Scheeliet is een calciumwolframaatmineraal dat vaak wordt aangetroffen in verschillende geologische omgevingen. Het is een belangrijk erts van wolfraam, een metaal dat bekend staat om zijn hoge smeltpunt, dichtheid en sterkte. Scheeliet is vernoemd naar Carl Wilhelm Scheele, een Zweedse scheikundige die in 1781 wolfraam ontdekte.

Het mineraal wordt meestal aangetroffen in contact-metamorfose deposito's geassocieerd met granieten indringers. Het kan ook voorkomen in skarns, hydrothermale aderen en afzettingen van het greisen-type. Scheeliet staat bekend om zijn kenmerkende kleur, die kan variëren van wit tot grijs, bruin of geelachtig bruin. Het heeft vaak een glasachtige tot onvermurwbare glans en kan fluorescentie vertonen onder ultraviolet licht.

Scheeliet heeft een tetragonale kristalstructuur, waarbij prismatische of tabelvormige kristallen veel voorkomen. Het heeft een perfecte splijting op {110} vlakken en een hoog soortelijk gewicht, waardoor het relatief zwaar is vergeleken met veel andere mineralen. De hardheid varieert van 4.5 tot 5.5 op de schaal van Mohs, wat een matige hardheid aangeeft.

Een van de opmerkelijke eigenschappen van scheeliet is het vermogen om te fluoresceren onder ultraviolet licht. Dit fenomeen, bekend als fluorescentie, kan ervoor zorgen dat het mineraal een helderblauwe of gele gloed afgeeft, afhankelijk van de aanwezige onzuiverheden. Deze eigenschap heeft scheeliet tot een populair mineraal onder verzamelaars gemaakt.

Vanuit industrieel perspectief is scheeliet een belangrijke bron van wolfraam. Wolfraam heeft verschillende toepassingen, waaronder de productie van harde metalen, legeringen, gloeidraden voor gloeilampen en röntgenbuizen. Het mineraal wordt doorgaans verwerkt via flotatie- of zwaartekrachtscheidingsmethoden om het gewenste wolfraamconcentraat te verkrijgen.

Samenvattend is scheeliet een calciumwolframaatmineraal dat dient als een belangrijk erts van wolfraam. Het staat bekend om zijn kenmerkende kleur, fluorescentie en voorkomen in verschillende geologische omgevingen. Het economische belang komt voort uit de winning van wolfraam, een metaal met diverse industriële toepassingen.

Chemische samenstelling en structuur

De chemische samenstelling van scheeliet is calciumwolframaat, met de chemische formule CaWO4. Het bestaat uit calcium (Ca) kationen en wolframaat (WO4) anionen. Het wolframaatanion bevat één wolfraamatoom (W) gebonden aan vier zuurstofatomen (O). Het calciumkation wordt gecoördineerd met zuurstofatomen in de structuur.

Scheeliet kristalliseert in het tetragonale kristalsysteem, wat betekent dat het een viervoudige rotatiesymmetrie heeft langs de c-as. De kristalstructuur is geclassificeerd als scheeliet-type structuur of de calciumwolframaatstructuur. In deze structuur bezetten de wolfraamatomen het centrum van de eenheidscel, omringd door zuurstofatomen die een vervormde octaëdrische coördinatie vormen. De calciumatomen bevinden zich op de interstitiële plaatsen tussen de octaëders.

De rangschikking van de wolframaat- en calciumionen in de structuur geeft scheeliet zijn karakteristieke tetragonale kristalvorm. Het mineraal komt gewoonlijk voor als prismatische of tabelvormige kristallen, vaak met vierkante of rechthoekige dwarsdoorsneden. Het vertoont een perfecte splitsing op {110} vlakken, een vlak loodrecht op de c-as.

De kristalstructuur van scheeliet is relatief dicht, wat bijdraagt ​​aan het hoge soortelijk gewicht. Het mineraal heeft een soortelijk gewicht variërend van 5.9 tot 6.1, waardoor het aanzienlijk zwaarder is dan de meeste voorkomende mineralen.

