Mount St. Helens is een stratovulkaan in de Pacific Northwest-regio van de Verenigde Staten. Het maakt deel uit van de Cascade Range en ligt in de staat Washington. De berg staat bekend om zijn catastrofale uitbarsting in 1980, die verstrekkende gevolgen had voor de omgeving, gemeenschappen en het wetenschappelijk inzicht in vulkanische processen.

Mount St. Helens was ooit een majestueuze piek met een symmetrische kegelvorm. Op 18 mei 1980 ervoer het echter een enorme uitbarsting die het uiterlijk ervan drastisch veranderde. De uitbarsting was een van de belangrijkste vulkanische gebeurtenissen in de aangrenzende Verenigde Staten in de recente geschiedenis. Het zorgde ervoor dat de hele noordkant van de berg instortte, wat een enorme aardverschuiving veroorzaakte en een zijdelingse explosie van heet gas, as en puin vrijkwam. De explosie verwoestte het landschap en veroorzaakte de vernietiging van bossen, meren en nabijgelegen ecosystemen.

De uitbarsting resulteerde ook in de vorming van een hoefijzervormige krater op de top van de berg. In de jaren na de uitbarsting is Mount St. Helens vulkanische activiteit blijven vertonen, waaronder kleinere uitbarstingen, de groei van lavakoepels en voortdurende monitoring door wetenschappers.

Belang en betekenis:

 1. Wetenschappelijk onderzoek: De uitbarsting van Mount St. Helens bood wetenschappers een unieke kans om de processen van een vulkaanuitbarsting van dichtbij te bestuderen. Het stelde onderzoekers in staat inzicht te krijgen in de dynamiek van explosieve uitbarstingen, de vorming van vulkanische landschappen en het herstel van ecosystemen na een catastrofale gebeurtenis.
 2. Ecologisch herstel: De nasleep van de uitbarsting benadrukte ook het opmerkelijke vermogen van de natuur om te herstellen. In de afgelopen decennia hebben wetenschappers de geleidelijke terugkeer van het planten- en dierenleven naar het ooit verwoeste gebied waargenomen, wat waardevolle inzichten opleverde in het proces van ecologische successie.
 3. Gevarenbewustzijn: De uitbarsting onderstreepte de behoefte aan verbeterde monitoring en gevarenbeoordeling rond actieve vulkanen. Het leidde tot een herwaardering van vulkaan monitoring- en noodhulpprotocollen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
 4. Toerisme en onderwijs: Mount St. Helens is een belangrijke educatieve en recreatieve plek geworden. Bezoekers komen meer te weten over de geologische krachten die de regio hebben gevormd, zijn getuige van de hergroei van het leven in de explosiezone en waarderen de kracht van de natuur. Het Johnston Ridge Observatory biedt bijvoorbeeld interpretatieve programma's en tentoonstellingen die bezoekers informeren over de uitbarsting en het lopende onderzoek.
 5. Culturele impact: De uitbarsting van Mount St. Helens had een diepgaande impact op lokale gemeenschappen en bewoners, van wie velen ontheemd raakten of door de verwoesting werden getroffen. Het werd een symbool van natuurrampen en veerkracht, en beïnvloedde kunst, literatuur en lokale identiteit.

Samenvattend is Mount St. Helens niet alleen een geologisch herkenningspunt, maar ook een krachtige herinnering aan de krachten die onze planeet vormgeven. De erfenis van de uitbarsting blijft bijdragen aan wetenschappelijk inzicht, herstel van het milieu, beperking van gevaren en publiek bewustzijn.

Mount St. Helens geologische achtergrond

Luchtfoto van de vulkaan Mount St. Helens, met Spirit Lake op de voorgrond. Staat Washington, VS

De Cascade Range, waar Mount St. Helens deel van uitmaakt, is een keten van vulkanische bergen die zich uitstrekt van Noord-Californië via Oregon en Washington tot British Columbia in Canada. Deze bergketen is het resultaat van de subductie van de tektonische plaat Juan de Fuca onder de Noord-Amerikaanse plaat langs de Cascadia-subductiezone. De intense geologische activiteit die met deze subductie gepaard gaat, heeft geleid tot de vorming van talrijke stratovulkanen, ook wel samengestelde vulkanen genoemd, langs het gebied.

