Vulkanische bom is pyroclastisch gesteente dat een afkoeling is van een massa lava die na uitbarsting door de lucht vliegt. Als het een bom mag worden genoemd, moeten de exemplaren groter zijn dan 2 inch in diameter. Kleinere exemplaren staan ​​bekend als lapilli. Er zijn exemplaren met een diameter tot 20 meter bekend. Vulkanische bommen zijn meestal bruin of rood, verwering tot een geelbruine kleur. Exemplaren kunnen rond worden als ze door de lucht vliegen, maar ze kunnen ook gedraaid of puntig zijn. Ze kunnen een gebarsten, fijnkorrelig of glasachtig oppervlak hebben. Er zijn verschillende soorten vulkanische bommen, die worden genoemd op basis van hun uiterlijk en structuur.

Kleur: Donkere tinten rood, bruin of groen

Groep: Extrusief

mineralen: Vulkanische bommen bezitten gewoonlijk een basalt of soortgelijke mafische samenstelling.

Classificatie van vulkanische bommen

Bommen worden genoemd naar hun vorm, die wordt bepaald door de vloeibaarheid van het magma waaruit ze zijn gevormd.

Lint- of cilindrische bommen vorm van zeer tot matig vloeibaar magma, uitgestoten als onregelmatige snaren en klodders. De snaren vallen uiteen in kleine segmenten die intact op de grond vallen en eruitzien als linten. Vandaar de naam ‘lintbommen’. Deze bommen zijn cirkelvormig of afgeplat in dwarsdoorsnede, zijn gecanneleerd over hun lengte en hebben tabelvormige blaasjes.

Sferische bommen vormen zich ook van hoog tot matig vloeibaar magma. In het geval van bolvormige bommen speelt de oppervlaktespanning een belangrijke rol bij het in bollen trekken van het uitgestoten materiaal.

Spindel-, spoelvormige of amandel-/rotatiebommen worden gevormd door dezelfde processen als bolvormige bommen, hoewel het grootste verschil de gedeeltelijke aard van de bolvorm is. Door tijdens de vlucht rond te draaien, zien deze bommen er langwerpig of amandelvormig uit; de draaiende theorie achter de ontwikkeling van deze bommen heeft ze ook de naam 'fusiforme bommen' gegeven. Spindelbommen worden gekenmerkt door longitudinale ribbels, waarbij de ene kant iets gladder en breder is dan de andere. Deze gladde kant vertegenwoordigt de onderkant van de bom zoals deze door de lucht viel.

Koeientaartbommen worden gevormd wanneer zeer vloeibaar magma van gemiddelde hoogte valt, zodat de bommen niet stollen vóór de botsing (ze zijn nog steeds vloeibaar als ze de grond raken). Ze worden daardoor plat of spatten en vormen onregelmatige ronde schijven, die op koeienmest lijken.

Broodkorstbommen worden gevormd als de buitenkant van de lavabommen tijdens hun vluchten stolt. Ze kunnen gebarsten buitenoppervlakken ontwikkelen naarmate de binnenkant blijft uitzetten.

Geboorde bommen zijn bommen met lavaschillen die een kern van eerder geconsolideerde lava omsluiten. De kern bestaat uit bijkomende fragmenten van een eerdere uitbarsting, toevallige fragmenten van landgesteente of, in zeldzame gevallen, stukjes lava die eerder tijdens dezelfde uitbarsting zijn gevormd.

Vulkanische bomformatie

Een vulkanische bom is een soort vulkanisch projectiel dat ontstaat tijdens explosieve uitbarstingen. Het is typisch een afgeronde tot langwerpige massa gesmolten gesteente (lava) die uit een gebied wordt uitgestoten vulkaan terwijl het nog halfvloeibaar of plastic is. Vulkanische bommen kunnen in grootte variëren van enkele centimeters tot enkele meters in diameter, en ze kunnen aanzienlijke afstanden afleggen vanaf de opening van de vulkaan voordat ze landen.

De vorming van vulkanische bommen omvat een combinatie van processen die verband houden met de aard van het uitbarstende magma en de explosieve dynamiek van de uitbarsting zelf. Hier is een overzicht van hoe vulkanische bommen ontstaan:

 1. Magma-samenstelling: De samenstelling van het magma speelt een cruciale rol bij de vorming van vulkanische bommen. Het magma moet voldoende stroperig (dik en plakkerig) zijn om tijdens de uitbarsting niet in kleine deeltjes uiteen te vallen. Deze viscositeit wordt vaak beïnvloed door factoren zoals het silicagehalte van het magma.
 2. Gasinhoud: Magma bevat opgeloste gassen, voornamelijk waterdamp en koolstofdioxide. Terwijl het magma naar het oppervlak stijgt, zorgt de afnemende druk ervoor dat deze opgeloste gassen uit de oplossing komen en bellen vormen. De opeenhoping van gasbellen in het magma verhoogt de interne druk.
 3. Explosieve uitbarsting: Tijdens een explosieve vulkaanuitbarsting wordt de druk van de uitdijende gasbellen in het magma aanzienlijk. Wanneer deze druk de sterkte van het omringende gesteente overschrijdt, kan dat wel leiden aan de fragmentatie van het magma in kleinere deeltjes, waardoor een mengsel ontstaat van gefragmenteerde lava, vulkanische as en gassen die bekend staan ​​als een pyroclastische stroom of pyroclastische golf.
 4. Uitwerpen van gesmolten fragmenten: Naast de fijne as- en steenfragmenten kunnen ook grotere, halfvloeibare of plastic klodders magma uit de ventilatieopening worden verdreven. Deze klodders zijn vulkanische bommen. De bommen worden vaak gevormd door hun aerodynamische interactie met de omringende lucht wanneer ze worden uitgeworpen, waardoor ze een karakteristieke gestroomlijnde of traanvorm kunnen krijgen.
 5. Verharding: Wanneer vulkanische bommen in de atmosfeer worden uitgestoten, beginnen ze snel af te koelen als gevolg van de lagere temperatuur op grotere hoogten. De buitenste laag van de bom stolt en vormt een korst, terwijl de binnenkant gedeeltelijk gesmolten blijft. Dit kan een onderscheidend “broodkorst”-uiterlijk creëren.
 6. Landen: De gestolde buitenste korst van de bom zorgt ervoor dat hij zijn vorm behoudt terwijl hij door de lucht reist en op de grond landt. Afhankelijk van de grootte, vorm en beginsnelheid van de bom kan deze zichzelf gedeeltelijk of volledig in de grond begraven of bij de landing inslagkraters veroorzaken.

Samenvattend vormen vulkanische bommen zich tijdens explosieve vulkaanuitbarstingen wanneer halfvloeibaar of plastic magma uit de ventilatieopening wordt geworpen als gevolg van de opbouw van gasdruk. De bommen koelen af ​​en stollen terwijl ze door de lucht reizen voordat ze op de grond landen, waarbij ze vaak onderscheidende vormen en texturen vertonen vanwege hun aerodynamische interacties en snelle afkoeling.

Verspreidingsgebied voor vulkanische bommen

Het verspreidingsgebied van vulkanische bommen, of het gebied waar ze kunnen worden gevonden nadat ze tijdens een uitbarsting uit een vulkaan zijn geworpen, kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren omvatten het type uitbarsting, de grootte van de vulkaan, het type magma dat erbij betrokken is, de heersende windomstandigheden en de kracht van de explosieve gebeurtenis. Hier volgen enkele algemene overwegingen voor het verspreidingsgebied van vulkanische bommen:

 1. Uitbarstingstype: Verschillende soorten vulkaanuitbarstingen kan leiden tot verschillende distributies van vulkanische bommen. Bij explosieve uitbarstingen, zoals Pliniaanse of Vulcaniaanse uitbarstingen, is de kans groter dat vulkaanbommen over grotere afstanden worden uitgeworpen dan bij uitbundige uitbarstingen, waarbij lava relatief zachtjes uitstroomt.
 2. Vulkaangrootte: Grotere vulkanen hebben doorgaans een groter explosief potentieel, wat kan resulteren in het uitwerpen van vulkanische bommen over grotere gebieden. Kleinere vulkanen hebben mogelijk meer gelokaliseerde distributies.
 3. Magma-eigenschappen: De viscositeit en het gasgehalte van het magma spelen een belangrijke rol. Het is waarschijnlijker dat stroperiger magma's vulkanische bommen vormen en deze over grotere afstanden kunnen vervoeren vanwege hun weerstand tegen fragmentatie.
 4. Windpatronen: De heersende windpatronen op het moment van uitbarsting kunnen vulkanische bommen in specifieke richtingen vervoeren. Wind kan het verspreidingsgebied enorm beïnvloeden en mogelijk vulkanische bommen ver beneden de wind van de uitbarstende luchtopening meevoeren.
 5. Uitbarstingsintensiteit: De intensiteit van de uitbarsting, inclusief factoren als de hoogte van de uitbarstingskolom, de snelheid van de magma-ontlading en de explosiviteit van de gebeurtenis, kunnen van invloed zijn op hoe ver vulkanische bommen worden uitgeworpen.
 6. Topografie: Het lokale terrein en de topografie kunnen de verspreiding van vulkanische bommen beïnvloeden. Bergen, heuvels en valleien kunnen het traject van het uitgeworpen materiaal afbuigen of omleiden.
 7. Geografische locatie: De locatie van de vulkaan, de nabijheid van bevolkte gebieden en de aanwezigheid van natuurlijke barrières kunnen van invloed zijn op de plaats waar vulkanische bommen worden verspreid.
 8. Geschiedenis van de uitbarsting: Eerdere uitbarstingen van dezelfde vulkaan kunnen inzicht geven in het potentiële verspreidingsgebied van vulkaanbommen. Patronen van uitbarstingen uit het verleden kunnen worden gebruikt om het verspreidingsgebied voor toekomstige gebeurtenissen te schatten.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel vulkanische bommen aanzienlijke afstanden kunnen afleggen vanaf de uitbarsting, ze vaak dichter bij de vulkaan zelf worden aangetroffen. Het verspreidingsgebied kan zich uitstrekken van de directe omgeving van de ventilatieopening tot enkele kilometers verderop, afhankelijk van de hierboven genoemde factoren.

