Opalen zijn uniek en fascinerend edelsteen bekend om hun kenmerkende kleurenspel, waardoor ze een van de meest gewilde en mysterieuze edelstenen ter wereld zijn. In deze inleiding geven we een definitie en een kort overzicht van opalen.

Definitie: Opalen zijn een soort mineraloïde, wat betekent dat ze de typische kristallijne structuur missen mineralen. In plaats daarvan zijn opalen samengesteld uit kleine bolletjes silica, vaak op een dicht opeengepakte en ordelijke manier gerangschikt. Wat opalen onderscheidt van andere edelstenen is hun opmerkelijke kleurenspel, een fenomeen dat bekend staat als ‘opalescentie’. Dit kleurenspel ontstaat door de interactie van licht met de silicabolletjes in het opaal, waardoor de edelsteen een verbluffende reeks iriserende kleuren vertoont, die vaak lijken op een levendig spectrum van tinten.

Naam: Bekend sinds de oudheid, ontleent zijn naam aan het Romeinse woord opalus, wat ‘kostbare steen’ betekent.

Vereniging: Chalcedoon, kwarts, calciet, topaas, goethiet, cinnaber, phillipsiet, magnesiet, fluoriet, ikaïet

Polymorfisme en reeksen: De structuur van lagedrukpolymorfen van watervrij silica bestaat uit raamwerken van volledig hoekgebonden tetraëders van SiO4. De hogere temperatuur polymorfen van silica, cristobaliet en tridymiet, zijn vaak de eersten die kristalliseren uit amorf watervrij silica, en de lokale structuren van microkristallijne lijken ook dichter bij die van cristobaliet en tridymiet te liggen dan bij kwarts. De structuren van tridymiet en cristobaliet zijn nauw verwant en kunnen worden omschreven als zeshoekige en kubieke dicht opeengepakte lagen. Het is daarom mogelijk om tussenstructuren te hebben waarin de lagen niet regelmatig gestapeld zijn.

Historisch belang

Opalen hebben een rijke historische betekenis en cultureel belang in verschillende samenlevingen door de geschiedenis heen. Hun unieke kleurenspel en boeiende uiterlijk hebben geleid tot een reeks symbolische betekenissen en overtuigingen die aan deze edelstenen zijn gekoppeld. Hier wordt het culturele en symbolische belang van opalen nader bekeken:

1. Oude Romeinse en Griekse overtuigingen: In het oude Rome en Griekenland stonden opalen hoog aangeschreven en werden ze beschouwd als symbolen van hoop en zuiverheid. De Romeinen noemden opalen ‘opalus’, wat ‘kostbare steen’ betekent, en beschouwden ze als een symbool van liefde en geluk. Ze associeerden opalen met de regenboog en geloofden dat de edelstenen de kleuren van alle andere edelstenen bezaten.

2. Midden-Oosterse overtuigingen: In het Midden-Oosten werd aangenomen dat opalen tijdens bliksemstormen uit de hemel waren gevallen, waardoor ze zeer gewaardeerd en vereerd werden. Arabische legendes suggereerden dat opalen bliksem vasthielden en de kracht hadden om te beschermen tegen het kwaad.

3. Australische Aboriginal-cultuur: Opalen hebben een enorme culturele betekenis voor de inheemse gemeenschappen van Australië, vooral voor de Australische Aboriginals. Ze hebben verschillende Dreamtime-verhalen en legendes die verband houden met opalen, waarbij vaak de schepper in verband wordt gebracht met de edelsteen. Opalen worden als heilig beschouwd en er wordt aangenomen dat hun kleuren verschillende spirituele elementen vertegenwoordigen.

4. Bijgeloof en mythen: Opalen worden zowel gevierd als gevreesd vanwege hun unieke kleurenspel. In sommige culturen werden ze beschouwd als symbolen van geluk en bescherming, terwijl ze in andere werden geassocieerd met pech en bijgeloof. Sommigen geloofden dat opalen vloeken of ongeluk met zich meebrachten, mogelijk vanwege hun kwetsbare aard.

5. Betekenis van geboortesteen en dierenriem: Opaal is de geboortesteen voor oktober en wordt geassocieerd met het sterrenbeeld Weegschaal. Veel mensen geloven dat het dragen van opalen sieraden tijdens hun geboortemaand hen geluk en positieve energie kan brengen.

