Covelliet is een zeldzaam sulfidemineraal dat bekend staat om zijn kenmerkende indigoblauwe tot zwartblauwe kleur. De naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘covellum’, wat ‘blauw’ betekent, wat de levendige blauwe tinten nauwkeurig beschrijft. Covelliet wordt gewaardeerd onder mineralenverzamelaars en liefhebbers vanwege zijn opvallende kleur en unieke kristalformaties. Laten we ons verdiepen in een overzicht van covelliet

Chemische samenstelling: Covellite heeft de chemische formule CuS, wat aangeeft dat het bestaat uit koper (Cu) en zwavel (S) elementen. Het maakt deel uit van de sulfide-mineraalgroep, waartoe ook behoort mineralen samengesteld uit metaalkationen gebonden met zwavelanionen.

Fysieke eigenschappen

Kleur: Covelliet staat bekend om zijn levendige indigoblauwe tot zwartblauwe kleur. Deze unieke en opvallende kleur is een van de meest onderscheidende kenmerken.

Glans: Het mineraal vertoont een metaalachtige tot submetaalglans wanneer het vers wordt blootgesteld. Deze glans geeft het een reflecterend en glanzend uiterlijk wanneer licht in wisselwerking staat met het oppervlak.

Transparantie: Covelliet is ondoorzichtig, wat betekent dat er geen licht doorheen gaat en dat de interne structuren niet zichtbaar zijn.

Kristalsysteem: Covelliet kristalliseert in het hexagonale kristalsysteem. Het vormt zeshoekige of pseudo-hexagonale tabelvormige kristallen met goed gedefinieerde vlakken. Het kan ook worden gevonden in massieve of korrelige vormen.

Kristallen gewoonte: Covellietkristallen kunnen verschillende gewoonten aannemen, waaronder tabelvormige, platachtige of bladvormige vormen. Het wordt vaak aangetroffen als dunne, flexibele vellen vanwege het perfecte splijten.

Inkijk: Covellite vertoont een perfecte splijting op het vlak {0001}. Dit betekent dat het langs dit vlak gemakkelijk in dunne, flexibele platen kan worden gesplitst.

Breuk: Het mineraal heeft een ongelijkmatige tot conchoïdale breuk. Conchoïdale breuk resulteert in gladde, gebogen oppervlakken met concentrische randen, die lijken op het uiterlijk van gebroken glas.

Hardheid: Covelliet is relatief zacht en scoort tussen 1.5 en 2.5 op de hardheidsschaal van Mohs. Dit betekent dat het gemakkelijk kan worden bekrast door hardere materialen zoals een vingernagel of een koperen munt.

Dichtheid: De dichtheid van covelliet varieert, maar valt over het algemeen binnen het bereik van ongeveer 4.6 tot 4.8 gram per kubieke centimeter.

Streep: De streep covelliet, de kleur van het mineraal wanneer het in poedervorm is, is zwart tot grijs.

Optische eigenschappen: Covelliet is isotroop, wat betekent dat het in alle richtingen dezelfde optische eigenschappen heeft. Het vertoont geen dubbele breking zoals sommige andere mineralen.

Andere eigenschappen: Covelliet kan soms een blauwgroene of zelfs iriserende kleur krijgen op het oppervlak als gevolg van de aanwezigheid van secundaire mineralen of de wijziging van de samenstelling ervan in de loop van de tijd.

Deze fysieke eigenschappen dragen bij aan het unieke uiterlijk en de kenmerken van covelliet, waardoor het een fascinerend mineraal is voor verzamelaars, onderzoekers en liefhebbers.

Mineralogie en Kristallografie

Mineralogie van Covellite: Covelliet is een kopersulfidemineraal met de chemische formule CuS. Het behoort tot de groep sulfidenmineralen, die mineralen omvat die zijn samengesteld uit metaalkationen gebonden aan zwavelanionen. De mineralogie van covelliet omvat de chemische samenstelling, kristalstructuur en fysische eigenschappen.

De kenmerkende indigoblauwe tot zwartblauwe kleur van Covelliet is te danken aan de aanwezigheid van sporen van selenium in de kristalstructuur. Dit element draagt ​​bij aan de unieke kleur van het mineraal en versterkt de esthetische aantrekkingskracht.

