1999 Golcük Aardbeving

Aardbevingen zijn een van de krachtigste en meest destructieve natuurrampen die zich op onze planeet kunnen voordoen. Ze worden veroorzaakt door de beweging van tektonische platen, vulkanische activiteit en zelfs menselijke activiteiten. Het begrijpen van de oorzaken van aardbevingen is van cruciaal belang voor het voorspellen en verzachten van de impact van aardbevingen op gemeenschappen, en voor het bevorderen van ons begrip van het binnenste van de aarde en de dynamiek van de aarde. platentektoniek.

Een aardbeving wordt veroorzaakt door de beweging van tektonische platen, vulkanische activiteit of menselijke activiteiten.

 1. Platentektoniek: Aardbevingen worden vaak veroorzaakt door de beweging van tektonische platen waaruit de aardkorst bestaat. Wanneer twee platen tegen elkaar schuren, kunnen ze een opeenhoping van energie veroorzaken die vrijkomt als een aardbeving wanneer de platen uiteindelijk wegglijden.
 2. Vulkanische activiteit: Aardbevingen kunnen ook worden veroorzaakt door vulkanische activiteit, omdat de beweging van magma en as onder het aardoppervlak ervoor kan zorgen dat de grond gaat trillen.
 3. Menselijke activiteiten: Sommige aardbevingen worden veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals de bouw van grote dammen, de winning van olie en gas en de opslag van afval in ondergrondse opslagplaatsen. Deze activiteiten kunnen de spanning op de aardkorst veranderen en aardbevingen veroorzaken in verder stabiele gebieden.

Het is vermeldenswaard dat aardbevingen ook kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van deze factoren, en dat de exacte oorzaak van een aardbeving soms moeilijk te bepalen kan zijn. Niettemin is het begrijpen van de oorzaken van aardbevingen een belangrijk aspect van de aardbevingswetenschap, omdat het ons helpt beter te voorspellen waar en wanneer aardbevingen waarschijnlijk zullen plaatsvinden.

Plate Tectonics

Bordgrenzen

Aardbevingen worden vaak veroorzaakt door de beweging van tektonische platen waaruit de aardkorst bestaat. Wanneer twee platen tegen elkaar schuren, kunnen ze een opeenhoping van energie veroorzaken die vrijkomt als een aardbeving wanneer de platen uiteindelijk wegglijden.

Platentektoniek is een van de belangrijkste oorzaken van aardbevingen. Aardbevingen worden vaak veroorzaakt door de beweging van tektonische platen waaruit de aardkorst bestaat. Wanneer twee platen tegen elkaar schuren, kunnen ze een opeenhoping van energie veroorzaken die vrijkomt als een aardbeving wanneer de platen uiteindelijk wegglijden. Dit kan gebeuren op plaatgrenzen, waar platen botsen of uit elkaar bewegen, of binnen platen, waar de beweging van de platen spanningen kan veroorzaken.

Platentektoniek is een fundamenteel aspect van de aardwetenschappen, en de studie van aardbevingen en hun relatie met platentektoniek heeft ons geholpen de structuur en evolutie van onze planeet beter te begrijpen.

Vulkanische activiteit

Ja, vulkanische activiteit is een andere oorzaak van aardbevingen. Wanneer magma en as onder het aardoppervlak bewegen, kunnen ze de grond doen trillen, wat tot een aardbeving kan leiden. Deze aardbevingen worden vaak ‘vulkanische aardbevingen’ genoemd en kunnen in verband worden gebracht met de uitbarsting van een vulkaan vulkaan, of met de beweging van magma in de leiding of magmakamer van een vulkaan.

Vulkanische aardbevingen kunnen relatief klein zijn, maar ook groot en verwoestend. Bijvoorbeeld de uitbarsting van Zet St. Helens op in 1980 ging gepaard met honderden aardbevingen, waarvan sommige honderden kilometers van de vulkaan verwijderd waren.

De studie van aardbevingen die verband houden met vulkanische activiteit is een belangrijk aspect van vulkaanmonitoring, aangezien aardbevingen vroege waarschuwingssignalen kunnen geven voor een naderende uitbarsting. Door de patronen en omvang van aardbevingen bij een vulkaan te monitoren, kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verkrijgen in het gedrag van het magma onder het oppervlak, en deze informatie gebruiken om te voorspellen wanneer een uitbarsting zou kunnen plaatsvinden.

Menselijke activiteiten

Menselijke activiteiten kunnen ook aardbevingen veroorzaken. Deze staan ​​bekend als ‘geïnduceerde aardbevingen’ of ‘door de mens veroorzaakte aardbevingen’.