Het is belangrijk op te merken dat scheeliet kleine onzuiverheden en vervangingen kan bevatten, die de kleur- en fluorescentie-eigenschappen kunnen beïnvloeden. De aanwezigheid van molybdeenverontreinigingen kan scheeliet bijvoorbeeld een blauwachtige tint geven, terwijl vervangingen van zeldzame aardelementen kunnen bijdragen aan de fluorescentie ervan onder ultraviolet licht.

Samenvattend heeft scheeliet een chemische samenstelling van calciumwolframaat (CaWO4) en kristalliseert het in een tetragonale structuur die bekend staat als de structuur van het scheeliet-type. De rangschikking van wolframaat- en calciumionen in de structuur geeft aanleiding tot de kenmerkende kristalvorm en fysische eigenschappen.

Voorkomen en mijnbouw

Scheeliet komt voor in verschillende geologische omgevingen en is te vinden in verschillende soorten afzettingen. Enkele veelvoorkomende gebeurtenissen en mijnbouwmethoden die verband houden met scheeliet zijn als volgt:

 1. Contact-metamorfe afzettingen: Scheeliet wordt vaak aangetroffen in contact-metamorfe afzettingen die verband houden met granietintrusies. In deze afzettingen vormt het mineraal zich als resultaat van hydrothermische activiteit en metasomatische vervanging van reeds bestaande rotsen. De mineralisatie wordt typisch gevonden in de nabijheid van de contactzone tussen de graniet en omliggende landrotsen.
 2. skarn Stortingen: Skarns zijn dat wel metamorfe gesteenten gevormd door de interactie van hydrothermale vloeistoffen van opdringerige lichamen met carbonaatrijke rotsen. Scheeliet kan worden gevonden als een belangrijk mineraal binnenin skarn-afzettingen. Skarns komen vaak voor in de buurt van graniet of andere opdringerige lichamen.
 3. Hydrothermale aderen: Scheeliet kan ook voorkomen in hydrothermale aderen, dit zijn breuken of kloven in rotsen gevuld met mineraalrijke vloeistoffen. Deze aderen worden gevormd als resultaat van hydrothermische activiteit geassocieerd met magmatische processen. Hydrothermale aderen zijn te vinden in verschillende geologische omgevingen en kunnen scheelietmineralisatie herbergen.
 4. Greisen-type afzettingen: Greisen-type afzettingen worden geassocieerd met granietintrusies en worden gekenmerkt door wijziging van de omringende rotsen door hydrothermale vloeistoffen. Scheeliet kan als bijkomend mineraal in deze afzettingen aanwezig zijn, samen met andere mineralen zoals small en kwarts.

Mijnbouwmethoden voor scheelietextractie variëren afhankelijk van het type afzetting en de geologische kenmerken ervan. Enkele van de gebruikelijke mijnbouwtechnieken die voor scheeliet worden gebruikt, zijn onder meer:

A. Open mijnbouw: In situaties waarin scheelietafzettingen zich dichtbij het oppervlak bevinden en het ertslichaam groot en gemakkelijk toegankelijk is, kan open mijnbouw worden toegepast. Deze methode omvat het verwijderen van bovenliggende rotsen en grond om het scheeliethoudende erts bloot te leggen. Het erts wordt vervolgens met behulp van machines gewonnen en vervoerd voor verdere verwerking.

B. Ondergrondse mijnbouw: Wanneer scheelietafzettingen zich op grotere diepte bevinden, kunnen ondergrondse mijnbouwmethoden worden gebruikt. Dit omvat de aanleg van tunnels en schachten om toegang te krijgen tot het ertslichaam. Ondergrondse mijnbouw kan complexer en duurder zijn dan dagbouwmijnbouw, maar is noodzakelijk voor het winnen van scheeliet uit diepere afzettingen.

C. Flotatie: Flotatie is een gebruikelijke methode die wordt gebruikt voor de concentratie van scheelieterts. Het omvat het gebruik van chemicaliën om scheeliet selectief te scheiden van andere mineralen en onzuiverheden. Het erts wordt vermalen en tot fijne deeltjes vermalen en vervolgens gemengd met water en flotatiereagentia. Er worden luchtbellen in het mengsel gebracht en de hydrofobe scheelietdeeltjes hechten zich aan de bellen, waardoor ze kunnen worden verzameld en gescheiden.

