Platinum (Pt) is een zeldzaam en waardevol metaal dat vanwege zijn unieke eigenschappen veel wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen. Platina-erts verwijst naar het natuurlijk voorkomende rotsen or mineralen die aanzienlijke concentraties platina bevatten, meestal in de vorm van mineralen uit de platinagroep (PGM's) en daarmee samenhangende mineralen. Platina-erts wordt doorgaans aangetroffen in specifieke geologische formaties en wordt gewonnen via mijnbouw- en extractiemethoden. De geologie, vorming en distributie van platina-erts zijn complex en gevarieerd, en de mijnbouw en productie van platina hebben aanzienlijke economische, ecologische en sociale implicaties. Deze inleiding geeft een overzicht van platina-erts, inclusief de eigenschappen, het gebruik en de betekenis ervan in verschillende industrieën, evenals een overzicht van de geologie en vorming van platina. ertsafzettingen, mijnbouw- en winningsmethoden, mondiale distributie, en ecologische en sociale gevolgen die verband houden met platinamijnbouw.

Platina van Merensky Reef, Bushveld Complex, Limpopo prov., Zuid-Afrika

Kort overzicht van de eigenschappen en toepassingen van platina

Platina (Pt) is een kostbaar en zeldzaam metaal met unieke eigenschappen die het zeer waardevol en gewild maken in verschillende industriële toepassingen. Hier is een kort overzicht van de eigenschappen en toepassingen van platina:

Eigenschappen van platina:

 • Platina is een dicht, kneedbaar en taai metaal met een zilverwitte kleur.
 • Het heeft een hoog smeltpunt van 1,768 graden Celsius (3,214 graden Fahrenheit), waardoor het bestand is tegen hoge temperaturen.
 • Platina is zeer goed bestand tegen corrosie, aanslag en slijtage, waardoor het geschikt is voor gebruik in zware omgevingen.
 • Het is een uitstekende geleider van elektriciteit en heeft katalytische eigenschappen, waardoor het bruikbaar is bij verschillende chemische reacties.

Gebruik van platina:

 • Katalysatoren: Platina wordt gebruikt als katalysator in katalysatoren om de uitstoot van voertuigen te verminderen, waardoor schadelijke gassen worden omgezet in minder schadelijke gassen.
 • Elektrische en elektronische toepassingen: Platina wordt gebruikt in elektrische contacten, bougies en diverse elektronische componenten vanwege zijn uitstekende elektrische geleiding.
 • Sieraden: Platina wordt in sieraden gebruikt vanwege de zeldzaamheid, duurzaamheid en glanzende uitstraling.
 • Chemisch en petroleum industrie: Platina wordt gebruikt als katalysator in verschillende chemische en aardolieraffinageprocessen.
 • Medische toepassingen: Platina wordt gebruikt in medische apparaten, zoals pacemakers, maar ook in geneesmiddelen voor de behandeling van kanker.

De unieke eigenschappen en het brede scala aan toepassingen van Platinum maken het tot een zeer waardevol en waardevol product belangrijk metaal in verschillende industrieën, wat bijdraagt ​​aan de betekenis ervan in de wereldeconomie.

Sperryliet is een platinaarsenide-mineraal

Platina mineralen

Platina (Pt) mineralen verwijzen naar de natuurlijk voorkomende mineralen die platina bevatten als hoofdbestanddeel of als onderdeel van de platinagroepmineralen (PGM's). Platina is een zeldzaam element in de aardkorst en komt doorgaans in kleine concentraties voor in bepaalde soorten gesteenten deposito's. De primaire mineralen die in verband worden gebracht met platina-erts staan ​​bekend als de platinagroepmineralen (PGM's), waaronder platina, palladium, rhodium, iridium, osmium en ruthenium. Deze mineralen komen vaak samen in de natuur voor en worden gezamenlijk PGM's genoemd vanwege hun vergelijkbare chemische en fysische eigenschappen.

