Vivianiet is een mineraal dat voornamelijk bestaat uit ijzer, fosfor en zuurstof. Het staat bekend om zijn opvallende blauw tot blauwgroene kleur en wordt vaak aangetroffen in combinatie met ijzererts deposito's, moerassen, moerassen en andere waterrijke omgevingen.

Vivianiet

Vivianiet is een gehydrateerd ijzerfosfaatmineraal met de chemische formule Fe3(PO4)2·8H2O. Het is een relatief zeldzaam mineraal en wordt vaak herkend aan zijn diepblauwe of blauwgroene kleur, hoewel het er ook kleurloos, wit, grijs of geelachtig uit kan zien als het verweert of uitdroogt. De naam “vivianiet” is afgeleid van de Latijnse naam voor zijn ontdekker, John Henry Vivian, een Britse industrieel en mijneigenaar in de 19e eeuw.

Chemische samenstelling en formule: De chemische formule van vivianiet wordt weergegeven als Fe3(PO4)2·8H2O, wat de samenstelling ervan aangeeft. Hier is een overzicht van de componenten:

 • Fe: IJzer (symbool Fe) is het primaire metaal in vivianiet en draagt ​​bij aan de kleuring ervan. IJzerionen (Fe²⁺) zijn een cruciaal onderdeel van de kristalstructuur van het mineraal.
 • PO4: De fosfaatgroep (PO4³⁻) bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen. Het is verantwoordelijk voor het fosforgehalte in vivianiet.
 • 8H2O: Dit deel van de formule geeft aan dat vivianiet acht watermoleculen (H2O) in zijn structuur bevat. Water is cruciaal voor de vorming en stabiliteit van vivianietkristallen.

De combinatie van ijzer- en fosfaationen met watermoleculen in de kristalstructuur geeft vivianiet zijn unieke eigenschappen, waaronder de kleur en de neiging om aantrekkelijke, goed gevormde kristallen te vormen. Vivianiet wordt vaak aangetroffen als prismatische of bladvormige kristallen, en de kleur kan variëren van diep azuurblauw tot groenachtig blauw. Het staat bekend om zijn levendige en aantrekkelijke uiterlijk, waardoor het een gewild mineraal exemplaar is geworden door mineralenverzamelaars en liefhebbers.

Vorming en voorkomen van Vivianiet

Vivianiet ontstaat in specifieke geologische processen en omstandigheden, en wordt doorgaans aangetroffen in bepaalde omgevingen. Hier is een overzicht van hoe vivianiet wordt gevormd en waar het vaak wordt aangetroffen, samen met de bijbehorende stoffen mineralen en rotsen:

Vorming en geologische processen:

 1. Bacteriële actie: Vivianiet ontstaat vaak in omgevingen waar anaerobe (zuurstofarme) omstandigheden heersen, zoals in het sediment op de bodem van moerassen, moerassen of andere drassige gebieden. Bacteriën spelen een belangrijke rol bij de vorming van vivianiet door ijzerionen (Fe³⁺) te reduceren tot de ijzerhoudende toestand (Fe²⁺), waardoor ze beschikbaar komen voor reactie met fosfaationen.
 2. Beschikbaarheid van fosfor: De aanwezigheid van fosfaationen (PO4³⁻) in de omgeving is cruciaal voor de vorming van vivianiet. Deze ionen kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder organisch materiaal, rottend plantaardig materiaal en dierlijke resten.
 3. IJzerrijke omgevingen: Vivianiet ontstaat in ijzerrijke omgevingen omdat het ferro-ijzer (Fe²⁺) nodig heeft voor zijn kristalstructuur. IJzerrijke sedimenten, vaak geassocieerd met ijzer ertsafzettingen, kan het noodzakelijke ijzer leveren voor de vorming van vivianiet.

Locaties en omgevingen: Vivianiet wordt vaak aangetroffen op de volgende locaties en omgevingen:

 • Moerassen en moerassen: Vivianiet wordt vaak geassocieerd met moerassige en drassige gebieden vanwege de anaerobe omstandigheden en het ruime aanbod aan organisch materiaal, dat een bron van fosfaationen vormt.
 • Wetlands: Andere waterrijke omgevingen, zoals wetlands en moerassen, zijn ook bevorderlijk voor de vorming van vivianiet.
 • Mijnbouwgebieden: Vivianiet kan worden aangetroffen in combinatie met ijzerertsafzettingen en kan soms worden aangetroffen bij mijnbouwactiviteiten.