D. Zwaartekrachtscheiding: Zwaartekrachtscheidingstechnieken kunnen worden gebruikt om scheeliet van ganggesteentemineralen te scheiden op basis van de verschillen in hun dichtheden. Het erts wordt verpletterd en onderworpen aan verschillende processen, zoals jiggen, spiraliseren of schudden van tafels om de zwaardere scheelietdeeltjes te scheiden van de lichtere ganggesteentemineralen.

Na het extractieproces wordt het scheelietconcentraat verder verwerkt tot het gewenste wolfraamproduct, dat in diverse industriële toepassingen kan worden gebruikt.

Het is vermeldenswaard dat specifieke mijnbouwmethoden en -technieken kunnen variëren, afhankelijk van de kenmerken van de afzetting, economische overwegingen en omgevingsfactoren.

Fysieke eigenschappen van Scheeliet

Scheeliet bezit verschillende onderscheidende fysieke eigenschappen, waaronder de volgende:

 1. Kleur: Scheeliet kan een reeks kleuren vertonen, waaronder wit, grijs, bruin en geelachtig bruin. De kleur kan worden beïnvloed door onzuiverheden die in het kristalrooster aanwezig zijn. Molybdeenonzuiverheden kunnen scheeliet bijvoorbeeld een blauwachtige tint geven.
 2. Glans: Het mineraal vertoont doorgaans een glasachtige tot onvermurwbare glans wanneer het vers gebroken is. Glasachtige glans verwijst naar een glazig uiterlijk, terwijl diamantachtige glans een briljante, diamantachtige glans beschrijft.
 3. Transparantie: Scheeliet is over het algemeen doorschijnend tot ondoorzichtig, wat betekent dat licht in verschillende mate door het mineraal kan dringen, maar het is niet transparant genoeg om er duidelijk doorheen te kijken.
 4. Kristal-gewoonten: Scheeliet komt gewoonlijk voor als prismatische of tabelvormige kristallen, vaak met vierkante of rechthoekige dwarsdoorsneden. De kristallen kunnen goed gevormd zijn en verschillende vlakken en randen vertonen. Andere kristalgewoonten zijn onder meer bladvormige, kolomvormige en korrelige vormen.
 5. Decollete: Scheeliet vertoont een perfect decolleté op {110} vlakken. Dit betekent dat als het mineraal zorgvuldig wordt gespleten of gesneden, het langs deze vlakken zal breken, wat resulteert in gladde, vlakke oppervlakken.
 6. Hardheid: Scheeliet heeft een hardheid van 4.5 tot 5.5 op de schaal van Mohs. Dit geeft aan dat het bekrast kan worden door hardere mineralen zoals orthoklaas of kwarts, maar kan krassen veroorzaken op mineralen met een lagere hardheid.
 7. Soortelijk gewicht: Scheeliet heeft een relatief hoog soortelijk gewicht, variërend van 5.9 tot 6.1. Dit betekent dat het aanzienlijk dichter en zwaarder is dan de meeste voorkomende mineralen.
 8. Fluorescentie: Een van de opvallende kenmerken van scheeliet is het vermogen om te fluoresceren onder ultraviolet (UV) licht. Bij blootstelling aan UV-licht kan scheeliet een helderblauwe of gele gloed afgeven, afhankelijk van de aanwezige onzuiverheden. Deze fluorescentie-eigenschap heeft scheeliet tot een gewild mineraal voor verzamelaars gemaakt.
 9. Streep: De streep scheeliet is wit. Dit verwijst naar de kleur van de poedervorm van het mineraal wanneer het over een ruw oppervlak wordt geschraapt.

Deze fysieke eigenschappen helpen bij het identificeren en onderscheiden van scheeliet van andere mineralen. Ze dragen ook bij aan de esthetische aantrekkingskracht en wetenschappelijke betekenis ervan.