Menselijke activiteiten die aardbevingen kunnen veroorzaken zijn onder meer:

 1. Olie- en gaswinning: De winning van olie en gas uit de grond kan aardbevingen veroorzaken door de spanning op de aardkorst te veranderen en aardbevingen te veroorzaken in verder stabiele gebieden.
 2. Dammen: De bouw van grote dammen kan de krachtenbalans op de aardkorst veranderen en aardbevingen veroorzaken.
 3. Afvalverwerking: De verwijdering van afval in ondergrondse opslagplaatsen kan ook aardbevingen veroorzaken, omdat het gewicht van het afval de spanning op de aardkorst verandert en aardbevingen veroorzaakt.

Het is de moeite waard om op te merken dat hoewel menselijke activiteiten aardbevingen kunnen veroorzaken, deze slechts een klein deel van alle aardbevingen veroorzaken. Niettemin kunnen geïnduceerde aardbevingen nog steeds een aanzienlijke impact hebben op lokale gemeenschappen, en het begrijpen van de relatie tussen menselijke activiteiten en aardbevingen is een belangrijk aspect van de aardbevingswetenschap.

Aardbevingen meten

Het meten van aardbevingen is een belangrijk aspect van de aardbevingswetenschap. Er zijn verschillende manieren om aardbevingen te meten, waaronder:

 1. Schaal van Richter: De schaal van Richter is een logaritmische schaal die de omvang of omvang van een aardbeving meet. De schaal van Richter varieert van 1.0 tot 9.9, waarbij hogere cijfers wijzen op een krachtigere aardbeving.
 2. Momentmagnitudeschaal: De momentmagnitudeschaal is een andere manier om de omvang van een aardbeving te meten en wordt steeds populairder onder seismologen. In tegenstelling tot de schaal van Richter houdt de momentmagnitudeschaal rekening met de totale hoeveelheid energie die vrijkomt bij een aardbeving, en biedt een nauwkeurigere maatstaf voor de omvang ervan.
 3. Gemodificeerde Mercalli-intensiteitsschaal: De gemodificeerde Mercalli-intensiteitsschaal wordt gebruikt om de effecten van een aardbeving op het milieu en op mensen en structuren te beschrijven. De schaal loopt van I (niet gevoeld) tot XII (totale schade) en geeft een maatstaf voor de intensiteit van de grondschokken veroorzaakt door een aardbeving.
 4. Seismografische instrumenten: Seismografische instrumenten, zoals seismografen en accelerografen, worden gebruikt om de grondbeweging te meten die wordt veroorzaakt door een aardbeving. Deze instrumenten bieden gedetailleerde informatie over de omvang, duur en frequentie van grondschokken en worden gebruikt om aardbevingen te bestuderen en aardbevingsbestendige constructies te ontwerpen.

Door aardbevingen te meten kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verkrijgen in de omvang, locatie en oorzaak van een aardbeving, en deze informatie gebruiken om de dynamiek van onze planeet beter te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om de impact van aardbevingen op gemeenschappen te verminderen.

De schaal van Richter

Aanuoluwa, Adagunodo & Oyeyemi, Kehinde & Hammed, Olaide & Bansal, AR & Omidiora, Oluwasegun & Pararas-Carayannis, George. (2018). Aardbevingen afwijkingen van m 5.0+ aardbevingen in Chili tijdens 1964-2015. Wetenschap van de gevaren van tsunami's. 37. 130-156.

De schaal van Richter is een logaritmische schaal die wordt gebruikt om de omvang of omvang van een aardbeving te meten. Het werd in de jaren dertig ontwikkeld door de Amerikaanse seismoloog Charles Richter en blijft een van de meest algemeen erkende schalen voor het meten van aardbevingen.

De schaal van Richter is gebaseerd op een logaritmische relatie tussen de omvang van een aardbeving en de omvang van de grondbewegingen die deze genereert. Dit betekent dat elke stap op de schaal van Richter overeenkomt met een tienvoudige toename van de amplitude van de grondbeweging, of een dertigvoudige toename van de energie die vrijkomt door de aardbeving.

De schaal van Richter varieert van 1.0 tot 9.9, waarbij hogere cijfers wijzen op een krachtigere aardbeving. Een aardbeving met een kracht van 5.0 wordt als matig beschouwd, terwijl een aardbeving met een kracht van 6.0 als sterk wordt beschouwd, en een aardbeving met een kracht van 7.0 als een grote aardbeving. Aardbevingen met een kracht van 8.0 of hoger worden beschouwd als grote aardbevingen en kunnen wijdverspreide schade en verlies van mensenlevens veroorzaken.

