Cerussiet is een mineraal dat tot de carbonaatgroep behoort. Het bestaat uit leiden carbonaat (PbCO3) en heeft een relatief hoog loodgehalte. De naam ‘cerussiet’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘cerussa’, wat loodwit betekent en de gemeenschappelijke kleur weerspiegelt.

Cerussiet is een secundair mineraal, wat betekent dat het ontstaat als gevolg van de wijziging van reeds bestaande mineralen in de aardkorst. Het wordt vaak aangetroffen in geoxideerd lood ertsafzettingen, vooral in samenwerking met loodglans, het primaire erts van lood. Cerussiet ontstaat doorgaans als gevolg van de verwering van galena, waar loodionen worden uitgeloogd en reageren met carbonaatrijke oplossingen om cerussietkristallen te vormen.

In termen van fysische eigenschappen komt cerussiet gewoonlijk voor als prismatische of tabelvormige kristallen. Het heeft een hardheid van 3 tot 3.5 op de schaal van Mohs, wat betekent dat het relatief zacht is in vergelijking met veel andere mineralen. Cerussietkristallen zijn gewoonlijk kleurloos, wit, grijs of lichtgeel, maar kunnen vanwege onzuiverheden ook andere kleuren vertonen.

Een opvallend kenmerk van cerussiet is de hoge spreiding, waardoor het onder bepaalde lichtomstandigheden uitzonderlijke vuur- of regenboogachtige kleuren krijgt. Deze eigenschap maakt cerussiet tot een gewild mineraal onder verzamelaars en liefhebbers van edelstenen.

Cerussiet heeft verschillende toepassingen en toepassingen. Historisch gezien is het een belangrijke bron van lood geweest, dat talloze industriële toepassingen kent, onder meer in batterijen, bouwmaterialen en stralingsafscherming. Cerussiet wordt ook beperkt gebruikt als edelsteen vanwege de aantrekkelijke kleuren en glans. De relatief lage hardheid maakt het echter minder geschikt voor sieraden in vergelijking met hardere edelstenen.

Het is vermeldenswaard dat cerussiet lood bevat, een giftig element. Daarom moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het hanteren of werken met cerussiet om het risico op blootstelling aan lood te minimaliseren.

Samenvattend is cerussiet een loodcarbonaatmineraal dat zich vormt als een secundair mineraal in geoxideerd looderts deposito's. Het wordt gewaardeerd om zijn aantrekkelijke kristalvormen, kleuren en dispersie-eigenschappen. Hoewel het industriële en gemmologische toepassingen heeft, vereist het loodgehalte voorzichtigheid bij het hanteren ervan.

Chemische samenstelling

De chemische samenstelling van cerussiet is voornamelijk loodcarbonaat (PbCO3). Het bestaat uit lood- (Pb) en carbonaat- (CO3)-ionen. Het loodion (Pb2+) is gebonden aan twee carbonaationen (CO3^2-) in de kristalstructuur van cerussiet.

Naast loodcarbonaat kan cerussiet ook kleine hoeveelheden onzuiverheden of sporenelementen bevatten, waardoor kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, ijzer (Fe), koper (Cu), en zilver (Ag)-onzuiverheden kunnen ervoor zorgen dat cerussiet grijs-, blauw- of groentinten vertoont. Deze onzuiverheden zijn vaak aanwezig in vaste oplossing met het loodcarbonaat, wat betekent dat ze een deel van de loodionen in het kristalrooster vervangen.

Het is belangrijk op te merken dat de aanwezigheid van lood in cerussiet het potentieel giftig maakt. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het inademen of inslikken van cerussietstof of langdurige blootstelling aan het mineraal te voorkomen.

Kristal structuur

Cerussiet heeft een kristalstructuur die behoort tot het orthorhombische kristalsysteem. De kristalstructuur wordt gekenmerkt door een driedimensionale rangschikking van atomen in een zich herhalend patroon. Het kristalrooster van cerussiet bestaat uit onderling verbonden lood- (Pb) en carbonaat- (CO3)-ionen.

De rangschikking van atomen in cerussiet kan worden beschreven als een raamwerk van PbCO3-eenheden die de hoeken delen. In elke eenheid is het loodion (Pb2+) gebonden aan drie zuurstofatomen van drie carbonaationen (CO3^2-). De carbonaationen zijn vlakke driehoekige structuren, waarbij één koolstofatoom gebonden is aan drie zuurstofatomen. De zuurstofatomen in het carbonaation worden gedeeld tussen aangrenzende loodionen, waardoor een netwerk van onderling verbonden PbCO3-eenheden ontstaat.