Enkele veel voorkomende platinamineralen zijn:

 1. Sperryliet (PtAs2): Dit is het meest voorkomende platinamineraal en bestaat uit platina en arsenicum. Het wordt meestal aangetroffen in nikkel-kopersulfide-ertsafzettingen.
 2. Cooperiet (PtS): Dit is een platinasulfidemineraal dat vaak wordt aangetroffen in combinatie met andere platinamineralen in ultramafische gesteenten.
 3. Braggite ((Pt,Pd,Ni)S): Dit is een platina, palladium en nikkel sulfidemineraal dat vaak wordt aangetroffen in gelaagde indringers en ultramafische gesteenten.
 4. Platarsiet (PtAsS): Dit is een platina-arseensulfide-mineraal dat samen met andere platinamineralen wordt aangetroffen in sommige platina-ertsafzettingen.
 5. Micheneriet (PdBiTe): Dit is een palladium bismut telluride-mineraal dat vaak wordt aangetroffen in combinatie met platinamineralen in sommige platina-afzettingen.
 6. Spinel groep mineralen: Sommige mineralen uit de spinelgroep, zoals chromiet (FeCr2O4), kan ook sporen van platina bevatten.

Het is de moeite waard om op te merken dat platinamineralen vaak voorkomen in complexe en gevarieerde geologische omgevingen, en in de exacte omstandigheden mineralogie van platina-ertsafzettingen kan variëren afhankelijk van de specifieke geologie en formatieomstandigheden. Een goede identificatie en karakterisering van platinamineralen zijn cruciaal bij de exploratie, mijnbouw en verwerking van platina-ertsafzettingen.

 Het platina mineraal sperryliet

Geologie en vorming van platina-erts

De geologie en vormingsprocessen van platina-erts zijn complex en omvatten doorgaans unieke geologische omstandigheden en mineralisatieprocessen. Hier zijn enkele belangrijke punten die kunnen worden meegenomen in een discussie over de geologie en vorming van platina-erts:

 1. Geologische omstandigheden: Platina-ertsafzettingen worden vaak geassocieerd met ultramafische gesteenten, die veel magnesium en weinig silica bevatten. Deze rotsen omvatten peridotiet, pyroxeniet, en duniet, en worden doorgaans aangetroffen in gebieden met een oude continentale korst of in ofiolietcomplexen.
 2. Tektonische processen: Platina-ertsafzettingen worden vaak gevormd door tektonische processen, zoals subductie en botsing van tektonische platen. Subductiezones, waar de ene tektonische plaat onder de andere wordt geduwd, kunnen omstandigheden creëren voor de vorming van platinarijke magmakamers en daaropvolgende ertsafzettingen. Botsingszones, waar twee tektonische platen samenkomen, kunnen ook resulteren in de vorming van platina-ertsafzettingen door processen zoals het smelten van de aardkorst en het plaatsen van magma.
 3. Magmatische processen: Platina-ertsafzettingen worden voornamelijk gevormd door magmatische processen. Platinarijke magma's worden gegenereerd in de aardmantel en worden naar de aardkorst getransporteerd via processen zoals de opstijging, plaatsing en kristallisatie van magma. Tijdens deze processen kunnen platina en de daarmee samenhangende mineralen zich van het magma scheiden en zich ophopen in specifieke zones, waardoor platina-ertsafzettingen worden gevormd.
 4. Hydrothermische processen: Hydrothermische processen kunnen ook bijdragen aan de vorming van platina-ertsafzettingen. Hydrothermische vloeistoffenDit zijn hete, mineraalrijke vloeistoffen die in de aardkorst circuleren en kunnen interageren met bestaande gesteenten en mineralen, wat resulteert in de mobilisatie en concentratie van platina en daarmee samenhangende mineralen in specifieke gebieden.
 5. Secundaire processen: Platina-ertsafzettingen kunnen zich ook vormen via secundaire processen, zoals verwering, erosie en sedimentatie. In sommige gevallen kunnen platinamineralen worden getransporteerd door rivieren, beken en andere natuurlijke processen, en vervolgens worden geconcentreerd in placerafzettingen, waar ze economisch kunnen worden gewonnen.

Het begrijpen van de geologie en de vormingsprocessen van platina-erts is cruciaal voor het effectief verkennen en exploiteren van platinabronnen. Het omvat een combinatie van geologische kartering, geochemische analyse, geofysisch onderzoek en andere exploratietechnieken om potentiële platina-ertsafzettingen te identificeren en evalueren.