Het is vermeldenswaard dat de schaal van Richter alleen de omvang van een aardbeving meet, en geen rekening houdt met de locatie of het type grond waarop deze plaatsvindt. Daarom kan de impact van een aardbeving met een bepaalde omvang sterk variëren, afhankelijk van de plaats waar deze plaatsvindt en de kenmerken van de lokale omgeving.

Momentmagnitudeschaal

De momentmagnitudeschaal is een maatstaf voor de omvang van een aardbeving, waarbij rekening wordt gehouden met de totale hoeveelheid energie die vrijkomt door de aardbeving. Het wordt steeds populairder onder seismologen en wordt beschouwd als een nauwkeurigere maatstaf voor de omvang van een aardbeving dan de schaal van Richter.

De momentmagnitudeschaal is gebaseerd op het concept van seismisch moment, dat een maatstaf is voor de stijfheid van de aardkorst en de hoeveelheid slip op een aardkorst. fout tijdens een aardbeving. Het seismische moment wordt berekend door de hoeveelheid slip op de breuk te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het breukvlak en de stijfheid van de aardkorst.

De momentmagnitudeschaal varieert van -2.0 tot 9.9, waarbij hogere cijfers duiden op een krachtigere aardbeving. Net als de schaal van Richter komt elke stap op de momentmagnitudeschaal overeen met een tienvoudige toename van de energie die vrijkomt bij een aardbeving.

Een voordeel van de momentmagnitudeschaal ten opzichte van de schaal van Richter is dat deze kan worden gebruikt om aardbevingen van elke omvang te meten, van de kleinste tot de grootste. De schaal van Richter wordt daarentegen minder nauwkeurig voor aardbevingen boven een bepaalde magnitude, waardoor het moeilijk wordt om de omvang van de grootste aardbevingen nauwkeurig te meten.

Een ander voordeel van de momentmagnitudeschaal is dat deze minder gevoelig is voor afstand dan de schaal van Richter, wat betekent dat deze een nauwkeurigere maatstaf geeft voor de omvang van een aardbeving, ongeacht waar deze wordt gemeten. Dit maakt de momentmagnitudeschaal bijzonder nuttig voor het vergelijken van aardbevingen die zich op verschillende locaties voordoen en voor mondiale seismische netwerken.

Belang van nauwkeurige meting

Nauwkeurige meting van aardbevingen is om verschillende redenen belangrijk:

 1. De omvang en frequentie van aardbevingen begrijpen: Door aardbevingen te meten kunnen wetenschappers de omvang en frequentie van aardbevingen beter begrijpen, wat belangrijke informatie oplevert voor het begrijpen van de onderliggende geologie van onze planeet en de dynamiek van de platentektoniek.
 2. Het voorspellen en verzachten van de impact van aardbevingen: Nauwkeurige metingen van aardbevingen kunnen worden gebruikt om systemen voor vroegtijdige waarschuwing te ontwikkelen en om bouwvoorschriften en bouwmethoden te verbeteren om de impact van aardbevingen op gemeenschappen te verminderen.
 3. Verbetering van seismische gevarenbeoordelingen: Seismische gevarenbeoordelingen worden gebruikt om de potentiële impact van aardbevingen op een bepaald gebied te evalueren, en nauwkeurige meting van aardbevingen is van cruciaal belang voor het maken van deze beoordelingen.
 4. Monitoring van vulkanische activiteit: Vulkanische activiteit kan aardbevingen veroorzaken, en het meten van aardbevingen kan belangrijke informatie opleveren over het activiteitsniveau en de potentiële gevaren die met een vulkaan gepaard gaan.
 5. Het bestuderen van het binnenste van de aarde: door het meten van de golfsnelheid van seismische golven Terwijl ze door de aarde reizen, kunnen seismologen leren over de structuur en samenstelling van het binnenste van de aarde.
 6. Ons begrip van aardbevingen bevorderen: Het meten van aardbevingen is van cruciaal belang voor het bevorderen van ons begrip van aardbevingen en voor het ontwikkelen van theorieën over de onderliggende processen die aardbevingen veroorzaken.

Over het algemeen is het nauwkeurig meten van aardbevingen van cruciaal belang voor het verbeteren van ons begrip van aardbevingen en voor het verminderen van de impact van aardbevingen op gemeenschappen.