Diatomeeënaarde, ook bekend als diatomeeënaarde, is een natuurlijk voorkomend, zacht kiezelhoudend materiaal sedimentair gesteente dat gemakkelijk verkruimeld wordt tot een fijn wit tot gebroken wit poeder. Het is samengesteld uit de microscopisch kleine overblijfselen van diatomeeën, dit zijn eencellige algen met skeletten gemaakt van silica. Deze skeletten stapelen zich in de loop van de tijd op en vormen zich deposito's van diatomiet.

Diatomiet

Definitie van diatomeeënaarde:

Diatomiet kan worden gedefinieerd als een sedimentair gesteente of een poeder dat voornamelijk bestaat uit de gefossiliseerde overblijfselen van diatomeeën. Diatomeeën zijn een soort algen die silica uit water halen om hun celwanden op te bouwen, en wanneer ze sterven, hopen hun silicarijke schelpen zich op de oceaanbodem of in zoetwaterlichamen op, en vormen uiteindelijk diatomietafzettingen.

Vormingsproces:

De vorming van diatomeeënaarde omvat verschillende stappen:

 1. Groei van diatomeeën: Diatomeeën, microscopisch kleine algen, groeien in aquatische omgevingen zoals oceanen, meren en rivieren.
 2. Silica-extractie: Diatomeeën halen silica uit het water en gebruiken het om ingewikkelde en poreuze celwanden te bouwen, de zogenaamde frustules.
 3. Dood en accumulatie: Wanneer diatomeeën sterven, zinken hun frustules naar de bodem van het waterlichaam, waar ze zich in de loop van de tijd ophopen. De ophoping van diatomeeënmateriaal kan lagen of afzettingen vormen.
 4. consolidatie: Gedurende miljoenen jaren ondergaat het opgehoopte diatomeeënmateriaal verdichting en consolidatie, wat resulteert in de vorming van diatomeeëngesteente.
 5. Mining: Diatomietafzettingen worden doorgaans gewonnen uit steengroeven of putten, en het materiaal wordt verwerkt om het gewenste product te verkrijgen, dat vaak een fijn poeder is.

Belang en toepassingen:

Diatomiet heeft verschillende belangrijke toepassingen vanwege zijn unieke eigenschappen:

 1. Filterhulpmiddel: Diatomeeënaarde wordt veel gebruikt als filtratiehulpmiddel. De poreuze structuur en het grote oppervlak maken het effectief voor het verwijderen van onzuiverheden uit vloeistoffen, zoals bij de productie van bier, wijn en verschillende industriële processen.
 2. Absorberend: Het hoge absorptievermogen van Diatomite maakt het bruikbaar in toepassingen zoals kattenbakvulling en absorptiemiddelen voor gemorste vloeistoffen.
 3. insecticide: Diatomeeënaarde wordt gebruikt als een natuurlijk insecticide. Het absorbeert lipiden uit de wasachtige buitenste laag van insecten, wat leidt tot uitdroging en de dood.
 4. Landbouw: Diatomeeënaarde wordt in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar en als additief om de waterretentie en het nutriëntengehalte van de bodem te verbeteren.
 5. Industriële toepassingen: Het wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, waaronder bij de productie van keramiek, verven, kunststoffen en bouwmaterialen.
 6. Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: Diatomeeënaarde wordt gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie voor filtratie bij de verwerking van suiker, oliën en dranken.
 7. Medisch en cosmetisch gebruik: In sommige medische en cosmetische producten wordt diatomiet gebruikt als mild schuurmiddel en verdikkingsmiddel.

Vanwege zijn veelzijdige eigenschappen speelt diatomiet een cruciale rol in verschillende industrieën en is het een essentiële hulpbron geworden in een breed scala aan toepassingen.

