Cassiteriet is een mineraal dat bestaat uit tin oxide (SnO2) en is het primaire erts van tin. Het heeft een hoge dichtheid en een hardheid van 6 tot 7 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief resistent is verwering en erosie. De naam ‘cassiteriet’ is afgeleid van het Griekse woord ‘kassíteros’, wat tin betekent.

Historisch gezien is cassiteriet een essentieel mineraal geweest vanwege het tingehalte. Tin is een veelzijdig metaal met diverse industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt bij de productie van legeringen, zoals brons, een mengsel van tin en koper. Tin wordt ook gebruikt in soldeermaterialen, elektrische componenten en als coating voor andere metalen om corrosie te voorkomen.

Cassiteriet vormt zich doorgaans in hydrothermale aderen en graniet pegmatieten, vaak geassocieerd met andere mineralen zoals kwarts, veldspaat en small. Het kan ook worden gevonden in alluviaal deposito'sDit zijn ophopingen van geërodeerde mineralen die door rivieren en beken worden getransporteerd.

De kleur van cassiteriet kan variëren, variërend van bruin tot zwart, met tinten rood, geel of grijs. De kristalstructuur behoort tot het tetragonale systeem en komt vaak voor als prismatische of korte, stompe kristallen. Cassiteriet kan er ook uitzien als massief, korrelig of als met tinoxide gekleurd kwarts.

Landen die rijk zijn aan cassiterietafzettingen zijn onder meer China, Indonesië, Maleisië, Thailand, Bolivia en de Democratische Republiek Congo. Deze regio's zijn van oudsher grote tinproducenten, en de mijnbouw van cassiteriet heeft een belangrijke rol gespeeld in hun economieën.

Vanwege de economische waarde heeft de mijnbouw van cassiteriet aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu en de maatschappij. Mijnbouwactiviteiten kunnen negatieve gevolgen hebben voor ecosystemen, waaronder ontbossing, bodemerosie en watervervuiling. Bovendien wordt de mijnindustrie in verband gebracht met sociale kwesties zoals schendingen van arbeidsrechten en conflicten over het eigendom van hulpbronnen.

Er worden inspanningen geleverd om verantwoorde en duurzame mijnbouwpraktijken te bevorderen om deze zorgen weg te nemen. Initiatieven zoals certificeringsprogramma's en traceerbaarheidssystemen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat cassiteriet en andere mineralen op een ethische en ecologisch verantwoorde manier worden gewonnen en verhandeld.

Concluderend is cassiteriet een mineraal dat dient als de primaire bron van tin. Het wordt gewaardeerd om zijn industriële toepassingen en wordt wereldwijd in verschillende geologische omgevingen aangetroffen. De winning en handel ervan brengen echter ecologische en sociale uitdagingen met zich mee, die worden aangepakt door middel van verantwoorde mijnbouwpraktijken.

Voorval en mijnlocaties

Cassiteriet komt voor in verschillende geologische omgevingen en is te vinden op verschillende mijnlocaties over de hele wereld. Hier zijn enkele opmerkelijke gebeurtenissen en mijnregio's:

 1. China: China is een van de grootste producenten van cassiteriet, met aanzienlijke afzettingen in de provincies Yunnan, Hunan en Jiangxi. Het land heeft een lange geschiedenis van tinmijnbouw en cassiteriet wordt gewonnen uit zowel primaire harde rotsafzettingen als secundaire alluviale afzettingen.
 2. Indonesië: Indonesië is een andere belangrijke producent van cassiteriet, vooral op het eiland Bangka. De Bangka Belitung-eilanden beschikken over overvloedige tinvoorraden, en cassiteriet wordt voornamelijk gewonnen via baggeren op zee en ondiepe mijnbouw.
 3. Maleisië: Maleisië is een belangrijke tinproducent geweest en er zijn cassiterietafzettingen gevonden in de staten Perak, Selangor en Pahang. In het verleden was Maleisië een van de grootste tinproducenten ter wereld, maar de productie is de afgelopen jaren afgenomen.
 4. Bolivia: Bolivia heeft aanzienlijke cassiterietafzettingen, vooral in de regio Potosí. Het mineraal wordt gewoonlijk gewonnen in combinatie met andere mineralen, zoals wolframiet en bismuthiniet. De Huanuni-mijn is een van de grootste tinproducerende mijnen van Bolivia.
 5. Thailand: Thailand heeft cassiterietafzettingen in het zuidelijke deel van het land, vooral in de provincies Phuket en Krabi. De tinmijnbouw in Thailand heeft een lange geschiedenis en het land was ooit een belangrijke tinproducent ter wereld.
 6. Democratische Republiek Congo (DRC): De DRC heeft aanzienlijke cassiterietafzettingen in de oostelijke provincies, waaronder Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Katanga. Mijnbouw in de DRC wordt echter in verband gebracht met conflicten en zorgen over illegale mijnbouw en mensenrechtenschendingen.
 7. Brazilië: Brazilië staat bekend om zijn cassiterietafzettingen in het Amazonegebied. De Pitinga-mijn in de staat Amazonas is een van de grootste tinmijnen in Brazilië en produceert zowel cassiteriet als andere mineralen zoals tantaal en niobium.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van cassiterietvoorvallen en mijnlocaties. Andere landen, zoals Nigeria, Rwanda, Myanmar en Australië, hebben ook aanzienlijke cassiterietafzettingen. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van cassiteriet kan in de loop van de tijd variëren naarmate mijnbouwactiviteiten evolueren en nieuwe afzettingen worden ontdekt.

Historisch belang

Cassiteriet heeft een belangrijke historische betekenis vanwege de associatie met tin, dat een cruciale rol heeft gespeeld in de menselijke beschaving. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de historische betekenis ervan:

 1. Bronstijd: Het belang van Cassiteriet kan worden teruggevoerd tot de Bronstijd, een periode die wordt gekenmerkt door het wijdverbreide gebruik van brons, een legering van tin en koper. Brons was een revolutionair materiaal dat de productie van gereedschappen, wapens en voorwerpen van artistieke en culturele betekenis mogelijk maakte. Cassiteriet was de belangrijkste bron van tin voor de productie van brons, waardoor het in deze tijd een cruciaal mineraal was voor de technologische vooruitgang.
 2. Maritieme verkenning: Tijdens het tijdperk van ontdekkingen in de 15e en 16e eeuw zochten Europese machten naar nieuwe handelsroutes en hulpbronnen. Cassiteriet speelde in dit tijdperk een cruciale rol omdat er veel vraag was naar maritieme activiteiten. Tin werd gebruikt voor het coaten van de bodems van schepen ter bescherming tegen zeepokken en andere vormen van biofouling. Deze aangroeiwerende eigenschap van tin, afgeleid van cassiteriet, hielp de efficiëntie en levensduur van schepen tijdens lange reizen te vergroten.
 3. Industriële revolutie: De industriële revolutie, die begon in de 18e eeuw, bracht aanzienlijke vooruitgang op het gebied van productie, transport en infrastructuur. Cassiteriet speelde in deze periode een cruciale rol toen tin steeds belangrijker werd voor verschillende industrieën. Tin werd gebruikt bij de productie van blik voor het verpakken van voedsel en dranken, maar ook bij de productie van soldeer voor elektrische verbindingen en legeringen voor machines.
 4. Elektronica en technologie: In de 20e eeuw kreeg cassiteriet nog meer betekenis met de opkomst van elektronica en technologie. Tin is een sleutelcomponent in soldeermaterialen die worden gebruikt voor het verbinden van elektronische componenten, en het is een essentieel element bij de productie van geïntegreerde schakelingen en andere elektronische apparaten. De vraag naar tin, afgeleid van cassiteriet, blijft groeien naarmate de technologie vordert.
 5. Economische ontwikkeling: Door de geschiedenis heen hebben regio's met aanzienlijke cassiterietafzettingen economische groei en ontwikkeling doorgemaakt. Mijnbouwactiviteiten hebben werkgelegenheid gecreëerd, lokale economieën gestimuleerd en bijgedragen aan de algehele welvaart van landen. Het is echter belangrijk op te merken dat de winning en handel in cassiteriet ook in verband is gebracht met uitdagingen zoals aantasting van het milieu, sociale kwesties en conflicten over hulpbronnen.

