Home Geologische takken Sedimentologie

Sedimentologie

Sedimentologie is de studie van sediment en de processen die het vormen en transporteren. Sedimentologie is een belangrijk aspect van stratigrafie omdat sedimentair gesteente een groot deel van de aardkorst uitmaakt en waardevolle informatie bevat over de geschiedenis van de aarde. Sedimentologen gebruiken een verscheidenheid aan technieken, waaronder veldobservaties, laboratoriumanalyses en numerieke modellering, om de kenmerken van sediment en de processen die de vorming en het transport ervan beheersen, te bestuderen.

Diagenese van sedimentaire gesteenten

Diagenese is het proces waarbij sedimentair gesteente wordt veranderd nadat het is afgezet, maar voordat het wordt begraven en versteend (veranderd in gesteente).

Sedimentaire structuren en texturen

Sedimentaire structuren en texturen verwijzen naar de fysieke kenmerken en arrangementen van sedimentair gesteente die informatie verschaffen over de omstandigheden waarin ze zijn afgezet. Deze structuren en texturen kunnen belangrijke aanwijzingen opleveren over de aard van de afzettingsomgeving, de aard van het sedimenttransportproces en de geschiedenis van het sedimentaire bekken. Ze worden door geologen gebruikt om de geschiedenis en evolutie van sedimentaire afzettingen te interpreteren. Sedimentaire structuren kunnen in schaal variëren van millimeters tot meters of meer, en omvatten kenmerken zoals onderbeddingsvlakken, kruisbedding, rimpelsporen, modderscheuren en fossielen. Sedimentaire texturen verwijzen naar de grootte, vorm, sortering en rangschikking van sedimentkorrels, en kunnen kenmerken omvatten zoals korrelgrootte, vorm en oriëntatie, evenals het sorteren en verpakken van de korrels in het sedimentair gesteente.

Sedimenttransport en afzetting

Transport en afzetting van sediment zijn sleutelprocessen in de sedimentologie die de vorming van sedimentair gesteente bepalen. De beweging van sediment kan plaatsvinden via een...
Stuwkrachtbreuk van sedimentair gesteente uit het Jura bij de Ketobe-knop langs de San Rafael-deining in centraal Utah (verkorting vindt plaats; Davis & Reynolds 1996).

Sedimentologie

Sedimentologie is de studie van sediment en de processen die het vormen en transporteren. Sedimentologie is een belangrijk aspect van stratigrafie omdat sedimentair gesteente...

stratigrafie

Stratigrafie is de studie van gesteentelagen en de gelaagdheid van gesteenten. Stratigrafie is een belangrijk vakgebied omdat het ons helpt de aard van de aarde te begrijpen.