Kristallografie van Covelliet: Covelliet kristalliseert in het hexagonale kristalsysteem, dat wordt gekenmerkt door drie assen van gelijke lengte die elkaar kruisen onder hoeken van 120 graden. De kristalsymmetrie en vorm zijn echter vaak complex vanwege de frequente koppelingen en modificaties.

De belangrijkste kristallografische kenmerken van covelliet zijn onder meer:

 • Kristallen gewoonte: Covelliet vormt gewoonlijk zeshoekige of pseudo-hexagonale tabelvormige kristallen met goed gedefinieerde vlakken. Het kan ook voorkomen in massieve of korrelige aggregaten. De kristallen kunnen verschillende eigenschappen vertonen, waaronder dunne, platachtige vormen.
 • Twinning: Covelliet staat bekend om zijn twinning, waarbij meerdere kristallen samengroeien in een specifieke opstelling. Deze twinning kan complexe patronen creëren en het uiterlijk van het kristal wijzigen.
 • Inkijk: Covellite vertoont een perfecte splitsing langs het {0001}-vlak. Dit betekent dat het mineraal langs dit vlak gemakkelijk in dunne, flexibele platen kan worden gespleten.
 • Kristallen gezichten: De kristalvlakken van covelliet kunnen vanwege de metaalachtige glans gladde, reflecterende oppervlakken vertonen. Deze vlakken zijn vaak zeshoekig of pseudo-hexagonaal van vorm, in overeenstemming met het kristalsysteem.
 • Interne structuur: De kristalstructuur van Covelliet bestaat uit koper (Cu) kationen gebonden met zwavel (S) anionen. Deze elementen rangschikken zichzelf in een hexagonaal rooster binnen het kristalrooster.

Het begrijpen van de mineralogie en kristallografie van covelliet geeft inzicht in de vorming, fysieke eigenschappen en het algehele uiterlijk ervan. Deze kenmerken dragen bij aan de status van covelliet als een gewaardeerd mineraal onder verzamelaars en liefhebbers.

Vorming en voorkomen

Vorming van Covelliet: Covelliet ontstaat in hydrothermische omgevingen, waarbij de interactie van hete mineraalrijke vloeistoffen met de gastheer betrokken is rotsen. Het proces van covellietvorming vindt doorgaans plaats onder specifieke omstandigheden waarin zwavel en koper overvloedig aanwezig zijn en kunnen worden gecombineerd om kopersulfidemineralen te creëren. Hier is een vereenvoudigd overzicht van het vormingsproces:

 1. Hydrothermische vloeistoffen: Hete vloeistoffen, vaak rijk aan zwavel en metalen, stijgen op uit diepere delen van de aardkorst. Deze vloeistoffen worden verwarmd door de interne hitte van de aarde en bevatten verschillende opgeloste elementen en mineralen.
 2. Interactie met gastrotsen: De hydrothermische vloeistoffen komen in contact met omringende rotsen, waardoor een omgeving ontstaat waarin chemische reacties kunnen plaatsvinden. Als er een adequate concentratie koper en zwavel is, kunnen ze combineren om kopersulfidemineralen zoals covelliet te vormen.
 3. Temperatuur en druk: De temperatuur- en drukomstandigheden spelen een cruciale rol bij het bepalen welke mineralen zich zullen vormen. In het geval van covelliet ontstaat het doorgaans bij gematigde temperaturen en drukken in hydrothermale aderen.
 4. Koeling en kristallisatie: Naarmate de hydrothermische vloeistoffen afkoelen, neemt de oplosbaarheid van de mineralen die ze vervoeren af, wat leidt tot het neerslaan van verschillende mineralen, waaronder covelliet. Deze mineralen kristalliseren en groeien in de breuken en holtes van de gastgesteenten.

Voorkomen van Covelliet: Covelliet is geen veel voorkomend mineraal, maar kan in verschillende geologische omgevingen worden gevonden. Het wordt vaak geassocieerd met kopererts deposito's en wordt vaak naast andere aangetroffen koperen mineralen. Hier zijn enkele veelvoorkomende gebeurtenissen:

 1. Aderafzettingen: Covelliet kan zich vormen in hydrothermale aderafzettingen, waar mineraalrijke vloeistoffen door breuken zijn gemigreerd fouten in rotsen. Deze aderen zijn te vinden in verschillende soorten gesteenten, waaronder stollingsgesteente, metamorfe en sedimentair gesteente.
 2. Porfierkoperafzettingen: Deze afzettingen worden in verband gebracht met grootschalige stollingsindringingen en zijn een belangrijke bron van koper. Covelliet kan als secundair mineraal in deze afzettingen worden aangetroffen en wordt gevormd door veranderingsprocessen.
 3. Sedimentaire afzettingen: Covelliet kan ook voorkomen in sedimentair gesteente waar de omstandigheden geschikt zijn voor de vorming ervan. Dit kunnen omgevingen zijn waar koperrijke vloeistoffen in wisselwerking staan ​​met sedimenten en kopersulfidemineralen neerslaan.
 4. Contact Metamorfisme: In sommige gevallen kan contactmetamorfose (gesteenteverandering als gevolg van hitte van nabijgelegen indringers) dat wel zijn leiden tot de vorming van covelliet samen met andere mineralen.
 5. Secundaire wijziging: Covelliet kan zich vormen als een secundair mineraal door de verandering van primaire kopermineralen. Deze verandering kan worden veroorzaakt door verschillende geologische processen, waaronder verwering en uitloging.

Het is belangrijk op te merken dat het voorkomen van covelliet nauw verbonden is met de associatie met koperrijke omgevingen, en dat het door zijn unieke blauwe kleur en kristallografische eigenschappen opvalt tussen andere mineralen in deze omgevingen.

Rol in ertsafzettingen

Covellite speelt daarin een belangrijke rol ertsafzettingen, vooral in koperertsafzettingen, waar het bijdraagt ​​aan de algehele mineralisatie en economische waarde van de afzetting. De aanwezigheid ervan, samen met andere kopermineralen, kan belangrijke inzichten verschaffen in de geschiedenis en omstandigheden van ertsvorming. Hier ziet u hoe covelliet bijdraagt ​​aan ertsafzettingen:

1. Secundaire verrijking aangeven: Covelliet vormt zich vaak als een secundair mineraal door middel van veranderingsprocessen. In sommige koperertsafzettingen komen primaire kopermineralen voor chalcopyriet (CuFeS2) kan nabij het oppervlak verwering en verandering ondergaan. Als gevolg hiervan kunnen kopersulfiden in de primaire mineralen worden geoxideerd en uitgeloogd, waardoor secundaire mineralen zoals covelliet achterblijven. De aanwezigheid van covelliet in dergelijke contexten kan wijzen op het proces van secundaire verrijking en verandering van de afzetting in de loop van de tijd.

2. Mineralogische zonering: Koperertsafzettingen kunnen mineralogische zonering vertonen, wat betekent dat verschillende mineralen in zones worden verdeeld op basis van hun stabiliteit onder variërende temperatuur- en drukomstandigheden. Covelliet kan worden aangetroffen in specifieke zones die overeenkomen met bepaalde temperaturen en chemische omgevingen binnen de afzetting. De aanwezigheid van covelliet in specifieke zones kan aanwijzingen geven over de geschiedenis van de minerale afzetting en de evoluerende omstandigheden van de ertsvormende omgeving.

3. Wijziging en ertsverwerking: Het voorkomen van Covellite in ertsafzettingen kan van invloed zijn op de verwerking en winning van erts. Het kan in verband worden gebracht met bepaalde wijzigingsmineralen die het gedrag van het erts tijdens de verwerking beïnvloeden. Het begrijpen van de distributie en kenmerken van covelliet en de bijbehorende mineralen is belangrijk voor het optimaliseren van extractieprocessen om de terugwinning van waardevolle metalen zoals koper te maximaliseren.

4. Exploratie en economische waarde: Covelliet dient, samen met andere kopermineralen, als indicator voor de exploratie van mineralen. De aanwezigheid ervan kan wijzen op het potentieel voor waardevolle kopermineralisatie in een bepaald gebied. Proefboringen en bemonsteringen zijn vaak gericht op gebieden waar kopermineralen zoals covelliet worden gevonden, omdat ze wijzen op de aanwezigheid van gemineraliseerde zones die economisch levensvatbaar kunnen zijn voor mijnbouw.

5. Mineralen verzamelen en onderzoeken: Naast zijn economische betekenis, maken covelliet's unieke kleur en kristallografie het tot een waardevol mineraal voor onderzoek en verzameling. Het bestuderen van de mineralogie, kristallografie en vormingsomstandigheden van covelliet kan inzicht verschaffen in geologische processen en de geschiedenis van de aardkorst.