Geologische formatie

Scheeliet ontstaat doorgaans in verschillende geologische omgevingen door middel van hydrothermische processen waarbij hete vloeistoffen met specifieke gesteentetypen in wisselwerking staan. De vorming van scheeliet omvat verschillende fasen en omstandigheden. Hier is een algemeen overzicht van de geologische formatie van scheeliet:

 1. Magmatische indringing: De eerste fase van scheelietvorming omvat vaak de plaatsing van een granieten indringing. Magma, rijk aan wolfraam en andere elementen, stijgt op naar de aardkorst en dringt binnen in de omringende rotsen. De granieten inbraak dient als warmte- en vloeistofbron voor daaropvolgende hydrothermische activiteit.
 2. Hydrothermische vloeistoffen: Terwijl de granieten inbraak afkoelt, worden hydrothermische vloeistoffen gegenereerd. Deze vloeistoffen bestaan ​​uit heet water en verschillende opgeloste mineralen, waaronder wolfraam, calcium en andere elementen die nodig zijn voor de vorming van scheeliet. De hydrothermische vloeistoffen zijn rijk aan complexe ionen, zoals wolframaat (WO42-), wat cruciaal is voor de daaropvolgende precipitatie van scheeliet.
 3. Vloeistofmigratie: De hydrothermische vloeistoffen migreren door breuken, foutenen andere doorlatende paden in de omliggende rotsen. De vloeistoffen kunnen worden aangedreven door drukverschillen, zwaartekracht of andere geologische processen. Terwijl de vloeistoffen bewegen, interageren ze met de gastgesteenten en wisselen ze ionen en mineralen uit.
 4. Metasomatisme en vervanging: Wanneer de hydrothermale vloeistoffen geschikte gastgesteenten tegenkomen, treedt metasomatisme op. Metasomatisme verwijst naar de verandering van de gastgesteenten als gevolg van de introductie van nieuwe chemische bestanddelen uit de hydrothermale vloeistoffen. In het geval van scheeliet reageren de wolfraamrijke vloeistoffen met calciumhoudende gesteenten, zoals kalksteen of skarns, wat resulteert in de vervanging van calciummineralen door scheeliet.
 5. Neerslag: Onder specifieke omstandigheden van temperatuur, druk en chemische samenstelling begint scheeliet uit de hydrothermische vloeistoffen neer te slaan. De wolframaationen combineren met calciumionen in de vloeistoffen om het vaste scheelietmineraal te vormen. Deze neerslag vindt plaats in open ruimtes, breuken of holtes in de gastgesteenten en vormt vaak kenmerkende kristalgewoonten en aggregaten.
 6. Post-afzettingsprocessen: Na de initiële formatie kan scheeliet daaropvolgende geologische processen ondergaan, zoals herkristallisatie, vervorming en opheffing als gevolg van tektonische activiteit. Deze processen kunnen het uiterlijk en de verspreiding van scheeliet in de gastgesteenten wijzigen.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke geologische formaties en omgevingen waarin scheeliet voorkomt, kunnen variëren. Scheeliet wordt vaak geassocieerd met contact-metamorfe afzettingen, skarns, hydrothermale aderen en afzettingen van het greisen-type. De geologische context en omstandigheden tijdens de vorming spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kenmerken van scheelietafzettingen en hun economische levensvatbaarheid voor de mijnbouw.

Wereldwijde distributie van scheelietafzettingen

Scheelietafzettingen zijn te vinden in verschillende regio's over de hele wereld. Hoewel er in veel landen wolfraamhoudende afzettingen bestaan, beschikken deze niet allemaal over aanzienlijke scheelietbronnen. Hier zijn enkele opmerkelijke regio's met aanzienlijke scheelietafzettingen:

 1. China: China is de grootste producent van wolfraam en scheeliet ter wereld. Het land heeft verschillende grote scheelietafzettingen, waaronder die in de provincies Jiangxi, Hunan en Yunnan. De Shizhuyuan-mijn in Hunan is een van de grootste scheelietmijnen ter wereld.
 2. Rusland: Rusland is een andere belangrijke producent van scheeliet. De belangrijkste scheelietafzettingen bevinden zich in de regio's Primorski en Krasnojarsk. De Tyrnyauz-afzetting in de republiek Kabardië-Balkarië is een van de grootste scheelietafzettingen in Rusland.
 3. Bolivia: Bolivia heeft opmerkelijke scheelietafzettingen in de departementen La Paz, Cochabamba en Oruro. De Pasto Bueno-mijn in het departement Potosí is een van de belangrijkste scheelietmijnen in Bolivia.
 4. Zuid-Korea: Zuid-Korea heeft scheelietafzettingen in verschillende regio's, waaronder de provincie Gangwon en de provincie Noord-Gyeongsang. De Sangdong-mijn in de provincie Gangwon is een historisch belangrijke scheelietmijn.
 5. Australië: Australië heeft scheelietafzettingen in West-Australië, Queensland en New South Wales. De King Island Scheelietmijn in Tasmanië was tijdens zijn werking een van de grootste scheelietmijnen ter wereld.
 6. Peru: Peru heeft scheelietafzettingen in verschillende regio's, waaronder Pasco, Junin en Huancavelica. De eerder genoemde Pasto Bueno-mijn ligt in Peru, maar strekt zich uit tot in Bolivia.
 7. Canada: Canada heeft scheelietafzettingen in de Northwest Territories en Yukon. De Cantung-mijn in de Northwest Territories is een van de grootste en meest hoogwaardige scheelietafzettingen in Noord-Amerika.
 8. Verenigde Staten: De Verenigde Staten hebben scheelietafzettingen in verschillende staten, waaronder Californië, Nevada, Colorado en Arizona. De Pine Creek Mine in Californië en de King Island Scheelite Mine in Tasmanië worden beheerd door een in de VS gevestigd bedrijf.
 9. Andere landen: Scheelietafzettingen zijn ook te vinden in andere landen, waaronder onder meer Oostenrijk, Portugal, Duitsland, Myanmar, Brazilië, Oezbekistan en Thailand. De productieniveaus en het belang van deze afzettingen kunnen echter variëren.

Het is belangrijk op te merken dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van scheelietafzettingen in de loop van de tijd kunnen veranderen als gevolg van factoren zoals mijnbouwactiviteiten, economische overwegingen en geologische verkenning. Daarom kan de verspreiding en het belang van scheelietafzettingen evolueren naarmate nieuwe ontdekkingen worden gedaan en de mijnbouwactiviteiten voortduren.

Industrieel gebruik van Scheeliet

Scheeliet wordt vooral gewaardeerd vanwege zijn hoge wolfraamgehalte, en wolfraam heeft een breed scala aan industriële toepassingen vanwege zijn uitzonderlijke fysieke eigenschappen. Enkele van de belangrijkste industriële toepassingen van scheeliet en wolfraam afgeleid van scheeliet zijn onder meer:

 1. Harde metalen en legeringen: Wolfraam is een cruciaal onderdeel bij de productie van harde metalen, zoals wolfraamcarbide (WC). Wolfraamcarbide is uitzonderlijk hard en slijtvast, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals snijgereedschappen, boorkronen, mijnbouwgereedschappen en metaalbewerkingsmatrijzen. Scheeliet dient als een essentiële bron van wolfraam voor de productie van deze materialen.
 2. Staal en legeringen: Wolfraam is gelegeerd met staal om de sterkte, hardheid en hittebestendigheid te verbeteren. Wolfraamstaallegeringen vinden toepassingen bij de productie van hogesnelheidsstaal, gereedschapsstaal en constructiestaal. Deze legeringen worden gebruikt in snijgereedschappen, vliegtuigonderdelen, pantserdoordringende projectielen en toepassingen bij hoge temperaturen.
 3. Gloeidraden en elektroden: Wolfraam wordt vaak gebruikt bij de productie van gloeidraden voor gloeilampen, fluorescentielampen en elektronenkanonnen in televisie- en röntgenbuizen. Het hoge smeltpunt en de elektrische geleidbaarheid van wolfraam maken het geschikt voor deze toepassingen. Scheeliet dient als een belangrijke bron van wolfraam voor deze industrieën.
 4. Elektrische contacten: Van Scheeliet afgeleid wolfraam wordt gebruikt in elektrische contacten, vooral in de vorm van wolfraamlegeringen. Op wolfraam gebaseerde contactmaterialen worden gewaardeerd vanwege hun hoge elektrische geleidbaarheid, lage contactweerstand en uitstekende weerstand tegen vonkontlading en lassen. Deze materialen worden gebruikt in schakelaars, relais, stroomonderbrekers en andere elektrische apparaten.
 5. Stralingsafscherming: Wolfraam heeft uitstekende stralingsafschermende eigenschappen vanwege de hoge dichtheid en het atoomnummer. Van Scheeliet afgeleid wolfraam wordt gebruikt bij de productie van stralingsafschermende materialen, zoals collimatoren, apparatuur voor radiotherapie en nucleaire afschermingscomponenten.
 6. Lucht- en ruimtevaart- en defensietoepassingen: Wolfraamlegeringen afgeleid van scheeliet vinden toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Deze legeringen worden gebruikt bij de productie van raketcomponenten, bepantsering, turbinebladen en hogetemperatuurconstructies waarbij sterkte en duurzaamheid essentieel zijn.
 7. Katalysatoren: Wolfraamverbindingen afgeleid van scheeliet worden gebruikt als katalysatoren in verschillende chemische processen. Wolfraamoxidekatalysatoren worden bijvoorbeeld gebruikt bij de productie van zwavelzuur en bij selectieve oxidatiereacties.

