Schist is een soort metamorfe rots gekenmerkt door zijn bladvormige textuur, wat betekent dat het verschillende lagen of banden bezit mineralen die aanzienlijke fysische en chemische veranderingen hebben ondergaan als gevolg van hitte, druk en andere geologische processen. De term 'schist' is afgeleid van het Griekse woord 'schízein', dat 'splijten' betekent, en verwijst naar de neiging van het gesteente om gemakkelijk langs de bladvlakken te breken.

Metamorfe gesteenten, inclusief leisteen, vorm wanneer het al bestond rotsen, zoals sedimentair of stollingsgesteenten, ondergaan intense hitte en druk zonder volledig te smelten. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de mineralen in het gesteente herkristalliseren en zich uitlijnen in parallelle lagen, waardoor schist zijn karakteristieke bladvorming krijgt. De mineralen waaruit schist bestaat, kunnen sterk variëren, maar veel voorkomende mineralen die in schist voorkomen zijn onder meer small (Zoals biotiet en Moskoviet), kwarts, veldspaaten diverse andere mineralen.

Schist is verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen, afhankelijk van de soorten mineralen die aanwezig zijn en de intensiteit van de metamorfe processen die het heeft ondergaan. De lagen leisteen zijn vaak met het blote oog zichtbaar, waardoor ze relatief eenvoudig te onderscheiden zijn van andere gesteenten.

Een van de opvallende kenmerken van leisteen is het vermogen om langs de foliatievlakken te splijten, wat resulteert in platte, plaatachtige stukken. Deze eigenschap heeft schist historisch waardevol gemaakt voor verschillende toepassingen, zoals voor dakbedekkingsmaterialen, decoratieve stenen en zelfs gereedschappen in sommige culturen.

Schist wordt vaak aangetroffen in regio's met een geschiedenis van intense tektonische activiteit en processen van het bouwen van bergen. De vorming van schist wordt vaak geassocieerd met regionaal metamorfisme, waarbij grote rotsgebieden gedurende lange perioden worden blootgesteld aan druk en hitte als gevolg van de botsing van tektonische platen of andere geologische krachten.

Over het geheel genomen is leisteen een fascinerend gesteente dat inzicht geeft in de dynamische processen die de aardkorst vormen. De unieke textuur en het uiterlijk hebben het ook tot een interessant onderwerp gemaakt voor zowel geologen, onderzoekers als liefhebbers.

Type: Metamorf gesteente van gemiddelde kwaliteit

structuur – Foliated, Foliation, Schistosity-textuur

Korrelgrootte – Fijne tot middelkorrelige korrel; kan vaak kristallen met het blote oog zien.

Hardheid -Moeilijk.

Kleur – Meestal afwisselend lichtere en donkerdere banden, vaak glanzend.

Mineralogie - Mica-mineralen (biotiet, chloriet, Moskoviet), kwarts en plagioklaas vaak aanwezig als monominerale banden, granaat porfyroblasten gebruikelijk.

Andere kenmerken –Glad om aan te raken.

naam oorsprong: De naam is afgeleid van het Griekse woord dat ‘splitsen’ betekent.

Samenstelling van Schist

De samenstelling van leisteen kan sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals het moedergesteente, de mate van metamorfose en de specifieke mineralen die aanwezig zijn in de geologische omgeving. Er zijn echter verschillende veel voorkomende mineralen die vaak in schist worden aangetroffen en die bijdragen aan het karakteristieke uiterlijk en de eigenschappen ervan. Hier zijn enkele van de belangrijkste mineralen die in schist aanwezig kunnen zijn:

