Home Erts mineralen Zilver (Ag) erts

Zilver (Ag) erts

Zilver erts verwijst naar natuurlijk deposito's van zilverhoudend mineralen die worden gedolven en verwerkt om zilvermetaal te extraheren. Zilver is een edelmetaal dat bekend staat om zijn glanzende uiterlijk, hoge thermische en elektrische geleidbaarheid en verschillende industriële, technologische en decoratieve toepassingen. Zilver heeft een lange geschiedenis van menselijk gebruik, die teruggaat tot oude beschavingen, en wordt nog steeds gewaardeerd vanwege zijn unieke eigenschappen en veelzijdige toepassingen.

Naturel Tijdloos goud En Zilvererts

In de inleiding tot zilvererts kunnen de volgende belangrijke punten worden behandeld:

 1. Definitie van zilvererts: Definieer zilvererts als een natuurlijke afzetting of gesteente dat zilver bevat in economisch winbare hoeveelheden.
 2. Eigenschappen van zilver: Beschrijf in het kort de fysische en chemische eigenschappen van zilver, zoals de zilverwitte kleur, hoge reflectiviteit, kneedbaarheid, ductiliteit en thermische en elektrische geleidbaarheid.
 3. Historisch gebruik van zilver: Benadruk het historische gebruik van zilver, onder meer als ruilmiddel (geld), sieraden, serviesgoed, decoratieve kunst en in verschillende industriële en technologische toepassingen.
 4. Belang van zilver: Bespreek de betekenis van zilver als edelmetaal, de unieke eigenschappen ervan en de waarde ervan in verschillende culturele, historische en moderne contexten.
 5. Voorkomen van zilvererts: Geef een overzicht van de geologische omstandigheden waar zilvererts wordt gevonden, inclusief associaties met andere mineralen, rotsenen ertsen.
 6. Betekenis van zilvererts: Bespreek de economische, sociale en ecologische betekenis van de mijnbouw en verwerking van zilvererts, inclusief de bijdrage ervan aan lokale en mondiale economieën, het scheppen van banen en potentiële gevolgen voor het milieu.
 7. Overzicht van Zilver Ertsafzettingen: Geef een korte introductie over de soorten zilverertsafzettingen, hun geologische kenmerken en de mondiale verspreiding.
 8. Toekomstperspectieven van zilvererts: Benadruk de potentiële toekomstperspectieven, uitdagingen en trends in de mijnbouw en verwerking van zilvererts, inclusief technologische vooruitgang, marktvraag en duurzaamheidsoverwegingen.

Deze inleiding kan dienen als basis voor verdere discussies over specifieke onderwerpen die verband houden met zilvererts, zoals de mineralen, geologie, mijnbouw, winning, verwerking, gebruik en milieuoverwegingen.

Zilver Fysische en chemische eigenschappen

Zilver (Ag) is een metaalelement met een aantal unieke fysische en chemische eigenschappen, waaronder:

 1. Glans: Zilver heeft een briljant, glanzend uiterlijk dat bekend staat als metaalglans. Dit maakt het zeer gewaardeerd in sieraden en zilverwerk.
 2. Ductiliteit en kneedbaarheid: Zilver is zeer taai en kneedbaar, wat betekent dat het tot dunne draden kan worden getrokken en tot dunne platen kan worden gehamerd zonder te breken. Deze eigenschap maakt het bruikbaar in diverse toepassingen, zoals in elektrische bedrading en als component in diverse legeringen.
 3. Geleidingsvermogen: Zilver is een uitstekende geleider van elektriciteit en warmte, waardoor het zeer waardevol is in elektrische en thermische toepassingen. Het heeft de hoogste elektrische en thermische geleidbaarheid van alle elementen, waardoor het ideaal is voor gebruik in elektrische contacten, schakelaars en geleidende coatings.
 4. Smelt- en kookpunt: Zilver heeft een relatief laag smeltpunt van 961.8°C (1763.2°F) en een kookpunt van 2162°C (3924°F), waardoor het gemakkelijk kan smelten en in verschillende vormen kan worden gegoten.
 5. Dichtheid: Zilver heeft een relatief hoge dichtheid van 10.5 g/cm³, wat het een substantieel gewicht en gevoel geeft. Deze dichtheid maakt het bruikbaar in verschillende toepassingen, zoals bij de productie van munten en edelmetaal.
 6. Chemische reactiviteit: Zilver is een edelmetaal en reageert bij normale temperaturen relatief niet met lucht en water. Het kan echter verkleuren of corroderen als het wordt blootgesteld aan zwavelhoudende verbindingen. Daarom kunnen zilveren voorwerpen na verloop van tijd een donkere patina krijgen.
 7. Antibacteriële eigenschappen: Zilver heeft antimicrobiële eigenschappen en staat bekend om zijn vermogen om bacteriën, schimmels en andere micro-organismen te doden of de groei ervan te remmen. Dit maakt het nuttig in medische en gezondheidszorgtoepassingen, zoals in wondverbanden, katheters en andere medische apparaten.
 8. Legeringsvermogen: Zilver kan gemakkelijk legeringen vormen met andere metalen, waardoor het toepassingsgebied wordt uitgebreid. Sterling zilver is bijvoorbeeld een populaire legering van zilver die koper, waardoor het duurzamer is en geschikt voor sieraden en zilverwerk.