Bijbehorende mineralen en gesteenten: Vivianiet kan worden geassocieerd met verschillende mineralen en gesteenten, afhankelijk van de geologische context. Enkele veel voorkomende medewerkers zijn onder meer:

 • Pyriet: IJzersulfidemineralen zoals pyriet worden vaak aangetroffen in dezelfde geologische omgeving als vivianiet.
 • goethiet: Een ander ijzermineraal, goethiet, is naast vivianiet vaak aanwezig.
 • Limoniet: Limoniet, een soort ijzererts, kan op bepaalde locaties samen met vivianiet worden aangetroffen.
 • Organisch materiaal: Vivianiet wordt vaak geassocieerd met organisch materiaal, zoals plantenresten en turf, omdat deze materialen de noodzakelijke fosfaationen leveren voor de vorming ervan.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel vivianiet bekend staat om zijn levendige blauwe en blauwgroene kristallen, het ook in de loop van de tijd kan verweren en veranderen, waardoor het zijn kleur verliest en verandert in andere ijzermineralen zoals goethiet of limoniet. Dit wijziging wordt beïnvloed door blootstelling aan zuurstof, dus vivianietrijke exemplaren moeten met zorg worden behandeld en bewaard om hun uiterlijk te behouden.

Fysische, optische en chemische eigenschappen of Vivianiet

Vivianiet

Vivianiet vertoont verschillende fysische, optische en chemische eigenschappen, die essentieel zijn voor het identificeren en karakteriseren van dit mineraal. Hier zijn enkele van de belangrijkste eigenschappen:

Fysieke eigenschappen:

 1. Kleur: Vivianiet staat vooral bekend om zijn diepblauwe tot blauwgroene kleur, die in intensiteit kan variëren. Het kan er echter ook kleurloos, wit, grijs of gelig uitzien als het verweert of uitdroogt.
 2. Glans: Vivianiet heeft een glasachtige tot zijdeachtige glans, afhankelijk van de kristalstructuur en de specifieke omgevingsomstandigheden waarin het ontstaat.
 3. Transparantie: Het kan variëren van transparant tot doorschijnend, waarbij dunnere kristallen doorgaans transparanter zijn.
 4. Kristalsysteem: Vivianiet kristalliseert in het monokliene kristalsysteem, wat betekent dat de kristallen drie ongelijke assen hebben, waarvan er één schuin staat ten opzichte van de andere twee.
 5. Inkijk: Vivianiet vertoont duidelijke splitsingen langs prismatische vlakken. Dit betekent dat het in specifieke richtingen kan worden gebroken of gespleten, waardoor gladde, vlakke oppervlakken ontstaan.
 6. Hardheid: Vivianiet heeft een hardheid van ongeveer 1.5 tot 2 op de schaal van Mohs, waardoor het een relatief zacht mineraal is dat gemakkelijk met een vingernagel of een ander voorwerp kan worden bekrast. koper munt.
 7. Streep: Wanneer het op een ongeglazuurde porseleinen streepplaat wordt gekrast, laat vivianiet meestal een blauwgroene streep achter.

Optische eigenschappen:

Vivianiet
 1. Brekingsindex: De brekingsindex van vivianiet varieert afhankelijk van de kleur en samenstelling. Over het algemeen ligt deze tussen 1.583 en 1.650.
 2. dubbele breking: Vivianiet is dubbelbrekend, wat betekent dat het een lichtbundel in twee componenten kan splitsen, die elk met een andere snelheid reizen. Deze eigenschap houdt verband met de kristalstructuur en kan worden waargenomen onder een polarisatiemicroscoop.
 3. Spreiding: Vivianiet heeft een lage dispersie, wat betekent dat het licht niet in significante mate in zijn spectrale kleuren scheidt.

Chemische eigenschappen:

 1. Chemische formule: De chemische formule van vivianiet is Fe3(PO4)2·8H2O, wat de samenstelling van ijzer (Fe), fosfaat (PO4) en water (H2O) aangeeft.
 2. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van vivianiet ligt rond de 2.66 tot 2.69, wat iets hoger is dan dat van zuiver water.
 3. oplosbaarheid: Vivianiet is oplosbaar in water en de kristallen kunnen door oxidatie verslechteren bij blootstelling aan lucht. Dit kan leiden tot het verlies van zijn blauwe kleur en de vorming van ijzeroxiden zoals goethiet of limoniet.
 4. Inkijk: Vivianiet vertoont duidelijke splitsingen langs prismatische vlakken, wat een belangrijke chemische eigenschap is in verband met de kristalstructuur.
 5. Verwering: Vivianiet is gevoelig voor omgevingsomstandigheden en kan in de loop van de tijd verweren en veranderen, waarbij hij zijn kleur en structuur verliest bij blootstelling aan zuurstof en vocht.

