Amber

Amber is een fascinerende organische stof edelsteen dat al millennia lang de menselijke fascinatie boeit. Het is geen mineraal, maar eerder een gefossiliseerde hars van eeuwenoude bomen. Dit unieke materiaal heeft in verschillende culturen een belangrijke rol gespeeld en wordt zowel voor decoratieve als praktische doeleinden gebruikt.

Amber is een gestolde hars die afkomstig is van naaldbomen, voornamelijk uit de Pinaceae-familie, tijdens de prehistorie. Hars is de kleverige substantie die uit bomen sijpelt als ze gewond zijn, en dient als beschermingsmechanisme tegen ongedierte en ziekteverwekkers. Na verloop van tijd kan deze hars begraven raken en een proces van fossielen ondergaan, waarbij hij verandert in barnsteen.

De samenstelling van Amber bestaat voornamelijk uit koolstof, waterstof en zuurstof, met sporen van zwavel. Het is relatief licht van gewicht en kan in kleur variëren van lichtgeel en oranje tot donkerder rood en bruin. De kleur wordt beïnvloed door factoren zoals het type boom waar het vandaan komt, de aanwezigheid van onzuiverheden en de tijdsduur dat het fossielen onderging.

Vorming van barnsteen:

De reis van barnsteen begint wanneer hars uit bomen stroomt als een beschermende reactie op verwondingen. Deze hars kan verschillende organische materialen opvangen, zoals insecten, plantaardig materiaal en zelfs luchtbellen. Na verloop van tijd kan de hars op de grond vallen, door water worden meegevoerd en uiteindelijk door sediment worden begraven. De druk en hitte van geologische processen zorgen ervoor dat de hars polymeriseert, waardoor deze geleidelijk stolt tot barnsteen.

Het proces van barnsteenvorming is langzaam en duurt miljoenen jaren. Gedurende deze tijd ondergaat de hars chemische veranderingen die bijdragen aan de unieke eigenschappen ervan, waaronder de duidelijke transparantie en het vermogen om geconserveerde organismen vast te houden.

Betekenis en historisch gebruik:

Amber heeft door de geschiedenis heen een culturele en commerciële betekenis gehad voor talloze samenlevingen. Het fascinerende uiterlijk, dat vaak lijkt op zonnedruppels die gevangen zitten in een steen, bracht veel beschavingen ertoe om er mystieke en beschermende eigenschappen aan toe te schrijven. Amber werd veelvuldig gebruikt in sieraden en amuletten ter versiering en als symbool van status.

In de oudheid werd barnsteen verhandeld langs uitgebreide routes, die deel uitmaakten van de legendarische Amber Road die Noord-Europa met de Middellandse Zee verbond. Het werd vooral gewaardeerd door de oude Grieken en Romeinen, die het in verband brachten met de goden en geloofden dat het genezende eigenschappen had.

Ambers vermogen om prehistorische organismen te behouden is een van de meest opmerkelijke eigenschappen. Er zijn gevonden dat insecten, planten en zelfs kleine dieren perfect bewaard zijn gebleven in barnsteen, wat waardevolle inzichten oplevert in oude ecosystemen en de natuur evolutie van het leven op aarde.

In recentere tijden wordt barnsteen nog steeds gekoesterd vanwege zijn esthetische en historische waarde. Het wordt gebruikt in verschillende vormen van sieraden, houtsnijwerk en decoratieve kunst. Bovendien heeft de moderne wetenschap de gefossiliseerde insluitsels in barnsteen gebruikt om de biologie van oude organismen te bestuderen en een beter begrip te krijgen van het verleden van de aarde.

Kortom, barnsteen is een boeiende edelsteen die een kijkje biedt in het verre verleden. De vorming ervan uit gefossiliseerde boomhars, in combinatie met zijn historische betekenis en toepassingen, maakt het tot een werkelijk uniek en geliefd materiaal op zowel cultureel als wetenschappelijk gebied.