 1. Mica-mineralen: Mica-mineralen, waaronder biotiet en muscoviet, worden vaak aangetroffen in schist. Deze mineralen hebben een gelaagde structuur en geven schist zijn karakteristieke foliatie. Biotiet is donker gekleurd, vaak zwart of bruin, terwijl muscoviet licht gekleurd is, vaak zilverachtig of wit.
 2. Quartz: Kwarts is een veel voorkomend mineraal in leisteen, draagt ​​bij aan de hardheid ervan en vormt vaak doorschijnende tot transparante lagen.
 3. Veldspaat: Veldspaatmineralen, zoals plagioklaas en orthoklaas, kan aanwezig zijn in leisteen. Deze mineralen zijn vaak lichtgekleurd en kunnen variatie toevoegen aan het uiterlijk van de leisteen.
 4. Granaat: Granaatkristallen worden soms aangetroffen in granaatleisteen. Deze kristallen kunnen variëren in grootte en kleur en verschijnen vaak als rode of bruinachtige korrels in de leisteen.
 5. Chloriet: Chlorietmineralen geven chlorietleisteen zijn groene kleur en zijn verantwoordelijk voor de karakteristieke textuur.
 6. amfibool mineralen: Amfiboolmineralen zoals hoornblende en actinoliet kunnen aanwezig zijn in leisteen, wat bijdraagt ​​aan de kleur- en splitsingspatronen ervan.
 7. Talk: Talkleisteen bevat talkmineralen, die het gesteente een zacht en zeepachtig gevoel geven. Talk wordt vaak gebruikt in diverse industriële toepassingen.
 8. grafiet: Grafietleisteen bevat grafietmineralen, die het gesteente een donkergrijze tot zwarte kleur en een metaalachtige glans kunnen geven.
 9. epidote: Epidoot is een groen mineraal dat aanwezig kan zijn in leisteen, wat bijdraagt ​​aan de kleurvariaties.
 10. sillimaniet: Sillimaniet is een mineraal dat ontstaat onder omstandigheden van hoge temperatuur en hoge druk, wat vaak wijst op een intens metamorfisme. Het kan aanwezig zijn in sommige leisteenvariëteiten.
 11. Stauroliet: Stauroliet is een onderscheidend mineraal dat vaak kruisvormige kristallen vormt. Het wordt vaak aangetroffen in bepaalde leisteensoorten.
 12. Gneisische banding: In sommige leisteen, vooral die met gneisachtige banden, dragen afwisselende lagen met verschillende minerale samenstellingen bij aan het gestreepte uiterlijk van het gesteente.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke minerale samenstelling van schist aanzienlijk kan variëren van locatie tot locatie, en dat de aanwezigheid van bepaalde mineralen aanwijzingen kan geven over de geologische geschiedenis en de omstandigheden waaronder de schist is ontstaan. Bovendien kan de mate van metamorfose de mineralogie en textuur van het gesteente beïnvloeden, wat leidt tot verdere variaties in de samenstelling.

Classificatie van Schist

Classificatie op basis van minerale samenstelling:

Deze classificatie groepeert schistsoorten op basis van de dominante mineralen die in het gesteente aanwezig zijn. Hier zijn enkele veel voorkomende soorten schist, gecategoriseerd op basis van hun minerale samenstelling:

 1. Mica Schist: Rijk aan micamineralen (biotiet, muscoviet), wat leidt tot een onderscheidend gelaagd uiterlijk.
 2. Chloriet Schist: Bestaat voornamelijk uit chlorietmineralen, waardoor het een groene kleur en vaak een plaatachtige textuur krijgt.
 3. Talk Schist: Gedomineerd door talkmineralen, bekend om zijn zachtheid en zeepachtige gevoel.
 4. Grafiet Schist: Bevat aanzienlijke hoeveelheden grafiet, wat resulteert in een donkere kleur en soms een metaalachtige glans.
 5. Granaat Schist: Gekenmerkt door de aanwezigheid van granaatkristallen samen met andere mineralen.
 6. kwartsiet schist: Gedomineerd door kwartsmineralen, vaak met laagjes mica of andere mineralen.
 7. Amfiboliet schist: Rijk aan amfiboolmineralen zoals hoornblende, wat bijdraagt ​​aan de kleur en textuur.
 8. Blauwschist: Bevat blauwe amfiboolmineralen zoals glaucofaan, gevormd onder hoge druk en lage temperatuur.
 9. Groenschist: Samengesteld uit mineralen zoals chloriet, actinoliet en epidoot, waardoor het vaak een groene tint krijgt.
 10. Stauroliet Schist: Bevat staurolietkristallen, bekend om hun karakteristieke kruisvormige uiterlijk.