Samenvattend heeft zilver een unieke combinatie van fysische en chemische eigenschappen die het waardevol maken in verschillende toepassingen, variërend van sieraden en zilverwerk tot elektrische en industriële toepassingen. De glans, ductiliteit, kneedbaarheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt, dichtheid, chemische reactiviteit, antibacteriële eigenschappen en legeringsvermogen zijn allemaal belangrijke kenmerken die bijdragen aan het brede scala aan toepassingen en toepassingen in de moderne samenleving.

Zilveren mineralen

Zilvermineralen zijn in de natuur voorkomende verbindingen of elementen die zilver als hoofdbestanddeel bevatten. Zilvermineralen worden doorgaans aangetroffen in zilverertsafzettingen en kunnen worden gewonnen vanwege hun zilvergehalte. Enkele veel voorkomende zilvermineralen zijn:

 1. Inheems zilver: Inheems zilver is zilver in zijn pure elementaire vorm en wordt vaak in kleine hoeveelheden aangetroffen in zilverertsafzettingen. Het staat bekend om zijn aparte zilverwitte kleur en metaalachtige glans.
 2. Zilversulfiden: Zilversulfiden zijn verbindingen van zilver en zwavel. Voorbeelden van zilversulfiden zijn argentiet (Ag2S), een van de meest voorkomende zilvermineralen, en acanthiet (Ag2S), een polymorf van argentiet met een andere kristalstructuur.
 3. Zilverhalogeniden: Zilverhalogeniden zijn verbindingen van zilver en halogenen (chloor, broom of jodium). Voorbeelden van zilverhalogeniden zijn onder meer chlorargyriet (AgCl), bromargyriet (AgBr) en iodargyriet (AgI), die vaak worden aangetroffen in combinatie met andere zilvermineralen.
 4. Zilver Carbonaten: Zilvercarbonaten zijn verbindingen van zilver en carbonaationen (CO3^2-). Voorbeelden van zilvercarbonaten zijn cerargyriet (AgClCO3) en emboliet (Ag(Cl,Br)CO3), die doorgaans worden aangetroffen in geoxideerde zilverertsafzettingen.
 5. Zilversulfozalten: Zilversulfozalten zijn complexe verbindingen van zilver, zwavel en andere elementen zoals antimonium, arsenicumof bismut. Voorbeelden van zilversulfozalten zijn onder meer pyrargyriet (Ag3SbS3) en stephaniet (Ag5SbS4), die vaak worden aangetroffen in hydrothermale aderen die geassocieerd zijn met andere sulfidemineralen.
 6. Zilveren telluriden: Zilvertelluriden zijn verbindingen van zilver en tellurium. Voorbeelden van zilvertelluriden zijn hessiet (Ag2Te) en sylvaniet ((Ag,Au)2Te4), die vaak worden aangetroffen in telluriderijke goud- en zilverafzettingen.
 7. Zilverlegeringen: Zilver kan ook voorkomen als legering met andere metalen, zoals koper, goud of kwik. Voorbeelden van zilverlegeringen zijn electrum (een natuurlijke legering van zilver en goud) en amalgaam (een zilver-kwiklegering).

Het begrijpen van de verschillende zilvermineralen is belangrijk bij de exploratie, mijnbouw en verwerking van zilvererts, omdat ze de terugwinningsmethoden en verwerkingstechnieken kunnen beïnvloeden die worden gebruikt om zilver uit ertsafzettingen te winnen.

Inheems zilvererts

Zilverertsmineralen

Zilver erts mineralen verwijzen naar de natuurlijk voorkomende verbindingen of elementen die zilver als hoofdbestanddeel bevatten en die doorgaans worden aangetroffen in zilverertsafzettingen. Enkele van de meest voorkomende zilverertsmineralen zijn:

 1. Argentiet (Ag2S): Argentiet is een van de meest voorkomende zilvermineralen en is een zilversulfide. Het wordt meestal aangetroffen in hydrothermale bronnen ader afzettingen en wordt gekenmerkt door zijn donkergrijze tot zwarte kleur en metaalachtige glans.
 2. acantite (Ag2S): Acanthiet is een ander zilversulfidemineraal en is een polymorf van argentiet met een andere kristalstructuur. Het wordt vaak aangetroffen in combinatie met andere zilvermineralen in zilverertsafzettingen.
 3. chloorargyriet (AgCl): Chlorargyriet, ook bekend als hoornzilver, is een zilverhalogenide-mineraal. Het wordt meestal aangetroffen in geoxideerde zilverertsafzettingen en wordt gekenmerkt door zijn witte tot grijze kleur en wasachtige glans.
 4. pyrargyriet (Ag3SbS3): Pyrargyriet, ook bekend als robijn zilver of donkerrood zilver, is een zilversulfozaltmineraal. Het wordt vaak aangetroffen in hydrothermale aderen die in verband worden gebracht met andere sulfidemineralen en wordt gekenmerkt door zijn dieprode kleur en metaalachtige glans.
 5. Stephaniet (Ag5SbS4): Stephaniet is een ander zilversulfozaltmineraal en wordt doorgaans aangetroffen in hydrothermale aderen. Het wordt gekenmerkt door zijn donkergrijze tot zwarte kleur en metaalachtige glans.
 6. tetrahedriet (Cu,Fe)12Sb4S13): Tetrahedriet, ook bekend als grijs koper of freibergiet, is een complex sulfidemineraal dat aanzienlijke hoeveelheden zilver kan bevatten. Het wordt doorgaans aangetroffen in polymetaalertsafzettingen en wordt gekenmerkt door zijn donkergrijze tot zwarte kleur en metaalachtige glans.
 7. Electrum: Electrum is een natuurlijke legering van zilver en goud en kan voorkomen als zilverertsmineraal. Het wordt doorgaans aangetroffen in combinatie met goud in goud-zilverafzettingen en wordt gekenmerkt door zijn lichtgele tot zilverachtige kleur en metaalachtige glans.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende zilverertsmineralen die in verschillende soorten zilverafzettingen over de hele wereld worden aangetroffen. Het begrijpen van de mineralogie van zilverertsen is belangrijk bij de exploratie, mijnbouw en verwerking van zilver, omdat dit van invloed kan zijn op de terugwinningsmethoden en verwerkingstechnieken die worden gebruikt om zilver uit ertsafzettingen te winnen.

Argentiet

Geologie en vorming van zilvererts

De geologie en vorming van zilverertsafzettingen omvatten complexe geologische processen die resulteren in de concentratie van zilver in specifieke rotsformaties of ertslichamen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de geologie en vorming van zilvererts:

 1. Hydrothermische processen: Een van de meest voorkomende processen voor de vorming van zilverertsafzettingen is hydrothermische activiteit. Hydrothermische vloeistoffenDit zijn hete, mineraalrijke vloeistoffen die door scheuren en breuken in de aardkorst circuleren en zilvermineralen kunnen afzetten als ze afkoelen en neerslaan. Hydrothermale zilverafzettingen worden vaak geassocieerd met vulkanische of geothermische activiteit en worden aangetroffen in gebieden met uitgebreide breuken en breuken.
 2. Magmatische processen: Sommige zilverertsafzettingen zijn ermee geassocieerd stollingsgesteenten, zoals graniet of porfier afzettingen. Tijdens de vorming van stollingsgesteenten kan gesmolten magma kleine hoeveelheden zilvermineralen vasthouden en vervoeren, die vervolgens kristalliseren als het magma afkoelt en stolt. Magmatische processen kunnen resulteren in de vorming van zilverrijke ertslichamen, vaak in combinatie met andere mineralen, zoals koper, leiden en zink.
 3. Sedimentaire processen: Zilver kan ook worden afgezet in sedimentaire omgevingen. Zilvermineralen kunnen bijvoorbeeld uit zeewater of grondwater neerslaan en zich daarin ophopen sedimentair gesteente, zoals zandsteen, schalie, of kalksteen. Zilverrijk sedimentaire afzettingen zijn relatief zeldzaam in vergelijking met hydrothermische of magmatische afzettingen, maar ze kunnen voorkomen in specifieke geologische omgevingen.
 4. Metamorfe processen: Zilver kan ook worden gevormd tijdens de metamorfose van reeds bestaande gesteenten. Warmte en druk tijdens metamorfose kunnen chemische reacties veroorzaken die resulteren in de vorming van zilvermineralen uit reeds bestaande mineralen. Metamorfe zilverafzettingen worden doorgaans geassocieerd met regionaal metamorfisme, dat over grote gebieden plaatsvindt als gevolg van tektonische krachten.
 5. Verwering en secundaire verrijking: Verwering en erosie kunnen ook een rol spelen bij de vorming van zilverertsafzettingen. Primaire zilvermineralen in gesteenten kunnen verweerd en afgebroken worden, waardoor zilver in het grondwater of oppervlaktewater terechtkomt. Het opgeloste zilver kan vervolgens worden getransporteerd en op andere locaties worden afgezet, waardoor secundaire verrijkingszones worden gevormd waar zilver zich in hogere concentraties ophoopt.