Over het geheel genomen ligt de historische betekenis van cassiteriet in zijn rol als de belangrijkste bron van tin, een metaal dat de menselijke beschaving heeft gevormd door zijn toepassingen in de bronsproductie, maritieme verkenning, industriële ontwikkeling en moderne technologie.

Fysische en chemische eigenschappen van cassiteriet

Cassiteriet, de minerale vorm van tinoxide (SnO2), bezit verschillende onderscheidende fysische en chemische eigenschappen. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken:

Fysieke eigenschappen:

 1. Kleur: Cassiteriet vertoont gewoonlijk bruine tot zwarte kleuren, maar kan ook voorkomen in de kleuren rood, geel of grijs.
 2. Kristalsysteem: Het kristalliseert in het tetragonale kristalsysteem en vormt prismatische of korte, stompe kristallen. Het kan ook verschijnen als massief, korrelig of met tinoxide gekleurd kwarts.
 3. Hardheid: Cassiteriet heeft een hardheid van 6 tot 7 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief hard en krasbestendig is.
 4. Dichtheid: Het heeft een hoge dichtheid variërend van 6.8 tot 7.1 g/cm³, wat aanzienlijk dichter is dan de meeste voorkomende mineralen.
 5. Splijting: Cassiteriet vertoont onvolmaakte splitsing in drie richtingen en vormt duidelijke rechte hoeken.

Chemische eigenschappen:

 1. Chemische formule: De chemische formule van cassiteriet is SnO2, wat aangeeft dat het bestaat uit één atoom tin (Sn) en twee zuurstofatomen (O).
 2. Samenstelling: Het bestaat uit ongeveer 78.6% tin en 21.4% zuurstof per gewicht.
 3. Glans: Het mineraal vertoont doorgaans een harsachtige of onvermurwbare glans wanneer het vers gebroken is, maar het kan dof of aards worden bij blootstelling aan verweringsprocessen.
 4. Transparantie: Cassiteriet is meestal ondoorzichtig, wat betekent dat er geen licht doorheen gaat.
 5. Streep: De streep cassiteriet, waargenomen door het mineraal over een porseleinen bord te wrijven, is doorgaans wit tot grijs.

Andere eigenschappen:

 1. Magnetisme: Cassiteriet is niet-magnetisch, wat betekent dat het geen magnetische eigenschappen vertoont.
 2. Smeltpunt: Het heeft een hoog smeltpunt van ongeveer 1,720 graden Celsius (3,128 graden Fahrenheit), waardoor het stabiel is bij hoge temperaturen.
 3. Brekingsindex: De brekingsindex van cassiteriet varieert van ongeveer 1.997 tot 2.091, afhankelijk van de kristaloriëntatie.

Deze fysische en chemische eigenschappen dragen bij aan de identificatie en karakterisering van cassiteriet in geologische en mineralogische studies.

