Kusterosie is het wegslijten van land en het verwijderen van strand- of duinsedimenten door golfslag, getijdenstromingen, golfstromingen, drainage of harde wind. Kusterosie kan optreden langs elke kust waar golven zijn, maar komt het meest voor langs de kustlijnen van continenten en grote eilanden.

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan kusterosie, waaronder:

  • Zeeniveau stijgen: Naarmate de zeespiegel stijgt, worden de golven en getijdenstromingen die de kust eroderen krachtiger.
  • Golfenergie: De energie van de golven die op de kust beuken, speelt een grote rol in het erosieproces. Golven met een hogere energie veroorzaken waarschijnlijker erosie dan golven met een lagere energie.
  • Helling van het strand: Een steile strandhelling kan de energie van de golven vergroten en het strand kwetsbaarder maken voor erosie.
  • Strand materiaal: Het type materiaal waaruit het strand bestaat, kan ook de erosie beïnvloeden. Hardere materialen zoals steen zijn beter bestand tegen erosie dan zachtere materialen zoals zand.
  • Kustverdediging: Menselijke constructies zoals zeeweringen en liezen kunnen de natuurlijke zandstroom langs het strand onderbreken en in sommige gebieden erosie veroorzaken, terwijl ze andere beschermen.

Kusterosie kan ernstige gevolgen hebben, waaronder het verlies van waardevolle eigendommen en leefgebieden, evenals de vernietiging van infrastructuur zoals wegen en gebouwen. Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt om kusterosie te beheersen, waaronder strandsuppletie, de aanleg van zeeweringen en andere beschermende constructies, en het verplaatsen van bebouwing weg van kwetsbare gebieden.

Kusterosie