Classificatie op basis van geologische omgeving:

Deze classificatie categoriseert schisttypen op basis van de geologische processen en omstandigheden die tot hun vorming hebben geleid. Dit zijn de belangrijkste categorieën:

 1. Regionaal metamorfisme: Schist gevormd over grote gebieden als gevolg van hoge druk en temperatuur geassocieerd met botsingen tussen tektonische platen en de vorming van bergen. Voorbeelden zijn onder meer mica-schist, granaat-schist en amfiboliet-schist.
 2. Neem contact op met Metamorfisme: Schist gevormd nabij stollingsindringingen waar hitte het omliggende gesteente verandert. In deze omgeving kunnen talkschist, hoornblende schist en granaatschist ontstaan.
 3. Dynamisch metamorfisme: Komt voor fout zones als gevolg van mechanische vervorming. Mylonietschist en cataclasietschist zijn voorbeelden van dynamisch metamorfisme.
 4. Subductiezones: Omstandigheden in subductiezones kunnen dat wel zijn leiden tot de vorming van blueschist, gekenmerkt door zijn blauwe amfiboolmineralen.
 5. Hogedrukmetamorfose: Hogedrukomstandigheden diep in de aarde kunnen resulteren in specifieke soorten schist, zoals eklogiet leisteen.
 6. Afschuifzones: Schist gevormd door afschuifzones kan resulteren in specifieke texturen, zoals fyllonietschist.

Vergeet niet dat deze classificaties een raamwerk bieden om de diversiteit van schisttypen te begrijpen. Elk type weerspiegelt een unieke combinatie van minerale samenstelling en geologische geschiedenis en biedt inzicht in de dynamische processen van de aarde.

Kenmerken van Schist

schist is een metamorf gesteente dat wordt gekenmerkt door zijn duidelijke foliatie, gelaagdheid, mineralogie, textuur, oudergesteenterelaties en metamorfe kwaliteit. Hier is een overzicht van deze kenmerken:

 1. Foliatie en gelaagdheid: Schist staat bekend om zijn goed ontwikkelde foliatie, een vlakke opstelling van mineralen of minerale banden die het gesteente een gelaagd uiterlijk geeft. Foliatie is het gevolg van de uitlijning van langwerpige mineralen, meestal mica's (zoals biotiet en muscoviet) en amfibolen, loodrecht op de richting van de druk tijdens metamorfose. Hierdoor ontstaat een duidelijke parallelle opstelling van minerale lagen die de oorspronkelijke sedimentaire of stollingsgewijze gelaagdheid van het gesteente weerspiegelt.
 2. Mineralogie en textuur: De minerale samenstelling van schist kan variëren, maar veel voorkomende mineralen die in schisten worden aangetroffen, zijn onder meer mica's (biotiet en muscoviet), chloriet, amfibolen (zoals hoornblende), kwarts en veldspaat. De dominante mineralen bepalen vaak de kleur en het algehele uiterlijk van het gesteente. De textuur van leisteen is doorgaans grof vanwege de grotere korrelgrootte van de mineralen waaruit het bestaat in vergelijking met andere metamorfe gesteenten leisteen or fylliet.
 3. Parent Rock-relaties: Schist ontstaat uit het metamorfisme van reeds bestaande gesteenten, waaronder verschillende soorten sedimentaire, stollingsgesteenten of zelfs andere metamorfe gesteenten. Het moedergesteente, of protoliet, levert de initiële minerale samenstelling en textuur die veranderingen ondergaat tijdens metamorfose. Het specifieke type schist dat wordt gevormd, hangt af van factoren zoals de minerale samenstelling van de protoliet en de omstandigheden van temperatuur en druk tijdens metamorfose.
 4. Metamorfe kwaliteit en indexmineralen: Schist wordt geassocieerd met middelmatige tot hoge metamorfe kwaliteiten. Metamorfose verwijst naar de intensiteit van het metamorfisme dat een gesteente heeft ondergaan, wat wordt aangegeven door veranderingen in minerale assemblages. Indexmineralen, zoals granaat, stauroliet, kyanite, en sillimaniet, worden vaak gebruikt om de metamorfe kwaliteit van een gesteente te schatten. In schisten kan de aanwezigheid en overvloed van deze indexmineralen inzicht verschaffen in de temperatuur- en drukomstandigheden die het gesteente tijdens metamorfose ondervond.

