Home Geologische takken Natuurlijke Hulpbronnen

Natuurlijke Hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen zijn materialen of stoffen die in het milieu voorkomen en door de mens voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Deze hulpbronnen kunnen worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën: hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen.

Natuurlijke Hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen zijn elementen, stoffen of kenmerken die in het milieu worden aangetroffen en die door levende organismen, met name mensen, worden gebruikt om in hun behoeften te voorzien en...

Geothermische energie

Geothermische energie is een vorm van hernieuwbare energie die wordt opgewekt en opgeslagen in de aardkorst. Het benut de warmte uit het binnenste van de aarde...