Groen zirkonium verwijst naar een variant van het mineraal zirkoon (ZrSiO4) dat een groene kleur vertoont. Zirkoon zelf is populair edelsteen bekend om zijn brede scala aan kleuren, waaronder blauw, geel, bruin, rood en groen. De groene kleur van zirkoon wordt doorgaans veroorzaakt door de aanwezigheid van bepaalde onzuiverheden of door straling geïnduceerde defecten in het kristalrooster.

Gubelin-macrofoto's. Zirkoon. Donker, matig sterk, licht geelachtig groen, 2.013 ct, driehoekig geslepen, uit Madagaskar.

Definitie van groene zirkoon: Groene zirkoon is in wezen zirkoon met een groene tint. De groene kleur kan in intensiteit variëren, variërend van bleek tot diepgroen. De specifieke oorzaak van de groene verkleuring kan variëren en wordt vaak toegeschreven aan de aanwezigheid van sporenelementen zoals uranium of thorium. Warmtebehandeling wordt soms toegepast om de kleur van groene zirkoon te verbeteren of te veranderen, hoewel de praktijk minder gebruikelijk is in vergelijking met behandelingen die op andere edelstenen worden toegepast.

Historisch belang: Zirkoon zelf heeft een lange geschiedenis als edelsteen, en er wordt aangenomen dat de naam afkomstig is van het Perzische woord ‘zargun’, wat ‘goudkleurig’ betekent. Zirkoon wordt al eeuwenlang gebruikt als edelsteen en als decoratiemateriaal. In historische contexten zou groene zirkoon, net als andere gekleurde varianten, gewaardeerd kunnen worden vanwege zijn schoonheid en zeldzaamheid.

Het is echter essentieel op te merken dat de term 'groene zirkoon' niet zo algemeen wordt erkend of onderscheiden als sommige andere edelstenen zoals emerald or jade, die bekend staan ​​om hun groene variëteiten. Zirkoon staat beter bekend om zijn schittering en verspreiding (vuur), dan om specifieke kleurvariëteiten.

Edelsteenmarkten en -trends kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus de populariteit en betekenis van groene zirkoon kan in verschillende perioden en regio's variëren. Zoals bij elke edelsteen hangt de historische betekenis vaak samen met culturele overtuigingen, symboliek en esthetische voorkeuren van de samenlevingen die deze edelstenen door de geschiedenis heen waardeerden en gebruikten.

Fysieke eigenschappen

Groene zirkoon bezit, net als alle zirkoonvariëteiten, bepaalde fysieke eigenschappen die bijdragen aan de identificatie en classificatie ervan als edelsteen. Hier zijn enkele belangrijke fysieke eigenschappen van zirkoon:

 1. Hardheid: Zirkoon is een relatief hard mineraal met een hardheid variërend van 6.5 tot 7.5 op de schaal van Mohs. Hierdoor is het duurzaam en geschikt voor gebruik in sieraden.
 2. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van zirkoon varieert van 4.6 tot 4.7, wat wijst op een hogere dichtheid vergeleken met veel andere edelstenen.
 3. Brekingsindex: Zirkoon heeft een hoge brekingsindex, doorgaans variërend van 1.810 tot 2.024. Deze eigenschap draagt ​​bij aan de schittering en schittering van de edelsteen.
 4. Glans: Zirkoon vertoont een glasachtige (glazige) tot diamantachtige (diamantachtige) glans wanneer het op de juiste manier wordt gesneden en gepolijst.
 5. Inkijk: Zirkoon heeft een onduidelijke of onvolmaakte splijting, wat betekent dat het moeilijk langs bepaalde vlakken kan breken. Het heeft echter de neiging gemakkelijker te breken dan splijting te vertonen.
 6. Kleur: Groene zirkoon krijgt zijn kleur door sporen van onzuiverheden of door straling veroorzaakte defecten. De groene tint kan in intensiteit variëren en de specifieke oorzaak van de verkleuring kan de aanwezigheid van elementen als uranium of thorium zijn.
 7. Transparantie: Zirkoon is doorgaans transparant, maar kan ook doorschijnend zijn. Insluitsels en onvolkomenheden kunnen de transparantie beïnvloeden.
 8. fluorescentie: Sommige zirkonen kunnen fluorescentie vertonen onder ultraviolet licht. De kleur en intensiteit van fluorescentie kunnen variëren.
 9. Kristalsysteem: Zirkoon kristalliseert in het tetragonale kristalsysteem en vormt prismatische kristallen met piramidale uiteinden.
 10. Spreiding: Zirkoon staat bekend om zijn hoge spreiding, wat verwijst naar het vermogen van de edelsteen om licht in zijn spectrale kleuren te scheiden. Deze eigenschap draagt ​​bij aan het vuur van de edelsteen en creëert kleurflitsen.
 11. Thermische behandeling: Zirkoon wordt gewoonlijk met hitte behandeld om de kleur te verbeteren. Deze behandeling is stabiel en breed geaccepteerd in de edelsteenindustrie.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze fysieke eigenschappen van toepassing zijn op zirkoon in het algemeen, specifieke kenmerken kunnen variëren tussen verschillende kleurvariëteiten, waaronder groene zirkoon. Bovendien kunnen edelsteenbehandelingen en -verbeteringen bepaalde eigenschappen beïnvloeden, dus het is gebruikelijk dat edelstenen behandelingen ondergaan om hun uiterlijk te verbeteren.