Platinahoudende chromietlagen. Enorme chromietlagen van het Bushveld-complex, Zuid-Afrika. a LG6, LG6a en LG6b massieve chromitieten blootgelegd in een dagbouwmijn die werkt vanuit de Cameron-sectie, Eastern Bushveld Complex. Persoon voor schaal is ~1.85 m. b Een beter zicht op het massieve chromietiet LG6a in dezelfde dagbouwmijn als hierboven (Cameron-sectie, Eastern Bushveld Complex). De hamer voor schaal heeft een lengte van ongeveer 50 cm
Latypov, R., Costin, G., Chistyakova, S. et al. Platinahoudende chromietlagen worden veroorzaakt door drukverlaging tijdens magma-opstijging. Nat Commun 9, 462 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-017-02773-w 

Soorten platina-ertsafzettingen

Er zijn verschillende soorten platina-ertsafzettingen die kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun geologische kenmerken en vormingsprocessen. Enkele veel voorkomende soorten platina-ertsafzettingen zijn:

 1. Bushveld Complex-type afzettingen: Dit zijn de belangrijkste soorten platina-ertsafzettingen en bevinden zich in het Bushveld-complex in Zuid-Afrika. Het zijn grote gelaagde mafische tot ultramafische indringers die platina, palladium, rhodium en andere platinagroepelementen (PGE's) bevatten. Deze afzettingen zijn gevormd door meerdere stadia van magmatische processen, waaronder de vorming van magmakamers, fractionele kristallisatie en magmamenging.
 2. Norilsk-achtige afzettingen: Deze bevinden zich in de regio Norilsk-Talnakh in Rusland en worden geassocieerd met mafische tot ultramafische indringende complexen. Ze worden gekenmerkt door hoge kwaliteiten platina, palladium en andere PGE's, en er wordt aangenomen dat ze zijn gevormd door een combinatie van magmatische processen, zoals de vorming van magmakamers en fractionele kristallisatie, evenals hydrothermische processen.
 3. Merensky Reef-achtige afzettingen: Deze bevinden zich in het Bushveld-complex in Zuid-Afrika en worden gekenmerkt door een specifieke laag of rif van platinarijke ertsen binnen de gelaagde mafische tot ultramafische indringers. Het Merensky-rif is een dunne laag platinahoudende sulfidemineralen die werd gevormd tijdens het stollen van de magmakamer en de daaropvolgende kristallisatieprocessen.
 4. Afzettingen van het Ural-Alaska-type: Deze bevinden zich in het Oeralgebergte van Rusland en in Alaska, VS, en worden geassocieerd met mafische tot ultramafische indringers. Ze worden gekenmerkt door het voorkomen van platina, palladium en andere PGE's in sulfidemineralen, en er wordt aangenomen dat ze zijn gevormd door magmatische processen, zoals fractionele kristallisatie en magmamenging.
 5. Placer deposito's: Dit zijn secundaire afzettingen waar platina en bijbehorende mineralen worden getransporteerd door rivieren, beken en andere natuurlijke processen en vervolgens worden geconcentreerd in specifieke gebieden, zoals rivierbeddingen of alluviale afzettingen. Placerafzettingen zijn te vinden in verschillende regio's over de hele wereld en worden doorgaans gevormd door verwering, erosie en sedimentatieprocessen.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende soorten platina-ertsafzettingen. De geologische kenmerken en vormingsprocessen van platina-ertsafzettingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke locatie en geologische omgeving, en het begrijpen van deze verschillen is belangrijk voor de exploratie, mijnbouw en winning van platinabronnen.

Mijnbouw en winning van platina-erts

De mijnbouw en winning van platina-erts omvatten doorgaans verschillende stappen, waaronder exploratie, mijnontwikkeling, ertswinning, ertsverwerking en raffinage. Hier is een algemeen overzicht van het proces:

 1. Verkenning: Platina-ertsafzettingen worden doorgaans gelokaliseerd door middel van geologische kartering, geofysische onderzoeken en geochemische bemonstering. Dit omvat het identificeren van gebieden met het potentieel voor platinamineralisatie op basis van geologische kenmerken, zoals gesteentetypes, structuren en minerale associaties.
 2. Mijnontwikkeling: Zodra een veelbelovende platinaafzetting is geïdentificeerd, begint de mijnontwikkeling. Dit omvat het opruimen van vegetatie, het aanleggen van toegangswegen en het ontwikkelen van infrastructuur, zoals mijnschachten, tunnels en ventilatiesystemen, om toegang te krijgen tot de ertsafzetting.
 3. Ertswinning: Platina-erts wordt doorgaans gewonnen met behulp van ondergrondse mijnbouwmethoden, zoals gemechaniseerde mijnbouw, cut-and-fill-mijnbouw of room-and-pillar-mijnbouw, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de afzetting. Erts wordt uit de afzetting gewonnen met behulp van verschillende mijnbouwapparatuur, zoals boren, laders en transportwagens.
 4. Ertsverwerking: Zodra het erts is gewonnen, wordt het voor verdere verwerking naar een verwerkingsbedrijf getransporteerd. Platina-erts wordt doorgaans verwerkt via een reeks breek-, maal- en flotatiestappen om de waardevolle platinamineralen te scheiden van de ganggesteentemineralen. Aanvullende processen, zoals scheiding door zwaartekracht, magnetische scheiding of smelten, kunnen ook worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke ertskenmerken en het gewenste platinaconcentraat.
 5. Raffinage: Nadat het platinaconcentraat is verkregen, wordt het verder verwerkt via raffinageprocessen om platina met een hoge zuiverheid te verkrijgen. Bij raffinageprocessen zijn doorgaans chemische en/of elektrochemische methoden betrokken, zoals oplosmiddelextractie, precipitatie of elektrolyse, om onzuiverheden te verwijderen en platina in zijn zuivere vorm te verkrijgen.
 6. Productdistributie: Zodra het platina is geraffineerd, wordt het doorgaans verkocht aan eindgebruikers, zoals sieradenfabrikanten, auto-industrie, elektronica-industrie en andere industriële toepassingen.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke mijnbouw- en extractiemethoden, evenals de verwerkings- en raffinagetechnieken, kunnen variëren afhankelijk van het type platina-ertsafzetting, de kwaliteit ervan en de locatie. Bovendien moet rekening worden gehouden met milieu- en sociale overwegingen, evenals met regelgeving en wetten met betrekking tot mijnbouw en winning, om verantwoorde en duurzame mijnbouwpraktijken te garanderen.

Wereldwijde distributie van platina-erts

Platina-ertsafzettingen zijn relatief zeldzaam en worden op beperkte geografische locaties over de hele wereld aangetroffen. Het grootste deel van de platinaproductie in de wereld komt uit een paar landen, terwijl de grootste reserves en productie plaatsvinden in Zuid-Afrika, Rusland en Zimbabwe. Hier is een kort overzicht van de wereldwijde distributie van platina-erts:

 1. Zuid-Afrika: Zuid-Afrika is de grootste producent van platina ter wereld, goed voor ongeveer 70-80% van de mondiale platinaproductie. De platinaafzettingen in Zuid-Afrika bevinden zich voornamelijk in het Bushveld Complex, een gelaagd mafisch tot ultramafisch stollingscomplex in het noordelijke deel van het land.
 2. Rusland: Rusland is de op een na grootste producent van platina, met aanzienlijke voorraden in de regio Norilsk-Talnakh in Siberië. Deze afzettingen houden verband met de nikkel-kopersulfide-ertsafzettingen van Norilsk-Talnakh en behoren tot de grootste platinareserves ter wereld.
 3. Zimbabwe: Zimbabwe is een andere belangrijke producent van platina, met afzettingen in de Grote Dijk, een geologisch kenmerk dat van noord naar zuid door het land loopt. De Grote Dyke is een gelaagd mafisch tot ultramafisch complex dat platina, palladium en andere waardevolle mineralen bevat.
 4. Andere landen: Platina-ertsafzettingen worden ook in kleinere hoeveelheden aangetroffen in andere landen, waaronder onder meer Canada, de Verenigde Staten, Australië en Colombia. De productie uit deze landen is echter relatief klein vergeleken met de hierboven genoemde grote producenten.

Het is belangrijk op te merken dat platina-afzettingen vaak worden aangetroffen in combinatie met andere mineralen, zoals nikkel, koper, en palladium, en de geologische en mineralogische kenmerken van elke afzetting kunnen variëren. De mijnbouw- en extractiemethoden, evenals de verwerkings- en raffinagetechnieken, kunnen ook variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken en locatie van de afzetting.