Samenvattend draagt ​​covelliet bij aan ertsafzettingen door secundaire verrijking aan te geven, inzicht te verschaffen in mineralogische zonering, de ertsverwerking te beïnvloeden, exploratie-inspanningen te ondersteunen en bij te dragen aan de algehele economische en geologische waarde van koperertsafzettingen.

Minerale verenigingen

Covelliet wordt vaak aangetroffen in combinatie met verschillende andere mineralen, vooral in koperrijke ertsafzettingen en hydrothermische omgevingen. De aanwezigheid ervan naast deze mineralen kan waardevolle informatie opleveren over de geologische omstandigheden en processen die tot de vorming ervan hebben geleid. Hier zijn enkele veel voorkomende minerale associaties met covelliet:

1. Chalcopyriet (CuFeS2): Chalcopyriet is een van de meest voorkomende kopermineralen en wordt vaak samen met covelliet aangetroffen in koperertsafzettingen. Chalcopyriet is een primair kopermineraal dat zich bij hogere temperaturen vormt en dat door verwering en secundaire verrijkingsprocessen kan worden gewijzigd om covelliet te produceren.

2. Borniet (Cu5FeS4): Borniet, ook bekend als pauwerts vanwege zijn iriserende kleuren, is een ander kopermineraal dat vaak wordt geassocieerd met covelliet. Borniet wordt vaak aangetroffen naast chalcopyriet en covelliet in ertsafzettingen. Het ontstaat onder vergelijkbare omstandigheden en kan ook bijdragen aan de algehele kopermineralisatie in een afzetting.

3. Chalcociet (Cu2S): Chalcociet is een ander kopersulfidemineraal dat vaak voorkomt in dezelfde afzettingen als covelliet. Het wordt vaker geassocieerd met secundaire verrijkingszones waar primaire kopermineralen zijn veranderd en uitgeloogd, waardoor secundaire kopersulfiden zoals chalcociet en covelliet achterblijven.

4. Pyriet (FeS2): Pyriet, ook wel 'fool's' genoemd goud”, wordt vaak aangetroffen in combinatie met kopermineralen zoals covelliet. Hoewel pyriet geen kopermineraal is, kan de aanwezigheid ervan wijzen op de mogelijkheid van kopermineralisatie in de omgeving. Pyriet wordt vaak geassocieerd met hydrothermale ertsafzettingen en kan voorkomen bij covelliet vanwege vergelijkbare geologische omstandigheden.

5. Sfaleriet (ZnS) en Loodglans (PbS): Sfaleriet en Galena zijn dat wel zink en loodsulfidemineralen die naast covelliet in ertsafzettingen kunnen voorkomen. Deze mineralen worden vaak aangetroffen in polymetaalertsafzettingen waar meerdere metalen, waaronder koper, zink en lood, in economische concentraties aanwezig zijn.

6. Quartz (SiO2): Kwarts is een veel voorkomend mineraal dat kan worden geassocieerd met covelliet in hydrothermale aderen. Kwarts wordt vaak aangetroffen bij het opvullen van breuken en holtes in het gastgesteente, en in deze kwartsrijke gebieden kunnen zich covellietkristallen vormen.

7. Malachiet en Azuriet: Malachiet en azuriet zijn secundaire kopermineralen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van de verwering en verandering van primaire kopermineralen. Hoewel ze niet direct verband houden met de vorming van covelliet, kunnen ze voorkomen in dezelfde ertsafzettingen en inzicht geven in de geschiedenis van minerale verandering.

Deze minerale associaties bieden waardevolle informatie over de geologische processen die plaatsvonden bij de vorming van ertsafzettingen en hydrothermische omgevingen. Door deze associaties te bestuderen kunnen geologen de omstandigheden waaronder covelliet en andere mineralen werden gevormd en de complexe geschiedenis van de aardkorst beter begrijpen.

Gebruik en toepassingen

Covelliet wordt vanwege zijn unieke kleur en kristalstructuur vooral gewaardeerd om zijn esthetische kwaliteiten en niet om zijn praktische of industriële toepassingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen en toepassingen van covelliet:

1. Mineralen verzamelen en tentoonstellen: De opvallende indigoblauwe tot zwartblauwe kleur van Covellite, samen met zijn opvallende kristalformaties, maakt het een populaire keuze onder mineralenverzamelaars en liefhebbers. Veel verzamelaars zijn op zoek naar covellietexemplaren om toe te voegen aan hun mineralencollecties of om tentoon te stellen als aantrekkelijke en opvallende exemplaren.

