Azuriet is een mineraal dat vaak wordt aangetroffen in de geoxideerde zones van koper ertsafzettingen. Het staat bekend om zijn levendige blauwe kleur en is door de geschiedenis heen voor verschillende doeleinden gebruikt.

Azuriet-malachiet op gossan (Morenci Mine, Arizona, VS)

Definitie: Azuriet is een kopercarbonaatmineraal met de chemische formule Cu3(CO3)2(OH)2. Het vormt zich doorgaans als monokliene prismatische kristallen, maar kan ook voorkomen in massieve of korrelige vormen. Het mineraal dankt zijn naam aan zijn diepe azuurblauwe kleur, die zeer gewaardeerd wordt vanwege zijn esthetische aantrekkingskracht.

Naam: Afkomstig uit het Perzische lazhward, vanwege zijn karakteristieke blauwe kleur.

Vereniging: Malachiet, chrysocolla, brochantiet, antleriet, cupriet, cerussiet, Smithsonite, calciet, dolomiet

Minerale groep: aragoniet Groep

kristallografie: Monokliniek; prismatisch. Gewoonte varieerde. Kristallen zijn vaak complex in gewoonte en vervormd in ontwikkeling. Ook in stralende bolvormige groepen.

Samenstelling: Een basisch carbonaat van koper, Cu3(C03)2(0H)2. CuO = 69.2 procent, C02 = 25.6 procent, H20 = 5.2 procent. Cu = 55.3 procent.

Diagnostische functies: Vooral gekenmerkt door zijn azuurblauwe kleur en bruisen in zoutzuur.

Zeldzame waterhoudende carbonaten: Aurichalciet, een basisch carbonaat van zink en koper, lichtgroen tot blauw, in monokliene naaldvormige kristallen. GayLussiet, CaC0 3-Na2C0 3 -5H20, monoklieen; trona, 3Na20-4C03-5H20, monoklinisch; beide gevonden in zoutmeer deposito's.

Historisch belang: Azuriet heeft een lange geschiedenis van gebruik en betekenis, die teruggaat tot oude beschavingen. Hier zijn enkele historische aspecten van azuriet:

 1. Het oude Egypte: Azuriet werd door de oude Egyptenaren als pigment gebruikt, die het tot een fijn poeder vermalen om een ​​blauw pigment te creëren voor schilderkunst en cosmetica. De beroemde blauwe oogmake-up uit de Egyptische kunst bevatte vaak azuriet.
 2. Middeleeuws Europa: In middeleeuws Europa stond azuriet bekend als ‘azuurblauwe steen’ en werd het gebruikt bij het maken van verluchte manuscripten en glas-in-loodramen, waardoor religieuze en artistieke werken een schitterende blauwe kleur kregen.
 3. Indiaanse cultuur: Inheemse volkeren van Noord-Amerika gebruikten azuriet voor decoratieve doeleinden en verwerkten het tot sieraden en siervoorwerpen. Het werd zeer gewaardeerd vanwege zijn levendige blauwe kleur.
 4. Genezing en mystiek: In verschillende culturen werd aangenomen dat azuriet metafysische eigenschappen had, waaronder het vermogen om paranormale vermogens te verbeteren, spiritueel inzicht te bevorderen en het derde oogchakra te stimuleren. Het werd geassocieerd met intuïtie en innerlijke visie.

Azuriet is een mineraal dat bekend staat om zijn prachtige blauwe kleur en vaak wordt gebruikt als decoratieve steen of in sieraden. Het wordt al eeuwenlang gebruikt als pigment in verf en kleurstoffen. Hier zijn enkele van de belangrijkste chemische, fysieke en optische eigenschappen:

Chemische en fysische eigenschappen

Azuriet-Malachiet
 • Chemische formule: Azuriet heeft de chemische formule Cu3(CO3)2(OH)2. Dit betekent dat het is samengesteld uit koper- (Cu), koolstof- (C), zuurstof- (O) en waterstofatomen (H).
 • Chemische samenstelling: Azuriet bestaat voornamelijk uit kopercarbonaathydroxide. Het bevat koper als een belangrijk bestanddeel, waardoor het zijn blauwe kleur krijgt.
 • Kristalsysteem: Azuriet kristalliseert in het monokliene kristalsysteem.
 • Kleur: Azuriet staat bekend om zijn diepblauwe kleur, die kan variëren van azuurblauw tot een donkerdere, bijna zwarte tint. De kleur is te wijten aan de aanwezigheid van koperionen in de structuur.
 • Glans: Het vertoont een glasachtige tot doffe glans, afhankelijk van de kwaliteit en oppervlakteafwerking van het monster.
 • Transparantie: Azuriet is doorgaans ondoorzichtig, hoewel dunne delen van het mineraal doorschijnend kunnen lijken.
 • Hardheid: Het heeft een hardheid van 3.5 tot 4 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief zacht is vergeleken met veel andere mineralen.
 • Inkijk: Azuriet heeft een perfecte splijting in één richting, wat betekent dat het gemakkelijk langs bepaalde vlakken kan worden gespleten om gladde oppervlakken te vormen.
 • Breuk: Het vertoont conchoïdale tot ongelijkmatige breuken, wat betekent dat wanneer het breekt, het gebogen, schaalachtige oppervlakken of onregelmatige fragmenten kan vormen.
 • Dichtheid: De dichtheid van azuriet varieert van 3.77 tot 3.89 gram per kubieke centimeter, wat relatief hoog is.