Vulkanische activiteit in de regio:

De vulkanische activiteit in de Cascade Range is voornamelijk het resultaat van het subductieproces. Terwijl de Juan de Fuca-plaat onder de Noord-Amerikaanse plaat zinkt, warmt deze op en komen water en andere vluchtige stoffen vrij uit gehydrateerde mineralen in de rotsen. Deze vluchtige materialen stijgen op in de bovenliggende mantel, wat leidt tot de vorming van magma. Dit magma is minder dicht dan het omringende gesteente en stijgt dus op via breuken en zwakke plekken in de aardkorst.

Naarmate het magma opstijgt, kan het zich onder het aardoppervlak ophopen en magmakamers vormen. Na verloop van tijd bouwt de druk zich op in deze kamers en uiteindelijk vinden er vulkaanuitbarstingen plaats terwijl het magma zich een weg naar de oppervlakte baant. De resulterende uitbarstingen kunnen variëren van relatief mild tot zeer explosief, afhankelijk van factoren zoals de samenstelling van het magma, de aanwezigheid van gassen en de aard van de vulkanische opening.

Staat van Mount St. Helens vóór de uitbarsting:

Vóór de catastrofale uitbarsting van 1980 was Mount St. Helens een pittoreske stratovulkaan met een conische vorm, bedekt met weelderige bossen. Het werd beschouwd als een van de mooiste toppen in de Cascade Range. De berg maakte deel uit van de Cascade Volcanic Arc, die andere opmerkelijke toppen omvat, zoals Mount Rainier en Mount Adams.

Onder de serene buitenkant vond echter aanzienlijke geologische activiteit plaats. Mount St. Helens werd gekenmerkt door een geschiedenis van zowel explosieve als uitbundige uitbarstingen, die in de loop van duizenden jaren zijn kegelvormige structuur hadden opgebouwd. De relatief frequente uitbarstingen van de berg maakten deel uit van zijn natuurlijke gedrag.

In de aanloop naar de uitbarsting van 1980 vertoonde de vulkaan een reeks tekenen die duidden op toegenomen activiteit, waaronder aardbevingen, stoomafvoer en de groei van een nieuwe lavakoepel in de topkrater. De druk van het opstijgende magma in de vulkaan leidde uiteindelijk tot de catastrofale gebeurtenissen van 18 mei 1980, toen een enorme aardverschuiving een zijwaartse explosie veroorzaakte en een krachtige uitbarsting die het landschap en het uiterlijk van de berg drastisch veranderde.

De uitbarsting van Mount St. Helens herinnert ons op sterke wijze aan de dynamische en potentieel gevaarlijke aard van vulkanische activiteit in de regio en onderstreept het belang van voortdurende monitoring en onderzoek om de daarmee samenhangende risico's te begrijpen en te beperken.

1980 Uitbarsting: tijdlijn en opeenvolging van gebeurtenissen van Mount St. Helens

De uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 was een complexe gebeurtenis die zich over meerdere weken afspeelde en culmineerde in een catastrofale explosie op 18 mei 1980. De volgorde van de gebeurtenissen kan als volgt worden samengevat:

 1. 15 maart tot 17 mei 1980: Rond Mount St. Helens werd een reeks kleine aardbevingen en grondvervorming geregistreerd. Deze tekenen gaven aan dat magma in de vulkaan opsteeg, waardoor de grond uitpuilde en er druk ontstond in de magmakamer.
 2. 18 mei 1980 (dag van de uitbarsting):
  • 8:32 uur: Een magnitude 5.1 aardbeving veroorzaakte de ineenstorting van de noordkant van de berg, waardoor een enorme aardverschuiving ontstond. Deze aardverschuiving reisde met hoge snelheid langs de hellingen van de berg naar beneden en verlichtte de druk op het magma in de vulkaan.
  • 8:32 tot 8:33 uur: De aardverschuiving, die met snelheden tot 700 km / u (450 mph) reed, legde het onder druk staande magma bloot, wat leidde tot een zijdelingse explosie. De ontploffing bestond uit heet gas, as en puin dat zich met bijna supersonische snelheden voortbewoog en een gebied van ongeveer 600 vierkante kilometer verwoestte.
  • 8:33 tot 8:35 uur: De laterale explosie werd gevolgd door een verticale uitbarstingskolom die oprees tot een hoogte van meer dan 24 kilometer (15 mijl). Deze kolom bracht vulkanische as, stoom en andere materialen vrij in de atmosfeer.
 3. Volgende maanden en jaren: De uitbarsting ging verder met de geleidelijke extrusie van lava uit de nieuw gevormde krater, resulterend in de groei van een nieuwe lavakoepel op de top van de vulkaan. Deze activiteit bleef gedurende de jaren tachtig en begin jaren negentig bestaan, met periodieke uitbarstingen van koepels.

Factoren die tot de uitbarsting leiden:

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980:

 • Magma-samenstelling: Het magma onder Mount St. Helens was rijk aan vluchtige gassen, zoals waterdamp en kooldioxide. Dit zorgde ervoor dat het magma onder hoge druk stond en vatbaar was voor explosief gedrag.
 • Druk opbouwen: De toevloed van magma in de magmakamer van de vulkaan zorgde ervoor dat de kamer uitzette en dat de bovenliggende rots uitpuilde. De verhoogde druk in de kamer was een belangrijke drijvende kracht achter de uitbarsting.
 • Laterale instabiliteit: De noordflank van de vulkaan was verzwakt door een combinatie van vulkanische activiteit uit het verleden en gletsjers. De opbouw van druk in de magmakamer van de vulkaan droeg bij aan de destabilisatie van de noordkant, wat leidde tot de enorme aardverschuiving.

Onmiddellijke en langetermijneffecten van de uitbarsting:

Onmiddellijke impact:

 • Verwoesting: De laterale ontploffing en de daaropvolgende uitbarsting vernietigden meer dan 500 vierkante kilometer bos, meren en andere ecosystemen, waardoor een dor landschap achterbleef dat bekend staat als de ‘ontploffingszone’.
 • Verlies van mensenlevens en eigendommen: De uitbarsting eiste het leven van 57 mensen, onder wie wetenschappers en houthakkers. Honderden huizen, bruggen en andere constructies werden verwoest of beschadigd door de ontploffing, modderstromen en asval.

Gevolgen op lange termijn:

 • Ecologisch herstel: Ondanks de aanvankelijke verwoesting is het door de uitbarsting getroffen gebied getuige geweest van een opmerkelijk proces van ecologisch herstel. Het planten- en dierenleven keerde geleidelijk terug naar de explosiezone, wat inzicht gaf in het opvolgingsproces.
 • Wetenschappelijke kennis: De uitbarsting voorzag wetenschappers van onschatbare gegevens over vulkanische processen, waardoor de voorspellingen van uitbarstingen en technieken voor risicobeoordeling konden worden verfijnd.
 • Toerisme en onderwijs: De uitbarstingslocatie is een populaire bestemming voor toeristen geworden en biedt educatieve mogelijkheden om meer te leren over de impact van de uitbarsting, geologische processen en ecologisch herstel.
 • Vulkaanmonitoring: De gebeurtenissen van 1980 waren aanleiding voor de oprichting van verbeterde vulkaanmonitoringsystemen rond Mount St. Helens en andere actieve vulkanen om de voorspelling van uitbarstingen en de openbare veiligheid te verbeteren.

De uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 blijft een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van vulkanische studies, rampenbeheersing en ecologische veerkracht.