De geologie en vorming van zilverertsafzettingen zijn complex en kunnen een combinatie van verschillende geologische processen met zich meebrengen. De specifieke geologie en mineralogie van zilverafzettingen variëren sterk, afhankelijk van het type afzetting, de locatie en de geologische geschiedenis van het gebied. Het begrijpen van de geologie en vorming van zilvererts is cruciaal voor de exploratie, mijnbouw en verwerking van zilverafzettingen om de extractiemethoden te optimaliseren en de terugwinning te maximaliseren.

Acanthiet met polybasiet, district Freiberg, Erzgebirge, Saksen, Duitsland. Een net zilver mineraal exemplaar met een enigszins boomachtige vorm met overvloedige vergroeide kristallen van metaalgrijze acanthietkristallen van 6 mm, met enige irisatie, geassocieerd met zeldzame platy-groepen van polybasiet. Afmeting 4.3 x 3.5 x 2.5 cm
Acanthiet met polybasiet, district Freiberg, Erzgebirge, Saksen, Duitsland.

Mijnbouw en winning van zilvererts

De mijnbouw en winning van zilvererts omvat doorgaans verschillende fasen, waaronder exploratie, mijnbouw, verwerking en raffinage. Hier is een overzicht van de belangrijkste stappen die betrokken zijn bij de mijnbouw en winning van zilvererts:

 1. Exploratie: De eerste stap bij het winnen van zilvererts is het verkennen van potentiële afzettingen. Dit omvat geologisch onderzoek, kartering en bemonstering om gebieden met hoge concentraties zilvermineralen te identificeren. Geavanceerde technologieën zoals teledetectie, geofysisch onderzoek en geochemische analyse kunnen ook worden gebruikt om potentiële zilverafzettingen te identificeren.
 2. Mijnontwikkeling: Zodra een potentiële zilverafzetting is geïdentificeerd, is de volgende stap de mijnontwikkeling. Dit omvat het ontginnen van het land, het aanleggen van toegangswegen en het creëren van mijninfrastructuur, zoals tunnels, schachten en aanpassingen, voor ondergrondse mijnen, of putten en banken voor dagbouwmijnen. Mijnontwikkeling omvat ook de installatie van mijnveiligheids- en milieubeschermingsmaatregelen.
 3. Mijnbouwactiviteiten: De winning van zilvererts uit de afzetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van het type en de locatie van de afzetting. Gebruikelijke methoden zijn onder meer ondergrondse mijnbouw, dagbouw en heap-uitloging. Ondergrondse mijnbouw omvat het tunnelen in de afzetting om toegang te krijgen tot het zilverhoudende gesteente, terwijl dagbouw het verwijderen van de bovenliggende grond en het gesteente inhoudt om het ertslichaam bloot te leggen. Uitloging van hopen houdt in dat het erts op een hoop wordt gestapeld en vervolgens chemicaliën worden toegepast om het zilver via een uitloogproces te extraheren.
 4. Ertsverwerking: Zodra het erts is gewonnen, wordt het doorgaans voor verdere behandeling naar een verwerkingsfabriek getransporteerd. Zilvererts wordt vaak verwerkt door middel van pletten, malen en flotatie om de zilverhoudende mineralen van het ganggesteente te scheiden. Aanvullende processen zoals scheiding door zwaartekracht, cyanidatie of smelten kunnen ook worden gebruikt, afhankelijk van het type en de kwaliteit van het erts en het gewenste zilverproduct.
 5. Raffinage: Nadat het zilvererts is verwerkt, moet het gewonnen zilver mogelijk verder worden verfijnd om onzuiverheden te verwijderen en zilver van hoge kwaliteit te verkrijgen. Raffinagemethoden kunnen smelten, elektroraffinage of chemische processen omvatten, afhankelijk van de gewenste zuiverheid en het eindgebruik van het zilver.
 6. Milieu- en veiligheidsmaatregelen: Bij de mijnbouw en winning van zilvererts zijn milieu- en veiligheidsoverwegingen betrokken. Maatregelen zoals afvalbeheer, terugwinning en waterbehandeling worden vaak geïmplementeerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, waaronder ventilatie, mijnondersteuning en noodplannen, zijn ook belangrijk om de veiligheid van mijnwerkers te garanderen.
 7. Marketing en distributie: Zodra zilver is gewonnen en geraffineerd, wordt het doorgaans verkocht aan verschillende markten voor verschillende toepassingen, zoals sieraden, munten, industrieel gebruik en investeringsdoeleinden. Bij de marketing en distributie van zilver kunnen transport-, opslag- en handelsactiviteiten betrokken zijn om ervoor te zorgen dat het zilver de beoogde markten bereikt.