De kristalstructuur van cerussiet vertoont een prismatische of tabelvorm, met langwerpige of afgeplatte kristallen. Deze kristallen zijn vaak met elkaar verweven, wat betekent dat twee of meer kristallen in een specifieke oriëntatie met elkaar vergroeid zijn. Twinning in cerussiet kan, vanuit bepaalde hoeken bekeken, onderscheidende “V”- of “X”-vormige formaties produceren.

De kristallografische eigenschappen van cerussiet, zoals de symmetrie, roosterparameters en atomaire posities, kunnen worden bepaald door middel van röntgendiffractieanalyse. Met deze techniek kunnen wetenschappers de rangschikking van atomen in het kristalrooster bestuderen en waardevolle informatie verkrijgen over de structuur van het mineraal.

Over het algemeen is de kristalstructuur van cerussiet een belangrijk aspect dat de fysieke eigenschappen ervan beïnvloedt, inclusief de splitsing, hardheid en optische kenmerken.

Voorkomen en verspreiding

Cerussiet komt voor in verschillende geologische omgevingen, voornamelijk als een secundair mineraal dat wordt gevormd door de verwering en wijziging van primaire loodertsen. Het wordt vaak aangetroffen in geoxideerde loodafzettingen, vooral die gevormd in hydrothermische omgevingen. Enkele van de opmerkelijke gevallen van cerussiet zijn onder meer:

 1. Lood-zinkafzettingen: Cerussiet komt vaak voor als secundair mineraal in lood-zinkertsafzettingen. Deze afzettingen worden vaak aangetroffen in sedimentair gesteente en kan in verband worden gebracht met andere mineralen zoals galena (primair looderts), sfaleriet (primair zink erts), en diverse sulfiden.
 2. Door carbonaat gehoste deposito's: Cerussiet kan worden gevonden in door carbonaat gehoste afzettingen, waar de erts mineralen worden gehost in carbonaatrijk rotsen zoals kalksteen or dolomiet. Deze afzettingen ontstaan ​​vaak in combinatie met hydrothermale vloeistoffen of door de vervanging van reeds bestaande mineralen.
 3. Woestijnomgevingen: Het is bekend dat cerussiet voorkomt in woestijnomgevingen, vooral in droge gebieden waar oxidatie- en verweringsprocessen veel voorkomen. Woestijnvernis, een donkergekleurde coating die op rotsoppervlakken wordt aangetroffen, kan cerussietkristallen bevatten als gevolg van chemische reacties en neerslag.
 4. Ader- en breukvullingen: Cerussiet kan aderen en breuken in gesteenten opvullen, ontstaan ​​doordat mineraalrijke vloeistoffen in de scheuren infiltreren. Deze gebeurtenissen zijn te vinden in een verscheidenheid aan geologische formaties, waaronder stollingsgesteenten, metamorfe en sedimentaire gesteenten.

In termen van mondiale distributie is cerussiet te vinden in tal van landen over de hele wereld. Enkele opmerkelijke locaties zijn de Verenigde Staten (vooral in de zuidwestelijke staten), Mexico, Marokko, Namibië, Australië, Rusland, Duitsland en Bolivia. De specifieke geologische omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van cerussiet variëren, wat bijdraagt ​​aan het voorkomen ervan in verschillende regio's.

Het is vermeldenswaard dat de beschikbaarheid en commerciële levensvatbaarheid van cerussietafzettingen aanzienlijk kunnen variëren. Economische factoren, milieuoverwegingen en lokale regelgeving spelen allemaal een rol bij het bepalen van de omvang van de mijnbouw en productie van cerussiet in specifieke gebieden.

Vorming en geologische betekenis

De vorming van cerussiet is nauw verbonden met de geologische processen van ertsafzetting en verwering. Het komt meestal voor als een secundair mineraal dat wordt gevormd door de verandering van primaire loodertsmineralen, zoals galena (loodsulfide). De volgende processen dragen bij aan de vorming van cerussiet:

 1. Verwering en oxidatie: In oxiderende omgevingen ondergaan primaire loodmineralen zoals galena verwering en oxidatie. Bij dit proces komen loodionen (Pb2+) vrij in oplossing. De oxiderende omstandigheden kunnen voortkomen uit de aanwezigheid van zuurstof in de atmosfeer, water of andere reactieve stoffen.
 2. Carbonaatprecipitatie: De loodionen die vrijkomen bij verwering kunnen reageren met carbonaatrijke oplossingen, hetzij uit grondwater of hydrothermische vloeistoffen, om cerussiet te vormen. De reactie omvat de precipitatie van loodcarbonaat (PbCO3) als cerussietkristallen.
 3. Hydrothermale veranderingCerussiet kan zich ook vormen door hydrothermische verandering, waarbij hete vloeistoffen verrijkt met lood en carbonaten door breuken en doorlatende rotsen migreren. Terwijl deze vloeistoffen afkoelen en zich vermengen met koeler grondwater, kunnen ze cerussiet in aderen en breuken neerslaan.

De geologische betekenis van cerussiet ligt in de associatie met loodertsafzettingen. Als secundair mineraal kan het dienen als een indicator van primaire loodmineralisatie in het verleden of in de buurt. De aanwezigheid van cerussiet in een specifieke geologische omgeving suggereert dat er ooit omstandigheden aanwezig waren die bevorderlijk waren voor de vorming van loodertsen. Daarom kan het voorkomen van cerussiet de exploratie-inspanningen voor loodafzettingen sturen.

Bovendien kunnen de aanwezigheid en overvloed van cerussiet in bepaalde regio's van economisch belang zijn. Lood is een waardevol metaal dat in verschillende industrieën wordt gebruikt, waaronder batterijen, de bouw en legeringen. Cerussietafzettingen kunnen potentiële bronnen van lood zijn, en de winning en verwerking ervan dragen bij aan de aanvoer van dit metaal.

Het begrijpen van de vorming en distributie van cerussiet helpt geologen bij het identificeren van potentiële loodertsafzettingen, het bestuderen van de geologische geschiedenis van een gebied en het evalueren van het economische potentieel van minerale hulpbronnen. Het biedt waardevolle inzichten in de geologische processen die de aardkorst vormen en de mineralisatieprocessen die betrokken zijn bij de vorming van ertsafzettingen.

Fysische eigenschappen van Cerussiet

Cerussiet bezit verschillende onderscheidende fysieke eigenschappen die kenmerkend zijn voor het mineraal. Hier zijn enkele belangrijke fysieke eigenschappen van cerussiet:

 1. Kleur: Cerussiet is doorgaans kleurloos, wit, grijs of lichtgeel. Het kan echter ook andere kleuren vertonen, zoals blauw, groen of bruin, vanwege onzuiverheden of sporenelementen die in het kristalrooster aanwezig zijn.
 2. Kristal gewoonte: Cerussiet komt gewoonlijk voor als prismatische of tabelvormige kristallen. De kristallen zijn vaak langwerpig of afgeplat, waarbij strepen zichtbaar zijn op de kristalvlakken. Cerussietkristallen kunnen ook met elkaar verbonden zijn, wat resulteert in “V”- of “X”-vormige formaties.
 3. Hardheid: Cerussiet heeft een hardheid van 3 tot 3.5 op de schaal van Mohs. Dit plaatst het in het bereik van een relatief zacht mineraal. Het kan worden bekrast door hardere mineralen en materialen.
 4. Decollete: Cerussiet vertoont duidelijke splitsing in drie richtingen, waardoor een perfecte prismatische splitsing ontstaat. De splijtvlakken zijn evenwijdig aan de kristalvlakken en kunnen gladde, vlakke oppervlakken produceren wanneer het mineraal gebroken of gespleten is.
 5. Breuk: Naast splijting vertoont cerussiet ook conchoïdale breuken, wat betekent dat het breekt met gebogen, schaalachtige oppervlakken.
 6. Dichtheid: Cerussiet heeft een relatief hoge dichtheid, doorgaans variërend van 6.5 tot 7.5 gram per kubieke centimeter (g/cm³). De dichtheid kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van onzuiverheden en de kristalstructuur.
 7. Glans: De glans van cerussiet is onvermurwbaar voor het glasvocht, waardoor het bij het polijsten een glanzend en glasachtig uiterlijk krijgt.
 8. Transparantie: Cerussiet is transparant tot doorschijnend, wat betekent dat licht er in verschillende mate doorheen kan gaan, maar het is mogelijk dat het niet volledig transparant is.
 9. Optische eigenschappen: Cerussiet heeft een hoge brekingsindex en een relatief hoge dubbele breking. Het vertoont een sterke spreiding, wat resulteert in kleurrijke vuur- of regenboogachtige effecten wanneer het onder bepaalde lichtomstandigheden wordt bekeken.

