Bruciet is een mineraal dat is samengesteld uit magnesiumhydroxide (Mg(OH)2). Het behoort tot de klasse van mineralen bekend als hydroxiden, dit zijn verbindingen die een metaalkation en een of meer hydroxide-anionen bevatten. Bruciet bestaat specifiek uit magnesiumionen (Mg2+) en hydroxide-ionen (OH-) in een verhouding van 1:2.

Chemische samenstelling:

 • Chemische formule: Mg(OH)2
 • Moleculair gewicht: 58.3197 g / mol
 • Kristalsysteem: trigonaal

Bruciet wordt gekenmerkt door zijn zeshoekige kristalstructuur, die aanleiding geeft tot zijn trigonale symmetrie. Het mineraal wordt vaak aangetroffen in de vorm van platachtige of tabelvormige kristallen, maar kan ook voorkomen in massieve of vezelige gewoonten.

Voorkomen in de natuur: Bruciet is een relatief zeldzaam mineraal, maar kan in verschillende geologische omgevingen worden aangetroffen. Het wordt vaak geassocieerd met serpentiniet deposito's, die gevormd worden door de wijziging van ultramafisch rotsen rijk aan magnesium. Het mineraal is ook te vinden in metamorfe gesteenten en af ​​en toe in hydrothermale aderen.

Enkele opmerkelijke gevallen van bruciet zijn onder meer regio's als het Oeralgebergte in Rusland, de Verenigde Staten (vooral in Californië), Italië en Griekenland. Het mineraal is doorgaans wit, grijs, groen of blauwgroen van kleur, en de glans ervan wordt vaak omschreven als parelachtig of glasachtig.

Naast dat het in de natuur voorkomt, kan bruciet ook synthetisch worden geproduceerd voor verschillende industriële toepassingen. Het wordt gebruikt bij de productie van magnesiumverbindingen, vlamvertragers en als neutralisatiemiddel in zure grond.

Geologie en vorming

Bruciet wordt doorgaans gevormd door de verandering van magnesiumrijke mineralen in specifieke geologische omgevingen. Hier is een overzicht van de geologie en vorming van bruciet:

1. Serpentiniet-wijziging:

 • Een van de belangrijkste geologische omstandigheden voor de vorming van bruciet bevindt zich in serpentinietafzettingen. Serpentiniet is een metamorfe rots afgeleid van de wijziging van ultramafische gesteenten (zoals peridotiet) in aanwezigheid van water en hoge temperaturen.
 • De verandering van mineralen zoals olivijn in ultramafische gesteenten resulteert in het vrijkomen van magnesiumionen (Mg2+), die zich combineren met hydroxide-ionen (OH-) uit water om bruciet (Mg(OH)2) te vormen.

2. Metamorfe processen:

 • Bruciet kan ook worden aangetroffen in metamorfe gesteenten als gevolg van metamorfe processen waarbij magnesiumrijke voorlopermineralen betrokken zijn.
 • Tijdens metamorfose ondergaan mineralen die magnesium bevatten veranderingen in de minerale samenstelling en structuur, wat leidt tot de vorming van bruciet.

3. Hydrothermische aderen:

 • In sommige gevallen kan bruciet worden aangetroffen in hydrothermale aderen. Hydrothermische processen omvatten de circulatie van hete vloeistoffen door rotsen, wat leidt tot minerale verandering en de afzetting van nieuwe mineralen.
 • Bruciet kan neerslaan hydrothermale vloeistoffen rijk aan magnesium- en hydroxide-ionen onder geschikte temperatuur- en drukomstandigheden.

4. Verwering en bodemvorming:

 • Bruciet kan zich ook vormen als gevolg van verweringsprocessen, vooral in gebieden met magnesiumrijke rotsen. Het oplossen van magnesiumhoudende mineralen door water kan leiden tot het vrijkomen van magnesiumionen, die vervolgens reageren met hydroxide-ionen om bruciet te vormen.
 • In de bodem kan bruciet aanwezig zijn als secundair mineraal, wat bijdraagt ​​aan de algehele minerale samenstelling van de bodem.

