Rosasiet is een secundair mineraal dat zich doorgaans vormt in geoxideerde zones van koper-zink ertsafzettingen. Het is chemisch samengesteld uit koper zink carbonaathydroxide, met de formule CuZnCO3(OH)2CuZnCO3​(OH)2​. Dit mineraal staat bekend om zijn aantrekkelijke blauwgroene kleur en bolvormige, botryoïdale of vezelige kristalvorm. Rosasiet is nauw verwant aan malachiet, aurihalciet, en azurite, die vergelijkbare vormingsomgevingen en fysieke eigenschappen delen. Het is relatief zacht, met een Mohs-hardheid van ongeveer 4.5, en vertoont een glasachtige tot zijdeachtige glans.

Rosasiet werd voor het eerst ontdekt in het begin van de 20e eeuw. Het mineraal is vernoemd naar de Rosas-mijn op Sardinië, Italië, waar het aanvankelijk werd gevonden. Deze mijn staat bekend om zijn rijkdom deposito's van verschillende koper- en zinkertsen, waardoor het een belangrijke locatie is voor de studie hiervan mineralen. De ontdekking van rosasiet droeg bij aan de diversiteit aan mineralen die op deze plaats bekend zijn, en benadrukte de complexe geochemische processen die plaatsvinden in de geoxideerde zones van deze ertsafzettingen. De naamgevingsconventie volgde mineralogie koppelt nieuwe mineralen vaak aan hun typelocatie (plaats van eerste beschrijving), wat in het geval van rosasite de Rosas-mijn herdenkt.

Fysische en chemische eigenschappen van Rosasite

Chemische formule en structuur

De chemische formule voor rosasite is CuZnCO3(OH)2CuZnCO3​(OH)2​, wat aangeeft dat het voornamelijk uit koper-, zink-, carbonaat- en hydroxide-ionen bestaat. Structureel behoort rosasite tot het monokliene kristalsysteem. Het bevat lagen carbonaationen die covalent gebonden zijn aan koper- en zinkatomen, die verder verbonden zijn door hydroxidegroepen. Deze structuur resulteert in de vorming van dichte, botryoïdale aggregaten in plaats van goed gedefinieerde individuele kristallen.

Fysieke eigenschappen

 • Kleur: Rosasiet vertoont doorgaans een levendige blauwe tot groene kleur, die kan variëren afhankelijk van de relatieve hoeveelheden koper en zink in het mineraal. Deze kleur maakt het behoorlijk onderscheidend en visueel vergelijkbaar met mineralen zoals malachiet en azuriet.
 • Hardheid: Rosasiet heeft een Mohs-hardheid van ongeveer 4.5, waardoor het relatief zacht is. Het is iets harder dan malachiet, maar zachter dan veel andere veel voorkomende mineralen. Deze hardheid betekent dat het kan worden bekrast door mineralen zoals apatiet- maar niet met een koperen cent.
 • Kristallen vormen: Hoewel rosasite kan kristalliseren in het monokliene systeem, wordt het meestal aangetroffen in bolvormige aggregaten die bekend staan ​​als botryoïden. Deze botryoïdale formaties bestaan ​​uit dicht opeengepakte, vezelige kristallen die een glad, afgerond oppervlak creëren. Rosasiet kan ook vezelachtige massa's vormen of holtes in de gastheer bekleden rotsen, met een fluweelzacht uiterlijk.
 • Glans en transparantie: Rosasiet vertoont doorgaans een glasachtige tot zijdeachtige glans, waardoor het een glanzende uitstraling krijgt als er licht op het oppervlak valt. Het kan doorschijnend tot ondoorzichtig zijn, wat bijdraagt ​​aan de kleurdiepte en visuele aantrekkingskracht.
 • Splijting en breuk: Rosasiet heeft geen goed gedefinieerde splitsing en breekt over het algemeen ongelijkmatig, waarbij een sub-conchoïdaal breukpatroon wordt weergegeven.
 • Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van rosasite is ongeveer 4.0, wat als matig hoog wordt beschouwd en het metaalgehalte ervan weerspiegelt.

Deze fysische en chemische kenmerken van rosasiet bepalen niet alleen het uiterlijk en de omstandigheden waaronder het zich vormt, maar bepalen ook de geschiktheid ervan voor verschillende toepassingen, waaronder als verzamelmineraal en soms in sieraden, hoewel de zachtheid ervan de draagbaarheid beperkt.