De mijnbouw en winning van zilvererts vereisen geavanceerde technologieën, zorgvuldige planning en naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften. De juiste extractie- en verwerkingsmethoden zijn van cruciaal belang om de zilverwinning te maximaliseren en tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu te minimaliseren en de veiligheid van mijnwerkers te garanderen.

Minerale verwerking

Verwerking en verrijking van zilvererts

De verwerking en verrijking van zilvererts omvat verschillende stappen om de zilverhoudende mineralen van het ganggesteente te scheiden en zilver van hoge kwaliteit te verkrijgen. Hier is een overzicht van de belangrijkste processen die betrokken zijn bij de verwerking en verrijking van zilvererts:

 1. Breken en malen: Het zilvererts wordt doorgaans verpletterd en vermalen tot kleinere deeltjes om verdere verwerking te vergemakkelijken. Breken en malen kan worden gedaan met behulp van kaakbrekers, kegelbrekers, staafmolens of kogelmolens, afhankelijk van de grootte van het erts en de gewenste deeltjesgrootte.
 2. Flotatie: Flotatie is een veelgebruikte methode om zilvermineralen van het gangsteengesteente te scheiden. Het gaat om het toevoegen van chemicaliën, collectoren genoemd, aan de slurry van gemalen erts en water. De collectoren hechten zich selectief aan de zilvermineralen, waardoor ze door schuimflotatie van het gangsteengesteente kunnen worden gescheiden. Het schuim met daarin de zilvermineralen wordt afgeroomd en verder verwerkt.
 3. Zwaartekrachtscheiding: Zwaartekrachtscheidingsmethoden, zoals jiggen, schudtafels of spiraalconcentrators, kunnen ook worden gebruikt om zilvermineralen te scheiden van ganggesteente op basis van hun verschillen in dichtheid. Zwaartekrachtscheiding is vooral effectief voor grovere zilverertsdeeltjes.
 4. Cyanidatie: Cyanidatie is een veelgebruikte methode voor het verwerken van zilverertsen die zilver bevatten in combinatie met andere mineralen, zoals goud. Hierbij wordt het erts behandeld met een verdunde oplossing van natriumcyanide, die reageert met de zilvermineralen en zo een oplosbaar zilvercyanidecomplex vormt. Het zilver kan vervolgens op verschillende manieren uit de oplossing worden geprecipiteerd of teruggewonnen, zoals zinkprecipitatie of elektrowinning.
 5. Smelten: Smelten is een proces dat wordt gebruikt om zilver te extraheren uit zilvererts dat rijk is aan zilversulfidemineralen, zoals argentiet of loodglans. Het omvat het verwarmen van het erts in een oven met een reductiemiddel, zoals cokes of houtskool, dat reageert met de zilversulfidemineralen om metallisch zilver te vormen. Het gesmolten zilver wordt vervolgens verzameld en verder verwerkt om zilver van hoge kwaliteit te verkrijgen.
 6. Raffinage: Nadat het zilvererts is verwerkt en het zilver is gewonnen, kan het verder worden verfijnd om onzuiverheden te verwijderen en zilver van hoge kwaliteit te verkrijgen. Raffinagemethoden kunnen cupellatie, elektrolyse of chemische processen omvatten, afhankelijk van de gewenste zuiverheid en het eindgebruik van het zilver.
 7. Beheer van residuen: Tailings, de overgebleven materialen van de ertsverwerking, kunnen restzilver en andere mineralen bevatten, evenals chemicaliën die bij de verwerking worden gebruikt. Een goed beheer van residuen, inclusief opslag, insluiting en milieumonitoring, is belangrijk om de impact op het milieu te minimaliseren en naleving van de milieuregelgeving te garanderen.

De verwerking en verrijking van zilvererts vereisen een zorgvuldige afweging van de kenmerken van het erts, de gewenste eindproducten en de milieuvoorschriften. De juiste verwerkingsmethoden, waaronder pletten, malen, flotatie, cyanidatie, smelten en raffineren, zijn van cruciaal belang om de zilverwinning te maximaliseren, de impact op het milieu te minimaliseren en zilver van hoge kwaliteit voor verschillende toepassingen te produceren.