Nasleep en herstel

De nasleep van de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 werd gekenmerkt door zowel uitdagingen als kansen. Het verwoeste landschap stond voor een lange weg naar herstel, en de impact van de uitbarsting bleef het wetenschappelijk onderzoek, de landbeheerpraktijken en de lokale gemeenschap bepalen. Hier is een nadere blik op de nasleep en het herstel:

1. Ecologisch herstel:

 • Primaire opvolging: De explosiezone was aanvankelijk verstoken van leven, maar pioniersoorten zoals lupine, wilgenroosje en grassen begonnen het gebied te koloniseren. Deze planten hielpen de bodem te stabiliseren en omstandigheden te creëren voor verdere plantengroei.
 • Geleidelijke hergroei: Na verloop van tijd vestigden andere planten zoals struiken en jonge bomen zich. Het herstelproces leverde waardevolle inzichten op in de stadia van primaire successie en hoe ecosystemen zich ontwikkelen na verstoring.
 • Terugkeer van dieren in het wild: Terwijl de plantengemeenschappen zich herstelden, begonnen dieren terug te keren naar het gebied. Insecten, kleine zoogdieren, vogels en grotere roofdieren bevolkten geleidelijk het zich herstellende landschap.

2. Wetenschappelijk onderzoek:

 • Lopende onderzoeken: Mount St. Helens is nog steeds een levend laboratorium voor het bestuderen van ecologisch herstel, vulkanische processen en de wisselwerking tussen geologie en biologie.
 • Les geleerd: De uitbarsting benadrukte het belang van het monitoren van vulkanische activiteit en het begrijpen van de potentiële gevaren die gepaard gaan met actieve vulkanen. Deze kennis is toegepast om de gevarenbeoordeling en de reactie op noodsituaties te verbeteren.

3. Toerisme en onderwijs:

 • Bezoekerscentra: Het Johnston Ridge Observatory en andere bezoekerscentra bieden educatieve programma's, tentoonstellingen en gezichtspunten waarmee mensen meer te weten kunnen komen over de gevolgen van de uitbarsting, het herstel en het bredere veld van de uitbarsting. vulkanologie.
 • Recreatie: Het gebied is een recreatieve bestemming geworden om te wandelen, kamperen en getuige te zijn van de hergroei van het leven in de ooit verwoeste explosiezone.

4. Landbeheer:

 • Onderzoeksreserves: Delen van de ontploffingszone zijn gereserveerd als onderzoeksreserves, waardoor wetenschappers het natuurlijke herstelproces kunnen bestuderen zonder tussenkomst van menselijke activiteiten.
 • Houtberging: Het bergen van dode bomen was controversieel, omdat sommigen beweerden dat het natuurlijk herstel belemmerde, terwijl anderen economische waarde in het hout zagen. Dit leidde tot discussies over het balanceren van economische belangen met ecologisch herstel.

5. Veerkracht van de gemeenschap:

 • Impact op gemeenschappen: De uitbarsting had een diepgaande invloed op lokale gemeenschappen, wat leidde tot het verlies van huizen, infrastructuur en levens. De ramp leidde tot discussies over paraatheid, noodhulp en wederopbouwinspanningen.
 • Veerkracht: De gemeenschappen in de buurt van Mount St. Helens toonden veerkracht en vastberadenheid ondanks tegenslagen, door huizen en infrastructuur te herbouwen en tegelijkertijd een gevoel van eenheid te bevorderen.

6. Voortdurende vulkanische activiteit:

 • Activiteit na de uitbarsting: De vulkaan bleef in de daaropvolgende jaren verschillende vormen van vulkanische activiteit vertonen, waaronder de groei van lavakoepels, stoomexplosies en kleine uitbarstingen.
 • Doorlopende bewaking: Mount St. Helens wordt nauwlettend in de gaten gehouden en wetenschappelijk onderzoek blijft ons begrip van het gedrag en de potentiële gevaren ervan verdiepen.

Samenvattend onderstreept de nasleep van de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 de dynamische relatie tussen geologische processen, ecologisch herstel, wetenschappelijk onderzoek en veerkracht van de gemeenschap. Het herstel van de explosiezone is een levend voorbeeld van hoe de natuur zich herstelt na een grote verstoring, en de erfenis van de uitbarsting blijft bijdragen aan onze kennis van vulkanische activiteit en rampenbeheersing.

Voortdurende vulkanische activiteit na 1980

Na de catastrofale uitbarsting van 1980 bleef Mount St. Helens verschillende vormen van vulkanische activiteit vertonen. De uitbarsting had een nieuwe krater op de top van de berg gecreëerd, en in de loop der jaren onderging de vulkaan een reeks uitbarstingen van lavakoepels. Deze uitbarstingen omvatten de extrusie van stroperige lava, die geleidelijk de nieuwe lavakoepel in de krater opbouwde.