6. Moderne symboliek: Tegenwoordig worden opalen vaak geassocieerd met creativiteit, inspiratie en emotionele genezing. Er wordt aangenomen dat ze iemands intuïtie en verbeeldingskracht versterken. Opalen sieraden worden vaak cadeau gegeven om liefde, loyaliteit en hoop te symboliseren.

7. Opalen in kunst en literatuur: Opalen zijn prominent aanwezig in de kunst en literatuur, vaak als symbolen van mysterie en transformatie. Ze hebben talloze dichters, schrijvers en kunstenaars geïnspireerd met hun betoverende kleuren en unieke schoonheid.

8. Koninklijke en historische betekenis: Opalen zijn door de geschiedenis heen gebruikt in de kronen, sieraden en regalia van royals en aristocraten. Hun aantrekkingskracht en zeldzaamheid maakten ze tot waardevolle bezittingen voor vorsten en adel.

Samenvattend hebben opalen door de geschiedenis heen een diverse en evoluerende culturele en symbolische betekenis gehad. Hoewel ze in veel culturen worden vereerd vanwege hun fascinerende schoonheid en positieve eigenschappen, hebben ze in andere culturen ook te maken gehad met bijgeloof en mythen. Tegenwoordig worden opalen nog steeds gekoesterd vanwege hun unieke kleurenspel en worden ze gevierd als symbolen van creativiteit, liefde en hoop in de moderne wereld.

Opaal chemische, fysische en optische eigenschappen

Opalen zijn unieke edelstenen met verschillende chemische, fysieke en optische eigenschappen die bijdragen aan hun karakteristieke kleurenspel en algehele uitstraling. Hier is een overzicht van deze eigenschappen:

Chemische eigenschappen:

 1. Samenstelling: Opalen bestaan ​​voornamelijk uit gehydrateerd siliciumdioxide (SiO2·nH2O), algemeen bekend als silica. Het watergehalte in opalen kan variëren en speelt een cruciale rol in de optische eigenschappen van de edelsteen.
 2. Amorfe structuur: In tegenstelling tot veel andere edelstenen, die een kristallijne structuur hebben, hebben opalen een amorfe, niet-kristallijne structuur. Dit gebrek aan kristalliniteit is verantwoordelijk voor hun unieke optische eigenschappen.

Fysieke eigenschappen:

 1. Hardheid: Opalen zijn relatief zachte edelstenen, met een hardheid van ongeveer 5.5 tot 6.5 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat ze gevoeliger zijn voor krassen en slijtage in vergelijking met hardere edelstenen zoals diamanten of saffieren.
 2. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van opalen varieert doorgaans van 1.98 tot 2.25. Deze waarde geeft de dichtheid van de edelsteen aan in verhouding tot de dichtheid van water.
 3. Transparantie: Opalen kunnen doorschijnend tot semi-doorschijnend zijn, met een verschillende mate van transparantie, afhankelijk van het type en de kwaliteit.
 4. Splijting en breuk: Opalen hebben geen duidelijk decolleté zoals sommige andere mineralen. Ze vertonen een conchoïdale breuk, wat betekent dat ze breken met gladde, gebogen oppervlakken, vergelijkbaar met de manier waarop glas versplintert.

Optische eigenschappen:

 1. Spel van kleur: De meest onderscheidende optische eigenschap van opalen is hun kleurenspel, ook wel bekend als ‘opalescentie’. Dit fenomeen is het gevolg van de interactie van licht met microscopisch kleine silicabolletjes of holtes in het opaal. De variërende afmetingen en opstelling van deze bollen veroorzaken diffractie en interferentie van licht, waardoor een spectrum van levendige kleuren ontstaat dat verandert naarmate de kijkhoek verandert.
 2. Body Kleur: Opalen kunnen een reeks lichaamskleuren hebben, waaronder wit, zwart, grijs en verschillende tinten bruin. Het kleurenspel wordt over deze lichaamskleur heen gelegd, waardoor de algehele uitstraling van de opaal ontstaat.
 3. Glans: Opalen vertonen doorgaans een glasachtige tot harsachtige glans, maar dit kan variëren afhankelijk van het type en de kwaliteit van het opaal.
 4. Brekingsindex: Opalen hebben een brekingsindex die tussen 1.37 en 1.47 ligt. Deze index beïnvloedt de manier waarop licht wordt gebogen of gebroken wanneer het door de edelsteen gaat, wat bijdraagt ​​aan het kleurenspel.
 5. dubbele breking: Opalen vertonen geen dubbele breking, in tegenstelling tot sommige andere edelstenen die licht in twee afzonderlijke stralen splitsen.
 6. Spreiding: Hoewel opalen niet de hoge spreiding hebben die je ziet bij diamanten of andere edelstenen zoals saffieren, is hun kleurenspel een vorm van spreiding, waarbij verschillende kleuren worden gescheiden en weergegeven als gevolg van de variërende golflengten van het licht.

Samenvattend worden opalen gekenmerkt door hun unieke kleurenspel, dat het resultaat is van hun amorfe structuur en de interactie van licht met microscopische structuren in de edelsteen. Deze eigenschappen maken opalen tot een van de meest intrigerende en boeiende edelstenen ter wereld, gewaardeerd om hun iriserende en steeds veranderende schoonheid.

Voorkomen en vorming van Opal

Opalen worden gevormd door ingewikkelde geologische processen en worden in verschillende delen van de wereld gevonden. Het voorkomen en ontstaan ​​ervan impliceert een combinatie van specifieke geologische omstandigheden en de afzetting van silicarijke oplossingen. Hier is een overzicht van hoe opalen voorkomen en worden gevormd:

1. Geologische omstandigheden:

 • Silica-rijke omgevingen: Opalen bestaan ​​voornamelijk uit gehydrateerd silica (SiO2·nH2O). Ze vormen zich in geologische omgevingen waar silicarijke oplossingen aanwezig zijn. Deze oplossingen kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder grondwater, vulkanische activiteit en verwering van reeds bestaande rotsen.
 • Porositeit: De gastgesteenten of sedimenten waar opalen worden gevormd, hebben vaak een hoge mate van porositeit. Dit maakt de infiltratie en circulatie van silicarijke vloeistoffen mogelijk.

2. Vormingsproces:

 • Hydratatie van silica: Opaalvorming begint wanneer water, dat vaak opgeloste silica bevat, in het gastgesteente of sediment sijpelt. Het silica kan afkomstig zijn van het oplossen van omringende mineralen zoals kwarts.
 • Afzetting: Terwijl het silicarijke water het poreuze gesteente of sediment infiltreert, komt het in aanraking met verschillende omstandigheden die de neerslag van opaal veroorzaken. Deze omstandigheden kunnen veranderingen in temperatuur, druk of pH-niveaus omvatten.
 • Colloïdaal silica: In sommige gevallen omvat de vorming van opaal de aggregatie van kleine silicadeeltjes, waardoor een gelachtige substantie ontstaat die bekend staat als colloïdaal silica. Dit colloïdale silica kan zich ophopen in scheuren, holtes of andere openingen in het gastheermateriaal.
 • Drogen en verharden: Naarmate het water dat silica draagt, dieper in het gastgesteente of sediment infiltreert en begint te verdampen of het watergehalte begint te verliezen, stolt en hardt het silica in de loop van de tijd. De precieze omstandigheden tijdens dit droogproces, inclusief de verdampingssnelheid en temperatuur, kunnen het gevormde type opaal en het kleurenspel beïnvloeden.

3. Soorten opalen:

 • Kostbare opalen: Dit zijn opalen die het bekende kleurenspel of opalescentie vertonen. Het kleurenspel is het resultaat van de unieke opstelling van silicabolletjes in het opaal, die het licht afbuigen en verstrooien, waardoor levendige tinten ontstaan.
 • Gemeenschappelijke opalen: Gemeenschappelijke opalen vertonen geen kleurenspel. Ze zijn doorgaans ondoorzichtig tot doorschijnend en kunnen een enkele, uniforme lichaamskleur hebben. Hoewel ze de glans van kostbare opalen missen, kunnen ze nog steeds aantrekkelijk en waardevol zijn.