5. Synthetische productie:

 • Bruciet kan synthetisch worden geproduceerd voor diverse industriële toepassingen. Dit wordt vaak gedaan door magnesiumhydroxide neer te slaan uit oplossingen die magnesiumzouten bevatten, zoals magnesiumchloride of magnesiumsulfaat.

Het begrijpen van de geologische processen en omstandigheden waaronder bruciet ontstaat, is cruciaal voor zowel geologisch onderzoek als industriële toepassingen. De aanwezigheid van het mineraal kan inzicht verschaffen in de geologische geschiedenis en omstandigheden van een bepaalde regio.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische eigenschappen van bruciet:

 1. Kleur: Meestal wit, grijs, groen of blauwgroen.
 2. Glans: Parelachtig of glasachtig.
 3. Transparantie: Transparant tot doorschijnend.
 4. Kristalsysteem: Trigonaal.
 5. Kristal-gewoonten: Vaak in de vorm van platachtige of tabelvormige kristallen, maar kan ook voorkomen in massieve of vezelige gewoonten.
 6. Hardheid: Relatief zacht met een Mohs-hardheid van ongeveer 2.5 tot 3.
 7. Inkijk: Perfecte basale splitsing, wat betekent dat het gemakkelijk breekt langs vlakken evenwijdig aan de basale structuur.
 8. Breuk: Ongelijk tot subconchoïdaal.
 9. Dichtheid: Relatief lage dichtheid, doorgaans rond de 2.38 g/cm³.

Chemische eigenschappen van bruciet:

 1. Chemische formule: Mg(OH)2.
 2. Samenstelling: Samengesteld uit magnesiumionen (Mg2+) en hydroxide-ionen (OH-) in een verhouding van 1:2.
 3. oplosbaarheid: Onoplosbaar in water en lost niet gemakkelijk op in zuren.
 4. Stabiliteit: Stabiel onder normale atmosferische omstandigheden, maar kan in de loop van de tijd langzaam verweren en veranderen, vooral in de aanwezigheid van zure omstandigheden.
 5. Vlamvertragende eigenschappen: Vanwege het vermogen om bij verhitting water af te geven, wordt bruciet in bepaalde toepassingen als vlamvertrager gebruikt.

Het begrijpen van deze fysische en chemische eigenschappen is essentieel voor het identificeren en karakteriseren van bruciet in geologische monsters en industriële processen. De unieke eigenschappen van het mineraal, zoals de vlamvertragende eigenschappen, maken het waardevol in verschillende toepassingen.

Voorkomen en verspreiding van bruciet

 1. Serpentinietafzettingen:
  • Bruciet wordt vaak geassocieerd met serpentinietafzettingen, die ontstaan ​​door de verandering van ultramafische gesteenten zoals peridotiet. Het veranderingsproces omvat het vrijkomen van magnesiumionen, die samen met hydroxide-ionen bruciet vormen.
 2. Metamorfe gesteenten:
  • Bruciet kan worden aangetroffen in metamorfe gesteenten, vooral in gebieden waar magnesiumrijke mineralen metamorfe processen ondergaan, wat leidt tot de vorming van bruciet als secundair mineraal.
 3. Hydrothermische aderen:
  • In sommige gevallen kan bruciet voorkomen in hydrothermale aderen. Hydrothermische vloeistoffen die rijk zijn aan magnesium- en hydroxide-ionen kunnen onder geschikte temperatuur- en drukomstandigheden leiden tot het neerslaan van bruciet.
 4. Verwering en bodemvorming:
  • Bruciet kan ontstaan ​​als gevolg van verweringsprocessen in gebieden met magnesiumrijke gesteenten. Het oplossen van magnesiumhoudende mineralen in water kan resulteren in het vrijkomen van magnesiumionen, wat bijdraagt ​​aan de vorming van bruciet.
 5. Specifieke geologische locaties:
  • Opmerkelijke gevallen van bruciet zijn onder meer regio's in het Oeralgebergte in Rusland, de Verenigde Staten (vooral in Californië), Italië en Griekenland. Deze locaties hebben vaak geologische omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de vorming van bruciet.
 6. Industriële productie:
  • Bruciet kan ook synthetisch worden geproduceerd voor industriële doeleinden. De synthetische productie omvat vaak het neerslaan van magnesiumhydroxide uit oplossingen die magnesiumzouten bevatten, zoals magnesiumchloride of magnesiumsulfaat.
 7. Associatie met carbonaatafzettingen:
  • Bruciet kan ook in verband worden gebracht met carbonaatafzettingen, omdat het kan neerslaan uit oplossingen die rijk zijn aan magnesium- en hydroxide-ionen in carbonaatrijke omgevingen.