Dit zijn slechts enkele van de prominente industriële toepassingen van scheeliet en wolfraam. De unieke eigenschappen van wolfraam afgeleid van scheeliet maken het onmisbaar in verschillende belangrijke industrieën, variërend van productie en engineering tot elektronica en defensie.

Scheeliet edelsteen

Scheeliet, met zijn aantrekkelijke kleuren en unieke fluorescentie, kan worden gebruikt als edelsteen. Hoewel het niet zo bekend of veel gebruikt wordt als andere edelstenen, heeft scheeliet zijn eigen aantrekkingskracht en schoonheid. Hier zijn enkele belangrijke aspecten met betrekking tot scheeliet als edelsteen:

 1. Kleur en glans: Scheeliet kan verschillende kleuren vertonen, waaronder wit, grijs, bruin en geelachtig bruin. De glasachtige tot onvermurwbare glans geeft het een schitterende glans bij het snijden en polijsten.
 2. Transparantie: Scheeliet is over het algemeen doorschijnend tot ondoorzichtig, wat betekent dat licht in verschillende mate door het mineraal kan gaan, maar het is niet transparant genoeg om er duidelijk doorheen te kijken.
 3. Fluorescentie: Een van de meest onderscheidende kenmerken van scheeliet als edelsteen is de fluorescentie onder ultraviolet (UV) licht. Scheeliet kan een helderblauwe of gele gloed afgeven bij blootstelling aan UV-licht. Deze fluorescentie-eigenschap kan de visuele aantrekkingskracht van scheeliet-edelstenen versterken en ze bijzonder intrigerend maken.
 4. Snit en vorm: Scheeliet-edelstenen worden doorgaans in verschillende facetvormen gesneden om hun schittering en lichtreflectie te verbeteren. De edelstenen kunnen worden verwerkt tot traditionele slijpvormen zoals rond, ovaal, peer of emerald snitten, maar ook meer unieke en aangepaste vormen.
 5. Duurzaamheid: Scheeliet heeft een hardheid van 4.5 tot 5.5 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief duurzaam is voor dagelijks gebruik. In vergelijking met edelstenen met een hogere hardheid, zoals saffieren of diamanten, kan scheeliet echter gevoeliger zijn voor krassen en slijtage.
 6. Zeldzaamheid: Hoewel scheeliet niet zo zeldzaam is als sommige andere edelstenen, kunnen hoogwaardige scheeliet-edelstenen met de gewenste kleur en fluorescentie nog steeds relatief ongebruikelijk zijn om op de markt te vinden. Deze zeldzaamheid kan bijdragen aan de aantrekkingskracht en waarde van scheeliet als edelsteen.

Het is belangrijk op te merken dat scheeliet vanwege de lagere hardheid en gevoeligheid voor bepaalde chemicaliën mogelijk extra zorg en voorzorgsmaatregelen nodig heeft als het gaat om het schoonmaken, bewaren en dragen als edelsteen. Overleg met een professionele edelsteenkundige of juwelier kan specifieke richtlijnen geven voor de verzorging van scheeliet-edelstenen.

Over het geheel genomen dragen de unieke kleuren, fluorescentie en relatieve zeldzaamheid van scheeliet bij aan de aantrekkingskracht ervan als edelsteen en bieden ze een onderscheidend en opvallend alternatief voor diegenen die op zoek zijn naar iets minder conventioneels in hun sieradencollectie.

