Andesine is een silicaatmineraal, een lid van de plagioklaas veldspaat groep. Plagioklaas veldspaat is een serie van mineralen die een continue reeks vormen, variërend van albiet, dat natriumrijk is, tot anorthiet, dat calciumrijk is. Andesine valt in het midden van deze serie en wordt gekenmerkt door een ongeveer gelijke mix van natrium (Na) en calcium (Ca) in zijn samenstelling.

Andijnse

De chemische formule voor andesine is (Na,Ca)(Si,Al)_4O_8, wat aangeeft dat de samenstelling natrium, calcium, silicium, aluminiumen zuurstof. Het staat bekend om zijn tussenliggende samenstelling tussen albiet en anorthiet.

In termen van zijn classificatie in de minerale wereld wordt andesine gecategoriseerd als een tectosilicaat, een soort silicaatmineraal waarbij de silicatetraëders met elkaar zijn verbonden in een driedimensionaal netwerk. Deze classificatie maakt deel uit van de bredere categorie silicaatmineralen, de meest voorkomende mineraalgroep in de aardkorst.

Andesine wordt doorgaans aangetroffen in een middelmatige tot silicarijke omgeving stollingsgesteenten, zoals andesiet (waar het zijn naam aan ontleent), dioriet en granodioriet. Bij sommigen kan het ook voorkomen metamorfe gesteenten. Het mineraal wordt gewaardeerd in de edelsteen markt voor zijn kleurengamma, waaronder rood, groen, geel en een champagnetint. Het uiterlijk en de eigenschappen maken het een aantrekkelijk materiaal voor sieraden en decoratieve doeleinden.

Fysische, chemische en optische eigenschappen

Andijnse

Andesine, als lid van de plagioklaas veldspaat groep, vertoont een scala aan fysische, chemische en optische eigenschappen die kenmerkend zijn voor deze mineralenfamilie. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van deze eigenschappen:

Fysieke eigenschappen

 1. Hardheid: Andesine valt, net als andere veldspaat, in het bereik van ongeveer 6 tot 6.5 op de hardheidsschaal van Mohs. Dit duidt op een matige hardheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in sieraden, hoewel er zorg voor nodig is om krassen te voorkomen.
 2. Inkijk: Het vertoont doorgaans twee richtingen van perfecte splitsing onder hoeken van bijna 90 graden, een veel voorkomend kenmerk in veldspaatmineralen.
 3. Breuk: Wanneer gebroken, vertoont andesine een conchoïdale tot ongelijkmatige breuk.
 4. Glans: De glans van andesine is typisch glasachtig (glasachtig).
 5. Kleur: De kleur kan sterk variëren, waaronder wit, grijs, groen, geel, rood en soms blauw of paars.
 6. Streep: De streep andesine is meestal wit.
 7. Dichtheid: Het heeft een soortelijk gewicht dat ongeveer varieert van 2.65 tot 2.68, wat als gemiddeld wordt beschouwd voor silicaatmineralen.
 8. Transparantie: Andesine kan variëren van transparant tot doorschijnend.
Andijnse

Chemische eigenschappen

 1. Chemische samenstelling: De chemische formule van Andesine is (Na,Ca)(Si,Al)_4O_8. Dit duidt op een samenstelling die natrium (Na), calcium (Ca), silicium (Si), aluminium (Al) en zuurstof (O) omvat.
 2. Verwering: Net als andere veldspaat kan het verweren om zich te vormen kleimineralen en is vaak een belangrijke component bij de vorming van bodems.
 3. Wijziging: Het kan veranderen sericiet (fijn gemalen Moskoviet) en andere kleimineralen onder bepaalde geologische omstandigheden.

Optische eigenschappen

 1. Brekingsindex: Andesine heeft een brekingsindex in het bereik van ongeveer 1.543 – 1.553. Deze eigenschap draagt ​​bij aan de schittering ervan wanneer het wordt geslepen en gepolijst voor gebruik met edelstenen.
 2. dubbele breking: De dubbele breking, of het verschil in brekingsindices als gevolg van dubbele breking, is doorgaans laag in andesine.
 3. Optisch karakter: Het is optisch triclinisch, wat betekent dat het drie assen van verschillende lengte heeft die niet loodrecht op elkaar staan.
 4. Pleochroïsme: Pleochroïsme (het vermogen om verschillende kleuren te laten zien vanuit verschillende hoeken) is doorgaans zwak of afwezig in andesine.
 5. Spreiding: De spreiding (de mate waarin het licht in de samenstellende kleuren splitst) is relatief laag in vergelijking met andere edelstenen.

In de edelsteenkunde wordt andesine vooral gewaardeerd vanwege zijn unieke kleurvariaties en gematigde schittering, waardoor het een populaire keuze is voor verschillende soorten sieraden. De relatieve zachtheid ervan in vergelijking met duurzamere edelstenen zoals diamanten of saffieren betekent echter dat het een zorgvuldige behandeling en zetting vereist.

Vorming, voorkomen en distributies

Andijnse

Andesine vormt zich, als lid van de plagioklaas-veldspaatgroep, via een verscheidenheid aan geologische processen en wordt op talloze locaties over de hele wereld aangetroffen. Hier is een overzicht van de vorming, het voorkomen en de verspreiding ervan:

Training

 1. Stollend Rocks: Andesine ontstaat voornamelijk in stollingsgesteenten. Het kristalliseert uit magma in zowel opdringerige als extrusieve omgevingen. In opdringerige gesteenten wordt het vaak aangetroffen in granodiorieten en diorieten. In extrusieve gesteenten is het een typisch bestanddeel van andesieten, waaraan het zijn naam ontleent.
 2. Metamorfe gesteenten: Het kan ook worden aangetroffen in metamorfe gesteenten, vooral die gevormd onder omstandigheden van gemiddelde tot hoge temperatuur en druk. In dergelijke omgevingen kan andesine zich vormen door metamorfe processen waarbij bestaande veldspaatmineralen worden gewijzigd of door de herkristallisatie van sedimenten.