Geologische achtergrond

Diatomiet
Diatomiet; Een Diatomiet van een Aufschluss nahe Lompoc, Santa Barbara County, Californië. Het gewicht van het product is licht, met een specifiek gewicht van 0,7 g/cm3. Het is een beetje parallel aan de Schichtung en zijn gewicht. Es besteht hauptsächlich aus Bruchstücken von Diatomeenskeletten, ook Opal-A, met etwas umgelagertem Opal en tonmineralen. Größe des Stücks 78 x 45 mm.; https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Bildanzeige?pict=1412458846

Diatomeeënaarde is een sedimentair gesteente met een biologische oorsprong, wat betekent dat het is gevormd uit de verzamelde overblijfselen van microscopisch kleine organismen. De belangrijkste bijdragers aan de vorming van diatomeeën zijn diatomeeën, dit zijn eencellige algen met een unieke celwand gemaakt van silica. Deze diatomeeën floreren in aquatische omgevingen, en wanneer ze sterven, zinken hun silicaskeletten naar de bodem en vormen ze afzettingen die zich na verloop van tijd consolideren tot diatomietgesteente.

Oorsprong en vorming:

De vorming van diatomeeënaarde omvat een reeks stappen:

 1. Diatomeeëngroei: Diatomeeën leven in water, zowel in zee als in zoetwater. Ze halen silica uit het water en gebruiken het om ingewikkelde, poreuze structuren te bouwen die frustules worden genoemd.
 2. Diatomeeën dood: Wanneer diatomeeën afsterven, zinken hun silicarijke frustules naar de bodem van het waterlichaam. De opeenhoping van deze skeletten vormt een sediment dat bekend staat als diatomeeënaarde.
 3. Afzetting: In de loop van de tijd ondergaat de diatomeeënaarde verdichting en consolidatie, vaak geholpen door microbiële activiteit en andere geologische processen.
 4. Conversie naar diatomietgesteente: Voortdurende geologische processen, inclusief druk en cementatie, leiden tot de transformatie van diatomeeënaarde in vast diatomietgesteente.

Distributie en voorkomen:

Diatomietafzettingen worden over de hele wereld gevonden, met verschillende graden van zuiverheid en geologische omstandigheden. Belangrijke locaties zijn onder meer:

 1. Mariene afzettingen: Diatomiet kan zich ophopen in mariene omgevingen, vooral in gebieden met een hoge diatomeeënproductiviteit. Oceanische gebieden met opwellende stromingen kunnen de groei van diatomeeën bevorderen en bijdragen aan de vorming van mariene diatomeeënaarde.
 2. Zoetwaterafzettingen: Diatomiet vormt zich ook in zoetwateromgevingen, zoals meren en rivieren, waar diatomeeën gedijen en afzettingen van zoetwaterdiatomiet creëren.
 3. Vulkanische invloed: Sommige diatomietafzettingen worden in verband gebracht met vulkanische activiteit. Vulkanische as kan een bron van voedingsstoffen zijn en de groei van diatomeeën in aangrenzende watermassa's bevorderen.
 4. Leeftijd van stortingen: Diatomietafzettingen kunnen in leeftijd variëren van recent tot tientallen miljoenen jaren oud, wat de geologische geschiedenis van de aarde weerspiegelt.

Opmerkelijke afzettingen zijn te vinden in regio's zoals de Verenigde Staten, China, Denemarken, Mexico en andere delen van de wereld.

Samenstelling en structuur:

 1. Silica-inhoud: Het primaire bestanddeel van diatomeeënaarde is silica, voornamelijk in de vorm van amorfe opaline silica. Dit silica is afgeleid van de frustules van diatomeeën.
 2. Poriënstructuur: Diatomiet wordt gekenmerkt door een zeer poreuze structuur vanwege de opstelling van de diatomeeënskeletten. Deze porositeit geeft diatomeeënaarde zijn unieke eigenschappen, waardoor het bruikbaar is in diverse industriële toepassingen, vooral als filterhulpmiddel.
 3. Organische inhoud: Naast silica kan diatomeeënaarde variërende hoeveelheden organisch materiaal, klei, bevatten mineralen, en andere onzuiverheden.
 4. Microscopisch fossielen: Microscopisch onderzoek van diatomiet brengt vaak goed bewaarde diatomeeënfstules aan het licht, wat waardevolle informatie oplevert over de soort die heeft bijgedragen aan de vorming van het gesteente.