Geologische formatie

Het proces waarbij boomhars in barnsteen verandert, is complex en omvat verschillende stadia over een periode van miljoenen jaren. Hier is een gedetailleerd overzicht van het vormingsproces:

 1. Harsuitscheiding: Wanneer bepaalde soorten bomen, met name coniferen uit de Pinaceae-familie, verwondingen of stress ervaren, geven ze hars af als afweermechanisme. Deze hars is een kleverige substantie die uit de wonden van de boom sijpelt, deze afdicht en beschermt tegen ongedierte, ziekteverwekkers en omgevingsstressoren.
 2. Transport en accumulatie: De hars kan langs de schors van de boom stromen en zich op de grond of op andere oppervlakken verzamelen. Na verloop van tijd kunnen verschillende materialen, zoals insecten, plantenresten en luchtbellen, vast komen te zitten in de kleverige hars.
 3. Begrafenis: Als de hars niet wordt verstoord of afgebroken, kan deze worden begraven door sediment of door water worden getransporteerd, waardoor uiteindelijk rivierbeddingen, meren of kustgebieden kunnen worden bereikt. Begraven voorkomt dat de hars wordt blootgesteld aan lucht, wat helpt bij het behoud van de organische componenten.
 4. Diagenese: Onder de druk en hitte van geologische processen ondergaat de hars diagenese, een reeks chemische veranderingen. Polymerisatie vindt plaats, waarbij de vluchtige componenten van de hars verdampen en de resterende complexe organische verbindingen aan elkaar binden en een vaste stof vormen.
 5. Verharding en fossielen: Na verloop van tijd hardt de gepolymeriseerde hars verder uit en wordt de structuur kristallijner. Het proces van fossielen omvat de infiltratie van mineralen uit omringende sedimenten, wat kan bijdragen aan de uiteindelijke kleur en het uiterlijk van de barnsteen.
 6. Tektonische bewegingen en opwaartse kracht: Geologische processen zoals tektonische bewegingen, erosie en opwaartse kracht brengen barnsteen met zich mee deposito's dichter bij het oppervlak. Hierdoor kunnen ze worden blootgesteld verwering en erosie, waardoor ze door mensen ontdekt kunnen worden.

Factoren die het behoud en de transformatie beïnvloeden:

Verschillende factoren beïnvloeden het behoud en de transformatie van hars in barnsteen:

 1. Soort hars: Verschillende boomsoorten produceren harsen met verschillende chemische samenstellingen. Sommige harsen zijn bevorderlijker voor de vorming van amber vanwege hun hogere gehalte aan polymeriseerbare verbindingen.
 2. Milieu omstandigheden: De omstandigheden van de omgeving waarin de hars wordt afgezet spelen een rol. Begraven in zuurstofarme, anaërobe omstandigheden helpt verval en ontbinding te voorkomen.
 3. Druk en temperatuur: De druk en temperatuur die de begraven hars ervaart, beïnvloeden de snelheid en mate van polymerisatie en verharding.
 4. Minerale inhoud: De mineralen die in de omliggende sedimenten aanwezig zijn, kunnen tijdens de fossielen in de hars infiltreren, waardoor het uiterlijk en de eigenschappen ervan worden aangetast.
 5. Tijd: De vorming van barnsteen is een langzaam proces dat miljoenen jaren in beslag neemt. Hoe langer de hars wordt begraven, hoe uitgebreider de polymerisatie- en fossielenprocessen worden.

Geologische tijdsperioden en grote barnsteenafzettingen:

Amberafzettingen worden geassocieerd met specifieke geologische tijdsperioden en bieden inzicht in de oude omgevingen en ecosystemen van die tijd. Enkele belangrijke barnsteenafzettingen zijn onder meer:

 1. Baltische barnsteen (Eoceen): De bekendste en commercieel waardevolle barnsteen komt uit het Baltische gebied (Noord-Europa). Het merendeel van het Baltische barnsteen dateert uit het Eoceen, dat zich uitstrekte van ongeveer 56 tot 33.9 miljoen jaar geleden.
 2. Dominicaanse barnsteen (Mioceen tot Pleistoceen): Deze barnsteen, gevonden in de Dominicaanse Republiek en aangrenzende gebieden, varieert in leeftijd van het Mioceen (ongeveer 23 tot 5.3 miljoen jaar geleden) tot het Pleistoceen (ongeveer 2.6 miljoen tot 11,700 jaar geleden).
 3. Mexicaanse Amber (Mioceen): Mexicaans barnsteen komt voornamelijk uit het midden van het Mioceen, ongeveer 15 tot 23 miljoen jaar geleden, en wordt gevonden in regio's als Chiapas.