4. Locaties van voorkomen:

 • Australië: Australië staat bekend om het produceren van enkele van 's werelds meest beroemde en waardevolle opalen, waaronder Black Opals, White Opals en Boulder Opals. De Australische outback, met name regio's als Lightning Ridge, Coober Pedy en Queensland, staat bekend om zijn opaalmijnen.
 • Ethiopië: Ethiopië is de afgelopen jaren een belangrijke bron van opalen geworden, met name Welo- en Mezezo-opalen, die een levendig kleurenspel kunnen vertonen.
 • Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten: Deze landen hebben ook opaal deposito's, waarbij Mexico bekend staat om zijn Vuuropalen en Brazilië om zijn kleurrijke Opalina's. In de Verenigde Staten is Nevada een opmerkelijke bron van kostbare opalen.

Concluderend kunnen opalen worden gevormd door de afzetting van silicarijke oplossingen in geologische omgevingen met specifieke omstandigheden, wat resulteert in de unieke en betoverende edelstenen die bekend staan ​​om hun kleurenspel. Het voorkomen van opalen kan sterk variëren, met verschillende soorten en kwaliteiten die in verschillende regio's over de hele wereld voorkomen.

Soorten opalen

Opalen zijn er in verschillende soorten, elk met zijn eigen onderscheidende kenmerken en uiterlijk. De belangrijkste soorten opalen zijn onder meer:

 1. Kostbare opalen:
  • Witte opalen: Witte opalen worden gekenmerkt door hun witte tot lichtgrijze lichaamskleur en vertonen vaak een kleurenspel met levendige tinten. Deze opalen worden meestal gevonden in Zuid-Australië en worden gewaardeerd om hun subtiele maar toch prachtige kleurenspel.
  • Zwarte opalen: Zwarte opalen zijn de meest gewaardeerde en gewilde opalen. Ze hebben een donkere lichaamskleur, meestal zwart of heel donkergrijs, die als opvallende achtergrond dient voor hun intense en levendige kleurenspel. De stad Lightning Ridge in New South Wales, Australië, staat bekend om de productie van enkele van 's werelds beste zwarte opalen.
  • Boulder Opalen: Kei-opalen vormen zich in een ijzersteenmatrix of gastgesteente en vertonen vaak een kleurenspel tegen een natuurlijke bruine of ijzerstenen achtergrond. Deze opalen worden voornamelijk gevonden in Queensland, Australië. Boulderopalen zijn uniek omdat ze een deel van het gastgesteente vasthouden, waardoor intrigerende patronen en ontwerpen ontstaan.
  • Kristallen opalen: Kristallen opalen hebben een transparant tot doorschijnend lichaam, waardoor een uitstekend kleurenspel zichtbaar is. Ze kunnen levendige kleuren weergeven tegen een heldere of licht melkachtige achtergrond. Kristallen opalen zijn te vinden in verschillende opaalproducerende regio's, waaronder Australië en Brazilië.
  • Gelei Opalen: Jelly-opalen zijn een subtype van kristalopalen die worden gekenmerkt door hun transparante, geleiachtige uiterlijk. Ze hebben vaak een waterhelder lichaam dat de zichtbaarheid van het kleurenspel vergroot.
 2. Gemeenschappelijke opalen:
  • Witte gewone opalen: Witte gewone opalen hebben, zoals de naam al doet vermoeden, een wit of lichtgekleurd lichaam zonder noemenswaardig kleurenspel. Ze staan ​​bekend om hun opalescentie, waardoor ze een melkachtig, halfdoorschijnend uiterlijk krijgen.
  • Mexicaanse vuuropalen: Deze opalen worden gewaardeerd om hun levendige oranje, rode of gele lichaamskleuren. Ze vertonen doorgaans geen kleurenspel, maar worden gewaardeerd om hun intense, vurige tinten. Mexico is een primaire bron van vuuropalen.
  • Peruaanse opalen: Deze opalen zijn voornamelijk te vinden in Peru en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder blauwgroen, roze en paars. Ze staan ​​bekend om hun gladde, cabochon-geslepen uiterlijk en worden vaak gebruikt in sieraden.
  • Hydrophane Opalen: Hydrophane-opalen hebben de unieke eigenschap dat ze tijdelijk transparant of doorschijnend worden wanneer ze in water worden ondergedompeld. Deze eigenschap maakt ze populair voor het snijden en cabochonsnijden.
 3. Matrix-opalen:
  • Matrix opalen zijn opalen die op natuurlijke wijze zijn ingebed in hun gastgesteente en interessante patronen en ontwerpen vormen. Boulderopalen zijn een soort matrixopaal, maar er zijn ook andere varianten, zoals Koroit opaal en Yowa opaal, die ook voorkomen in Queensland, Australië.
 4. Synthetische opalen:
  • Synthetische of in het laboratorium gemaakte opalen worden vervaardigd in laboratoria om het uiterlijk van natuurlijke opalen na te bootsen. Hoewel ze misschien niet de geologische oorsprong van natuurlijke opalen hebben, kunnen ze een kleurenspel vertonen en worden ze gebruikt in sieraden.

