Een aardverschuiving nabij Cusco, Peru, in 2018

Een aardverschuiving is een vorm van massa-uitsterving waarbij een verscheidenheid aan aardverschuivingen betrokken is, zoals vallende rotsen, falen van diepe hellingen en ondiep puin. Aardverschuivingen kan onder water voorkomen, onderwaterlandschap, kust- en onshore-omgeving genoemd. Hoewel dit de belangrijkste drijvende kracht is achter zwaartekrachtdrift, zijn er nog andere factoren die het origineel beïnvloeden helling stabiliteit. De daadwerkelijke slip vereist gewoonlijk een trigger voordat deze wordt gepubliceerd, terwijl de voorafgaande voorwaardelijke factoren doorgaans het creëren van specifieke ondergrondse omstandigheden zijn die vatbaar zijn voor hellingsfalen. De aardverschuivingen mogen niet worden vermengd met de modder, die een vorm van massale uitputting is die gepaard gaat met een zeer snelle stroom die geheel of gedeeltelijk vloeibaar wordt gemaakt door het toevoegen van aanzienlijke hoeveelheden water aan het uitgangsmateriaal.

Oorzaken van aardverschuivingen

Er zijn verschillende natuurlijke en mensgerelateerde factoren die kunnen bijdragen aan het optreden van aardverschuivingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van aardverschuivingen:

  1. Geologische factoren: Aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door de geologische samenstelling en structuur van de grond. Dit kan het type grond of gesteente omvatten, de helling van het land en de aanwezigheid van water of andere vloeistoffen.
  2. Meteorologische factoren: Extreme weersomstandigheden, zoals zware regenval, smeltende sneeuw of snelle temperatuurveranderingen, kunnen de kans op aardverschuivingen vergroten. Dit komt omdat deze weersomstandigheden de grond kunnen verzadigen en de stabiliteit van de grond of het gesteente kunnen verzwakken.
  3. Menselijke factoren: Menselijke activiteiten, zoals ontbossing, mijnbouw, bouw en irrigatie, kunnen ook bijdragen aan aardverschuivingen. Deze activiteiten kunnen het natuurlijke landschap veranderen en de grond destabiliseren, waardoor deze gevoeliger wordt voor aardverschuivingen.
  4. Aardbevingen: Aardbevingen kunnen ook aardverschuivingen veroorzaken door de grond te schudden en te veroorzaken rotsen en aarde om van hellingen af ​​te glijden.
  5. Vulkaanactiviteit: Vulkaanuitbarstingen kunnen aardverschuivingen veroorzaken doordat ze de grond onstabiel maken en door grote hoeveelheden los materiaal te genereren dat van hellingen af ​​kan glijden.

Het begrijpen van de oorzaken van aardverschuivingen is belangrijk voor het ontwikkelen van effectieve mitigatiestrategieën om de impact van deze natuurlijke gevaren op menselijke gemeenschappen en infrastructuur te verminderen.

Soorten aardverschuivingen

Soorten aardverschuivingen

Er zijn verschillende soorten aardverschuivingen die kunnen optreden, elk met zijn eigen kenmerken en oorzaken. Hier zijn enkele van de belangrijkste soorten aardverschuivingen:

  1. Rotsvallen: Steenslag ontstaat wanneer stenen of rotsblokken loskomen van een steile helling en van de helling vallen of naar beneden rollen. Dit soort aardverschuivingen worden vaak veroorzaakt door verwering en erosie van de rotswand, evenals door seismische activiteit.
  2. Puin stroomt: Puinstromen, ook wel modderstromen genoemd, ontstaan ​​wanneer een mengsel van grond, gesteente en water snel van een helling af stroomt. Dit soort aardverschuivingen wordt vaak veroorzaakt door hevige regenval of het snel smelten van sneeuw, waardoor de grond kan verzadigen en de helling kan worden gedestabiliseerd.
  3. Aardverschuivingen: Aardverschuivingen ontstaan ​​wanneer een massa grond of gesteente van een helling af glijdt. Dit soort aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder hevige regenval, seismische activiteit en menselijke activiteiten zoals bouw- of mijnbouw.
  4. Kruipen: Kruip is een langzame, continue beweging van grond of gesteente langs een helling. Dit type aardverschuiving wordt vaak veroorzaakt door langdurige verwering en erosie van de helling, maar ook door veranderingen in bodemvocht en temperatuur.
  5. Inzakken: Inzinkingen ontstaan ​​wanneer een blok aarde of steen roteert en langs een gebogen helling naar beneden glijdt. Dit soort aardverschuivingen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van geologische factoren, zoals het type grond of gesteente en de hellingshoek.

Het begrijpen van de verschillende soorten aardverschuivingen is belangrijk voor het voorspellen en verzachten van hun impact op menselijke gemeenschappen en infrastructuur. Elk type aardverschuiving vereist verschillende mitigatiestrategieën, afhankelijk van de kenmerken en oorzaken ervan.