Schist is een van de metamorfe gesteenten van gemiddelde kwaliteit en bevindt zich tussen rotsen van lagere kwaliteit, zoals leisteen, en rotsen van hogere kwaliteit, zoals gneis in termen van metamorfe intensiteit. De karakteristieke foliatie en minerale uitlijning maken het een gemakkelijk herkenbaar gesteentetype. De verschillende soorten schist, zoals mica schist, granaat schist en amfiboliet schist, worden genoemd op basis van hun dominante mineralen of belangrijke kenmerken.

Vormingsprocessen van Schist

Schist ontstaat door het proces van metamorfose, waarbij de wijziging van bestaande gesteenten (protolieten) als gevolg van veranderingen in temperatuur, druk en vaak de aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen. De vorming van leisteen omvat verschillende sleutelprocessen:

 1. Metamorfisme en hittedrukomstandigheden: Metamorfisme treedt op wanneer gesteenten worden blootgesteld aan verhoogde temperaturen en druk, wat kan leiden tot veranderingen in de minerale samenstelling, textuur en structuur. De temperatuur- en drukomstandigheden die nodig zijn voor schistvorming zijn doorgaans hoger dan die voor gesteenten zoals leisteen of fylliet, maar lager dan die nodig zijn voor gneis of migmatiet vorming. De specifieke omstandigheden variëren afhankelijk van het type leisteen en de plaatselijke geologie.
 2. Vervorming en afschuiving: De vorming van leisteen gaat vaak gepaard met vervorming en afschuiving. Vervorming treedt op wanneer rotsen worden blootgesteld aan spanning, wat leidt tot veranderingen in vorm en volume. Schuiven verwijst naar de beweging van rotsmassa's langs vlakken, resulterend in de ontwikkeling van foliatie en minerale uitlijning. Er kan sprake zijn van afschuiving fouten of andere zones met intense vervorming, en draagt ​​bij aan de gelaagdheid en bladvorming die kenmerkend is voor leisteen.
 3. Herkristallisatie en minerale uitlijning: Terwijl gesteenten metamorfose ondergaan, kunnen de mineralen erin herkristalliseren, wat betekent dat de oorspronkelijke minerale korrels oplossen en zich opnieuw vormen als nieuwe korrels met verschillende vormen en oriëntaties. Dit proces kan leiden tot de uitlijning van minerale korrels loodrecht op de richting van de druk, waardoor bladvorming ontstaat. In schist hebben mineralen zoals mica's en amfibolen de neiging parallel aan de foliatie uit te lijnen, wat bijdraagt ​​aan het gelaagde uiterlijk.
 4. Minerale groei en uitlijning: Tijdens metamorfose kunnen nieuwe mineralen ook groeien als reactie op veranderende chemische omstandigheden. Deze nieuwe mineralen sluiten zich vaak aan langs de bladvlakken, wat bijdraagt ​​aan de duidelijke gelaagdheid van het gesteente. De groei van langwerpige mineralen zoals mica's en amfibolen kan bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van goed gedefinieerde foliatie in schist.

De specifieke volgorde van deze processen en het resulterende type schist dat wordt gevormd, hangt af van factoren zoals de minerale samenstelling van het oorspronkelijke gesteente, de temperatuur- en drukomstandigheden en de aanwezigheid van vloeistoffen die minerale reacties vergemakkelijken. De combinatie van vervorming, herkristallisatie en minerale groei resulteert in de unieke textuur en bladvorming die kenmerkend is voor schist.