Het begrijpen van de geologische achtergrond, oorsprong, verspreiding en samenstelling van diatomeeënaarde is cruciaal voor de industriële toepassingen ervan en biedt inzicht in de milieugeschiedenis van de aarde.

Kenmerken van diatomeeën

Diatomiet

Diatomeeën zijn een groep algen die worden gekenmerkt door hun unieke eigenschappen en die een belangrijke rol spelen bij de vorming van diatomeeënaarde. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van diatomeeën:

 1. Eencellig: Diatomeeën zijn eencellige organismen en elke cel is ingekapseld in een beschermende, ingewikkelde celwand die een frustule wordt genoemd.
 2. Fotosynthetisch: Diatomeeën zijn fotosynthetische organismen, die zonlicht gebruiken om koolstofdioxide om te zetten in organische verbindingen. Ze vormen een cruciaal onderdeel van mariene en zoetwaterecosystemen en dragen bij aan de primaire productie.
 3. Silica celwand (Frustule): Het bepalende kenmerk van diatomeeën is hun celwand, of frustule, die voornamelijk uit silica bestaat. De frustule heeft een tweedelige structuur, met een overlappende bovenste (epitheca) en onderste (hypotheca) klep. De ingewikkelde patronen op de frustule zijn soortspecifiek.
 4. Bilaterale symmetrie: Diatomeeën vertonen bilaterale symmetrie, wat betekent dat ze langs een centrale as in twee gelijke helften kunnen worden verdeeld.
 5. voortplanting: Diatomeeën planten zich zowel seksueel als ongeslachtelijk voort. Bij ongeslachtelijke voortplanting is vaak sprake van celdeling, wat resulteert in twee dochtercellen binnen de oorspronkelijke frustule.
 6. Grote diversiteit: Er is een grote diversiteit aan diatomeeënsoorten, aangepast aan verschillende omgevingsomstandigheden. Door hun overvloed en diversiteit leveren ze een belangrijke bijdrage aan de fytoplanktongemeenschappen.

Overzicht van diatomeeën:

Diatomeeën worden aangetroffen in verschillende aquatische omgevingen, waaronder oceanen, meren, rivieren en zelfs vochtige grond. Ze spelen een cruciale rol in de nutriëntenkringloop en voedselwebben en dienen als voedselbron voor verschillende waterorganismen. De overvloed en diversiteit aan diatomeeën maken ze tot waardevolle indicatoren van de milieuomstandigheden en de waterkwaliteit.

Fossilisatie van diatomeeën:

De fossielen van diatomeeën is een belangrijk aspect van de vorming van diatomeeën. Het proces omvat het behoud van de silica-frustules gedurende de geologische tijd. De stappen omvatten:

 1. Dood en afwikkeling: Wanneer diatomeeën afsterven, zinken hun frustules naar de bodem van het waterlichaam en hopen zich op in sediment.
 2. verdichting: Na verloop van tijd ondergaat het opgehoopte diatomeeënsediment verdichting als gevolg van het gewicht van de bovenliggende lagen.
 3. Cementeren: De verdichting gaat vaak gepaard met cementeren, waarbij mineralen of andere stoffen de frustules aan elkaar binden.
 4. Conversie naar diatomiet: Aanhoudende geologische processen, waaronder druk- en temperatuurveranderingen, leiden tot de transformatie van diatomeeënsediment in vast diatomeeëngesteente.

Microscopische kenmerken:

 1. Frustule-morfologie: Diatomeeënfrustules vertonen een breed scala aan morfologieën, waaronder cirkelvormige, elliptische en zelfs lintvormige vormen. De ingewikkelde patronen op de frustules zijn uniek voor elke soort, waardoor de identificatie van diatomeeëntaxa mogelijk is op basis van deze microscopische kenmerken.
 2. Porositeit: De frustules dragen bij aan de porositeit van diatomeeënaarde, waardoor het waardevol is voor toepassingen zoals filtratie.
 3. Grootte Bereik: Diatomeeën kunnen sterk in grootte variëren, waarbij sommige soorten met het blote oog zichtbaar zijn, terwijl andere microscopisch klein zijn.
 4. Kleur: De kleur van diatomeeën kan variëren, maar ze zijn vaak bruin of goudkleurig door de aanwezigheid van pigmenten zoals chlorofyl en carotenoïden.