Opmerkelijke wereldwijde voorkomen van Rosasite

Rosasiet wordt op verschillende opmerkelijke locaties over de hele wereld aangetroffen, vaak geassocieerd met de geoxideerde zones van koper- en zinkafzettingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste gebeurtenissen:

 1. Rosas-mijn, Sardinië, Italië – De typelocatie voor rosasiet, waar het voor het eerst werd geïdentificeerd. Deze mijn is van historisch belang en staat bekend om zijn verscheidenheid aan koper- en zinkmineralen.
 2. Ojuela-mijn, Mapimi, Durango, Mexico – Een bekende minerale vindplaats die uitzonderlijke exemplaren van rosasite produceert met levendige kleuren en uitstekende kristalvormen. Het rosasiet uit deze mijn komt vaak samen met andere secundaire mineralen zoals malachiet en azuriet voor.
 3. Tsumeb-mijn, Tsumeb, Namibië – Beroemd om zijn uitstekende minerale diversiteit en kwaliteit, heeft Tsumeb fijne rosasite-exemplaren geproduceerd, vaak geassocieerd met andere carbonaatmineralen.
 4. Bisbee, Arizona, USA – Bisbee staat bekend om zijn rijke ertslichamen en heeft fijne rosasite-exemplaren opgeleverd, samen met een reeks andere op koper gebaseerde mineralen. De rosasite van Bisbee staat bekend om zijn rijke groene kleur en botryoïdale groeiwijze.
 5. Kelly-mijn, New Mexico, VS – Een andere belangrijke vindplaats in de VS voor rosasite, waar het wordt aangetroffen in koperafzettingen naast mineralen zoals Smithsonite en hemimorphite.

Grote mijnbouwlocaties en hun productie

Hoewel rosasite doorgaans niet wordt gewonnen als primair erts van koper of zink, duidt de aanwezigheid ervan op de geochemische processen die spelen op specifieke mijnlocaties en kan het bijdragen aan het begrijpen van de ertsgenese in deze gebieden. De meeste van de mijnbouwlocaties die bekend staan ​​om rosasite zijn voornamelijk bezig met het winnen van koper, zink of andere metalen, waarbij rosasite een secundaire vondst is. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste mijnbouwactiviteiten met betrekking tot rosasite-locaties:

 • Rosas-mijn, Sardinië, Italië: Historisch gedolven voor zink en leiden, met koper als secundair product. Hoewel het tegenwoordig niet actief is als grote mijnbouwactiviteit, blijft het een klassieke plaats voor mineralenverzamelaars.
 • Ojuela-mijn, Mexico: Deze mijn is nog steeds actief en staat onder verzamelaars bekend om zijn verscheidenheid aan mineralen, met name lood- en zinkertsen, met rosasiet als opmerkelijk bijproduct.
 • Tsumeb-mijn, Namibië: Ooit een van 's werelds grootste mijnbouw- en mineralogische locaties, was het voornamelijk een lood-koper-zinkmijn, maar is nu gesloten. De exemplaren uit Tsumeb blijven echter op grote schaal circuleren in de gemeenschap van mineralenverzamelaars.
 • Bisbee, Arizona, VS: In de eerste plaats een kopermijn, nu grotendeels inactief, maar tijdens de operationele jaren was het een van de grootste koperbronnen ter wereld.
 • Kelly-mijn, New Mexico, VS: Deze locatie was een belangrijke bron van smithsoniet (zinkerts), waarbij rosasite een minder vaak voorkomende maar nog steeds opmerkelijke mineraalvondst was.

De productie van deze mijnen is voornamelijk gericht op hun primaire grondstoffen, zoals koper en zink, waarbij mineralen zoals rosasiet vooral worden gewaardeerd door mineralenverzamelaars en niet vanwege hun ertsgehalte.

Vorming en voorkomen van Rosasite

Geologische instellingen

Rosasiet ontstaat doorgaans in de geoxideerde zones van koper- en zinkertsafzettingen. Deze zones zijn gebieden waar sulfidemineralen zijn veranderd door blootstelling aan zuurstof en water, wat heeft geleid tot de vorming van een verscheidenheid aan carbonaat- en hydroxidemineralen. De typische geologische instellingen voor rosasite zijn onder meer:

 1. Door carbonaat gehoste ertsafzettingen: Deze afzettingen zijn vaak rijk aan lood, zink en soms koper. Rosasiet vormt zich hier door de wijziging van primaire sulfidemineralen zoals sfaleriet en chalcopyriet.
 2. Koperporfiersystemen: In deze grote, verspreide koperafzettingen kan rosasite zich vormen in de bovenste, geoxideerde delen waar de primaire sulfiden zijn verweerd.
 3. skarn omgevingen: Deze worden gevormd door de interactie van stollingsindringingen met carbonaatgesteenten, wat leidt tot het metamorfisme en de vervanging van carbonaten door erts mineralen en hun daaropvolgende oxidatie.
 4. Oude mijnwerken en residuen: Rosasiet kan ook worden aangetroffen in de geoxideerde, verweerde zones van oude mijnen, waar blootgestelde mineralen veranderingen ondergaan als gevolg van atmosferische omstandigheden.