Rotsvallen

Rockfalls zijn een soort aardverschuiving

Rockfalls zijn een soort aardverschuiving waarbij rotsen of rotsblokken loskomen van een steile helling en van de helling vallen of rollen. Ze kunnen in verschillende omgevingen voorkomen, waaronder bergachtige gebieden, kliffen en wegafsluitingen. Steenslag kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder verwering en erosie van de rotswand, seismische activiteit en menselijke activiteiten zoals bouw of mijnbouw.

Steenslag kan aanzienlijke gevolgen hebben voor menselijke gemeenschappen en infrastructuur. Ze kunnen schade aan gebouwen, wegen en andere infrastructuur veroorzaken, maar ook een risico vormen voor mensenlevens. In gebieden met veel toerisme kunnen steenslag ook gevolgen hebben voor de recreatie en de lokale economie.

Er zijn verschillende strategieën om de gevolgen van steenslag te verzachten. Eén benadering is het identificeren van gebieden met een hoog risico op steenslag en het implementeren van beschermende maatregelen zoals steenslagbarrières, stroomgrachten en gaasnetten om de helling te stabiliseren en te voorkomen dat stenen op wegen en andere infrastructuur vallen. Een andere aanpak is het monitoren van gebieden met een hoog risico met behulp van teledetectietechnieken zoals LiDAR en satellietbeelden om veranderingen in de hellingsstabiliteit en potentiële gevaren van steenslag te detecteren. Bovendien kunnen voorlichtings- en bewustmakingscampagnes het risico op letsel en schade helpen verminderen door mensen aan te moedigen weg te blijven uit gebieden met een hoog risico en eventuele gevaren aan de plaatselijke autoriteiten te melden.

Puin stroom

Een puinstroom is in feite een snel bewegende aardverschuiving die bestaat uit vloeibare, niet-geconsolideerde en verzadigde massa die lijkt op stromend beton. In dit opzicht verschillen ze niet van lawines, waarbij ongeconsolideerd ijs en sneeuw over het oppervlak van een aardoppervlak naar beneden stromen. berg, met bomen en rotsen met zich mee.

Een veel voorkomende misvatting is om puinstromen te verwarren met aardverschuivingen of modderstromen. In werkelijkheid verschillen ze doordat aardverschuivingen bestaan ​​uit een samenhangend blok materiaal dat over oppervlakken glijdt. Puinstromen bestaan ​​daarentegen uit “losse” deeltjes die onafhankelijk van elkaar in de stroom bewegen.

Op dezelfde manier bestaan ​​modderstromen uit modder en water, terwijl puinstromen uit grotere deeltjes bestaan. Alles bij elkaar genomen wordt geschat dat ten minste 50% van de deeltjes in een puinstroom bestaan ​​uit deeltjes ter grootte van zand of grotere deeltjes (zoals rotsen, bomen, enz.).

Kruipen

Kruip is een soort aardverschuiving waarbij een langzame, continue beweging van grond of gesteente langs een helling gepaard gaat. In tegenstelling tot andere soorten aardverschuivingen die plotseling optreden, kan kruip over een langere periode plaatsvinden, vaak jaren of decennia. Kruip wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder langdurige verwering en erosie van de helling, veranderingen in bodemvocht en temperatuur, en de hoek van de helling.

De kruipbeweging is doorgaans geleidelijk en kan moeilijk te detecteren zijn. Na verloop van tijd kan de beweging echter schade veroorzaken aan gebouwen, wegen en andere infrastructuur die op of nabij de helling is gebouwd. In sommige gevallen kan de beweging er ook voor zorgen dat bomen en andere vegetatie kantelen of buigen, wat een zichtbare indicatie van het probleem oplevert.

Er zijn verschillende benaderingen om de gevolgen van kruip te verzachten. Eén strategie is het monitoren van gebieden met een hoog risico met behulp van instrumenten zoals kantelmeters en GPS om veranderingen in hellingbewegingen en potentiële gevaren te detecteren. Een andere benadering is het stabiliseren van de helling met behulp van methoden zoals herbegroeiing, terrassen en de installatie van drainagesystemen om de waterinfiltratie te verminderen en erosie te voorkomen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om gebouwen en andere infrastructuur uit de buurt van gebieden met een hoog risico te verplaatsen om de kans op schade en letsel te voorkomen.

Over het geheel genomen kan het begrijpen van de factoren die bijdragen aan kruip en het implementeren van passende mitigatiestrategieën helpen het risico op schade en letsel als gevolg van dit soort aardverschuivingen te verminderen.

