Technische geologie

Home Geologische takken Technische geologie
Technische geologie is een aantal technische problemen die zijn opgelost met behulp van geologische kennis. Engineering geologie inzicht in geologische verschijnselen, geologische problemen en oplossing van technische problemen. Technische geologen geven geologische en geotechnische aanbevelingen, ontwerp van menselijke ontwikkeling, analyse van verschillende soorten constructies.

Dam constructie

De constructie van dammen omvat de planning, het ontwerp en de constructie van constructies die over rivieren of andere watermassa's worden gebouwd met als doel...

Tunnelbouw

Inleiding tot tunnelbouw omvat het begrijpen van het doel, de geschiedenis en de basisprincipes van tunnelbouw. Een tunnel is een ondergrondse doorgang die door de grond wordt gegraven,...

Technische geologie voor de bouw

Technische geologie speelt een cruciale rol in bouwprojecten. Het biedt essentiële informatie over de geologische kenmerken, fysieke eigenschappen van de bodem en het gesteente,...

Laboratoriumtests Bodem- en steenmonsters

Laboratoriumtests op grond- en gesteentemonsters spelen een cruciale rol in de geotechniek. Ze worden uitgevoerd om de fysieke, mechanische en hydraulische...

Hellingsstabiliteit en aardverschuivingen

Hellingsstabiliteit verwijst naar het vermogen van een helling of heuvel om weerstand te bieden aan de neerwaartse beweging of het instorten van grond- en gesteentematerialen. Aardverschuivingen...

In-situ testen

In-situ testen verwijst naar testmethoden die rechtstreeks op de grond, rotsen of grond op een bepaalde locatie worden uitgevoerd. Deze testen zijn...

Technieken voor locatieonderzoek

Locatieonderzoek is een cruciaal aspect van geotechniek en levert belangrijke informatie over de geologische en geotechnische eigenschappen van een locatie. Het betreft de...

Technische geologie

Technische geologie is een tak van de geologie die zich richt op de studie van de geologische processen, materialen en natuurlijke gevaren die van invloed kunnen zijn op de...