Rivieren en beken zijn watermassa's die over het aardoppervlak stromen, meestal in een kanaal of bodem. Rivieren en beken vormen een belangrijk onderdeel van de watercyclus van de aarde, omdat ze water verzamelen en transporteren van hoger gelegen gebieden naar lager gelegen gebieden.

Rivieren en beken kunnen qua omvang en stroomsnelheid variëren, variërend van kleine beken die alleen in bepaalde periodes van het jaar stromen tot grote rivieren die het hele jaar door stromen. Ze kunnen ook variëren in termen van hun geologie, waarbij sommige rivieren en beken door rotsachtig, bergachtig terrein stromen en andere door vlakke, laaggelegen gebieden.

Rivieren en beken zijn belangrijke waterbronnen voor verschillende doeleinden, waaronder irrigatie, drinkwater en industrieel gebruik. Het zijn ook belangrijke leefgebieden voor een verscheidenheid aan planten en dieren, en worden vaak gebruikt voor recreatie, zoals vissen en varen.

Verschil rivier en stroom

Het belangrijkste verschil tussen rivieren en beken is de grootte en de stroomsnelheid van het waterlichaam. Rivieren zijn over het algemeen groter en hebben een hogere stroomsnelheid dan beken.

Rivieren worden doorgaans gedefinieerd als grotere, permanente watermassa's die door een kanaal of bodem van het ene gebied naar het andere stromen. Ze worden meestal gevoed door zijrivieren, dit zijn kleinere stromen die in de hoofdrivier uitmonden. Rivieren hebben doorgaans een groter stroomgebied, het stuk land dat in de rivier uitmondt.

Stromen daarentegen zijn kleinere watermassa's die door een kanaal of bed van het ene gebied naar het andere stromen. Ze worden doorgaans gevoed door kleinere zijrivieren en hebben een kleiner stroomgebied dan rivieren. Stromen kunnen variëren in grootte en stroomsnelheid, en stromen mogelijk alleen tijdens bepaalde tijden van het jaar, afhankelijk van het klimaat en de geologie van de regio.

Over het algemeen zijn rivieren belangrijkere waterbronnen voor menselijk gebruik en worden ze vaak gebruikt voor irrigatie, drinkwater en industriële doeleinden. Beken worden daarentegen doorgaans gebruikt voor recreatieve doeleinden, zoals vissen en varen, en zijn belangrijke habitats voor een verscheidenheid aan planten en dieren.

Wat zijn delta's en alluviale ventilatoren?

Een delta is een landvorm die ontstaat wanneer een rivier of stroom uitmondt in een groter waterlichaam, zoals een oceaan, meer of een andere rivier. Delta's zijn doorgaans driehoekig van vorm en worden gevormd door de ophoping van sediment dat door de rivier of beek wordt meegevoerd.

Naarmate de rivier of beek in het grotere water stroomt, neemt de snelheid van het water af, waardoor het sediment dat het meevoert in het water wordt afgezet. In de loop van de tijd bouwt dit sediment zich op, waardoor een delta ontstaat. Delta's worden doorgaans aangetroffen aan de monding van een rivier of beek, waar het water in een groter waterlichaam uitmondt.

Een alluviale waaier is een landvorm die ontstaat wanneer een beek of rivier op een vlakke vlakte of in een vallei stroomt, waarbij sediment wordt afgezet terwijl het stroomt. Alluviale waaiers worden doorgaans gevormd in gebieden waar het terrein plotseling verandert, zoals aan de voet van een berg of heuvel. Het sediment wordt in een waaiervormig patroon afgezet, waarbij het sediment aan de onderkant van de waaier het grofst is en het sediment aan de bovenkant van de waaier het fijnste. Alluviale ventilatoren worden doorgaans aangetroffen in droge of semi-aride gebieden, waar niet voldoende vegetatie is om het water en sediment dat door de beek of rivier wordt meegevoerd, te absorberen.

Wat zijn de vijf grootste rivieren, gebaseerd op afvoer?

"Amazon River" livescience.com

De vijf grootste rivieren ter wereld, gebaseerd op afvoer, zijn:

  1. De Amazone-rivier: De Amazone-rivier is qua afvoer de grootste rivier ter wereld, met een gemiddelde stroom van ongeveer 209,000 kubieke meter per seconde. Het ligt in Zuid-Amerika en stroomt door Brazilië, Peru en Colombia.
  2. De Congo-rivier: De Congo-rivier is qua afvoer de op één na grootste rivier ter wereld, met een gemiddelde stroom van ongeveer 41,000 kubieke meter per seconde. Het ligt in Afrika en stroomt door de Democratische Republiek Congo, Angola en de Republiek Congo.
  3. De Yangtze-rivier: De Yangtze-rivier is qua afvoer de derde grootste rivier ter wereld, met een gemiddelde stroom van ongeveer 30,000 kubieke meter per seconde. Het ligt in China en is de langste rivier van Azië.
  4. De Mississippi-Missouri-rivier: De Mississippi-Missouri-rivier is qua afvoer de vierde grootste rivier ter wereld, met een gemiddelde stroom van ongeveer 17,000 kubieke meter per seconde. Het bevindt zich in de Verenigde Staten en stroomt door 10 staten, waaronder Illinois, Missouri en Louisiana.
  5. De rivier de Niger: De rivier de Niger is qua afvoer de vijfde grootste rivier ter wereld, met een gemiddelde stroom van ongeveer 16,000 kubieke meter per seconde. Het ligt in West-Afrika en stroomt door een aantal landen, waaronder Guinee, Mali en Niger.

Wat zijn de vijf langste rivieren

De vijf langste rivieren ter wereld zijn:

“De Nijl” history.com
  1. De Nijl: De Nijl is de langste rivier ter wereld, met een lengte van ongeveer 6,695 kilometer (4,160 mijl). Het bevindt zich in Afrika en stroomt door een aantal landen, waaronder Egypte, Soedan en Ethiopië.
  2. De Amazone: De Amazone is de op één na langste rivier ter wereld, met een lengte van ongeveer 6,400 kilometer (4,000 mijl). Het ligt in Zuid-Amerika en stroomt door Brazilië, Peru en Colombia.
  3. De Yangtze: De Yangtze is de derde langste rivier ter wereld, met een lengte van ongeveer 6,300 kilometer (3,915 mijl). Het ligt in China en is de langste rivier van Azië.
  4. De Mississippi: De Mississippi is de vierde langste rivier ter wereld, met een lengte van ongeveer 6,275 kilometer (3,902 mijl). Het bevindt zich in de Verenigde Staten en stroomt door 10 staten, waaronder Illinois, Missouri en Louisiana.
  5. De Paraná: De Paraná is de vijfde langste rivier ter wereld, met een lengte van ongeveer 4,880 kilometer (3,030 mijl). Het ligt in Zuid-Amerika en stroomt door Brazilië, Paraguay en Argentinië.