2. Sieraden en siergebruik: Hoewel covelliet niet zo gebruikelijk is als andere mineralen, wordt het af en toe gebruikt in sieraden en sierstukken. De levendige blauwe kleur kan worden gesneden en gepolijst om unieke cabochons of gefacetteerde edelstenen te creëren. De relatief zachte hardheid maakt het echter minder geschikt voor sieraden die aanzienlijke slijtage kunnen ervaren.

3. Lapidaire kunst en ambachten: Covellite kan door lapidairen (kunstenaars die met edelstenen en mineralen werken) worden gebruikt om decoratieve voorwerpen, sculpturen en artistieke stukken te maken. De rijke blauwe kleur kan worden verwerkt in verschillende artistieke projecten, waardoor de visuele aantrekkingskracht wordt vergroot.

4. Educatieve en onderzoeksdoeleinden: Covelliet heeft, net als andere mineralen, educatieve en onderzoekswaarde. Geologen en onderzoekers bestuderen de vormingsomstandigheden, kristallografie en associaties van covelliet om inzicht te krijgen in geologische processen en mineralisatie. De aanwezigheid van het mineraal in specifieke afzettingen kan informatie verschaffen over de geologische geschiedenis van een gebied.

5. Geologische musea en tentoonstellingen: Covelliet-exemplaren vinden vaak hun weg naar geologische musea en tentoonstellingen, waar ze worden tentoongesteld om het publiek voor te lichten over de minerale diversiteit van de aarde en de processen die leiden tot de vorming van mineralen en ertsafzettingen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel covelliet esthetische en verzamelwaarde heeft, het niet op grote schaal wordt gebruikt voor industriële of commerciële doeleinden. De relatieve zeldzaamheid, zachte hardheid en het gebrek aan significante economische waarde in termen van metaalwinning beperken de praktische toepassingen ervan. In plaats daarvan ligt de aantrekkingskracht ervan in de visuele aantrekkingskracht en de inzichten die het biedt in de geologische geschiedenis van de aarde.

Ertsafzettingen en mijnbouw

Covelliet wordt vaak aangetroffen in koperertsafzettingen als een secundair mineraal dat voortkomt uit de verandering van primaire kopersulfiden zoals chalcopyriet en borniet. Deze afzettingen kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen op basis van hun geologische oorsprong en mineralisatieprocessen.

Soorten ertsafzettingen die Covellite bevatten:

 1. Hydrothermische aderafzettingen: Covelliet kan zich vormen in hydrothermale adersystemen waar hete mineraalrijke vloeistoffen door breuken en breuken in gesteenten migreren. Deze aderen bevatten vaak kopermineralen zoals chalcopyriet en borniet, die kunnen worden gewijzigd om covelliet te vormen.
 2. Porfierkoperafzettingen: Deze grootschalige afzettingen worden in verband gebracht met stollingsindringingen en kunnen verschillende kopermineralen bevatten, waaronder covelliet. Covelliet kan zich vormen in de supergene verrijkingszones van deze afzettingen, omdat primaire mineralen nabij het oppervlak veranderingen ondergaan.
 3. Sedimentaire koperafzettingen: In sommige sedimentaire omgevingen kunnen koperrijke vloeistoffen interageren met sedimenten, wat leidt tot de vorming van kopersulfidemineralen zoals covelliet.

Mijnbouwtechnieken en uitdagingen: Het delven van covelliet is een uitdaging vanwege de relatieve zeldzaamheid ervan en de vaak complexe geologische omstandigheden waarin het voorkomt. Bij de winning van covellietrijke ertsen zijn soortgelijke technieken betrokken die worden gebruikt voor andere kopermineralen, waaronder dagbouw of ondergrondse mijnbouw, breken, malen en flotatie om de waardevolle mineralen van het afvalgesteente te scheiden. De economische levensvatbaarheid van de extractie van covelliet hangt echter van verschillende factoren af.