Chemische samenstelling

De chemische samenstelling van zirkoon kan worden uitgedrukt in de minerale formule, namelijk ZrSiO₄. Deze samenstelling geeft aan dat zirkoon voornamelijk bestaat uit zirkonium (Zr), silicium (Si) en zuurstof (O). Hier is een overzicht van de chemische samenstelling van zirkoon:

 1. Zirkonium (Zr): Zirkonium is het belangrijkste metaalelement in zirkoon en geeft het mineraal zijn naam. Zirkonium is een overgangsmetaal met chemisch symbool Zr en atoomnummer 40.
 2. Silicium (Si): Silicium is een niet-metaalachtig element en maakt deel uit van de tetraëdrische structuur in het zirkoonkristalrooster. Silicium wordt weergegeven door het chemische symbool Si en heeft atoomnummer 14.
 3. Zuurstof (O): Zuurstof is een essentieel onderdeel van de kristalstructuur van zirkoon en vormt bindingen met zirkonium- en siliciumatomen. Zuurstof is een niet-metaal met het chemische symbool O en atoomnummer 8.

De chemische formule ZrSiO₄ weerspiegelt de verhouding waarin deze elementen samen het zirkoonmineraal vormen. Het is belangrijk op te merken dat zirkoon ook sporen van andere elementen als onzuiverheden kan bevatten, die kunnen bijdragen aan de verschillende kleuren die worden waargenomen in verschillende soorten zirkoon, waaronder groene zirkoon.

In sommige gevallen kan zirkoon sporenelementen bevatten zoals uranium of thorium, die kunnen bijdragen aan de groene kleur door door straling geïnduceerde defecten in het kristalrooster. Deze sporenelementen kunnen ook de radioactiviteit van de edelsteen beïnvloeden, en er kunnen bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen bij de behandeling en verwerking van radioactief zirkoon. Het is echter belangrijk om te vermelden dat niet alle zirkonen radioactiviteit vertonen en dat de aanwezigheid en impact van sporenelementen per exemplaar kan variëren.

Natuurlijk voorkomen

Natuurlijk voorkomen: Zirkoon is een wijdverspreid mineraal dat in verschillende geologische omgevingen wordt aangetroffen. Het kan zich vormen in stollings-, metamorfe en sedimentair gesteente. Zirkoon komt vaak voor als kleine kristallen graniet, syenieten andere soorten stollingsgesteenten. Het is ook te vinden in metamorfe gesteenten en detriaal deposito's, Waar verwering en erosie maakt zirkoonkristallen vrij in sedimentaire omgevingen. Zirkoon is bestand tegen weersinvloeden en kan in sediment blijven zitten rotsen voor lange periodes.

Mijnen en afzettingen: Zirkoon wordt doorgaans verkregen uit zwaar mineraal zand, dit zijn placerafzettingen die worden gevormd door de concentratie van zwaar zand mineralen door verwering en erosieprocessen. Dit zand wordt vaak aangetroffen in kustomgevingen en bevat mineralen zoals zirkoon, rutiel, ilmeniet, en anderen. Uit dit zand wordt zirkoon gewonnen met behulp van verschillende scheidingstechnieken.