Zilververwerking

Wereldwijde distributie van zilvererts

Zilverertsafzettingen zijn te vinden in verschillende regio's over de hele wereld, waarbij verschillende soorten afzettingen voorkomen in verschillende geologische omgevingen. Hier is een algemeen overzicht van de wereldwijde distributie van zilvererts:

 1. Mexico: Mexico is een van de grootste zilverproducenten ter wereld en heeft een lange geschiedenis van zilverwinning. De beroemde ‘Zilveren Gordel’ in Mexico, die de staten Zacatecas, Chihuahua, Durango en San Luis Potosi omvat, staat bekend om zijn rijke zilverafzettingen. Andere belangrijke zilverproducerende regio's in Mexico zijn Sonora, Guerrero en Jalisco.
 2. Peru: Peru is een andere belangrijke zilverproducent, met aanzienlijke zilverertsafzettingen in het centrale Andesgebergte. De regio Cerro de Pasco in Peru is een van de oudste en grootste zilvermijndistricten ter wereld.
 3. China: China is een van de grootste producenten van zilver, met zilverafzettingen in verschillende regio's, zoals Binnen-Mongolië, Yunnan en Xinjiang. China heeft de afgelopen jaren zijn zilverproductie verhoogd om aan de groeiende vraag voor industriële en investeringsdoeleinden te voldoen.
 4. Canada: Canada staat ook bekend om zijn zilverafzettingen, vooral in de provincies Ontario, British Columbia en Yukon. De Cobalt regio in Ontario, bekend als de ‘Zilverhoofdstad van Canada’, is van oudsher een belangrijk zilverproducerend gebied geweest.
 5. Verenigde Staten: De Verenigde Staten hebben aanzienlijke zilvervoorraden, vooral in staten als Nevada, Idaho, Arizona en Montana. Het Coeur d'Alene-district in Idaho is een van de grootste zilverproducerende regio's in de VS
 6. Bolivia: Bolivia staat bekend om zijn rijke zilvervoorraden, vooral in de regio Potosi, die een lange geschiedenis van zilverwinning kent die teruggaat tot het koloniale tijdperk.
 7. Andere regio's: Zilverertsafzettingen zijn ook te vinden in andere landen, zoals onder meer Australië, Rusland, Argentinië, Chili, Kazachstan en Polen.

Het is belangrijk op te merken dat de verspreiding van zilverertsafzettingen in de loop van de tijd kan variëren naarmate nieuwe afzettingen worden ontdekt en mijnbouwtechnologieën en economische factoren evolueren. Bovendien kan de kwaliteit en kwaliteit van zilverertsen sterk variëren, afhankelijk van de afzetting, wat van invloed kan zijn op de economie van mijnbouw en verwerking.

De hoeveelheid zilver in de wereld 

Zilverertsafzettingen

Zilverertsafzettingen worden doorgaans gevormd door een verscheidenheid aan geologische processen die resulteren in de concentratie van zilver op specifieke locaties. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten zilverertsafzettingen:

 1. Epithermische afzettingen: Epithermische zilverafzettingen worden gevormd in vulkanische gebieden en worden geassocieerd met hete, zure hydrothermale vloeistoffen die nabij het aardoppervlak circuleren. Deze vloeistoffen vervoeren zilver en andere mineralen van dieper in de aardkorst, en wanneer ze in contact komen met koelere rotsen, zetten ze zilver en andere mineralen af ​​als aderen of uitzaaiingen. Epithermische afzettingen kunnen voorkomen in een verscheidenheid aan gastgesteenten, zoals vulkanisch gesteente, sedimentair gesteente of zelfs in ondiepe mariene omgevingen.
 2. Polymetallische aderafzettingen: Polymetallische aderafzettingen worden vaak geassocieerd met regionale tektonische processen die resulteren in de vorming van fouten en breuken in de aardkorst. Deze breuken dienen als routes voor mineraalrijke vloeistoffen, waaronder zilver, om te stromen en zich op te hopen in aderen in de rotsen. Polymetallische aderafzettingen kunnen een combinatie van zilver, lood, zink, koper en andere metalen bevatten.
 3. Porfierafzettingen: Porfierafzettingen zijn grote, laagwaardige afzettingen die doorgaans worden geassocieerd met stollingsgesteenten, met name porfierachtige indringers. Deze afzettingen kunnen aanzienlijke hoeveelheden zilver bevatten, evenals andere metalen zoals koper, molybdeen en goud. Porfierafzettingen worden doorgaans gevormd in subductiezones waar magma uit de aardmantel opstijgt en in wisselwerking staat met bovenliggende aardkorstgesteenten.
 4. Carbonaatvervangingsafzettingen: Carbonaatvervangingsafzettingen worden gevormd door de vervanging van carbonaatgesteenten, zoals kalksteen of dolomiet, door metaalrijke vloeistoffen. Deze afzettingen kunnen aanzienlijke hoeveelheden zilver bevatten, maar ook lood, zink en andere metalen. Carbonaatvervangingsafzettingen worden doorgaans geassocieerd met sedimentaire bekkens of gebieden met carbonaatgesteenten die zijn blootgesteld aan hydrothermische activiteit.
 5. Sedimentair exhalatief (SEDEX) Stortingen: SEDEX-afzettingen worden gevormd door de neerslag van metaalrijke mineralen uit hydrothermale vloeistoffen die worden verdreven uit sedimentair gesteente op de oceaanbodem. Deze afzettingen kunnen zilver bevatten, samen met lood, zink en andere metalen. SEDEX-afzettingen worden doorgaans aangetroffen in sedimentaire bekkens of gebieden waar vulkanische activiteit wordt geassocieerd met sedimentair gesteente.
 6. Placer-deposito's: Placerafzettingen worden gevormd door de ophoping van zware mineralen, waaronder zilver, in beek- of riviersedimenten. Deze afzettingen zijn te vinden in verschillende geologische omgevingen en worden doorgaans gevormd door de erosie en het transport van primaire zilverafzettingen of andere metaalrijke gesteenten.

