Home Geologische takken Mijnbouw geologie

Mijnbouw geologie

De rol van de geoloog bij exploratie en mijnbouw is een pad voor exploratie- en mijnbouwgeologen. Het biedt de geoloog, ingenieur en student een uitgebreide dialoog over de taken van de geoloog in een verkenningsprogramma, een prospectevaluatie en een producerende mijn. Dit pad is het laatste in een reeks van vijf cursussen Exploratie en Mijnbouwgeologie.

Het ontrafelen van de mysteries van pegmatietaders

Pegmatietaders vertegenwoordigen een fascinerend geologisch fenomeen, dat vaak een scala aan mineralen met unieke samenstellingen en structuren herbergt. Pegmatietaders zijn stollingsgesteenteformaties...

Polymetallische aderafzettingen

Polymetallische aderafzettingen zijn een soort minerale afzettingen die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere metalen die voorkomen in aderen in gastgesteenten. Deze stortingen...

Lateritische afzettingen

Lateritische afzettingen zijn een soort verweringsproduct dat zich in tropische en subtropische gebieden vormt door het proces van laterisatie. Laterisatie omvat het uitlogen...

Pekelafzettingen

Pekelafzettingen verwijzen naar natuurlijk voorkomende concentraties zout water, algemeen bekend als pekel, die zich ophopen in specifieke geologische formaties of reservoirs. Deze stortingen zijn...

Carbonaatvervangende deposito's (CRD's)

Carbonaatvervangingsafzettingen (CRD's) zijn geologische formaties die het resultaat zijn van de vervanging van reeds bestaande carbonaatgesteenten door ertsmineralen, vaak metalen zoals lood,...

Deposito's van het type Mississippi Valley (MVT).

Mississippi Valley-Type (MVT) afzettingen zijn een specifiek type minerale afzettingen die worden gekenmerkt door het voorkomen van lood- en zinkertsen. Deze afzettingen heten...

Sedimentaire exhalatieve (SEDEX) afzetting

SEDEX, wat staat voor Sedimentary Exhalative, verwijst naar een soort minerale afzetting die wordt gevormd door de neerslag van ertsmineralen uit hydrothermische...

Gestreepte ijzerformaties (BIF's)

Banded Iron Formations (BIF's) zijn onderscheidende eenheden van sedimentair gesteente die zijn samengesteld uit afwisselende lagen ijzerrijke mineralen, voornamelijk hematiet en magnetiet, en silicarijke mineralen...

Vulkanogene enorme sulfideafzettingen (VMS).

Vulkanogene massieve sulfideafzettingen (VMS) zijn een soort minerale afzettingen die zich op of onder de zeebodem vormen als gevolg van vulkanische en...

Skarn-afzettingen

Skarn-afzettingen zijn een soort ertsafzetting gevormd door metasomatische vervanging in carbonaatgesteenten, meestal kalksteen of dolomiet. Ze worden gekenmerkt door hun...

Aderafzettingen

Aderafzettingen zijn een soort minerale afzettingen die bestaan ​​uit een gelokaliseerde zone van breukvullende mineralen. Ze vormen zich meestal binnen breuken of fissuren...

Metamorfe afzettingen

Metamorfe afzettingen zijn een soort minerale afzettingen die ontstaan ​​als gevolg van metamorfose, het proces waarbij gesteenten worden veranderd...