Geografische distributie: Zirkoon wordt in veel delen van de wereld gevonden en opmerkelijke afzettingen zijn verspreid over verschillende continenten. Enkele van de regio's die bekend staan ​​om hun aanzienlijke zirkoonafzettingen zijn onder meer:

 1. Australië: Australië is een belangrijke producent van zirkoon, met afzettingen in West-Australië en Queensland.
 2. Zuid-Afrika: Het land staat bekend om zijn rijke minerale zandafzettingen, waaronder die met zirkoon.
 3. India: Zirkoonafzettingen worden gevonden in de kustgebieden van India, vooral in de staten Kerala en Tamil Nadu.
 4. Brazilië: Brazilië heeft zirkoonafzettingen, vaak geassocieerd met zwaar mineraalzand.
 5. Verenigde Staten: Zirkoon wordt op verschillende locaties in de Verenigde Staten gevonden, waaronder Florida en de zuidoostelijke staten.
 6. Sri Lanka: Zirkoon is een van de mineralen die worden aangetroffen in het kustzand van Sri Lanka.
 7. Indonesië: Het land heeft zirkoonafzettingen op plaatsen als het eiland Bangka.

Opmerkelijke bronnen: Sommige specifieke mijnen en afzettingen staan ​​bekend om de productie van zirkoon van hoge kwaliteit. Opmerkelijke bronnen zijn onder meer:

 1. Kalimantan-mijn (Indonesië): Deze mijn in Kalimantan, Indonesië, staat bekend om de productie van zirkoon van edelsteenkwaliteit, waaronder groene zirkoon.
 2. Cristal Mining (Australië): Cristal Mining, gevestigd in New South Wales, Australië, is een belangrijke producent van zirkoon.
 3. Murray Basin (Australië): Het Murray Basin in Australië bevat uitgebreide afzettingen van zwaar mineraal zand, waaronder die met zirkoon.
 4. Kwale Mineral Sands Project (Kenia): Dit project in Kenia staat bekend om de productie van onder meer zirkoon en andere zware mineralen.

Het is vermeldenswaard dat, hoewel zirkoon wijd verspreid is, niet alle afzettingen materiaal van edelsteenkwaliteit opleveren, en dat de kwaliteit van zirkoon kan variëren op basis van factoren zoals kleur, helderheid en grootte. Zirkoon van edelsteenkwaliteit, inclusief groene zirkoon, is gewild in de sieradenindustrie.

Identificatie en authenticatie

Identificatie en authenticatie: Gemologen gebruiken een combinatie van visuele observatie, gemmologische tests en soms geavanceerde analytische technieken om edelstenen, waaronder groene zirkoon, te identificeren en te authenticeren. Hier zijn enkele belangrijke methoden die worden gebruikt voor de identificatie van groene zirkoon:

 1. Visuele inspectie: Gemologen onderzoeken de kleur, helderheid, transparantie en algehele uitstraling van de groene zirkoon. Ze beoordelen ook de snede en vorm van de steen.
 2. Brekingsindex (RI): Gemologen meten de brekingsindex van de edelsteen met behulp van een refractometer. Zirkoon heeft een relatief hoge brekingsindex en deze waarde kan het helpen onderscheiden van andere edelstenen.
 3. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van groene zirkoon wordt gemeten om de dichtheid ervan te bepalen. Zirkoon heeft een soortelijk gewicht variërend van 4.6 tot 4.7, wat kan helpen bij de identificatie ervan.
 4. Spreiding: Zirkoon staat bekend om zijn hoge dispersie, wat verwijst naar het vermogen van een edelsteen om licht in zijn spectrale kleuren te scheiden. Deze eigenschap draagt ​​bij aan het vuur van de edelsteen.
 5. fluorescentie: Sommige zirkonen kunnen fluorescentie vertonen onder ultraviolet (UV) licht. De kleur en intensiteit van de fluorescentie kunnen aanvullende informatie verschaffen.
 6. UV-testen: Gemologen gebruiken ultraviolet licht om fluorescentie- en fosforescentiereacties waar te nemen, die kenmerkend kunnen zijn voor bepaalde edelstenen, waaronder zirkoon.
 7. Luminescentie: Zirkoon kan onder bepaalde omstandigheden luminescentie vertonen, en deze eigenschap kan worden beoordeeld met behulp van een gemmologische microscoop.
 8. Microscopisch onderzoek: Gemologen kunnen een microscoop gebruiken om interne kenmerken, insluitsels en groeipatronen in de groene zirkoon te onderzoeken.
 9. Röntgendiffractie (XRD): Geavanceerde analytische technieken zoals XRD kunnen worden gebruikt om de kristalstructuur van zirkoon te identificeren en de identiteit ervan te bevestigen.