Optische eigenschappen

Azuriet uit Bisbee, Arizona
 • Brekingsindex: Azuriet heeft een brekingsindex in het bereik van 1.730 tot 1.838. Deze eigenschap beïnvloedt de manier waarop licht interageert met het mineraal en draagt ​​bij aan het uiterlijk ervan.
 • dubbele breking: Azuriet is dubbelbrekend, wat betekent dat het licht in twee verschillende gebroken stralen kan splitsen, die elk met een andere snelheid door het mineraal reizen. Deze eigenschap wordt vaak waargenomen bij het onderzoeken van dunne secties azuriet onder een polarisatiemicroscoop.
 • Spreiding: Azuriet vertoont een lage spreiding, wat betekent dat het licht niet zo levendig in zijn spectrale kleuren afbreekt als sommige andere edelstenen of mineralen.
 • Pleochroïsme: Azuriet kan pleochroïsme vertonen, wat betekent dat het verschillende kleuren kan vertonen wanneer het vanuit verschillende hoeken wordt bekeken. Deze eigenschap kan bijdragen aan variaties in het uiterlijk.
 • Over het geheel genomen is azuriet een fascinerend mineraal met een opvallende blauwe kleur, waardoor het een populaire keuze is voor verzamelaars, lapidair werk en als decoratieve steen. De chemische samenstelling en kristalstructuur geven aanleiding tot zijn onderscheidende eigenschappen.

Voorkomen en vorming

Azuriet is een kopercarbonaatmineraal dat zich doorgaans vormt in de geoxideerde zones van kopererts deposito's. Het komt vaak voor naast andere secundaire koperen mineralen als malachiet, cupriet en chrysocolla. Hier is meer informatie over het voorkomen en de vorming ervan:

1. Primaire gebeurtenis:

 • Azuriet wordt meestal niet aangetroffen in primaire koperafzettingen waar kopersulfidemineralen wel zitten chalcopyriet en borniet komen vaker voor.
 • In plaats daarvan vormt het zich voornamelijk als een secundair mineraal via de verwering en wijziging van primaire kopersulfidemineralen. Deze primaire mineralen geven koperionen vrij, die vervolgens reageren met carbonaationen en water om azuriet te vormen.

2. Oxidatiezone:

 • Azuriet ontstaat in de bovenste geoxideerde zones van koperafzettingen, vaak dichtbij het oppervlak, waar zuurstofrijk water en lucht kunnen interageren met koperhoudende mineralen.
 • De aanwezigheid van water, kooldioxide en zuurstof zijn essentieel voor de vorming van azuriet.

3. Chemische reacties:

 • Bij de vorming van azuriet zijn chemische reacties betrokken. Koperionen (Cu²⁺) uit primaire kopermineralen worden uitgeloogd door circulerend grondwater.
 • Deze koperionen reageren met carbonaationen (CO₃²⁻) die van nature in de omgeving aanwezig zijn rotsen of geïntroduceerd door water te infiltreren.
 • De chemische reactie kan als volgt worden samengevat:
  • Cu²⁺ + 2CO₃²⁻ + H₂O → Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ (Azuriet) + H⁺

4. Temperatuur en druk:

 • Azuriet ontstaat onder relatief lage temperaturen en drukken, typisch voor geologische omstandigheden dichtbij het oppervlak.

5. Bijbehorende mineralen:

 • Azuriet komt vaak voor naast andere secundaire kopermineralen zoals malachiet, dat een groene kleur heeft, waardoor een visueel opvallend contrast ontstaat.
 • Cupriet en chrysocolla kunnen in sommige afzettingen ook in verband met azuriet worden aangetroffen.

6. Omgevingsfactoren:

 • De vorming en stabiliteit van azuriet worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals temperatuur, pH en de beschikbaarheid van koper- en carbonaationen in het grondwater.

7. Geologische instellingen:

Samenvattend is azuriet een secundair mineraal dat zich vormt in de geoxideerde zones van koperertsafzettingen door de reactie van koperionen met carbonaationen en water. De opvallende blauwe kleur en de associatie met andere secundaire kopermineralen maken het tot een gewild mineraal exemplaar en een waardevolle hulpbron voor verzamelaars en steenbewerkers.

