Home Geologische takken leer der gesteenten

leer der gesteenten

Petrologie is de studie van de oorsprong, samenstelling en structuur van gesteenten. Petrolologen gebruiken verschillende technieken om gesteenten te bestuderen, waaronder veldobservaties, microscopie, chemische analyse en experimenten. Ze kunnen ook geofysische technieken gebruiken, zoals seismische beeldvorming, om de structuur van de aardkorst te bestuderen.

Microplooien in een metamorf gesteente; fylliet uit de oostelijke Alpen van Italië

Metamorfe petrologie

Metamorfe petrologie is de studie van metamorfe gesteenten, dit zijn gesteenten die door de actie van het ene gesteentetype in het andere zijn getransformeerd...
Stuwkrachtbreuk van sedimentair gesteente uit het Jura bij de Ketobe-knop langs de San Rafael-deining in centraal Utah (verkorting vindt plaats; Davis & Reynolds 1996).

Sedimentaire Petrologie

Sedimentaire petrologie is de studie van sedimentair gesteente, dit zijn gesteenten die ontstaan ​​door de ophoping en stolling van sediment. Dit gebied van de geologie...

Stollings Petrologie

Stollingspetrologie is de studie van stollingsgesteenten, dit zijn gesteenten die zijn gevormd door het stollen van gesmolten magma. Dit gebied van de geologie...

leer der gesteenten 

Petrologie is de studie van de oorsprong, samenstelling en structuur van gesteenten. Petrolologen gebruiken verschillende technieken om gesteenten te bestuderen, waaronder veldobservaties,...