Over het geheel genomen is de vorming van leisteen een complex samenspel van geologische processen die bestaande gesteenten transformeren in het specifieke metamorfe gesteente dat we vandaag de dag herkennen.

Geografische distributie

Schistformaties worden in verschillende delen van de wereld aangetroffen en worden geassocieerd met verschillende tektonische omgevingen en geologische geschiedenissen. Hier zijn enkele opmerkelijke regio's met aanzienlijke leisteenformaties:

 1. Appalachen, VS: De Appalachen in het oosten van de Verenigde Staten bevatten uitgebreide leisteenformaties. De regio onderging aanzienlijke tektonische activiteit tijdens het Paleozoïcum, resulterend in de vorming van schist en andere metamorfe gesteenten. De Blue Ridge Mountains, onderdeel van de Appalachen, staan ​​bekend om hun prominente blootstelling aan metamorfe gesteenten, waaronder leisteen.
 2. Scandinavische bergen, Europa: De Scandinavische bergen die door Noorwegen, Zweden en Finland lopen, bevatten uitgestrekte leisteengebieden. Deze rotsen zijn een product van de Caledonische gebergtevorming, een belangrijke tektonische gebeurtenis die plaatsvond tijdens de late Silurische tot vroege Devoon-perioden. De schisten in deze regio zijn vaak rijk aan mica's en amfibolen.
 3. Schotse Hooglanden, Verenigd Koninkrijk: De Schotse Hooglanden worden gekenmerkt door een complexe geologische geschiedenis die gepaard gaat met de botsing van continenten en de vorming van schist tijdens metamorfose. De Moine Thrust Belt toont bijvoorbeeld een verscheidenheid aan metamorfe gesteenten, waaronder leisteen, die het resultaat zijn van tektonische bewegingen.
 4. Westelijke Alpen, Europa: De westelijke Alpen, die delen van Frankrijk, Zwitserland en Italië bestrijken, bevatten uitgebreide leisteenformaties. De Alpen werden gevormd door de botsing tussen de Afrikaanse en Euraziatische tektonische platen, wat resulteerde in een intens metamorfisme en de ontwikkeling van leisteen en verwante gesteenten.
 5. Zuidelijke Alpen, Nieuw-Zeeland: De Zuidelijke Alpen op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn een ander prominent voorbeeld van regio's met aanzienlijke leisteenformaties. De rotsen hier werden onderworpen aan intense tektonische krachten als gevolg van de botsing tussen de Pacifische en Australische platen. De schisten van de Zuidelijke Alpen worden gekenmerkt door hun complexe vouw- en schuifmechanismen.
 6. Himalaya, Azië: De Himalaya, de hoogste ter wereld berg bereik, dat zich uitstrekt over verschillende landen in Zuid-Azië. De botsing tussen de Indiase en Euraziatische tektonische platen leidde tot de vorming van de Himalaya en de metamorfose van gesteenten, waaronder leisteen. De reeks van de Grotere Himalaya bestaat uit verschillende schisten en andere metamorfe gesteenten.
 7. Andesgebergte, Zuid-Amerika: Het Andesgebergte, dat zich uitstrekt langs de westelijke rand van Zuid-Amerika, heeft aanzienlijke leisteenformaties. Deze formaties worden geassocieerd met de subductie van de Nazca-plaat onder de Zuid-Amerikaanse plaat, wat leidt tot metamorfose en de ontwikkeling van schist samen met andere metamorfe gesteenten.

Dit zijn slechts enkele opmerkelijke regio's met uitgebreide leisteenformaties. Schisten zijn ook in veel andere delen van de wereld te vinden, elk met zijn eigen geologische geschiedenis en tektonische context. De verspreiding van schistformaties is nauw verbonden met de dynamische processen van platentektoniek en bergbouwevenementen.