Het begrijpen van de geologische context en omstandigheden waaronder bruciet ontstaat, is cruciaal voor het identificeren van potentiële afzettingen en het extraheren ervan voor verschillende toepassingen. Het voorkomen van het mineraal in diverse geologische omgevingen maakt het waardevol in zowel geologisch onderzoek als industriële processen.

Gebruik en toepassingen

Brucite heeft verschillende toepassingen en toepassingen, variërend van industriële processen tot milieu- en technologische toepassingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen van bruciet:

 1. Brand vertragende middelen:
  • Bruciet wordt gebruikt als vlamvertrager in verschillende materialen, waaronder kunststoffen, textiel en coatings. Bij verhitting geeft bruciet waterdamp af, wat de verbranding helpt onderdrukken en de verspreiding van vlammen vermindert.
 2. Productie van magnesiumverbindingen:
  • Bruciet is een bron van magnesium en kan worden verwerkt om verschillende magnesiumverbindingen te produceren. Deze verbindingen vinden toepassingen in industrieën zoals de farmaceutische industrie, de landbouw en de bouw.
 3. Neutralisatiemiddel in de bodem:
  • Vanwege zijn alkalische aard wordt bruciet gebruikt als bodemverbeteraar om zure grond te neutraliseren. Het helpt de pH van de bodem te reguleren en de omstandigheden voor plantengroei te verbeteren.
 4. Water behandeling:
  • Bruciet kan worden gebruikt in waterbehandelingsprocessen. Het reageert met zure componenten in water, wat bijdraagt ​​aan de verwijdering van onzuiverheden en de aanpassing van de pH-waarde.
 5. Katalysatorondersteuning:
  • Bruciet wordt gebruikt als dragermateriaal voor katalysatoren bij bepaalde chemische processen. De eigenschappen ervan maken het geschikt om een ​​stabiele en inerte omgeving te bieden waarin katalysatoren effectief kunnen functioneren.
 6. Gezondheids- en schoonheidsproducten:
  • Bruciet wordt gebruikt in bepaalde gezondheids- en schoonheidsproducten, zoals maagzuurremmers en cosmetica, vanwege de alkalische en absorberende eigenschappen.
 7. Milieutoepassingen:
  • Het vermogen van bruciet om kooldioxide vast te leggen maakt het van belang voor toepassingen voor het afvangen en opslaan van koolstof (CCS). Het kan reageren met koolstofdioxide om magnesiumcarbonaat te vormen, wat bijdraagt ​​aan de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 8. Productie van synthetisch rubber:
  • Bruciet kan worden gebruikt als vulstof bij de productie van synthetisch rubber. Het verbetert de fysieke eigenschappen van rubberverbindingen en verbetert hun prestaties.
 9. Bouwmaterialen:
  • In bouwmaterialen kan bruciet worden gebruikt als vulstof of als onderdeel van producten als mortel en beton. De opname ervan kan de eigenschappen van deze materialen beïnvloeden.
 10. Onderzoek en ontwikkeling:
  • Bruciet wordt ook bestudeerd in verschillende wetenschappelijke en geologische onderzoeksprojecten om de vorming, eigenschappen en potentiële toepassingen ervan in opkomende technologieën te begrijpen.

De diverse toepassingen van bruciet benadrukken de veelzijdigheid en het belang ervan in verschillende industrieën, variërend van brandveiligheid tot landbouw en ecologische duurzaamheid.