Microscopisch onderzoek van diatomeeënfrustules is essentieel voor het begrijpen van de diatomeeëntaxonomie, de ecologie en hun rol in het geologische record. De goed bewaarde aard van diatomeeënfossielen draagt ​​bij aan hun betekenis in milieu- en paleo-ecologische studies.

Soorten diatomeeënaarde

Diatomiet

Diatomiet kan in verschillende typen worden ingedeeld op basis van verschillende factoren, zoals de oorsprong, samenstelling en zuiverheid. Hier zijn enkele veel voorkomende soorten diatomiet:

 1. Mariene diatomeeënaarde:
  • Oorsprong: Gevormd in mariene omgevingen, meestal in de sedimenten van oceanen of zeeën.
  • kenmerken: Bevat diatomeeën die floreerden in zoutwateromstandigheden. Mariene diatomeeënaarde kan een hoger zoutgehalte hebben vergeleken met zoetwaterdiatomeeënaarde.
 2. Zoetwaterdiatomeeënaarde:
  • Oorsprong: Gevormd in zoetwateromgevingen, zoals meren, rivieren en vijvers.
  • kenmerken: Bevat diatomeeën aangepast aan zoetwateromstandigheden. Zoetwaterdiatomiet wordt vaak geassocieerd met lacustriene (meer) of fluviale (rivier) afzettingen.
 3. Diatomeeënaarde met hoge zuiverheid:
  • Samenstelling: Diatomeeënaarde met een hoog percentage zuivere silica. Het wordt gewaardeerd vanwege het gebruik ervan in toepassingen waarbij zuiverheid van cruciaal belang is, zoals bij de productie van farmaceutische producten of hoogwaardige filters.
 4. Diatomeeënaarde van natuurlijke kwaliteit:
  • Samenstelling: Diatomeeënaarde met een natuurlijke mix van silica en onzuiverheden. Het wordt vaak gebruikt in minder veeleisende toepassingen, zoals in de landbouw of als bodemverbeteraar.
 5. Gecalcineerde diatomeeënaarde:
  • Behandeling: Diatomiet dat een proces heeft ondergaan dat calcinatie wordt genoemd, waarbij het materiaal tot hoge temperaturen wordt verwarmd.
  • Doel: Calcineren verandert de fysische en chemische eigenschappen van diatomeeënaarde, waardoor het poreuzer wordt en de thermische stabiliteit ervan toeneemt. Dit type wordt vaak gebruikt in toepassingen als filtratie en als functioneel additief in diverse industrieën.
 6. Amorfe diatomiet:
  • Structuur: Diatomiet met een overwegend amorfe (niet-kristallijne) structuur.
  • kenmerken: Amorfe diatomiet staat bekend om zijn grote oppervlakte en absorberende eigenschappen, waardoor het geschikt is voor toepassingen als kattenbakvulling en absorberende middelen.
 7. Flux-gecalcineerde diatomeeënaarde:
  • Verwerking: Diatomiet dat flux-calcinatie heeft ondergaan, een gespecialiseerd calcinatieproces waarbij vloeimiddelen worden toegevoegd.
  • Doel: Flux-gecalcineerde diatomeeënaarde heeft verbeterde thermische en chemische eigenschappen, waardoor het geschikt is voor toepassingen bij de productie van vuurvaste materialen, katalysatordragers en andere hogetemperatuurprocessen.
 8. Diatomeeënaarde (DE):
  • Algemene term: Vaak gebruikt als verzamelnaam voor zowel natuurlijke als gecalcineerde diatomeeënaarde.
  • Gebruik: Diatomeeënaarde wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder filtratie, insecticiden, absorptiemiddelen en als bodemverbetering.