Platina productie

De productie van platina omvat verschillende fasen, waaronder mijnbouw, extractie, verwerking en raffinage. Hier is een kort overzicht van de typische stappen die betrokken zijn bij de productie van platina:

 1. Mijnbouw: Platina-erts wordt doorgaans gewonnen uit ondergrondse mijnen met behulp van verschillende mijnbouwmethoden, afhankelijk van de kenmerken van de afzetting. Deze methoden kunnen conventionele ondergrondse mijnbouw, gemechaniseerde ongebaande mijnbouw of dagbouw omvatten, afhankelijk van de diepte, vorm en grootte van de afzetting.
 2. Extractie: Zodra het erts is gewonnen, wordt het doorgaans verwerkt om de metalen uit de platinagroep (PGM's) te extraheren, waaronder platina, palladium, rhodium, ruthenium, iridium en osmium. Dit gebeurt meestal door een combinatie van breken, malen en schuimflotatie, waarbij de PGM's worden gescheiden van de andere mineralen en onzuiverheden in het erts.
 3. Verwerking: Na extractie wordt het PGM-concentraat verder verwerkt om onzuiverheden te verwijderen en een verfijnd product te verkrijgen. Dit kan extra stappen met zich meebrengen, zoals smelten, waarbij het PGM-concentraat tot hoge temperaturen wordt verwarmd om de PGM's van andere onzuiverheden te scheiden, en raffinage, waarbij de PGM's verder worden gezuiverd door middel van chemische en elektrolytische processen om een ​​hoog zuiverheidsniveau te bereiken.
 4. Raffinage: Raffinage is een cruciale stap in de platinaproductie, omdat hierbij onzuiverheden worden verwijderd om een ​​eindproduct met een hoge zuiverheid te verkrijgen. Bij de raffinage van platina kunnen verschillende fasen van chemische en elektrolytische processen betrokken zijn om onzuiverheden zoals basismetalen, zwavelen andere elementen, en om het gewenste zuiverheidsniveau voor het uiteindelijke platinaproduct te bereiken.
 5. Recycling: Platina is een edelmetaal dat zeer gewaardeerd wordt vanwege zijn unieke eigenschappen en toepassingen. Naast de primaire productie uit de mijnbouw wordt platina ook verkregen door recycling van gebruikte katalysatoren, sieraden en andere bronnen. Recycling van platina helpt de vraag naar primaire productie te verminderen en te conserveren natuurlijke hulpbronnen.

Het is belangrijk op te merken dat het platinaproductieproces kan variëren, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de afzetting, de locatie en de gebruikte technologie. Bovendien spelen milieu- en sociale overwegingen, zoals duurzame mijnbouwpraktijken, veiligheidsvoorschriften en betrokkenheid van de gemeenschap, een belangrijke rol in de moderne platinaproductie.

Platina: mijnproductie wereldwijd 2022

Gebruik en toepassingen van platina

Platina is een zeldzaam en waardevol metaal dat vanwege zijn unieke eigenschappen veel wordt gebruikt in verschillende industriële, automobiel- en sieradentoepassingen. Enkele van de belangrijkste toepassingen en toepassingen van platina zijn:

 1. Auto-industrie: Platina wordt gebruikt als katalysator in autokatalysatoren, die essentiële componenten zijn in moderne voertuigen om de uitstoot van schadelijke verontreinigende stoffen uit uitlaatgassen te verminderen. Platina helpt giftige gassen, zoals koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden, om te zetten in minder schadelijke stoffen, wat bijdraagt ​​aan schonere lucht en minder luchtvervuiling.
 2. Chemische industrie: Platina wordt gebruikt als katalysator in verschillende chemische processen, waaronder de productie van meststoffen, farmaceutische producten en speciale chemicaliën. De hoge katalytische activiteit, stabiliteit en weerstand van platina tegen corrosie maken het ideaal voor vele chemische reacties, waardoor de productie van een breed scala aan belangrijke producten mogelijk wordt.
 3. Elektrische en elektronische industrie: Platina wordt gebruikt in verschillende elektrische en elektronische toepassingen, waaronder elektrische contacten, bougies en elektroden. De hoge elektrische geleidbaarheid en weerstand tegen corrosie van Platinum maken het geschikt voor gebruik in veeleisende elektrische en elektronische omgevingen.
 4. Sieraden en luxe goederen: Platina is een populair metaal voor hoogwaardige sieraden en luxe goederen vanwege de zeldzaamheid, duurzaamheid en aantrekkelijke uitstraling. Platina staat bekend om zijn kenmerkende zilverwitte kleur, glans en weerstand tegen aanslag, waardoor het een voorkeurskeuze is voor fijne sieraden, horloges en andere luxe artikelen.
 5. Medische en tandheelkundige industrie: Platina wordt gebruikt in verschillende medische en tandheelkundige toepassingen, waaronder chirurgische instrumenten, implantaten en tandkronen. De biocompatibiliteit, inertie en weerstand tegen corrosie van platina maken het geschikt voor gebruik in medische en tandheelkundige apparaten die in contact komen met het menselijk lichaam.
 6. Energie-industrie: Platina wordt gebruikt in brandstofcellen, dit zijn apparaten die waterstof en zuurstof door middel van elektrochemische reacties omzetten in elektriciteit en warmte. De hoge katalytische activiteit en stabiliteit van platina maken het tot een belangrijk onderdeel van brandstofcellen, die worden ontwikkeld als een schoon en efficiënt alternatief voor traditionele energiebronnen.
 7. Glas- en glasindustrie: Platina wordt gebruikt bij de glasproductie, vooral voor gespecialiseerd glas, vanwege het hoge smeltpunt en de weerstand tegen corrosie. Platina wordt gebruikt als materiaal voor glasovenelektroden en andere componenten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve omgevingen.
 8. Beleggings- en financiële markten: Platina wordt ook gebruikt als beleggingsmetaal en op de financiële markten verhandeld als een edelmetaal, vergelijkbaar met goud en zilver. Platina wordt gewaardeerd vanwege zijn zeldzaamheid, stabiliteit en diversificatievoordelen in beleggingsportefeuilles.