Optische en elektrische eigenschappen

Cassiteriet vertoont bepaalde optische en elektrische eigenschappen, die verder bijdragen aan de karakterisering ervan. Hier zijn enkele belangrijke optische en elektrische eigenschappen van cassiteriet:

Optische eigenschappen:

 1. Transparantie: Cassiteriet is doorgaans ondoorzichtig, wat betekent dat er geen licht doorheen gaat. Dunne fragmenten of secties van het mineraal kunnen in sommige gevallen echter doorschijnendheid vertonen.
 2. Kleur en pleochroïsme: Cassiteriet vertoont gewoonlijk bruine tot zwarte kleuren. Het kan ook pleochroïsme vertonen, wat betekent dat het mineraal verschillende kleuren kan vertonen wanneer het vanuit verschillende kristallografische richtingen wordt bekeken.
 3. Brekingsindex: De brekingsindex van cassiteriet varieert afhankelijk van de kristaloriëntatie. Het varieert doorgaans van ongeveer 1.997 tot 2.091. De brekingsindex is een maatstaf voor hoe licht wordt gebogen of gebroken wanneer het door het mineraal gaat.

Elektrische eigenschappen:

 1. Elektrische geleidbaarheid: Cassiteriet is een niet-geleidend mineraal, wat betekent dat het geen elektriciteit geleidt. De elektrische geleidbaarheid is relatief laag.
 2. Diëlektrische constante: De diëlektrische constante, ook bekend als de relatieve permittiviteit, meet het vermogen van een materiaal om elektrische energie op te slaan in een elektrisch veld. Cassiteriet heeft een relatief hoge diëlektrische constante, die kan variëren afhankelijk van factoren zoals onzuiverheden en temperatuur.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel cassiteriet zelf geen significante elektrische geleidbaarheid bezit, het vaak wordt geassocieerd met andere mineralen die elektrische eigenschappen kunnen vertonen. Cassiteriet kan bijvoorbeeld voorkomen bij mineralen als wolframiet en tantaliet, die gewaardeerd worden vanwege hun geleidende eigenschappen.

Deze optische en elektrische eigenschappen van cassiteriet zijn belangrijk voor de identificatie van mineralen en kunnen worden bestudeerd met behulp van technieken zoals gepolariseerd lichtmicroscopie, refractometrie en metingen van de elektrische geleidbaarheid.

Vorming en geologie van cassiteriet

Cassiteriet vormt zich doorgaans in specifieke geologische omgevingen en wordt geassocieerd met bepaalde soorten rotsen en mineralisatieprocessen. Hier is een overzicht van de vorming en geologie van cassiteriet:

 1. Granieten pegmatieten: Een veel voorkomende setting voor de vorming van cassiteriet is granietpegmatieten. Pegmatieten zijn grofkorrelig stollingsgesteenten die ontstaan ​​door de langzame afkoeling en kristallisatie van magma. Deze pegmatieten bevatten vaak een verscheidenheid aan mineralen, waaronder cassiteriet. Tinrijke vloeistoffen, afkomstig van het afkoelende magma, kunnen breuken en holtes in het lichaam infiltreren pegmatiet, wat leidt tot de afzetting van cassiteriet.
 2. Hydrothermische aderen: Cassiteriet kan zich ook vormen in hydrothermale aderen, die worden gevormd door de circulatie van hete, mineraalrijke vloeistoffen bij breuken of fouten in de aardkorst. Deze vloeistoffen, vaak geassocieerd met granietintrusies, kunnen tin en andere mineralen bevatten, waaronder cassiteriet. Zoals de hydrothermale vloeistoffen afkoelt en reageert met de omringende rotsen, kan cassiteriet neerslaan en zich ophopen in de aderen.
 3. Alluviale afzettingen: Alluviale afzettingen zijn een andere belangrijke bron van cassiteriet. Alluviale afzettingen zijn ophopingen van sedimenten, inclusief geërodeerde mineralen, getransporteerd en afgezet door rivieren, beken of gletsjers. Cassiteriet, dat een zwaar mineraal is, kan door water worden getransporteerd en zich in rivierbeddingen of uiterwaarden nestelen. Na verloop van tijd kunnen de sedimenten die cassiteriet bevatten, worden begraven, verdicht en gecementeerd, waardoor alluviale afzettingen worden gevormd waaruit cassiteriet kan worden gewonnen.
 4. Metamorfe afzettingen: Cassiteriet kan zich ook vormen in metamorfe afzettingen. Metamorfose vindt plaats wanneer reeds bestaande rotsen veranderingen in temperatuur en druk ondergaan als gevolg van tektonische krachten. Tijdens metamorfose kunnen tinhoudende mineralen worden onderworpen aan chemische reacties en transformaties, wat leidt tot de vorming van cassiterietrijke zones binnen de metamorfe gesteenten.