Het is belangrijk op te merken dat zilverertsafzettingen verschillende geologische kenmerken kunnen hebben, en dat het specifieke type afzetting van invloed kan zijn op de gebruikte mijnbouw- en extractiemethoden, evenals op de economische aspecten van het winnen van zilver uit het erts. Verschillende soorten zilverafzettingen kunnen verschillende verwerkings- en verrijkingstechnieken vereisen om zilver effectief te winnen.

Zilver voorkomen

Zilver komt van nature voor in verschillende vormen en zettingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van zilver:

 1. Inheems zilver: Zilver kan in zuivere vorm voorkomen als natuurlijk zilver, dat uitsluitend uit zilveratomen bestaat. Inheems zilver is relatief zeldzaam en komt doorgaans in kleine hoeveelheden voor in verschillende soorten ertsafzettingen, zoals epithermische aderen, polymetaaladers en placerafzettingen.
 2. Zilversulfiden: Zilver kan ook voorkomen in de vorm van sulfidemineralen, waarbij het gecombineerd wordt met zwavel. Veel voorkomende zilversulfidemineralen zijn onder meer argentiet (Ag2S) en proustiet (Ag3AsS3). Zilversulfiden worden doorgaans aangetroffen in hydrothermale aderafzettingen en kunnen ook voorkomen in combinatie met andere sulfidemineralen, zoals lood- en zinksulfiden.
 3. Zilverhalogeniden: Zilver kan ook voorkomen in de vorm van halogenidemineralen, waarbij het wordt gecombineerd met halogeenelementen zoals chloor, broom of jodium. Veel voorkomende zilverhalogenidemineralen zijn onder meer chlorargyriet (AgCl) en emboliet (Ag(Cl,Br)). Zilverhalogeniden worden doorgaans aangetroffen in geoxideerde ertsafzettingen en kunnen ook voorkomen in combinatie met andere halogenidemineralen.
 4. Zilver-koperafzettingen: Zilver kan voorkomen in koperafzettingen als bijproduct van de kopermijnbouw. Koperertsen bevatten vaak kleine hoeveelheden zilver, en zilver kan tijdens het koperraffinageproces uit koperertsen worden gewonnen. Enkele voorbeelden van zilver-koperafzettingen zijn de Kupferschiefer-afzettingen in Polen en de porfierkoperafzettingen in Chili.
 5. Zilver-lood-zinkafzettingen: Zilver kan ook voorkomen in lood-zinkafzettingen als bijproduct van de lood- en zinkwinning. Lood- en zinkertsen bevatten vaak kleine hoeveelheden zilver, en zilver kan uit deze ertsen worden gewonnen tijdens het lood- en zinkraffinageproces. Enkele voorbeelden van zilver-lood-zinkafzettingen zijn de Broken Hill-afzetting in Australië en het Coeur d'Alene-district in Idaho, VS.
 6. Milieubronnen: Zilver kan ook in sporenhoeveelheden voorkomen in de bodem, het water en de lucht als gevolg van natuurlijke verweringsprocessen, vulkanische emissies en menselijke activiteiten zoals mijnbouw, industriële processen en het gebruik van zilverhoudende producten. Zilver kan ook voorkomen in mineralen die verband houden met zilverrijke mijnafval, afvalgesteenten en smelterij-emissies.

Het is belangrijk op te merken dat het voorkomen van zilver sterk kan variëren, afhankelijk van de specifieke geologische omgeving en het type afzetting. Het voorkomen van zilver wordt doorgaans in verband gebracht met andere mineralen en elementen, en de winning van zilver uit ertsafzettingen omvat vaak complexe processen om het zilver te scheiden en te verfijnen van andere mineralen en onzuiverheden.