Bijbehorende mineralen

Rosasiet wordt vaak aangetroffen in combinatie met andere secundaire mineralen die zich onder vergelijkbare omstandigheden vormen. Deze omvatten:

 • Malachiet: Een veel voorkomend kopercarbonaat dat vaak voorkomt bij rosasiet in geoxideerde koperafzettingen.
 • Azuriet: Nog een kopercarbonaatmineraal, dieper blauw dan malachiet, en vaak aangetroffen naast rosasiet.
 • Aurichalciet: Een carbonaatmineraal dat zowel zink als koper bevat, vergelijkbaar met rosasiet maar doorgaans lichter van kleur.
 • Smithsonite: Een zinkcarbonaat dat zich kan vormen in vergelijkbare omgevingen als rosasite, vaak aangetroffen in afzettingen met carbonaat.
 • Hemimorfiet: Een waterhoudend zinksilicaat dat vaak voorkomt in dezelfde geoxideerde zones als rosasiet.

Typische gastrotsen

De gastgesteenten voor rosasiet zijn doorgaans kalkstenen en dolostenen, die gevoelig zijn voor interactie met mineraliserende vloeistoffen die koper en zink afzetten. Deze carbonaatgesteenten bieden de noodzakelijke geochemische omgeving voor de vorming van rosasiet en bijbehorende mineralen tijdens het mineralisatieproces en de daaropvolgende oxidatie. De poreuze aard van deze rotsen zorgt voor de circulatie van mineraalrijke vloeistoffen, die verschillende carbonaten en andere mineralen neerslaan terwijl ze reageren met de gastgesteentecomponenten.

Samenvattend wordt rosasiet gevormd door complexe geochemische processen in specifieke soorten ertsafzettingen en wordt het vaak geassocieerd met een karakteristieke reeks andere secundaire mineralen. Het voorkomen ervan levert waardevolle aanwijzingen op over de geochemische geschiedenis van de omgeving waarin het wordt aangetroffen.

Gebruik en toepassingen van Rosasite

Rosasiet is geen commercieel belangrijk mineraal in termen van industriële toepassingen, aangezien het voorkomen ervan over het algemeen beperkt is en het geen economisch significante hoeveelheden metaal bevat die moeten worden gewonnen voor metaalextractie. Het heeft echter verschillende nichetoepassingen en toepassingen, vooral op het gebied van mineralogie, onderwijs en esthetiek.

1. Verzamelaars en educatief gebruik:

 • Mineralen verzamelen: Rosasiet wordt gewaardeerd onder mineraalverzamelaars vanwege zijn levendige blauwgroene kleur en intrigerende botryoïdale en vezelige kristalvormen. Zijn esthetische aantrekkingskracht en relatieve zeldzaamheid maken het een wenselijke aanvulling op mineralencollecties.
 • Educatief hulpmiddel: Rosasiet kan dienen als een educatief voorbeeld in geologische en mineralogische studies, waarbij de processen van mineraalvorming in geoxideerde zones van ertsafzettingen worden geïllustreerd. Het helpt bij het lesgeven over secundaire mineralisatie en de geochemische cycli in ertsafzettingsomgevingen.

2. Sieraden en decoratieve steen:

 • Lapidaire toepassingen: Hoewel rosasite relatief zacht is met een Mohs-hardheid van ongeveer 4.5, waardoor het gevoelig is voor slijtage, kan het, mits op de juiste manier geplaatst en onderhouden, nog steeds in sieraden worden gebruikt. Het wordt meestal gebruikt in stukken die niet aan ruwe slijtage worden blootgesteld, zoals hangers en oorbellen, vaak in cabochonvorm om de natuurlijke kleur en patronen te benadrukken.
 • Decoratieve artikelen: Vanwege zijn aantrekkelijke kleur en textuur kan rosasite ook worden gebruikt bij het maken van kleine decoratieve voorwerpen zoals houtsnijwerk, inlegwerk en andere siervoorwerpen. Deze toepassingen profiteren van de unieke visuele eigenschappen van het mineraal zonder het te onderwerpen aan de eisen van dagelijks gebruik.

3. Metafysische eigenschappen:

 • In sommige kringen wordt aangenomen dat rosasiet metafysische eigenschappen heeft. Het wordt soms gebruikt bij kristalgenezing als een steen die kalmte, helderheid van denken en communicatie kan bevorderen. Deze toepassingen worden niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs, maar zijn populair in bepaalde alternatieve geneeswijzen en spirituele gemeenschappen.

4. Onderzoeks- en referentiemateriaal:

 • Wetenschappelijk onderzoek: Rosasiet kan, samen met de bijbehorende mineralen, waardevolle inzichten verschaffen in de geochemische processen die in specifieke geologische omgevingen aan het werk zijn. Onderzoekers bestuderen rosasiet om meer te begrijpen over de vorming van mineralen, de migratie van mineraliserende vloeistoffen en de omgevingsomstandigheden die leiden tot verschillende soorten minerale afzettingen.
 • Referentiecollecties: Universiteiten, musea en geologische instellingen kunnen exemplaren van rosasiet bewaren voor referentie en studie, wat helpt bij de opleiding van studenten en onderzoekers in mineralogische en geologische wetenschappen.

Ondanks de beperkte industriële relevantie onderstreept de rol van rosasite op het gebied van onderwijs, verzameling en decoratieve kunsten, evenals de wetenschappelijke waarde ervan, de bredere culturele en wetenschappelijke betekenis van mineralen.