Economische betekenis

Schist heeft verschillende economische betekenissen vanwege zijn unieke eigenschappen en minerale samenstelling. Enkele van de belangrijkste economische aspecten die verband houden met leisteen zijn:

 1. Bouwstoffen: De gelaagde structuur van schist en het relatief gemakkelijke splijten maken het tot een wenselijk materiaal voor constructiedoeleinden. Het kan worden opgesplitst in dunne, vlakke platen die geschikt zijn voor dakbedekking, vloeren en wandbekleding. Het natuurlijke uiterlijk en de verscheidenheid aan kleuren dragen ook bij aan het gebruik ervan in architecturale toepassingen.
 2. Afmeting steen: Schist wordt vaak gewonnen en gebruikt als maatsteen. De duurzaamheid, het snijgemak en het aantrekkelijke uiterlijk maken het geschikt voor het creëren van decoratieve elementen in gebouwen, monumenten en landschapselementen.
 3. Flagstone en bestrating: Vanwege het vermogen om in platte stukken te splitsen, wordt leisteen vaak gebruikt als plavuizen voor paden, looppaden, patio's en buitenvloeren. Het gestructureerde oppervlak zorgt voor grip en een rustieke uitstraling.
 4. Decoratief gebruik: De unieke textuur- en kleurvariaties van Schist maken het populair voor decoratieve toepassingen zoals werkbladen, tafelbladen en siervoorwerpen.
 5. Steenslag en aggregaten: Gebroken leisteen kan worden gebruikt als aggregaat in bouwmaterialen zoals beton en asfalt. De hardheid en weerstand tegen verwering dragen bij aan de duurzaamheid van deze materialen.
 6. Geologisch onderzoek en onderwijs: Schist is waardevol voor geologisch onderzoek en onderwijs. De duidelijke gelaagdheid en uitlijning van mineralen bieden inzicht in metamorfe processen, en de aanwezigheid van indexmineralen kan helpen bij het bepalen van temperatuur- en drukomstandigheden in het verleden.
 7. Minerale bronnen: Schist kan waardevol zijn minerale afzettingen, inclusief economische mineralen zoals grafiet, granaat, mica en talk. Deze mineralen hebben verschillende industriële toepassingen, zoals in elektronica, schuurmiddelen, verven en keramiek.
 8. Energie en kostbare mineralen: Sommige leistenen kunnen dit bevatten deposito's van koolwaterstoffen (zoals olie en gas) en zelfs kostbare mineralen zoals goud. Hoewel niet alle schisten een economische concentratie van deze hulpbronnen hebben, zijn sommige regio's met schistformaties belangrijk geworden in termen van energieproductie en delfstoffenwinning.
 9. Landschapsarchitectuur en tuinen: Het natuurlijke uiterlijk, de kleurvariaties en de weerstand tegen weersinvloeden van Schist maken het geschikt voor landschapsarchitectuur en tuinelementen zoals keermuren, decoratieve paden en waterpartijen.
 10. Sieraden en sierstenen: Bepaalde soorten leisteen met aantrekkelijke mineraalpatronen, zoals mica-rijke varianten, kunnen worden gebruikt voor het maken van sierstenen en zelfs als onderdeel van sieraden.

De economische betekenis van leisteen hangt grotendeels af van het specifieke mineraalgehalte, de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan. De hierboven genoemde toepassingen benadrukken de veelzijdigheid en waarde van leisteen in verschillende industrieën en toepassingen.

Landvormen en landschappen

Schist voorbij Graniet

landvormen en landschappen: invloed op terrein en topografie:

Schist speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van landvormen en landschappen vanwege zijn onderscheidende eigenschappen, waaronder de bladvorming, minerale samenstelling en weerstand tegen erosie. Hier zijn enkele manieren waarop schist het terrein en de topografie beïnvloedt:

 1. Ridge-and-Valley-landvormen: De bladvorming en gelaagdheid van schist dragen bij aan de vorming van bergkam-en-dallandschappen. De afwisselende banden van meer resistente leisteen en minder resistente rotsen creëren een patroon van langwerpige bergkammen en valleien. De erosiebestendige leisteen vormt de ruggen, terwijl de valleien vaak uit minder resistente rotsen zijn uitgehouwen schalie. Dit type terrein komt veel voor in gebieden met gevouwen en gescheurde leisteenformaties.
 2. Topografische expressie: Het vermogen van schist om resistente ruggen te vormen beïnvloedt de algehele topografie van een regio. De ruggen van leisteen kunnen vanwege hun weerstand tegen erosie hoger boven het omringende landschap uitsteken, waardoor opvallende kenmerken in het terrein ontstaan.
 3. Streampatronen: De differentiële erosie van schist kan de patronen van beken en rivieren beïnvloeden. Beken volgen vaak de lijnen van zwakkere rotsen tussen schistruggen, wat resulteert in valleien die aansluiten bij de geologische structuren van het gebied.