Elk type opaal heeft zijn unieke schoonheid en aantrekkingskracht, waardoor opalen een van de meest diverse en boeiende edelstenen zijn in de wereld van het verzamelen van sieraden en edelstenen.

Gebruik en toepassing van Opal

Opalen zijn gewaardeerde edelstenen met een breed scala aan toepassingen en toepassingen, voornamelijk op het gebied van sieraden en sierartikelen. Hun unieke kleurenspel en betoverende uiterlijk maken ze tot een populaire keuze voor verschillende doeleinden:

1. Sieraden:

 • Rings: Opalen ringen zijn een populaire keuze voor zowel verlovings- als mode-sieraden. Ze kunnen verschillende opaaltypen en instellingen bevatten, passend bij verschillende stijlen en voorkeuren.
 • Kettingen: Opalen hangers en kettingen laten de schoonheid van de edelsteen zien en worden vaak als statement-sieraden gedragen.
 • oorbellen: Opalen oorbellen zijn er in verschillende uitvoeringen, van eenvoudige studs tot meer ingewikkelde bungel- en druppeloorbellen.
 • armbanden: Opaalarmbanden bevatten opalen in hun ontwerpen, hetzij als centraal punt, hetzij als accentstenen.
 • Broches: Opalen worden gebruikt in broches en spelden om een ​​vleugje elegantie en kleur aan kleding toe te voegen.

2. Edelstenen verzamelen:

 • Opalen, vooral kostbare opalen met een uitzonderlijk kleurenspel, zijn gewild bij edelstenenverzamelaars. Verzamelaars waarderen de zeldzaamheid en individualiteit van opalen, en sommigen richten zich misschien op het verwerven van opalen uit specifieke regio's of met unieke kenmerken.

3. Kunst- en decoratieve artikelen:

 • Opalen worden gebruikt bij het maken van decoratieve voorwerpen, sculpturen en kunstwerken. Hun levendige kleuren en irisatie kunnen de visuele aantrekkingskracht van deze items vergroten.

4. Religieuze en spirituele betekenis:

 • In sommige culturen worden opalen geassocieerd met spirituele en helende eigenschappen. Ze kunnen worden gebruikt als talismannen, amuletten of gebedskralen.

5. Geboortesteen sieraden:

 • Opalen zijn de traditionele geboortesteen voor de maand oktober. Sieraden met opalen worden vaak als verjaardagscadeau gegeven aan personen die in deze maand zijn geboren, omdat wordt aangenomen dat het geluk en positieve energie brengt.

6. Aangepaste en ambachtelijke sieraden:

 • Veel sieradenontwerpers en ambachtslieden verwerken opalen in hun unieke, handgemaakte creaties. Dit maakt op maat gemaakte en unieke stukken mogelijk die tegemoetkomen aan specifieke smaken en voorkeuren.

7. Opalen inlays en mozaïeken:

 • Opalen worden soms gebruikt bij het maken van ingewikkeld inlegwerk en mozaïeken in decoratieve voorwerpen, waaronder meubels, tegels en muziekinstrumenten.

8. Ethische en duurzame sieraden:

 • Nu het bewustzijn van ethische en duurzame inkoop toeneemt, bieden sommige juweliers opalen aan uit verantwoorde mijnbouwpraktijken en eerlijke handelsbronnen, wat aantrekkelijk is voor consumenten die prioriteit geven aan ethische edelsteenkeuzes.