Deze fysieke eigenschappen dragen, samen met andere zoals soortelijk gewicht, thermische geleidbaarheid en elektrische geleidbaarheid, bij aan de identificatie en karakterisering van cerussietmonsters. Ze spelen ook een rol bij het bepalen van het gebruik ervan als edelsteen of industrieel mineraal.

Identificatie en testen

De identificatie en het testen van cerussiet kan een combinatie van visueel onderzoek, fysieke metingen en laboratoriumanalyse omvatten. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden voor de identificatie en het testen van cerussiet:

 1. Visueel onderzoek: Visueel onderzoek van cerussietspecimens kan de eerste aanwijzingen voor identificatie opleveren. Het observeren van de kleur, kristalvorm, splijting en glans kan helpen cerussiet van andere mineralen te onderscheiden. Visueel onderzoek alleen is echter niet altijd voldoende voor een definitieve identificatie.
 2. Hardheid testen: Cerussiet heeft een hardheid van 3 tot 3.5 op de schaal van Mohs. Het kan worden bekrast door mineralen met een hogere hardheid, zoals calciet (3) fluoriet (4), en kwarts (7). Het uitvoeren van een hardheidstest door te proberen het mineraal te krassen met bekende mineralen kan verder bewijs leveren voor identificatie.
 3. Streepjestest: Bij de streeptest wordt het mineraal tegen een ongeglazuurde porseleinen streepplaat gewreven om de kleur van het poedervormige materiaal te bepalen. Cerussiet laat doorgaans een witte streep achter op de streepplaat.
 4. Soortelijke zwaartekrachtmeting: Het soortelijk gewicht is een maatstaf voor de dichtheid van een mineraal vergeleken met de dichtheid van water. Cerussiet heeft een relatief hoog soortelijk gewicht, variërend van 6.5 tot 7.5 g/cm³. Het bepalen van het soortelijk gewicht van een cerussietmonster kan worden gedaan met behulp van een fles met soortelijk gewicht of door het gewicht van het mineraal in lucht en water te vergelijken.
 5. Optische eigenschappen: Cerussiet vertoont een sterke dispersie, wat regenboogachtige kleuren of vuur veroorzaakt. Met behulp van een gemologische refractometer kunnen de brekingsindex en dubbele breking van cerussiet worden gemeten. Deze optische eigenschappen kunnen het helpen onderscheiden van andere mineralen.
 6. Röntgendiffractie (XRD) analyse: XRD-analyse is een krachtige techniek die wordt gebruikt om de kristalstructuur van mineralen te bepalen. Door een cerussietmonster aan röntgenstraling bloot te stellen, kan het resulterende diffractiepatroon worden gebruikt om het mineraal te identificeren en de kristalstructuur ervan te bevestigen.
 7. Chemische tests: Chemische tests, zoals zuurtests, kunnen de aanwezigheid van carbonaatmineralen zoals cerussiet helpen bevestigen. Cerussiet bruist of produceert belletjes bij blootstelling aan zoutzuur (HCl) als gevolg van de uitstoot van kooldioxide (CO2).

Het is belangrijk op te merken dat voor sommige van deze tests mogelijk gespecialiseerde apparatuur of expertise nodig is, en het wordt aanbevolen om professionals te raadplegen of geschikte laboratoriumfaciliteiten te gebruiken bij het uitvoeren van gedetailleerde identificatie en testen van mineralen zoals cerussiet.

Toepassing en gebruik van Cerussiet

Cerussiet heeft verschillende toepassingen en toepassingen op verschillende gebieden. Hier zijn enkele van de opmerkelijke toepassingen van cerussiet:

 1. Loodproductie: Historisch gezien is cerussiet een belangrijke bron van lood geweest. Vanwege het hoge loodgehalte is cerussiet gedolven en verwerkt om loodmetaal te extraheren. Lood wordt gebruikt in een breed scala van industrieën, waaronder batterijen, bouwmaterialen, munitie en stralingsafscherming.
 2. Edelsteen: De aantrekkelijke kristalvormen, kleuren en dispersie-eigenschappen van Cerussiet maken het geschikt voor gebruik als edelsteen. Het wordt vaak gefacetteerd tot edelstenen en gebruikt in sieraden. De relatief lage hardheid van cerussiet maakt het echter minder duurzaam in vergelijking met hardere edelstenen, waardoor het gebruik ervan in sieraden met hoge slijtage wordt beperkt.
 3. Mineraalmonster: De esthetische kwaliteiten van Cerussiet, zoals zijn kristalvorm, glans en kleuren, maken het zeer gewild bij mineraalverzamelaars. Goed gevormde cerussietkristallen zijn gewaardeerde exemplaren, en verzamelaars waarderen de diversiteit aan kristalgewoonten en jumelagepatronen die cerussiet vertoont.
 4. Metafysische en genezende eigenschappen: In sommige metafysische en alternatieve geneeswijzen wordt aangenomen dat cerussiet bepaalde eigenschappen bezit. Het wordt geassocieerd met het aarden van energie, het verbeteren van de mentale helderheid en het bevorderen van spirituele groei. Het is echter belangrijk op te merken dat deze toepassingen gebaseerd zijn op overtuigingen en niet worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Het is vermeldenswaard dat cerussiet lood bevat, een giftig element. Bijgevolg moet voorzichtigheid in acht worden genomen bij het hanteren of werken met cerussiet om het risico op blootstelling aan lood te minimaliseren. Voorzorgsmaatregelen moeten onder meer het vermijden van inslikken en inademen van stof omvatten, en de juiste hanterings- en verwijderingspraktijken om milieuverontreiniging te voorkomen.

Hoewel cerussiet enkele industriële en gemmologische toepassingen kent, zijn de beschikbaarheid en het gebruik ervan relatief beperkt in vergelijking met andere mineralen. De belangrijkste betekenis van cerussiet ligt in zijn aanwezigheid als secundair mineraal in loodertsafzettingen en zijn aantrekkingskracht als verzamelobject vanwege zijn unieke kristalvormen en kleuren.

Opmerkelijke Cerussite-locaties en afzettingen

Cerussiet wordt op verschillende plaatsen over de hele wereld gevonden, en enkele opmerkelijke gebeurtenissen en afzettingen zijn onder meer:

 • Tsumeb-mijn, Namibië: De Tsumeb-mijn in Namibië staat bekend om zijn uitzonderlijke cerussietspecimens. Het produceerde enkele van de mooiste en meest ingewikkelde cerussietkristallen. De Tsumeb-mijn staat bekend om zijn gevarieerde minerale samenstelling en wordt beschouwd als een van 's werelds belangrijkste mineralogische locaties.
 • Broken Hill, Australië: De Broken Hill-afzetting in New South Wales, Australië, staat bekend om zijn rijke lood-zink-zilvermineralisatie. Cerussiet kan als bijkomend mineraal in de ertslichamen in deze afzetting worden aangetroffen. Broken Hill is al meer dan een eeuw een belangrijk mijngebied.
 • Leadville, Colorado, VS: Leadville, Colorado, staat bekend om zijn uitgebreide lood-zink-zilverafzettingen. Cerussiet komt voor als secundair mineraal in de geoxideerde zone van deze afzettingen. Leadville was ooit een belangrijke producent van lood en zilver.
 • Touissit, Marokko: Het mijndistrict Touissit in Marokko is een opmerkelijke bron van cerussietmonsters. De wijk staat bekend om zijn lood-zinkmineralisatie en heeft prachtige cerussietkristallen geproduceerd.
 • Lavrion, Griekenland: Het mijndistrict Lavrion in Griekenland staat bekend om zijn gevarieerde aanbod aan mineralen. Cerussiet kan in dit district samen met andere loodhoudende mineralen worden gevonden. Lavrion is al sinds de oudheid een belangrijk mijnbouwgebied.
 • Broken Hill, Zambia: De Kabwe-mijn in Zambia, voorheen bekend als Broken Hill Mine, is een andere belangrijke plaats voor cerussiet. Het was een van 's werelds grootste loodzinkmijnen en produceerde opmerkelijke exemplaren van cerussiet.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van opmerkelijke cerussietlocaties en afzettingen. Cerussiet is ook te vinden in andere landen, zoals onder meer Duitsland, Rusland, Bolivia, Mexico en China. De specifieke geologische omstandigheden en geschiedenis van elke afzetting dragen bij aan de vorming en kenmerken van cerussiet in die regio's.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Cerussiet is een mineraal met de chemische samenstelling PbCO3, bestaande uit lood- (Pb) en carbonaat- (CO3)-ionen.
 • Het heeft een orthorhombische kristalstructuur, gekenmerkt door onderling verbonden PbCO3-eenheden in een raamwerk.
 • Cerussiet komt gewoonlijk voor als prismatische of tabelvormige kristallen, vaak samengevoegd om “V”- of “X”-vormen te vormen.
 • Het wordt voornamelijk gevormd als een secundair mineraal door de verwering en verandering van primaire loodertsen, en wordt aangetroffen in geoxideerde loodafzettingen en carbonaathoudende afzettingen.
 • Cerussiet heeft een reeks fysieke eigenschappen, waaronder kleurloosheid of bleke kleuren, hardheid van 3 tot 3.5 op de schaal van Mohs, duidelijke splijting, conchoïdale breuk, hoge dichtheid en diamantachtige tot glasachtige glans.
 • Identificatie en testen van cerussiet omvat visueel onderzoek, hardheidstests, streak-tests, metingen van het soortelijk gewicht, analyse van optische eigenschappen, röntgendiffractieanalyse en chemische tests.
 • Cerussiet heeft toepassingen bij de productie van lood, als edelsteen en als mineraalmonsters voor verzamelaars.
 • Opmerkelijke plaatsen en afzettingen van cerussiet zijn onder meer de Tsumeb-mijn in Namibië, Broken Hill in Australië en Zambia, Touissit in Marokko, Lavrion in Griekenland en diverse andere locaties over de hele wereld.
 • Het voorkomen en de kenmerken van Cerussiet dragen bij aan het begrijpen van de geologische processen van ertsafzetting en de betekenis ervan bij de exploratie van mineralen en de evaluatie van hulpbronnen.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is de chemische formule van cerussiet?
 • Cerussiet heeft de chemische formule PbCO3, wat loodcarbonaat vertegenwoordigt.
 1. Wat zijn de gebruikelijke kleuren van cerussiet?
 • Cerussiet is meestal kleurloos, wit, grijs of lichtgeel. Het kan echter ook kleuren vertonen zoals blauw, groen of bruin als gevolg van onzuiverheden.
 1. Is cerussiet een zeldzaam mineraal?
 • Cerussiet wordt beschouwd als een relatief veel voorkomend mineraal. Hoewel het misschien niet zo overvloedig aanwezig is als sommige andere mineralen, wordt het op talloze locaties over de hele wereld aangetroffen.
 1. Kan cerussiet als edelsteen worden gebruikt?
 • Ja, cerussiet kan als edelsteen worden gebruikt. Het wordt vaak gefacetteerd tot edelstenen, vooral als het aantrekkelijke kristalvormen en kleuren vertoont. De relatief lage hardheid maakt het echter minder duurzaam in vergelijking met hardere edelstenen.
 1. Is cerussiet giftig?
 • Cerussiet bevat lood, een giftig element. Het is belangrijk om voorzichtig met cerussiet om te gaan om blootstelling aan lood te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen moeten onder meer het vermijden van inslikken en inademen van stof omvatten, en correcte hanterings- en verwijderingspraktijken.
 1. Hoe wordt cerussiet gevormd?
 • Cerussiet wordt voornamelijk gevormd als een secundair mineraal door de verwering en verandering van primaire loodertsmineralen, zoals galena. Het kan zich ook vormen door hydrothermische verandering en de reactie van loodionen met carbonaatrijke oplossingen.
 1. Wat zijn de opmerkelijke plaatsen voor cerussiet?
 • Bekende plaatsen voor cerussiet zijn de Tsumeb-mijn in Namibië, Broken Hill in Australië en Zambia, Touissit in Marokko, Lavrion in Griekenland en diverse andere locaties over de hele wereld.
 1. Wat zijn de toepassingen van cerussiet?
 • Cerussiet wordt van oudsher gebruikt als een bron van lood voor industriële doeleinden. Het wordt ook gebruikt als edelsteen in sieraden en wordt door mineralenverzamelaars gewaardeerd als specimenmineraal.
 1. Wat is de hardheid van cerussiet?
 • Cerussiet heeft een hardheid van 3 tot 3.5 op de schaal van Mohs. Het kan worden bekrast door mineralen met een hogere hardheid, zoals calciet, fluoriet en kwarts.
 1. Kan cerussiet worden gevonden in woestijnomgevingen?
 • Ja, cerussiet kan worden aangetroffen in woestijnachtige omgevingen, vooral in droge gebieden waar oxidatie- en verweringsprocessen veel voorkomen. Het kan worden geassocieerd met woestijnvernis, een donkergekleurde coating die op rotsoppervlakken wordt aangetroffen.