L. Bowen?

Norman Levi Bowen (1887-1956) was een Canadese geoloog die bekend stond om zijn belangrijke bijdragen op het gebied van de petrologie en de studie van stollingsgesteenten. Hij is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van Bowen's Reaction Series, een fundamenteel concept in de geologie dat de volgorde beschrijft waarin mineralen kristalliseren uit afkoelend magma. Dit concept bracht een revolutie teweeg in het begrip van de vorming van stollingsgesteenten en de processen die plaatsvinden in de aardkorst.

Bowen voerde zijn baanbrekende onderzoek uit in het begin van de 20e eeuw, voornamelijk terwijl hij werkte aan het Geophysical Laboratory van het Carnegie Institution for Science in Washington, DC. Zijn werk, gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke artikelen en zijn boek ‘The Evolution of the Igneous Rocks’, legde de basis voor basis voor de moderne petrologie en heeft een grote invloed gehad op de studie van rotsformatie, mineralogie en geologische processen.

Bowen's Reaction Series, naar hem vernoemd, blijft een fundamenteel raamwerk in de geologie en wordt op grote schaal gebruikt om stollingsgesteenten te classificeren en te interpreteren, hun afkoelingsgeschiedenis te begrijpen en inzicht te krijgen in geologische processen, zoals platentektoniek en vulkanisme.

De bijdragen van Norman L. Bowen op het gebied van de geologie hebben een blijvende invloed gehad op de manier waarop geologen en wetenschappers de aardkorst, de vorming van stollingsgesteenten en de mineralogische processen die onze planeet vormen, begrijpen.