Voorval

 1. In magmatische lichamen: Andesine is een veel voorkomend mineraal in de continentale korst en wordt vaak geassocieerd met silicarijke stollingsgesteenten. De aanwezigheid ervan wijst op intermediair tot felsisch magmatisme.
 2. Vulkanische regio's: Het wordt vaak aangetroffen in vulkanische gebieden, vooral in lavastromen en pyroclastisch deposito's geassocieerd met middelmatig tot felsisch vulkanisme.
 3. Metamorfe terreinen: Andesine kan ook voorkomen in gemetamorfoseerde stollings- en sedimentair gesteente, vaak als resultaat van regionaal metamorfisme.
 4. Pegmatieten en hydrothermale aderen: Af en toe wordt andesine aangetroffen in pegmatieten en hydrothermale aderen, hoewel het in deze omgevingen minder vaak voorkomt dan in andere veldspaat.

uitkeringen

 1. Wereldwijde locaties: Andesine wordt wereldwijd verspreid, met opmerkelijke gebeurtenissen in landen met aanzienlijke vulkanische en plutonische activiteiten. Enkele van de prominente locaties omvatten delen van de Andes berg bereik (Zuid-Amerika), de Cascade Range (Noord-Amerika), Japan en verschillende regio's in Europa en Afrika.
 2. Specifieke opmerkelijke gebeurtenissen:
  • In de Verenigde Staten is andesine gevonden op plaatsen als Colorado, Oregon en Californië, vaak geassocieerd met vulkanisch gesteente.
  • In Canada is het aanwezig in het Canadese Schild en de Cordillera.
  • Opmerkelijke gebeurtenissen in Europa zijn te vinden in Italië, Noorwegen en Schotland, vaak geassocieerd met graniet en metamorfe gesteenten.
  • In Afrika wordt andesine gevonden in landen met aanzienlijke oude kristallijne keldergesteenten, zoals Madagaskar en Kenia.
 3. Stortingen van edelsteenkwaliteit: Andesine van edelsteenkwaliteit, vooral die met unieke kleuringen, wordt op minder locaties aangetroffen. Deze afzettingen zijn vaak de bron van andesine dat in sieraden wordt gebruikt.

De verspreiding en het voorkomen van andesine zijn nauw verbonden met de geologische geschiedenis van de regio, vooral in termen van tektonische activiteit en de geschiedenis van magmatisme en metamorfose. Deze brede verspreiding maakt het tot een belangrijk mineraal voor het begrijpen van geologische processen in verschillende omgevingen.

Gebruik en toepassingen

Andijnse

Andesine, lid van de plagioklaas-veldspaatgroep, heeft een verscheidenheid aan toepassingen en toepassingen in zowel industriële als gemmologische contexten. Hier is een overzicht van de belangrijkste toepassingen en toepassingen:

Industrieel gebruik

 1. Keramiek- en glasproductie: Veldspaten, waaronder andesine, zijn belangrijke componenten bij de vervaardiging van keramiek en glas. Ze werken als een vloeimiddel en verlagen het smeltpunt van het mengsel tijdens het productieproces. Dit maakt het productieproces efficiënter en verbetert de sterkte en duurzaamheid van het eindproduct.
 2. Vulstoffen en schuurmiddelen: Gemalen veldspaat, waartoe ook andesine kan behoren, wordt in diverse industriële toepassingen als vulmiddel en schuurmiddel gebruikt. Dit omvat het gebruik in verven, kunststoffen, rubber en lijmverbindingen. De schurende kwaliteit is nuttig bij reinigings- en polijsttoepassingen.
 3. Geologische studies: Andesine wordt, vanwege zijn aanwezigheid in verschillende soorten gesteenten, vaak bestudeerd op het gebied van de geologie om magmatische en metamorfe processen te begrijpen. Het is waardevol bij petrologie voor het identificeren van de omstandigheden waaronder het gastgesteente werd gevormd.

Gemologische toepassingen

 1. Sieraden: Andesine wordt gewaardeerd als edelsteen, vooral vanwege het scala aan kleuren, waaronder rood, groen, geel en een champagnekleurige tint. De gematigde hardheid en aantrekkelijke glans maken het geschikt voor verschillende soorten sieraden, hoewel het niet zo hard is als sommige andere edelstenen zoals diamanten of saffieren.
 2. Verzamelaarsmineraal: Vanwege de uiteenlopende kleuringen en kristalgewoonten is andesine een populair mineraal onder verzamelaars. Kristallen van hoge kwaliteit kunnen behoorlijk aantrekkelijk zijn en zijn gewild voor displaydoeleinden.

Andere toepassingen

 1. Architectonisch gebruik: In sommige gevallen worden andesinehoudende rotsen (zoals bepaald graniet) gebruikt in de architectuur en constructie, vooral als decoratieve stenen voor werkbladen, tegels en andere architectonische elementen.
 2. Educatieve hulpmiddelen: Monsters van andesine worden vaak gebruikt in onderwijsomgevingen, zoals cursussen aardwetenschappen en geologie, om studenten hierover te onderwijzen mineralogie en de classificatie van mineralen.

Hoewel andesine niet zo algemeen bekend is of gebruikt wordt als sommige andere mineralen of edelstenen, bieden de unieke eigenschappen en het uiterlijk ervan het een niche in zowel industriële toepassingen als als edelsteen. De rol ervan in de keramiek- en glasproductie is bijzonder belangrijk, wat het belang van veldspaatmineralen in alledaagse industriële processen onderstreept.