Veel voorkomende behandelingen: Edelstenen, waaronder zirkoon, kunnen behandelingen ondergaan om hun uiterlijk te verbeteren. Veel voorkomende behandelingen voor groene zirkoon zijn onder meer:

 1. Thermische behandeling: Warmtebehandeling wordt vaak toegepast op zirkoon om de kleur te verbeteren. Deze behandeling kan de kleur van de edelsteen lichter maken of veranderen. Warmtebehandelde zirkonen zijn stabiel en algemeen geaccepteerd op de edelsteenmarkt.
 2. Stralingsbehandeling: Sommige groene zirkonen kunnen met straling worden behandeld om hun kleur te versterken of te veranderen. Deze behandeling kan kleurcentra in het kristalrooster veroorzaken, wat bijdraagt ​​aan de groene tint.
 3. Deklaag: In sommige gevallen kunnen zirkonen worden gecoat om hun kleur te verbeteren of om een ​​beschermende laag te bieden. Coatings zijn echter doorgaans geen permanente verbetering.

Het is belangrijk om alle behandelingen die een edelsteen heeft ondergaan openbaar te maken, omdat deze informatie van cruciaal belang is voor consumenten en van invloed kan zijn op de waarde van de steen. Gemologische laboratoria en getrainde edelsteenkundigen spelen een sleutelrol bij de identificatie, authenticatie en openbaarmaking van edelsteenbehandelingen.

Gebruik en toepassingen

Groene zirkoon heeft, net als andere soorten zirkoon, een scala aan toepassingen en toepassingen vanwege zijn eigenschappen en kenmerken. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen:

 1. Edelsteen sieraden:
  • Zirkoon, inclusief de groene variant, wordt vaak gebruikt als edelsteen in sieraden. De hoge brekingsindex en spreiding geven het een uitstekende schittering en vuur, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor verschillende sieraden, waaronder ringen, oorbellen, kettingen en armbanden.
 2. Verzamelobjecten:
  • Groene zirkonen van edelsteenkwaliteit met unieke kleuren of uitzonderlijke helderheid kunnen gewild zijn bij verzamelaars van edelstenen. Verzamelaars waarderen vaak zeldzame en esthetisch aantrekkelijke edelstenen.
 3. Industriële toepassingen:
  • Zirkoon heeft industriële toepassingen vanwege zijn hardheid en slijtvastheid. Het wordt gebruikt als vuurvast materiaal bij de vervaardiging van keramiek, inclusief hoogwaardig keramiek, en als onderdeel van gieterijzand voor het gieten van metaal.
 4. Radiometrische datering:
  • Zirkoon is waardevol op het gebied van de geologie voor radiometrische datering. Zirkoonkristallen kunnen sporen van radioactieve elementen bevatten, zoals uranium, en door het verval van deze elementen te meten kunnen wetenschappers Bepaal de ouderdom van gesteenten en geologische formaties.
 5. Productie en technologie:
  • Zirkoonverbindingen worden gebruikt in verschillende productieprocessen en technologieën. Zirkoniumoxide (zirkonia) is een keramisch materiaal met een hoge thermische stabiliteit en wordt gebruikt bij de productie van vuurvaste materialen, smeltkroezen en snijgereedschappen.
 6. Zirkoniumlegeringen:
  • Zirkonium is een belangrijk element voor de productie van zirkoniumlegeringen, die toepassingen hebben in de nucleaire industrie, lucht- en ruimtevaarttechniek en chemische verwerking. Zirkoniumlegeringen staan ​​bekend om hun corrosieweerstand en stabiliteit bij hoge temperaturen.
 7. katalysatoren:
  • Zirkoniumverbindingen kunnen dienen als katalysatoren bij chemische reacties. Op zirkonium gebaseerde katalysatoren worden in sommige industriële processen gebruikt om chemische transformaties te vergemakkelijken.
 8. Investering:
  • Hoogwaardige edelstenen, waaronder groene zirkoon, kunnen als een investering worden beschouwd. Zeldzame en goed geslepen stenen met een uitzonderlijke kleur en helderheid kunnen in de loop van de tijd in waarde stijgen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel groene zirkoon in sieraden wordt gebruikt, deze misschien niet zo algemeen wordt erkend als andere groene edelstenen zoals smaragd. De unieke eigenschappen en kleuren maken het echter een interessante en onderscheidende keuze voor wie op zoek is naar alternatieve groene edelstenen. Bovendien dragen de industriële toepassingen van zirkoon bij aan het algemene belang ervan in verschillende sectoren.