Gebruikt gebied

Azuriet1

Pigmenten: Azuriet is geen bruikbaar pigment omdat het onstabiel is in de lucht. Het werd echter in de oudheid als blauw pigment gebruikt. Azuriet komt van nature voor in de Sinaï en de oostelijke woestijn van Egypte.

Jewelry: Het wordt af en toe gebruikt als kralen en als sieraden, en ook als siersteen. De zachtheid en de neiging om zijn diepblauwe kleur te verliezen tijdens het weer beperken dergelijke toepassingen echter. Door verwarming wordt azuriet gemakkelijk vernietigd, dus het monteren van azurietmonsters moet bij kamertemperatuur gebeuren.

Het verzamelen van: De intense kleur van azuriet maakt het tot een populaire verzamelsteen. Fel licht, hitte en open lucht hebben echter allemaal de neiging om na verloop van tijd de intensiteit van de kleur te verminderen. Om de diepblauwe kleur van een ongerept azuriet exemplaar te helpen behouden, moeten verzamelaars een koele, donkere, afgesloten opslagomgeving gebruiken die vergelijkbaar is met die van de oorspronkelijke natuurlijke omgeving.

Prospectie: Hoewel het op zichzelf geen belangrijk kopererts is, is de aanwezigheid van azuriet een goede oppervlakte-indicator voor de aanwezigheid van verweerde kopersulfide-ertsen. Het wordt meestal aangetroffen in combinatie met het chemisch zeer vergelijkbare malachiet en produceert een opvallende kleurencombinatie van diepblauw en heldergroen die sterk indicatief is voor de aanwezigheid van kopererts.

Mijnbouwbronnen, distributie

Azuriet wordt voornamelijk gewonnen als kopererts vanwege de samenstelling van kopercarbonaat. De verspreiding van azurietmijnbronnen is nauw verbonden met het voorkomen van koperertsafzettingen. Hier zijn enkele regio's en landen die bekend staan ​​om hun azurietmijnbouw:

 1. Arizona, VS:
  • Het zuidwesten van de Verenigde Staten, met name Arizona, is een belangrijke bron van azuriet. De staat staat bekend om zijn rijke koperafzettingen, en azuriet vormt zich vaak als secundair mineraal in deze afzettingen. Enkele bekende azurietmijnen in Arizona zijn de Bisbee- en Morenci-mijnen.
 2. Congo (DRC):
  • De Democratische Republiek Congo is een belangrijke producent van kopererts, en azuriet wordt vaak in verband gebracht met deze afzettingen. De Katanga Copper Crescent in het zuidelijke deel van het land staat bekend om zijn koper- en azurietvoorkomens.
 3. Namibië:
  • Azuriet wordt gevonden in verschillende kopermijnen en in Namibië. Vooral de Tsumeb-mijn staat bekend om de productie van hoogwaardige azurietmonsters.
 4. Marokko:
  • Marokko staat bekend om zijn afzettingen van kopermineralen, waaronder azuriet. Mijnen in de regio leveren vaak azurietmonsters op met een levendige blauwe kleur.
 5. Australië:
  • Azuriet is te vinden in sommige Australische kopermijnen. De gebieden Mount Isa en Broken Hill staan ​​bekend om koperafzettingen die azuriet kunnen bevatten.
 6. Mexico:
  • Mexico heeft verschillende kopermijnen waar af en toe azuriet wordt gevonden als onderdeel van de secundaire kopermineraalassemblage. Locaties zoals de Milpillas-mijn hebben opmerkelijke azurietmonsters geproduceerd.
 7. Andere plaatsen:
  • Azuriet wordt op verschillende andere locaties in de wereld aangetroffen, waar koperertsen voorkomen. Dit omvat plaatsen als Chili, Peru, China, Rusland en nog veel meer.

Het is belangrijk op te merken dat azuriet vooral gewild is als mineraal exemplaar door verzamelaars vanwege de opvallende blauwe kleur en kristallijne vormen. Hoewel een deel van het azuriet kan worden gewonnen als bijproduct van de kopermijnbouw, zijn de hoeveelheden vaak relatief klein in vergelijking met andere kopermineralen zoals chalcopyriet en borniet.

De afgelopen jaren hebben ethische en ecologische zorgen in verband met de mijnbouw geleid tot meer toezicht op de winningspraktijken van mineralen, inclusief die welke verband houden met koper en azuriet. Instandhoudingsinspanningen en regelgeving zijn gericht op het garanderen van duurzame mijnbouwpraktijken en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Dana, JD (1864). Handleiding voor mineralogie... Wiley.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Handboek van Mineralogie. [online] Beschikbaar op: http://www.handbookofmineralogy.org [Geraadpleegd op 4 maart 2019].
 • Mindat.org. (2019): Minerale informatie, gegevens en locaties.. [online] Beschikbaar op: https://www.mindat.org/ [Geraadpleegd. 2019].