De classificatie van diatomeeënsoorten is vaak gebaseerd op de specifieke eisen van industrieën en toepassingen. De diverse eigenschappen van diatomiet maken het tot een veelzijdig materiaal met een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren.

Eigenschappen van diatomeeënaarde

Diatomiet

Diatomiet bezit verschillende onderscheidende eigenschappen die het waardevol maken voor een verscheidenheid aan industriële, agrarische en commerciële toepassingen. Hier zijn enkele belangrijke eigenschappen van diatomeeënaarde:

 1. Porositeit en permeabiliteit:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde is zeer poreus en bevat een netwerk van microscopisch kleine poriën en holtes.
  • Betekenis: Deze eigenschap maakt diatomiet tot een uitstekend filtermedium, waardoor effectieve filtratie van vloeistoffen en gassen mogelijk is. De porositeit draagt ​​ook bij aan het gebruik ervan als absorberend materiaal.
 2. Hoge oppervlakte:
  • Eigendom: Diatomiet heeft een groot oppervlak vanwege de ingewikkelde structuur van diatomeeënfrustules.
  • Betekenis: Het grote oppervlak vergroot het adsorptievermogen van diatomiet, waardoor het effectief is voor toepassingen zoals waterzuivering, adsorptie van verontreinigende stoffen en als drager voor katalysatoren.
 3. Absorptie:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde is zeer absorberend.
  • Betekenis: Deze eigenschap wordt benut in toepassingen zoals kattenbakvulling, absorbeermiddelen voor gemorste vloeistoffen en filtratieprocessen waarbij de absorptie van vloeistoffen essentieel is.
 4. Lage dichtheid:
  • Eigendom: Diatomiet heeft een lage dichtheid.
  • Betekenis: De lage dichtheid draagt ​​bij aan het gebruik ervan als lichtgewicht aggregaat in de bouwsector en als component in lichtgewicht beton.
 5. Schurende eigenschappen:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde kan schurende eigenschappen hebben.
  • Betekenis: In sommige formuleringen wordt diatomiet gebruikt als mild schuurmiddel in producten zoals tandpasta, poetsmiddelen en gezichtsscrubs.
 6. Thermische isolatie:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde vertoont thermische isolatie-eigenschappen.
  • Betekenis: Deze eigenschappen maken diatomiet geschikt voor toepassingen in isolatiematerialen, brandwering en bij de productie van vuurvaste materialen.
 7. Chemische stabiliteit:
  • Eigendom: Diatomiet is over het algemeen chemisch stabiel.
  • Betekenis: Deze stabiliteit maakt diatomeeënaarde geschikt voor gebruik in diverse chemische processen, waaronder filtratie van corrosieve vloeistoffen.
 8. Biologische inertie:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde is biologisch inert.
  • Betekenis: De inerte aard van diatomeeënaarde maakt het veilig voor gebruik in toepassingen zoals de verwerking van voedsel en dranken, farmaceutische producten en cosmetica.
 9. Hoog silicagehalte:
  • Eigendom: Diatomiet bestaat voornamelijk uit silica.
  • Betekenis: Het hoge silicagehalte draagt ​​bij aan de hardheid en duurzaamheid van diatomeeënaarde. Het is ook een sleutelfactor in zijn filtratie- en adsorptievermogen.
 10. Wrijvingseigenschappen:
  • Eigendom: Diatomeeënaarde kan lage wrijvingseigenschappen vertonen.
  • Betekenis: Deze eigenschap is relevant bij bepaalde industriële toepassingen, onder meer als onderdeel bij de productie van antislipcoatings en -materialen.
 11. pH-stabiliteit:
  • Eigendom: Diatomiet is over het algemeen pH-stabiel.
  • Betekenis: De pH-stabiliteit van diatomiet is voordelig in toepassingen waarbij het handhaven van een specifiek pH-niveau van cruciaal belang is, zoals bij waterbehandelingsprocessen.

Het begrijpen van deze eigenschappen maakt een effectief gebruik van diatomeeënaarde mogelijk in verschillende toepassingen in verschillende industrieën. De specifieke eigenschappen kunnen worden afgestemd op basis van de verwerkingsmethoden en het beoogde gebruik van het diatomietproduct.