De geologie van cassiterietafzettingen varieert afhankelijk van de specifieke geologische omgeving. Landen als China, Indonesië, Maleisië, Bolivia en de Democratische Republiek Congo hebben aanzienlijke cassiterietafzettingen die verband houden met granietintrusies, pegmatieten en hydrothermische systemen. Deze afzettingen komen vaak voor in regio's met een complexe geologische geschiedenis en worden vaak aangetroffen in combinatie met andere mineralen zoals kwarts, veldspaat, mica en verschillende sulfidemineralen.

Het is vermeldenswaard dat de vorming van cassiterietafzettingen een complex geologisch proces is dat wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder de beschikbaarheid van tinrijke vloeistoffen, geschikte gastgesteenten en geologische gebeurtenissen die de noodzakelijke omstandigheden creëren voor de afzetting van cassiteriet.

Industrieel gebruik en toepassingen

Cassiteriet, als de belangrijkste bron van tin, heeft talloze industriële toepassingen en toepassingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste industriële toepassingen:

 1. Tinproductie: Het primaire gebruik van cassiteriet is voor de extractie van tinmetaal. Tin is een veelzijdig metaal met uitstekende eigenschappen, waaronder corrosieweerstand, lage toxiciteit en een laag smeltpunt. Tin wordt verkregen door cassiterietconcentraten te smelten en wordt veel gebruikt in de volgende toepassingen:a. Solderen en elektronica: Tin is een cruciaal onderdeel van soldeerlegeringen die worden gebruikt voor het verbinden van elektronische componenten in de elektronica-industrie. Het vormt een legering met een laag smeltpunt met andere metalen, waardoor efficiënte en betrouwbare elektrische verbindingen worden verkregen.b. Blik en voedselverpakking: Met tin gecoat staal, ook wel blik genoemd, wordt op grote schaal gebruikt voor de verpakking van voedsel en dranken. De dunne laag tin vormt een beschermende barrière tegen corrosie, waardoor de levensduur en veiligheid van verpakte goederen wordt gegarandeerd.c. Legeringen: Tin wordt vaak gelegeerd met andere metalen om verschillende nuttige materialen te creëren. Tin wordt bijvoorbeeld gecombineerd met koper om brons te produceren, dat van oudsher werd gebruikt voor beelden, gereedschappen en ornamenten. Tin wordt ook gebruikt in tin, een legering die tin bevat, antimoniumen koper, dat wordt gebruikt voor serviesgoed en decoratieve artikelen.d. Coatings: Tin kan worden aangebracht als beschermende coating voor andere metalen, zoals staal, om corrosie te voorkomen. Het wordt vaak gebruikt bij de productie van blikjes, containers en andere metalen producten.
 2. Chemische toepassingen: Tinverbindingen afgeleid van cassiteriet vinden toepassingen in verschillende chemische processen en industrieën: Katalysatoren: Tinverbindingen fungeren als katalysatoren bij chemische reacties, inclusief reacties die betrokken zijn bij de productie van polymeren, kunststoffen en synthetische vezels.b. Chemische reagentia: Tinverbindingen worden gebruikt als reagentia bij bepaalde chemische reacties, zoals anorganische synthese en organische transformaties.c. Glas en keramiek: Tinoxide (afkomstig van cassiteriet) wordt gebruikt bij de productie van glas en keramiek. Het dient als een wit pigment en geeft ondoorzichtigheid en helderheid aan de eindproducten.
 3. Energieopslag: Tin is veelbelovend gebleken op het gebied van toepassingen voor energieopslag, vooral bij de ontwikkeling van geavanceerde batterijen. Op tin gebaseerde verbindingen worden onderzocht als anodes in lithium-ionbatterijen, met als doel hun energieopslagcapaciteit en prestaties te verbeteren.
 4. Andere toepassingen: Cassiteriet en tin worden in een reeks andere industrieën en producten gebruikt: Lucht- en ruimtevaart: Tin wordt in de lucht- en ruimtevaartindustrie gebruikt voor het coaten van onderdelen om corrosie te voorkomen en bij de productie van soldeer en elektrische verbindingen.b. Chemische analyse: Tin wordt gebruikt in de vorm van organotinverbindingen als reagentia en standaarden voor bepaalde analytische technieken, waaronder atomaire absorptiespectroscopie.c. Pigmenten: Tinverbindingen afgeleid van cassiteriet kunnen worden gebruikt als pigmenten in verven, kleurstoffen en drukinkten.d. Edelstenen en sieraden: Transparante varianten van cassiteriet kunnen als edelstenen worden gesneden en gepolijst, hoewel ze relatief zeldzaam zijn in vergelijking met andere edelsteenmaterialen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de industriële toepassingen en toepassingen van cassiteriet. De veelzijdigheid, corrosieweerstand en lage toxiciteit van tin maken het tot een waardevol metaal in verschillende industrieën, en cassiteriet dient als de belangrijkste bron van dit essentiële materiaal.