Economische levensvatbaarheid van Covellite-extractie: De economische levensvatbaarheid van de mijnbouw van covelliet wordt beïnvloed door factoren zoals de overvloed en verspreiding van covelliet binnen de afzetting, de kosten die gepaard gaan met winning en verwerking, de marktvraag naar koper en andere daarmee samenhangende metalen, en de algemene geologie van de afzetting. In veel gevallen is covelliet niet het primaire doelwit voor mijnbouw vanwege de zeldzaamheid ervan en de aanwezigheid van economisch waardevollere kopermineralen.

Opmerkelijke Covellite-deposito's wereldwijd: Covelliet wordt niet zo wijdverbreid gewonnen als sommige andere kopermineralen vanwege het beperkte voorkomen ervan en de uitdagingen die met de winning gepaard gaan. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen zijn onder meer:

 1. Butte, Montana, VS: Het Butte-district staat bekend om zijn rijke kopermineralisatie. Covelliet is in dit gebied samen met andere kopermineralen aangetroffen.
 2. Mexico: Covelliet is gerapporteerd in verschillende mijndistricten in Mexico, vaak naast andere kopermineralen in hydrothermale adersystemen.
 3. Siberië, Rusland: In bepaalde regio's van Siberië zijn gevallen van covelliet gemeld, vooral in verband met koperrijke ertsafzettingen.

Geologische kenmerken van belangrijke gebeurtenissen: Covelliet wordt vaak geassocieerd met hydrothermale adersystemen en secundaire verrijkingszones in porfierkoperafzettingen. Bij deze voorvallen kan de aanwezigheid van covelliet duiden op processen van verandering en verwering die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. Geologische studies van deze gebeurtenissen helpen onderzoekers de complexe geschiedenis van mineralisatie en de geologische omstandigheden die tot covellietvorming hebben geleid, te begrijpen.

Samenvattend wordt covelliet aangetroffen in verschillende soorten koperertsafzettingen, vaak als een secundair mineraal dat voortkomt uit de verandering van primaire kopermineralen. De winning ervan brengt uitdagingen met zich mee vanwege de zeldzaamheid ervan en de economische factoren die verband houden met de mijnbouw. Hoewel er wereldwijd opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvinden, ligt de belangrijkste waarde van covelliet in zijn bijdrage aan mineralogische kennis, mineraalcollecties en geologisch onderzoek.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Covelliet is een zeldzaam sulfidemineraal dat bekend staat om zijn levendige indigoblauwe tot zwartblauwe kleur.
 • De naam komt van het Latijnse woord ‘covellum’, wat ‘blauw’ betekent.
 • Chemische formule: CuS (kopersulfide).
 • Covelliet heeft een metaalachtige tot submetaalglans en een hexagonaal kristalsysteem.
 • Het vormt hexagonale of pseudo-hexagonale tabelvormige kristallen met perfecte splitsing op het {0001}-vlak.
 • De kenmerkende kleur van Covelliet is te danken aan sporen van selenium in de kristalstructuur.
 • Het komt meestal voor in hydrothermale ertsafzettingen, vaak naast andere kopermineralen.
 • Covellite wordt door mineraalverzamelaars gewaardeerd vanwege zijn esthetische aantrekkingskracht en unieke kleur.
 • Het mineraal heeft beperkte industriële of commerciële toepassingen vanwege zijn zeldzaamheid en zachtheid.
 • Covelliet draagt ​​bij aan ertsafzettingen, wat duidt op secundaire verrijking en mineralogische zonering.
 • Veel voorkomende minerale associaties zijn chalcopyriet, borniet, chalcociet, pyriet en meer.
 • De aanwezigheid van Covellite biedt inzicht in geologische processen en de geschiedenis van mineralisatie.
 • Het gebruik ervan omvat het verzamelen van mineralen, lapidaire kunsten, educatieve displays en onderzoeksdoeleinden.
 • Mijnbouw covelliet wordt geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van zeldzaamheid en economische factoren; het is geen primair doelwit.
 • Covelliet-voorkomens worden in verschillende regio's over de hele wereld aangetroffen, geassocieerd met koperrijke afzettingen.
 • Geologische studies van covellietvoorvallen helpen mineralisatieprocessen te begrijpen.

Over het geheel genomen maken de fascinerende blauwe kleur, kristallografie en associaties met koperertsafzettingen covelliet tot een fascinerend mineraal voor verzamelaars, onderzoekers en geologische liefhebbers.