9. Verlovings- en trouwringen:

 • Opalen worden gekozen voor verlovings- en trouwringen door koppels die hun unieke en romantische uitstraling waarderen. Het is echter belangrijk op te merken dat opalen relatief zacht zijn in vergelijking met traditionele verlovingsstenen zoals diamanten, en daarom speciale zorg vereisen om schade te voorkomen.

10. Gravures en cameo's: – Opalen worden soms uitgehouwen in ingewikkelde ontwerpen en cameeën, die de vaardigheden en creativiteit van de ambachtsman laten zien.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel opalen ongetwijfeld prachtige edelstenen zijn, ze relatief zacht zijn en zorgvuldig moeten worden behandeld om krassen of beschadigingen te voorkomen. Opalen sieraden moeten met zorg worden bewaard en gedragen om de lange levensduur en blijvende schoonheid ervan te garanderen.

Beroemde opalen

Zuiderlicht

Beroemde opalen, opmerkelijke ontdekkingen en met opaal versierde sieraden hebben de fascinatie van mensen over de hele wereld gevangen vanwege hun voortreffelijke schoonheid en unieke kleurenspel. Hier zijn enkele opmerkelijke voorbeelden:

Beroemde opalen:

 1. Aurora Australië: De Aurora Australis is een van 's werelds beroemdste zwarte opalen. Ontdekt in Lightning Ridge, New South Wales, Australië, in 1938, staat het bekend om zijn intense kleurenspel, inclusief levendige rode en blauwe tinten. Het weegt ongeveer 180 karaat en wordt beschouwd als een van de meest waardevolle opalen die er bestaan.
 2. Andamooka opaal: De Andamooka Opal, gevonden in Zuid-Australië in 1932, is eveneens legendarisch zwart opaal. Het vertoonde een opmerkelijk kleurenspel en woog in ruwe staat meer dan 200 karaat. Het werd later in verschillende kleinere stenen gesneden, waarvan de grootste bekend stond als de 'Queen's Opal'.
 3. De Olympische Australië: De Olympische Australis, ontdekt in 1956, is een van de grootste en meest waardevolle opalen ooit gevonden. Het weegt ongeveer 17,000 karaat en is genoemd ter ere van de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne, Australië. Het kleurenspel is uitzonderlijk, met een breed spectrum aan tinten.

Opmerkelijke opaalontdekkingen:

 1. Lightning Ridge, Australië: Lightning Ridge, gelegen in New South Wales, staat bekend om zijn zwarte opalen. De opaalvelden van de stad hebben vele uitzonderlijke edelstenen opgeleverd, waaronder de wereldberoemde Aurora Australis en Andamooka Opal.
 2. Coober Pedy, Australië: Coober Pedy is een ander belangrijk opaalmijngebied in Zuid-Australië. Het staat bekend om de productie van witte opalen en kristallen opalen, die vaak worden gebruikt in hoogwaardige sieraden.
 3. Welo, Ethiopië: De afgelopen jaren is Ethiopië uitgegroeid tot een belangrijke opaalproducerende regio. De Welo-opaalvelden hebben levendige en kleurrijke opalen opgeleverd, waaronder kostbare en kristallen opalen.
 4. Maagdelijke Vallei, Nevada, VS: Nevada staat bekend om het produceren van waardevolle zwarte en vuuropalen. Vooral Virgin Valley is een bron van prachtige opalen geweest, waaronder de Rainbow Ridge Opal en de Bonanza Opal.

Beroemde opaal sieraden:

 1. De verbranding van Troje Tiara: Deze prachtige tiara, gemaakt door Castellani in de 19e eeuw, bevat naast andere edelstenen opalen. Het maakt deel uit van de Britse koninklijke collectie en staat bekend om zijn ingewikkelde ontwerp en historische betekenis.
 2. De keizerin Eugénie Tiara: In opdracht van keizer Napoleon III van Frankrijk voor zijn vrouw, keizerin Eugénie, is deze tiara voorzien van opalen en diamanten in een delicaat bloemmotief. Het blijft een van de beroemdste opalen tiara's uit de geschiedenis.
 3. De Grand Opal-tiara: Deze tiara is gemaakt door Boucheron voor koningin Isabella II van Spanje en bevat verschillende opalen omgeven door diamanten. Het maakt nu deel uit van de Spaanse koninklijke sieradencollectie.
 4. De opaalbroche van de koningin: De grootste steen uit de Andamooka Opal, bekend als de ‘Queen’s Opal’, werd in een broche gezet en aan koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk overhandigd tijdens haar bezoek aan Australië in 1954.