Economische betekenis en mondiale productie

Cassiteriet heeft, vanwege de associatie met tin, wereldwijd een aanzienlijk economisch belang. Hier is een overzicht van de economische betekenis en de mondiale productie:

 1. Tinproductie: Cassiteriet is de belangrijkste bron van tin, een metaal met diverse industriële toepassingen. Tinproductie is van vitaal belang voor verschillende industrieën, waaronder elektronica, solderen, verpakkingen, legeringen en coatings. De vraag naar tin en zijn derivaten bepaalt de economische betekenis van cassiteriet.
 2. Mondiale productie: De mondiale productie van cassiteriet is geconcentreerd in een paar belangrijke producerende landen. De belangrijkste cassiterietproducerende landen zijn onder meer: China: China is van oudsher de grootste producent van cassiteriet en neemt een aanzienlijk deel van de mondiale productie voor zijn rekening. De uitgebreide tinmijnactiviteiten van het land dragen bij aan zijn positie als belangrijke speler op de mondiale tinmarkt.b. Indonesië: Indonesië is een vooraanstaande producent van cassiteriet, voornamelijk afkomstig van het eiland Bangka. Het land heeft een aanzienlijk aandeel in de mondiale tinmarkt en draagt ​​substantieel bij aan de mondiale productie.c. Peru: Peru is een andere belangrijke producent van cassiteriet, met aanzienlijke afzettingen in de regio's Puno en Pasco. De tinproductie van het land speelt een cruciale rol in de economie.d. Brazilië: Brazilië staat bekend om zijn aanzienlijke cassiterietafzettingen in het Amazonegebied. Het land heeft actieve mijnbouwactiviteiten, waaronder de Pitinga-mijn, die bijdragen aan de wereldwijde tinproductie. Myanmar: Myanmar (voorheen bekend als Birma) is een opmerkelijke producent van cassiteriet, vooral in de regio's Tenasserim en Shan. De tinproductie van het land heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie. Andere landen zoals Bolivia, Maleisië, Thailand, Rwanda en de Democratische Republiek Congo (DRC) dragen ook bij aan de mondiale cassiterietproductie, zij het in mindere mate.
 3. Marktdynamiek: De mondiale tinmarkt, aangedreven door de productie van cassiteriet, is onderhevig aan verschillende marktdynamieken. Factoren zoals de industriële vraag, technologische vooruitgang, evenwicht tussen vraag en aanbod, geopolitieke factoren en milieuregelgeving kunnen de tinprijzen en marktomstandigheden beïnvloeden.
 4. Milieu- en sociale overwegingen: De winning van cassiteriet en tinproductie kan ecologische en sociale gevolgen hebben. Het mijnbouwproces kan resulteren in verstoring van het leefgebied, ontbossing, bodemerosie en watervervuiling als het niet goed wordt beheerd. Bovendien zijn sociale kwesties die verband houden met arbeidsomstandigheden, mensenrechten en de betrokkenheid van conflictmineralen in verband gebracht met sommige cassiterietproducerende regio's.