Dit zijn slechts enkele van de vele toepassingen en toepassingen van platina. Vanwege zijn unieke eigenschappen wordt platina veelvuldig gebruikt in verschillende industriële, technologische, medische en luxe sectoren, waardoor het een zeer waardevol en gewild metaal is.

Platina industriële vraag – CME Group

Samenvatting van de belangrijkste punten over platina-erts

Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten over platina-erts:

 1. Platina-erts verwijst naar gesteenten of afzettingen die aanzienlijke hoeveelheden platina bevatten, een zeldzaam en waardevol metaal met verschillende industriële, automobiel-, sieraden- en andere toepassingen.
 2. Platina wordt doorgaans aangetroffen in combinatie met andere mineralen, zoals sulfiden van nikkel, koper en ijzer, in ertsafzettingen die bekend staan ​​als afzettingen van platinagroepelementen (PGE).
 3. Platina-ertsafzettingen kunnen zich vormen via verschillende geologische processen, waaronder magmatische, hydrothermische en placerafzettingen. Magmatische afzettingen zijn het meest voorkomende type en worden geassocieerd met gelaagd stollingsgesteenten zoals het Bushveld Complex in Zuid-Afrika en het Stillwater Complex in de Verenigde Staten.
 4. Bij de mijnbouw en winning van platina-erts zijn complexe en gespecialiseerde processen betrokken, waaronder ondergrondse mijnbouw, flotatie, smelten en raffinage. Platinamijnbouw wordt voornamelijk uitgevoerd in een paar landen, waaronder Zuid-Afrika, Rusland, Zimbabwe en Canada.
 5. Platina-ertsafzettingen zijn relatief zeldzaam en worden op beperkte geografische locaties aangetroffen, waarbij het merendeel van de mondiale productie uit Zuid-Afrika en Rusland komt. Andere landen met kleinere platinareserves en -productie zijn onder meer Zimbabwe, Canada, de Verenigde Staten en Colombia.
 6. De productie van platina wordt voornamelijk aangedreven door de vraag vanuit de auto-industrie naar katalysatoren, maar ook door andere industriële, sieraden-, medische en investeringsmarkten.
 7. Platina wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder autokatalysatoren, chemische processen, de elektrische en elektronische industrie, sieraden en luxegoederen, medische en tandheelkundige apparaten, energieproductie, glasproductie en investeringsmarkten.
 8. Platina-erts is een waardevolle en strategische hulpbron, en de mijnbouw, winning en verwerking ervan brengen aanzienlijke technische, economische en ecologische overwegingen met zich mee. Duurzame en verantwoorde mijnbouwpraktijken, inclusief milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid, zijn belangrijk bij de winning en verwerking van platina-erts.
 9. Platina is een edelmetaal met unieke fysische en chemische eigenschappen, waaronder hoge smelt- en kookpunten, uitstekende katalytische activiteit, weerstand tegen corrosie en aanslag, biocompatibiliteit en zeldzaamheid, waardoor het zeer waardevol en gewild is in verschillende toepassingen.

Over het geheel genomen is platina-erts een waardevolle en belangrijke hulpbron die een cruciale rol speelt in verschillende industriële, technologische en economische sectoren, en de mijnbouw, winning en gebruik ervan vereisen gespecialiseerde kennis, technologie en milieuoverwegingen.