Deze beroemde opalen en met opaal versierde sieraden tonen de allure en schoonheid van deze edelstenen, die door de geschiedenis heen de harten van verzamelaars, royalty's en sieradenliefhebbers hebben geboeid. Opalen worden nog steeds gekoesterd vanwege hun betoverende kleurenspel en tijdloze aantrekkingskracht.

Conclusie

Samenvattend zijn opalen fascinerende edelstenen die bekend staan ​​om hun unieke kleurenspel, gevormd door de interactie van silicarijke oplossingen met specifieke geologische omstandigheden. Ze hebben een aanzienlijk historisch, cultureel en symbolisch belang en worden in verschillende toepassingen gebruikt, voornamelijk in sieraden en sierartikelen. Opmerkelijke opalen, zoals de Aurora Australis en de Olympic Australis, hebben wereldwijde bekendheid verworven, en opaalvondsten in plaatsen als Lightning Ridge en Coober Pedy, Australië, hebben de opaalindustrie gevormd.

Sleutelpunten:

 • Opalen zijn samengesteld uit gehydrateerd silica en hebben een amorfe structuur.
 • Ze vertonen een kleurenspel of opalescentie als gevolg van de diffractie en interferentie van licht met microscopisch kleine silicabolletjes.
 • Opalen zijn er in verschillende soorten, waaronder kostbare opalen (bijvoorbeeld wit, zwart, kristal, rotsblok) en gewone opalen (bijvoorbeeld gewone witte, Mexicaans vuur).
 • Opalen worden gebruikt in sieraden, kunst, verzamelobjecten, religieuze voorwerpen en meer.
 • Beroemde opalen zoals de Aurora Australis en de Olympic Australis zijn zeer waardevol en staan ​​bekend om hun schoonheid.
 • Er zijn opmerkelijke opaalvondsten gedaan in Lightning Ridge en Coober Pedy, Australië, maar ook in Ethiopië en de Verenigde Staten.
 • Opalen zijn versierd met beroemde sieraden, waaronder tiara's en broches, en hebben een historische en koninklijke betekenis.

Toekomst van opalen:

De toekomst van opalen is veelbelovend, maar staat ook voor uitdagingen:

 1. duurzaamheid: Ethische en duurzame inkoop van opalen zal waarschijnlijk steeds belangrijker worden naarmate consumenten prioriteit geven aan verantwoorde praktijken in de edelsteenindustrie.
 2. Technologie: Vooruitgang in de behandeling en verbeteringstechnieken van edelstenen kan van invloed zijn op de opaalmarkt. Openbaarmaking en transparantie bij de behandeling van edelstenen zullen van cruciaal belang zijn.
 3. Modetrends: Opalen zullen waarschijnlijk nog steeds gewild zijn vanwege hun unieke kleurenspel en artistieke aantrekkingskracht, vooral in op maat gemaakte en ambachtelijke sieraden.
 4. Wetenschappelijk onderzoek: Lopend onderzoek naar de geologische processen en de vorming van opalen kan waardevolle inzichten opleveren leiden tot nieuwe ontdekkingen.

Kortom, opalen zullen een geliefde edelsteen blijven vanwege hun betoverende schoonheid en symbolische betekenis. Hun toekomst zal worden gevormd door veranderende consumentenvoorkeuren, duurzame praktijken en voortdurende wetenschappelijke verkenning.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Mindat.org. (2019). Opal: minerale informatie, gegevens en locaties.. [online] Beschikbaar op: https://www.mindat.org/ [Geraadpleegd. 2019].
 • Wikipedia-bijdragers. (2019, 13 juni). Opaal. In Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald op 00 juni 37, 20:2019, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Opal&oldid=901668208