Samenvattend wordt vivianiet gekenmerkt door zijn levendige blauwe tot blauwgroene kleur, zachtheid, duidelijke splijting en gevoeligheid voor verwering. De optische eigenschappen ervan, inclusief brekingsindex en dubbele breking, zijn ook belangrijk voor de identificatie ervan. Bovendien is de chemische samenstelling, vooral het ijzer- en fosfaatgehalte, essentieel voor het begrijpen van de vorming en het gedrag ervan.

Historisch belang

Vivianiet

Vivianiet heeft enige historische betekenis, voornamelijk in termen van ontdekking, naamgeving en beperkt historisch gebruik. Hier is een kort overzicht van de historische aspecten ervan:

Ontdekking en naamgeving: Vivianiet werd ontdekt in het begin van de 19e eeuw en is vernoemd naar de ontdekker ervan, John Henry Vivian, een Britse industrieel en mijneigenaar. Vivian, die leefde van 1785 tot 1855, was een prominent figuur in de mijnbouw- en metallurgische industrie. Hij staat bekend om zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de koper- en steenkool mijnbouwindustrieën in Cornwall, Engeland. Vivianiet werd voor het eerst geïdentificeerd en benoemd in 1817.

De naam “vivianiet” is afgeleid van de achternaam van Vivian, als erkenning voor zijn bijdragen op het gebied van mineralogie en mijnbouw. In de wereld van de mineralogie is het gebruikelijk om nieuw ontdekte mineralen te vernoemen naar opmerkelijke wetenschappers, ontdekkingsreizigers of individuen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied.

Historisch gebruik en toepassingen: Vivianiet heeft beperkte historische toepassingen en toepassingen gehad, en de betekenis ervan in dit opzicht is relatief klein vergeleken met andere mineralen. Enkele van de historische toepassingen zijn onder meer:

 1. pigment: De prachtige blauwe en blauwgroene kleur van Vivianite maakte het aantrekkelijk als pigment voor kunstenaars en ambachtslieden. Het werd in de 19e en het begin van de 20e eeuw als blauw pigment gebruikt, vooral bij de productie van aquarelverf. Het gebruik ervan als pigment nam echter in de loop van de tijd af vanwege de gevoeligheid voor licht en lucht, waardoor de kleur kon vervagen of veranderen.
 2. Fosfaatbron: Vivianiet bevat fosfaat en in sommige gevallen kan het een bron van fosfor in de landbouw zijn geweest. Fosfor is een essentiële voedingsstof voor de plantengroei, en in het verleden hebben sommige boeren materialen die vivianiet bevatten als meststof gebruikt, hoewel de voorkeur uitging naar meer gebruikelijke bronnen van fosfor, zoals fosfaatgesteente.
 3. Verzamelaarsexemplaar: De levendige kleur en kristalformaties van Vivianite hebben het tot een gewild mineraal exemplaar gemaakt onder verzamelaars en liefhebbers van mineralen. Exemplaren van vivianiet worden vaak gewaardeerd om hun esthetische waarde en worden vaak tentoongesteld in minerale collecties.

Hoewel de historische toepassingen van vivianiet beperkt waren in vergelijking met andere mineralen, hebben het opvallende uiterlijk en de unieke eigenschappen ervan gezorgd voor zijn voortdurende aanwezigheid in de wereld van de mineralogie en verzamelaarskringen. Tegenwoordig wordt het nog steeds gewaardeerd vanwege zijn schoonheid en wetenschappelijke interesse.

Toepassingen en gebruiksgebieden

Vivianiet
Vivianiet; Perfecte kwaliteit, vivianietkristallen met pyriet aan de basis, uit de Huanuni-mijn, Huanuni, provincie Dalence, departement Oruro, Bolivia; Maat 68 х 26 х 20 mm; https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Bildanzeige?pict=1449860240

Vivianiet heeft geen wijdverbreide commerciële of industriële toepassingen vanwege de beperkte overvloed, zachtheid en gevoeligheid voor omgevingsfactoren. Er zijn echter een paar nichegebieden waar vivianiet gespecialiseerde toepassingen of toepassingen kan vinden:

 1. Mineralen verzamelen: Vivianiet wordt zeer gewaardeerd door mineraalverzamelaars en liefhebbers vanwege zijn opvallende blauwe tot blauwgroene kristallen en zijn unieke vormingsomstandigheden. Verzamelaars waarderen goed gevormde vivianietexemplaren als aantrekkelijke toevoegingen aan hun mineraalcollecties.
 2. Kunst en pigmenten: Historisch gezien werd vivianiet gebruikt als blauw pigment in de kunst en schilderkunst, vooral in aquarelverf. De levendige kleur maakte het aantrekkelijk voor kunstenaars. Het gebruik ervan in deze context is in de loop van de tijd echter afgenomen vanwege de gevoeligheid voor licht en lucht, wat kleurvervaging en verandering kan veroorzaken.
 3. Historisch onderzoek en geologie: Vivianiet is van belang voor geologen en onderzoekers die historische mijnbouw bestuderen minerale afzettingen. Het kan inzicht verschaffen in de milieuomstandigheden, geologie en mijnbouwpraktijken uit het verleden.
 4. Fosfaatbron in de landbouw: Hoewel het geen primaire bron van fosfaat is, bevat vivianiet fosfor, een essentiële voedingsstof voor plantengroei. In sommige regio's zijn materialen die vivianiet bevatten gebruikt als een kleine bron van fosfor in de landbouw, hoewel meer gebruikelijke bronnen zoals fosfaatgesteente de voorkeur genieten vanwege hun betrouwbaarheid en toegankelijkheid.

Het is belangrijk op te merken dat vivianiet een relatief zeldzaam mineraal is en dat het gebruik ervan in de bovengenoemde gebieden beperkt is en vaak overschaduwd wordt door andere mineralen en synthetische alternatieven. Bovendien is vivianiet gevoelig voor oxidatie en omgevingsfactoren, wat na verloop van tijd tot verslechtering kan leiden, waardoor het minder praktisch is voor wijdverbreide industriële toepassingen.

Over het algemeen wordt vivianiet vooral gewaardeerd vanwege zijn esthetische kwaliteiten en zijn rol in geologisch en historisch onderzoek, eerder dan vanwege zijn praktische toepassingen in hedendaagse industrieën.

Vivianite's mijnbouw en locaties

Vivianiet

Vivianiet wordt doorgaans aangetroffen in regio's met specifieke geologische omstandigheden, voornamelijk in waterrijke omgevingen, moerassen, moerassen en gebieden met ijzerrijke sedimenten. Het mineraal wordt vaak geassocieerd met ijzerertsafzettingen en vormt zich onder anaerobe (zuurstofarme) omstandigheden. Hoewel het geen veel gewonnen mineraal is, zijn er enkele locaties waar vivianiet is ontdekt, hoewel het nog steeds als relatief zeldzaam wordt beschouwd. Hier zijn een paar plaatsen waar vivianiet is gevonden:

 1. Bolivia: Vivianiet is gevonden in verschillende regio's van Bolivia, waaronder de Huanuni-mijn. Boliviaanse vivianiet staat bekend om zijn diepblauwe tot blauwgroene kristallen.
 2. Duitsland: Vivianiet is op verschillende locaties in Duitsland ontdekt, zoals in de regio Hessen, waar het in verband wordt gebracht met ijzerertsafzettingen.
 3. Rusland: In Rusland is vivianiet gerapporteerd uit plaatsen als de Oeral en Siberië. Het mineraal komt vaak voor in waterrijke en moerassige gebieden.
 4. Verenigde Staten: Vivianiet is te vinden in de Verenigde Staten, vooral in staten met een ijzerrijke geologie. Sommige rapporten vermelden vivianiet in gebieden van New Jersey, Pennsylvania en Virginia.
 5. Engeland: Historische rapporten wijzen op de aanwezigheid van vivianiet in bepaalde mijngebieden van Engeland, zoals Cornwall.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte locaties en overvloed aan vivianiet in de loop van de tijd kunnen variëren, en dat niet al deze locaties actieve mijnsites voor vivianiet zijn. Bovendien wordt het mineraal vaak geassocieerd met andere ijzermineralen en wordt het doorgaans door enthousiastelingen als mineraalmonsters verzameld in plaats van op commerciële schaal te worden gewonnen. Als u geïnteresseerd bent in de specifieke locaties van vivianietafzettingen, kan het nuttig zijn om geologische onderzoeken, academische publicaties of bronnen voor het verzamelen van mineralen te raadplegen voor de meest actuele informatie.