Inzakken

Ordu: een grote aardverschuiving in Turkije

Inzinkingen zijn een soort aardverschuiving waarbij grond of gesteente langs een gebogen oppervlak neerwaarts beweegt. Ze komen doorgaans voor in gebieden met steile hellingen en kunnen worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder hevige regenval, veranderingen in de grondwaterspiegel en menselijke activiteiten zoals opgravingen en bouwwerkzaamheden.

Bij een inzinking wordt de helling van de grond hol en beweegt de grond of het gesteente langs een gebogen oppervlak naar beneden en naar buiten. De beweging kan relatief langzaam of snel zijn, afhankelijk van de omstandigheden die de inzinking hebben veroorzaakt. Instortingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, wegen en andere infrastructuur die op of nabij de helling is gebouwd, en kunnen ook een risico voor mensenlevens vormen.

Er zijn verschillende strategieën om de gevolgen van inzinkingen te verzachten. Eén benadering is het identificeren van gebieden met een hoog risico op inzakken en het implementeren van beschermende maatregelen zoals keermuren, drainagesystemen en hellingsstabilisatietechnieken om het risico op verplaatsing te verminderen. Een andere aanpak is het monitoren van gebieden met een hoog risico met behulp van instrumenten zoals hellingsmeters en GPS om veranderingen in hellingbewegingen en potentiële gevaren te detecteren.

Bovendien kunnen voorlichtings- en bewustmakingscampagnes het risico op letsel en schade helpen verminderen door mensen aan te moedigen weg te blijven uit gebieden met een hoog risico en eventuele gevaren aan de plaatselijke autoriteiten te melden. Over het geheel genomen kan het begrijpen van de oorzaken van inzinkingen en het implementeren van passende mitigatiestrategieën helpen het risico op schade en letsel als gevolg van dit soort aardverschuivingen te verminderen.

Overdrukzones (inclusief gas- en ondiepwaterstromen)

Overdrukzone is een olie- en gasexplosie uit het ondergrondse valmechanisme tot onder hoge druk. Meestal vinden in deze zones olie- en gasboorprocessen plaats

Recente “Gushers”

Tijdens de Golfoorlog van 1991 hebben de terugtrekkende Iraakse soldaten de putten van meer dan zeshonderd oliebronnen in Koeweit opgeblazen, waardoor een van de grootste door de mens veroorzaakte milieurampen in de geschiedenis ontstond. Omdat de meeste bronnen in Koewati zonder pompen stromen onder hun eigen grote druk, barstten de olie en het gas met enorme kracht uit de grond. Aanvankelijk werd geschat dat het twee jaar zou duren om alle putten te repareren. Het heroïsche en uiterst gevaarlijke werk werd echter in ongeveer zes maanden tijd geklaard.

Modderstromen:

Modderstromen, ook wel puinstromen genoemd, zijn een soort aardverschuiving waarbij een mengsel van water, steen, grond en ander puin snel langs een helling beweegt. Ze worden vaak veroorzaakt door hevige regenval, smeltende sneeuw of andere factoren die de verzadiging van de bodem en de destabilisatie van hellingen veroorzaken. Modderstromen kunnen zeer destructief zijn en aanzienlijke schade veroorzaken aan gebouwen, wegen en andere infrastructuur op hun pad. Mitigatiestrategieën voor modderstromen omvatten de constructie van barrières, de installatie van drainagesystemen en de stabilisatie van hellingen.

Diapirisme:

Diapirisme is een geologisch proces waarbij sprake is van de opwaartse beweging van een dicht, stroperig materiaal zoals magma of zout, door minder dicht omringend gesteente. Dit proces kan aanzienlijke veranderingen in de structuur van het omringende gesteente veroorzaken en structuren zoals zoutkoepels en modder creëren vulkanen. Diapirisme kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor menselijke activiteiten, afhankelijk van de locatie en de omvang van het proces. Zoutkoepels kunnen bijvoorbeeld een waardevolle bron van olie en gas zijn modder vulkanen kunnen een gevaar vormen voor de infrastructuur en het milieu.

Vulkanisme/vulkanen:

Vulkanisme is het proces waarbij magma, as en andere vulkanische materialen uit een gebied worden verdreven vulkaan op het aardoppervlak of in de atmosfeer. Vulkanen worden doorgaans aangetroffen op de grenzen van tektonische platen, waar magma naar de oppervlakte kan stijgen en uitbarsten. Vulkaanuitbarstingen kunnen zeer destructief zijn en aanzienlijke schade aan gebouwen, infrastructuur en het milieu veroorzaken. Mitigatiestrategieën voor vulkanische gevaren omvatten de ontwikkeling van monitoringsystemen om uitbarstingen te detecteren en te voorspellen, het opstellen van evacuatieplannen voor risicogebieden en de constructie van barrières om de infrastructuur te beschermen tegen vulkanisch materiaal zoals as en lava.