Er worden inspanningen geleverd om verantwoorde en duurzame tinmijnbouwpraktijken te bevorderen, inclusief certificeringsprogramma's en initiatieven om de ethische inkoop van tin te garanderen.

Samenvattend ligt de economische betekenis van cassiteriet in zijn rol als de belangrijkste bron van tin, dat diverse industriële toepassingen kent. De mondiale productie van cassiteriet is geconcentreerd in een paar belangrijke producerende landen, waarbij China, Indonesië, Peru en Brazilië een opmerkelijke bijdrage leveren. De mondiale tinmarkt wordt beïnvloed door verschillende factoren, en milieu- en sociale overwegingen worden steeds belangrijker in de industrie.

Cassiteriet edelsteen

Cassiteriet kan voorkomen in kristallen van edelsteenkwaliteit, hoewel het relatief zeldzaam is in vergelijking met andere edelstenen. Hier is wat informatie over cassiteriet als edelsteen:

 1. Uiterlijk: cassiteriet van edelsteenkwaliteit kan verschillende kleuren vertonen, waaronder bruin, zwart, geel, rood en zelden groen. De kleur wordt beïnvloed door onzuiverheden in het kristalrooster. Transparante tot doorschijnende exemplaren zijn zeer gewild voor gebruik in sieraden.
 2. Hardheid: Cassiteriet heeft een hardheid van 6 tot 7 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief duurzaam is en geschikt voor gebruik in sieraden. Vanwege de lagere hardheid in vergelijking met edelstenen zoals diamanten en saffieren, moet cassiteriet echter worden beschermd tegen harde stoten en ruwe behandeling.
 3. Glans: Wanneer cassiteriet wordt gesneden en gepolijst, kan het een hoge diamantachtige glans vertonen. Deze glans vergroot de aantrekkelijkheid als edelsteen.
 4. Helderheid en snit: cassiteriet van edelsteenkwaliteit kan een uitstekende helderheid hebben met minimale insluitsels. Gefacetteerde cassiteriet-edelstenen worden doorgaans in verschillende vormen gesneden, waaronder rond, ovaal, emeralden kussenuitsnijdingen, om hun schoonheid en schittering te maximaliseren.
 5. Karaatgewicht: Cassiteriet-edelstenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Grotere exemplaren van hoge kwaliteit zijn relatief zeldzaam en kunnen hogere prijzen opleveren.
 6. Herkomst: cassiteriet van edelsteenkwaliteit wordt in verschillende regio's over de hele wereld gevonden. Enkele opmerkelijke bronnen zijn Bolivia, Brazilië, Myanmar, China en Namibië. Elke locatie kan cassiteriet-edelstenen produceren met unieke kleurvariaties en kenmerken.
 7. Zeldzaamheid en waarde: Cassiteriet-edelstenen worden als relatief zeldzaam beschouwd, vooral in grotere maten en hoogwaardige kwaliteiten. De waarde van cassiteriet als edelsteen wordt beïnvloed door factoren zoals kleur, helderheid, karaatgewicht en algehele kwaliteit. Fijne exemplaren met aantrekkelijke kleuren en uitzonderlijke helderheid kunnen hogere prijzen op de markt opleveren.