Uitbarstingen in 2004-2008:

Een van de belangrijkste perioden van uitbarstende activiteit op Mount St. Helens vond plaats tussen 2004 en 2008. De vulkaan onderging gedurende deze tijd een reeks uitbarstingen van koepels. De opeenvolging van gebeurtenissen omvatte:

 • 2004-2005 uitbarsting: In 2004 begon een nieuwe lavakoepel in de krater te groeien. De uitbarstingen werden gekenmerkt door relatief milde explosies, de extrusie van lava en het vrijkomen van vulkanische gassen. De koepelbouwactiviteit ging door tot in 2005.
 • Uitbarsting van 2006: Op 16 januari 2006 vond een grotere explosieve uitbarsting plaats, waarbij een aspluim ontstond die tot enkele kilometers in de atmosfeer reikte. Deze uitbarsting was belangrijker dan de eerdere koepelbouwevenementen en leidde tot tijdelijke sluitingen van het luchtruim.
 • Uitbarsting van 2008: De activiteit escaleerde verder op 8 maart 2008, met een krachtige explosie die een aspluim veroorzaakte die duizenden meters de lucht in steeg. Deze gebeurtenis markeerde een van de grootste uitbarstingen op Mount St. Helens sinds de uitbarsting van 1980.

Deze uitbarstingen werden nauwlettend gevolgd door wetenschappers, die verschillende hulpmiddelen gebruikten, zoals seismometers, GPS-instrumenten en gasmonitoring, om het gedrag van de vulkaan te volgen en potentiële gevaren te voorspellen.

Monitoring en reactie op lopende activiteiten:

De voortdurende activiteit op Mount St. Helens zorgde voor een grotere focus op vulkaanmonitoring en gevarenbeoordeling. De US Geological Survey (USGS) en andere instanties hebben een uitgebreid monitoringnetwerk rond de vulkaan opgezet om veranderingen in de vulkaan op te sporen seismiciteit, grondvervorming, gasemissies en andere indicatoren van vulkanische activiteit.

Monitoringinspanningen omvatten:

 • Seismische activiteit: Seismometers detecteren grondtrillingen die worden veroorzaakt door beweging van magma, het vrijkomen van gas en andere vulkanische processen. Veranderingen in aardbevingspatronen kunnen wijzen op mogelijke uitbarstingen.
 • Grondvervorming: GPS-instrumenten en satellietgegevens worden gebruikt om veranderingen in de vorm van de vulkaan te volgen. Het opblazen of leeglopen van het oppervlak van de vulkaan kan de beweging van magma eronder signaleren.
 • Gasemissies: Monitoring van gasemissies, zoals zwavel dioxide, geeft inzicht in de beweging van magma en de kans op uitbarstingen.
 • Openbaar onderwijs en paraatheid: Voortdurende outreach-inspanningen zijn bedoeld om lokale gemeenschappen voor te lichten over vulkanische gevaren, evacuatieplannen en noodhulpprocedures.
 • Noodreactieplannen: Lokale autoriteiten hebben, in samenwerking met staats- en federale instanties, noodplannen ontwikkeld om de veiligheid van omwonenden te garanderen in geval van een aanzienlijke uitbarsting.

De voortdurende monitoring en het wetenschappelijk onderzoek op Mount St. Helens dienen als model voor het begrijpen van vulkanische processen en het beperken van de risico's die gepaard gaan met het leven in de buurt van actieve vulkanen. Hoewel de vulkaan geen nieuwe catastrofale uitbarsting op de schaal van 1980 heeft meegemaakt, onderstreept zijn activiteit het belang van voortdurende waakzaamheid en paraatheid in vulkanische gebieden.