Onderzoekers en vulkanologen bestuderen vaak de verspreiding van vulkanische bommen en andere vulkanische ejecta om een ​​beter inzicht te krijgen in de uitbarstende processen en gevaren die gepaard gaan met vulkanische activiteit. Deze informatie kan van cruciaal belang zijn voor de gevarenbeoordeling en risicobeperking in vulkanische gebieden.

Fysische eigenschappen van vulkanische bommen

Fysische eigenschappen van vulkanische bommen

De fysieke eigenschappen van vulkanische bommen worden beïnvloed door hun vorming, vlucht door de lucht en daaropvolgende afkoelings- en stollingsprocessen. Hier zijn de belangrijkste fysieke eigenschappen van vulkanische bommen:

 1. Vorm en grootte: Vulkanische bommen kunnen een breed scala aan vormen en maten vertonen. Hun vormen kunnen bolvormige, elliptische, gestroomlijnde of onregelmatige vormen omvatten, afhankelijk van hun aerodynamische interactie met de lucht tijdens de vlucht. De afmetingen kunnen variëren van centimeters tot enkele meters in diameter, waarbij grotere bommen vaak langwerpige of traanvormige vormen hebben.
 2. Buitenkorst: Terwijl vulkanische bommen uit de vulkaan worden geworpen en door de lucht reizen, koelen hun buitenste lagen snel af en stollen ze snel als gevolg van blootstelling aan lagere temperaturen op grotere hoogten. Dit resulteert in de vorming van een vaste korst op het oppervlak van de bom. De buitenste korst kan ruw of glad zijn en is vaak donkerder van kleur vergeleken met de gesmolten binnenkant.
 3. Binnenlandse textuur: De binnenkant van een vulkanische bom kan gedeeltelijk gesmolten blijven of zakken met halfgesmolten materiaal bevatten. De inwendige textuur kan variëren van glazig of kristallijn tot blaasjesvormig (met gasbellen), afhankelijk van de afkoelsnelheid en de minerale samenstelling van het magma.
 4. Blaasjes: Veel vulkanische bommen bevatten blaasjes, dit zijn kleine gasbelletjes die vóór de uitwerping in het gesmolten magma aanwezig waren. Deze blaasjes storten vaak in of sluiten zich gedeeltelijk terwijl de bom afkoelt en stolt, waardoor er holtes of holtes in het interieur achterblijven.
 5. Gewicht en dichtheid: Het gewicht en de dichtheid van een vulkanische bom worden bepaald door de grootte, vorm en samenstelling ervan. Grotere bommen hebben doorgaans een grotere massa en dichtheid. De korst van de bom draagt ​​bij aan het totale gewicht en de dichtheid, terwijl de blaasjes de algehele dichtheid kunnen verminderen.
 6. Impact-eigenschappen: Wanneer vulkanische bommen landen, kunnen ze inslagkraters of depressies in de grond veroorzaken vanwege hun kinetische energie bij een botsing. De vorm en diepte van deze kenmerken kunnen inzicht geven in de inslaghoek en de snelheid van de bom.
 7. Kleur: De kleur van vulkanische bommen kan variëren, afhankelijk van de minerale samenstelling van het magma. Bommen kunnen donker gekleurd zijn als ze ijzerrijke mineralen bevatten of lichter gekleurd als ze een groter aandeel silicaatmineralen bevatten.
 8. Oppervlakte-eigenschappen: Het buitenoppervlak van een vulkanische bom kan verschillende kenmerken vertonen, waaronder vloeilijnen, groeven en randen. Deze kenmerken zijn het resultaat van de interactie van de bom met de lucht en de roterende beweging ervan tijdens de vlucht.
 9. Koelsnelheid: De snelheid waarmee een vulkanische bom afkoelt, beïnvloedt de interne kristalliniteit en textuur ervan. Snelle afkoeling aan het oppervlak kan leiden tot een glazige textuur, terwijl langzamere afkoeling aan de binnenkant de groei van kristallen kan bevorderen.

Het begrijpen van de fysieke eigenschappen van vulkanische bommen levert waardevolle informatie op over de uitbarstingsdynamiek, het magmagedrag en vulkanische processen. Deze eigenschappen kunnen worden bestudeerd om de omstandigheden te ontcijferen waaronder de bommen werden gevormd en door de atmosfeer reisden voordat ze landden, wat bijdraagt ​​aan onze kennis van vulkanische gevaren en uitbarstingsmechanismen.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rocks en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Wikipedia-bijdragers. (2018, 18 oktober). Vulkanische bom. In Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald op 15 mei 22, 14:2019, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Volcanic_bomb&oldid=864612411