Conclusie

Concluderend is scheeliet een fascinerend mineraal met een reeks opmerkelijke kenmerken en toepassingen. De chemische samenstelling, die voornamelijk uit calciumwolframaat bestaat, geeft het een hoog wolfraamgehalte, waardoor het een essentiële bron van dit waardevolle metaal is. Scheeliet staat vooral bekend om zijn industriële toepassingen, met name bij de productie van harde metalen, staallegeringen, filamenten, elektrische contacten, stralingsafscherming en katalysatoren.

Naast zijn industriële betekenis kan scheeliet ook als edelsteen worden gewaardeerd. Met zijn diverse kleuren, glasachtige glans en unieke fluorescentie onder UV-licht bezitten scheeliet-edelstenen hun eigen esthetische aantrekkingskracht. Hoewel scheeliet niet zo algemeen wordt erkend als andere edelstenen, maken de zeldzaamheid en onderscheidende kenmerken het tot een intrigerende optie voor sieradenliefhebbers die op zoek zijn naar iets anders.

De geologische vorming van scheeliet omvat hydrothermische processen en de interactie van hete vloeistoffen met specifieke gesteentesoorten. Scheelietafzettingen zijn wereldwijd te vinden, met opmerkelijke gebeurtenissen in China, Rusland, Bolivia, Zuid-Korea, Australië, Peru, Canada en andere landen.

Het begrijpen van de chemische samenstelling, structuur, fysische eigenschappen, voorkomen, mijnbouw en industriële toepassingen van scheeliet biedt een uitgebreid overzicht van dit mineraal. Of het nu wordt gebruikt in industriële toepassingen of wordt bewonderd als edelsteen, scheeliet blijft een waardevolle rol spelen in verschillende sectoren en fascineert degenen die de unieke kwaliteiten ervan waarderen.

Veelgestelde vragen

Wat is de chemische formule van scheeliet?

De chemische formule van scheeliet is CaWO4, wat aangeeft dat het is samengesteld uit calcium (Ca), wolfraam (W) en zuurstof (O).

Kan scheeliet in sieraden worden gebruikt?

Ja, scheeliet kan als edelsteen in sieraden worden gebruikt. De aantrekkelijke kleuren en fluorescentie onder UV-licht maken het een interessante keuze voor unieke en opvallende sieraden.

Hoe fluoresceert scheeliet?

Scheeliet fluoresceert bij blootstelling aan ultraviolet (UV) licht. Het straalt een helderblauwe of gele gloed uit, afhankelijk van de onzuiverheden in het kristalrooster.

Is scheeliet een zeldzaam mineraal?

Hoewel scheeliet niet zo zeldzaam is als sommige andere mineralen, kunnen scheelietexemplaren van hoge kwaliteit met gewenste eigenschappen relatief ongebruikelijk zijn om te vinden.

Wat zijn de belangrijkste industriële toepassingen van scheeliet?

Scheeliet wordt voornamelijk gebruikt als bron van wolfraam, wat belangrijk is bij de productie van harde metalen, staallegeringen, elektrische contacten, filamenten, stralingsafscherming, katalysatoren en diverse andere industriële toepassingen.

Waar worden de grootste scheelietafzettingen gevonden?

De grootste scheelietafzettingen zijn te vinden in China, vooral in de provincies Jiangxi, Hunan en Yunnan. China is wereldwijd de grootste producent van scheeliet.

Hoe wordt scheeliet gewonnen?

Scheeliet wordt doorgaans gewonnen via traditionele ondergrondse of dagbouwmethoden. De specifieke gebruikte mijnbouwtechniek hangt af van factoren zoals de grootte van de afzetting, de diepte en economische overwegingen.

Wat is de hardheid van scheeliet?

Scheeliet heeft een hardheid van 4.5 tot 5.5 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat het kan worden bekrast door hardere mineralen, maar wel door mineralen met een lagere hardheid.

Kan scheeliet worden gevonden in de Verenigde Staten?

Ja, scheelietafzettingen zijn te vinden in de Verenigde Staten. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen vinden plaats in staten als Californië, Nevada, Colorado en Arizona.