Toekomstige vulkanische gevaren en paraatheid

Voorbereid zijn op vulkanische gevaren is van cruciaal belang voor het minimaliseren van de potentiële gevolgen van toekomstige uitbarstingen. Mount St. Helens biedt, net als andere actieve vulkanen, voortdurende uitdagingen en kansen voor het begrijpen van vulkanische processen en het waarborgen van de veiligheid van nabijgelegen gemeenschappen. Hier is een blik op toekomstige vulkanische gevaren en het belang van paraatheid:

1. Uitbarstingsscenario's:

 • Wetenschappers gebruiken historische gegevens, monitoringnetwerken en computermodellen om potentiële uitbarstingsscenario's te beoordelen. Dit helpt bij het voorspellen van potentiële gevaren, zoals lavastromen, pyroclastische stromen, asval, lahars (modderstromen) en vulkanische gassen.
 • Er kunnen verschillende uitbarstingsstijlen en -grootten zijn leiden aan verschillende risiconiveaus, dus voorbereiding op een reeks scenario's is essentieel.

2. Monitoring en vroegtijdige waarschuwing:

 • Geavanceerde monitoringtechnologieën helpen subtiele veranderingen in vulkanische activiteit te detecteren en geven vroege waarschuwingssignalen voor mogelijke uitbarstingen.
 • Dankzij realtime gegevensoverdracht en -analyse kunnen autoriteiten tijdig waarschuwingen en evacuatiebevelen uitvaardigen, waardoor het risico voor mensenlevens en infrastructuur wordt verminderd.

3. Openbaar onderwijs en outreach:

 • Het vergroten van het bewustzijn over vulkanische gevaren en paraatheidsmaatregelen binnen lokale gemeenschappen is van cruciaal belang. Educatieve programma's, workshops en informatiecampagnes helpen bewoners evacuatieroutes, noodonderkomens en reactieplannen te begrijpen.
 • Publieke betrokkenheid bevordert ook een cultuur van paraatheid en moedigt bewoners aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun veiligheid.

4. Noodreactieplannen:

 • Samenwerking tussen lokale, provinciale en federale instanties is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van alomvattende noodhulpplannen. Deze plannen schetsen procedures voor evacuatie, communicatie, medische zorg en ondersteuning voor getroffen gemeenschappen.
 • Regelmatige oefeningen en oefeningen zorgen ervoor dat hulpverleners en bewoners bekend zijn met de responsprotocollen.

5. Veerkracht van de infrastructuur:

 • Bouwvoorschriften en ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol bij het minimaliseren van de kwetsbaarheid voor vulkanische gevaren. Infrastructuur zoals bruggen, wegen en gebouwen moeten zo worden ontworpen dat ze bestand zijn tegen mogelijke gevolgen zoals asval, lahars en grondschokken.
 • Veerkrachtige infrastructuur zorgt ervoor dat gemeenschappen sneller kunnen herstellen na een uitbarsting.

6. Betrokkenheid bij de gemeenschap:

 • Het betrekken van lokale gemeenschappen bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot landgebruik, rampenplanning en responsstrategieën draagt ​​bij aan het opbouwen van vertrouwen en vergroot de effectiviteit van de paraatheidsinspanningen.

7. Internationale samenwerking:

 • Vulkanische gevaren reiken vaak verder dan politieke grenzen. Samenwerking tussen landen kan een breder perspectief bieden op vulkanische risico's en helpen bij het ontwikkelen van gecoördineerde reacties op grensoverschrijdende gevaren.

8. Voortgezet onderzoek en monitoring:

 • De vooruitgang in de vulkaanwetenschap en monitoringtechnologie is aan de gang. Continu onderzoek helpt modellen voor het voorspellen van uitbarstingen te verfijnen, waardoor de nauwkeurigheid van gevarenbeoordelingen wordt verbeterd.

In het geval van Mount St. Helens hebben de lessen die zijn getrokken uit de uitbarsting van 1980 en de daaropvolgende activiteit de paraatheid bij vulkanische gevaren aanzienlijk verbeterd. Soortgelijke principes zijn van toepassing op andere vulkanische regio's over de hele wereld, waar het begrijpen van de risico's en het proactief zijn in paraatheidsinspanningen levens kunnen redden, eigendommen kunnen beschermen en de veerkracht van de gemeenschap op de lange termijn kunnen bevorderen.