Gebruik en toepassingen van zilvererts

Zilver wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt vanwege zijn unieke eigenschappen, en het heeft nog steeds een breed scala aan toepassingen en toepassingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen en toepassingen van zilver:

 1. Sieraden en zilverwerk: Zilver wordt al lang gebruikt voor het maken van sieraden en decoratieve artikelen vanwege het glanzende uiterlijk en de maakbaarheid. Zilver wordt vaak gelegeerd met andere metalen om sterlingzilver te creëren, dat wordt gebruikt voor het maken van zilverwerk, bestek en verschillende soorten sieraden.
 2. Munten en edelmetaal: Zilver wordt al eeuwenlang als ruilmiddel in de vorm van munten gebruikt. Zilveren munten zijn door de geschiedenis heen door veel landen geslagen en worden vandaag de dag nog steeds geproduceerd als verzamelmunten of edelmetaal van beleggingskwaliteit. Zilverstaven worden ook vaak gebruikt als opslagplaats voor waarde en investering.
 3. Elektriciteit en elektronica: Zilver is een uitstekende geleider van elektriciteit en wordt gebruikt in een breed scala aan elektrische en elektronische toepassingen. Het wordt gebruikt in elektrische contacten, schakelaars en connectoren, maar ook in printplaten en andere elektronische componenten. De hoge thermische geleidbaarheid van zilver maakt het ook nuttig in toepassingen voor thermisch beheer, zoals in koellichamen voor elektronische apparaten.
 4. Fotografie: Zilver wordt in de traditionele fotografie gebruikt als lichtgevoelig materiaal in fotografische films en papier. Hoewel digitale fotografie de traditionele op film gebaseerde fotografie grotendeels heeft vervangen, wordt zilver nog steeds gebruikt in speciale fotografische toepassingen en in sommige medische beeldvormingstechnologieën.
 5. Medisch en gezondheidszorg: Zilver heeft antimicrobiële eigenschappen en is gebruikt voor verschillende medische en gezondheidszorgtoepassingen. Het wordt gebruikt in wondverbanden, katheters en andere medische hulpmiddelen om infecties te helpen voorkomen. Zilververbindingen worden ook in sommige medicijnen gebruikt vanwege hun antimicrobiële eigenschappen.
 6. Industriële toepassingen: Zilver wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals bij de productie van spiegels, reflecterende coatings en zonnepanelen. Het wordt ook gebruikt bij de productie van katalysatoren voor chemische reacties en bij de vervaardiging van gespecialiseerde legeringen en materialen.
 7. Andere toepassingen: Zilver wordt gebruikt in andere toepassingen, zoals bij de productie van zilveren nanodeeltjes voor gebruik in elektronica, sensoren en medische toepassingen. Het wordt ook gebruikt in sommige decoratieve en artistieke toepassingen, maar ook in de auto-industrie voor coatings en beplating.

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik en de toepassingen van zilver kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke vorm van zilver, zoals zilvererts, zilververbindingen of zilverproducten, evenals de technologische vooruitgang en de marktvraag. De unieke eigenschappen van zilver maken het tot een waardevol en veelzijdig metaal met een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën en toepassingen.

Het gebruik van zilver

Conclusie

Kortom, zilvererts is een waardevolle natuurlijke hulpbron die wereldwijd voor verschillende toepassingen wordt gewonnen, verwerkt en gebruikt. Zilvermineralen, zoals inheems zilver, zilversulfiden en zilverhoudende ertsen, worden aangetroffen in verschillende geologische formaties en afzettingen over de hele wereld. Zilver wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt vanwege zijn unieke eigenschappen, waaronder het glanzende uiterlijk, de hoge elektrische en thermische geleidbaarheid en antimicrobiële eigenschappen.

Bij de mijnbouw en winning van zilvererts zijn verschillende methoden betrokken, zoals ondergrondse mijnbouw, dagbouw en uitloging van hopen, afhankelijk van de kenmerken van de ertsafzetting en economische overwegingen. Eenmaal gewonnen wordt het zilvererts verwerkt en verwerkt tot hoogwaardige zilverconcentraten, die vervolgens in een breed scala aan toepassingen worden gebruikt.

Zilver heeft talloze toepassingen en toepassingen, waaronder in sieraden en zilverwerk, munten en edelmetaal, elektriciteit en elektronica, fotografie, medische en gezondheidszorg, industriële toepassingen en andere. De unieke eigenschappen maken het zeer gewild in verschillende industrieën, van technologie en gezondheidszorg tot automobiel- en decoratieve toepassingen.

De mondiale distributie van zilverertsafzettingen is wijdverspreid, met grote producerende landen als onder meer Mexico, Peru, China, Australië en Rusland. De beschikbaarheid en productie van zilvererts kunnen echter worden beïnvloed door factoren zoals economische omstandigheden, technologische vooruitgang, milieuregelgeving en marktvraag.

Samenvattend is zilvererts een waardevolle natuurlijke hulpbron met diverse toepassingen en wereldwijde distributie. De unieke eigenschappen en veelzijdige toepassingen maken het een belangrijk metaal in verschillende industrieën en toepassingen, en de winning, verwerking en gebruik ervan dragen bij aan de economische ontwikkeling en menselijke vooruitgang.