Schisteuze rotsen in erosie en verwering:

Schisteuze gesteenten, waaronder leisteen, kunnen een aanzienlijke impact hebben op erosie- en verweringsprocessen en de vorming van specifieke landvormen beïnvloeden:

 1. Voegen en beplating: De bladvorming en gelaagdheid in leisteen creëren zwaktevlakken die bekend staan ​​als gewrichten. Deze gewrichten kunnen de ontwikkeling bevorderen van exfoliatievellen of platen die door verwering loslaten. Dit proces, beplating genoemd, draagt ​​bij aan de vorming van ronde rotsblokken en koepelachtige landvormen.
 2. Talus-hellingen: Het uiteenvallen van schisteuze rotsen door verwering en verbinding kan leiden tot de ophoping van puin aan de voet van rotspartijen. Deze puinhellingen staan ​​bekend als talushellingen of puinhellingen en komen vaak voor in gebieden met steil schistachtig terrein.
 3. Rotshellingen en kliffen: De verschillende verwering van de minerale lagen van schist kan rotsachtige hellingen en kliffen creëren waar de meer resistente lagen overhangen vormen, terwijl de minder resistente lagen eronder eroderen.
 4. Erosiebestendige landvormen: De weerstand van schist tegen verwering en erosie in vergelijking met omringende rotsen kan resulteren in de vorming van resistente landvormen, zoals prominente heuvels, kliffen en bergkammen.
 5. Bodemvorming: Verwering van leisteengesteenten draagt ​​bij aan de bodemontwikkeling. De mineralen die vrijkomen door verwering kunnen de chemie en de vruchtbaarheid van de bodem beïnvloeden en lokale ecosystemen beïnvloeden.

Samenvattend hebben de unieke kenmerken van schist, waaronder de bladvorming, gelaagdheid en weerstand tegen erosie, een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van landvormen en landschappen. De afwisselende banden van meer en minder resistent materiaal dragen bij aan de topografie van de bergkammen, terwijl de verwering en verbinding van schisteuze rotsen verschillende kenmerken creëren, zoals talushellingen, koepels en kliffen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen leisteen en gneis?

Beide zijn bladvormige metamorfe gesteenten waarin individuele mineralen met het blote oog kunnen worden gezien. Het verschil is dat gneis over het algemeen grover kristallijn is, kleurbanden vertoont en schist een slechte geur heeft.

Wat is de hardheid van leisteen?

Van 4 tot 5 op de schaal van Moh, wat alleen indicatief is voor de relatieve hardheid ervan ten opzichte van andere rotsen en mineralen.

Waar is leisteen van gemaakt?

Wanneer een vulkaan Als het magma (lava) uitbarst, loopt het naar beneden in de gaten en verhardt het tot leisteen. AKA: leisteen is gemaakt van magma. (lava)

Wat is het moedergesteente van mica-leisteen?

Mica schist, het meest voorkomende schisteuze gesteente en het op één na meest voorkomende metamorfe gesteente, bestaat voornamelijk uit mica (meestal biotiet of muscoviet) en kleinere hoeveelheden kwarts.

Het oorspronkelijke oudergesteente (of protoliet) van mica-leisteen is schalie. Fylliet kan ook als het moedergesteente worden beschouwd, aangezien mica-leisteen een sterker gemetamorfoseerde fylliet is.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Wikipedia-bijdragers. (2019, 14 januari). Schist. In Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald op 23 april 05, 9:2019, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schist&oldid=878334712