Het is belangrijk op te merken dat cassiteriet weliswaar kan worden gesneden en als edelsteen kan worden gebruikt, maar dat het vooral wordt gewaardeerd vanwege zijn industriële betekenis als primaire bron van tin. De exemplaren van edelsteenkwaliteit worden gekoesterd door verzamelaars en liefhebbers die hun schoonheid en zeldzaamheid waarderen.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is de betekenis van cassiteriet?

Cassiteriet ontleent zijn naam aan het Griekse woord ‘kassiteros’, wat tin betekent. Het wordt zo genoemd omdat het het primaire erts van tin is.

 1. Hoe wordt cassiteriet gevormd?

Cassiteriet wordt doorgaans gevormd door verschillende geologische processen. Het wordt vaak geassocieerd met granietintrusies, pegmatieten, hydrothermale aderen en alluviale afzettingen. Tinrijke vloeistoffen of magma infiltreren deze omgevingen, wat leidt tot de afzetting van cassiteriet.

 1. Is cassiteriet zeldzaam?

Cassiteriet is relatief overvloedig aanwezig in de aardkorst vergeleken met sommige andere mineralen. Cassiteriet van edelsteenkwaliteit wordt echter als relatief zeldzaam beschouwd, en grote exemplaren van hoge kwaliteit kunnen bijzonder schaars zijn.

 1. Wat zijn de toepassingen van cassiteriet?

Het primaire gebruik van cassiteriet is voor de productie van tin. Tin, afgeleid van cassiteriet, vindt toepassingen in solderen, elektronica, voedselverpakkingen, legeringen, coatings, energieopslag, katalysatoren, glas, keramiek en diverse andere industrieën.

 1. Waar wordt cassiteriet gevonden?

Cassiterietafzettingen zijn te vinden in verschillende landen over de hele wereld. Belangrijke producenten zijn onder meer China, Indonesië, Peru, Brazilië, Myanmar, Bolivia, Maleisië, Thailand, Rwanda en de Democratische Republiek Congo (DRC).

 1. Is cassiteriet een conflictmineraal?

Cassiteriet, de belangrijkste bron van tin, kan in verband worden gebracht met conflictmineralen. In bepaalde regio's zijn mijnbouwactiviteiten voor de productie van cassiteriet en tin in verband gebracht met sociale en milieukwesties. Er worden inspanningen geleverd om een ​​verantwoorde en ethische inkoop van tin te garanderen.

 1. Kan cassiteriet in sieraden worden gebruikt?

Ja, cassiteriet kan als edelsteen in sieraden worden gebruikt. Cassiterietexemplaren van edelsteenkwaliteit, met aantrekkelijke kleuren en helderheid, zijn gesneden en gefacetteerd voor gebruik in verschillende soorten sieraden.

 1. Hoe kan cassiteriet worden onderscheiden van andere mineralen?

Cassiteriet kan worden geïdentificeerd op basis van zijn onderscheidende fysieke eigenschappen, zoals het kleurbereik (meestal bruin tot zwart), hardheid (6 tot 7 op de schaal van Mohs), hoge dichtheid, onvolmaakte splitsing en de associatie met tinhoudende mineralen.

 1. Kan cassiteriet worden gesynthetiseerd?

Cassiteriet kan in laboratoria worden gesynthetiseerd met behulp van specifieke processen en omstandigheden. Synthetisch cassiteriet wordt echter niet vaak voor commerciële doeleinden geproduceerd en natuurlijk cassiteriet blijft de belangrijkste bron van tin.

 1. Zijn er beroemde cassiteriet-edelstenen?

Cassiteriet-edelstenen zijn relatief zeldzaam en zijn mogelijk niet zo bekend als andere edelstenen. Er zijn echter enkele opmerkelijke cassiterietexemplaren die erkenning hebben gekregen onder edelsteenverzamelaars en liefhebbers.