Toepassingen en gebruiksgebieden

Diatomiet

Diatomite heeft vanwege zijn unieke eigenschappen een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingsgebieden en toepassingen van diatomeeënaarde:

 1. Filtratie:
  • Toepassing: Diatomiet wordt veel gebruikt als filterhulpmiddel bij de filtratie van vloeistoffen. Het is bijzonder effectief bij het verwijderen van fijne deeltjes en onzuiverheden uit dranken, oliën, farmaceutische producten en industriële processen.
 2. Absorptiemiddelen:
  • Toepassing: Het hoge absorptievermogen van Diatomite maakt het geschikt voor gebruik in absorberende producten zoals kattenbakvulling, absorptiemiddelen voor gemorste vloeistoffen en industriële schoonmaakmaterialen.
 3. Insecticiden:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde, een soort diatomeeënaarde, wordt gebruikt als natuurlijk insecticide. Het werkt door lipiden uit het exoskelet van insecten te absorberen, wat leidt tot uitdroging en de dood.
 4. Landbouw:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde wordt in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar. Het verbetert de bodemstructuur, verbetert het vasthouden van water en levert essentiële mineralen voor de plantengroei.
 5. Constructie en lichtgewicht beton:
  • Toepassing: Diatomiet kan worden gebruikt als lichtgewicht aggregaat bij de productie van lichtgewicht beton. De lage dichtheid draagt ​​bij aan de creatie van lichtgewicht bouwmaterialen.
 6. Thermische isolatie:
  • Toepassing: De thermische isolatie-eigenschappen van Diatomite maken het geschikt voor gebruik in isolatiematerialen, brandwering en als onderdeel van vuurvaste materialen.
 7. Katalysator ondersteunt:
  • Toepassing: Gecalcineerde diatomiet wordt gebruikt als katalysatorondersteuning bij verschillende chemische processen en draagt ​​bij aan de efficiëntie van katalytische reacties.
 8. Verven en coatings:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde wordt gebruikt als vulmiddel in verven en coatings, waardoor het zorgt voor versterking en verbetering van de textuur van het eindproduct.
 9. Medisch en farmaceutisch:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde wordt in de farmaceutische industrie gebruikt voor het filteren en zuiveren van farmaceutische producten. Het kan ook in sommige medische producten worden gebruikt.
 10. cosmetica:
  • Toepassing: Diatomiet wordt in cosmetica gebruikt als mild schuurmiddel in exfoliërende producten zoals gezichtsscrubs en tandpasta.
 11. Water behandeling:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen om onzuiverheden en verontreinigingen te verwijderen, wat bijdraagt ​​aan de zuivering van drinkwater.
 12. Voedsel- en drankverwerking:
  • Toepassing: Diatomeeënaarde wordt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie gebruikt voor filtratie tijdens de verwerking van suiker, oliën, bier, wijn en andere dranken.
 13. Kunststof- en rubberindustrie:
  • Toepassing: Diatomiet wordt gebruikt als vulstof bij de productie van kunststoffen en rubber, waardoor de mechanische eigenschappen worden verbeterd en de kosten worden verlaagd.
 14. Geologische en milieustudies:
  • Toepassing: Diatomietafzettingen en de analyse van diatomeeënfossielen worden gebruikt in geologische en milieustudies om milieuomstandigheden en veranderingen in het verleden te begrijpen.
 15. Hernieuwbare energie:
  • Toepassing: Diatomiet is onderzocht voor potentieel gebruik in energieopslag- en batterijtechnologieën vanwege zijn unieke poreuze structuur en grote oppervlakte.

De veelzijdigheid van diatomiet en zijn vermogen om aan verschillende industriële behoeften te voldoen, hebben bijgedragen aan het wijdverbreide gebruik ervan in diverse toepassingen in verschillende sectoren. Het specifieke type diatomeeënaarde en de verwerking ervan kunnen worden afgestemd op de vereisten van specifieke toepassingen.