Deze grote barnsteenafzettingen bieden toegang tot diverse oude ecosystemen en bieden wetenschappers waardevolle inzichten in de flora, fauna en klimatologische omstandigheden uit het verleden.

Properties

Fysieke eigenschappen:

 1. Hardheid: Amber scoort ongeveer 2 tot 3 op de hardheidsschaal van Mohs, wat betekent dat het relatief zacht is in vergelijking met andere edelstenen en gemakkelijk kan worden bekrast door hardere materialen.
 2. Dichtheid: Amber is relatief licht van gewicht, met een dichtheid variërend van 1 tot 1.2 g/cm³.
 3. Transparantie: Amber is vaak transparant tot doorschijnend, waardoor licht er met verschillende mate van helderheid doorheen kan gaan.
 4. Glans: Amber heeft bij het polijsten een harsachtige of glasachtige glans, waardoor het een glanzend uiterlijk krijgt.
 5. Elektrostatische eigenschappen: Amber kan bij wrijven statische elektriciteit ontwikkelen, een fenomeen dat bekend staat als ‘elektrostatisch opladen’. Deze eigenschap werd beroemd waargenomen door de oude Grieken, die het ‘elektron’ noemden, wat uiteindelijk leidde tot de term ‘elektriciteit’.

Chemische eigenschappen:

 1. Samenstelling: Amber bestaat voornamelijk uit koolstof, waterstof en zuurstof, met kleine hoeveelheden zwavel. De complexe organische verbindingen in barnsteen zijn het resultaat van de polymerisatie van de oorspronkelijke boomhars.
 2. volatiliteit: Na verloop van tijd verdampen de vluchtige componenten in de hars, waardoor stabielere verbindingen achterblijven die bijdragen aan het behoud van barnsteen.
 3. ontvlambaarheid: Amber is brandbaar en kan vanwege de organische samenstelling branden met een rokerige, aromatische vlam.

Soorten Amber

Amber kan worden ingedeeld in verschillende typen op basis van de oorsprong, kenmerken en geologische leeftijd. Enkele opmerkelijke typen zijn onder meer:

 1. Baltische barnsteen: Afkomstig uit het Oostzeegebied (Noord-Europa) is Baltisch barnsteen een van de meest bekende en gewilde soorten. Het staat bekend om zijn rijke kleuren, helderheid en het brede scala aan bewaarde insluitsels die het bevat.
 2. Dominicaanse Amber: Dominicaanse barnsteen, gevonden in de Dominicaanse Republiek en omliggende gebieden, staat bekend om zijn brede scala aan kleuren en insluitsels. Het heeft de neiging transparanter te zijn dan Baltische barnsteen en kan variëren van lichtgeel tot dieprood.
 3. Barnsteen: Een term die vaak wordt gebruikt om naar Baltisch barnsteen te verwijzen vanwege de wetenschappelijke naam, succinum. Het is afgeleid van het Latijnse woord voor barnsteen, ‘succinum’.
 4. Burmiet: Afkomstig uit Myanmar (Birma), is Burmite amber uit het Krijt-tijdperk, bekend om zijn oude insluitsels. Het kan een breed scala aan kleuren hebben en is soms bewolkt vanwege de geologische leeftijd.
 5. Mexicaanse Amber: Deze barnsteen komt uit Mexico, met name de regio Chiapas. Het kan in kleur variëren van lichtgeel tot dieprood en bevat vaak een diversiteit aan insluitsels.

Variaties in kleur, transparantie en insluitsels:

Amber vertoont een boeiende reeks variaties:

 1. Kleur: Amber kan verschillende kleuren vertonen, waaronder tinten geel, oranje, rood, bruin en zelfs zeldzame groen- en blauwtinten. De kleur wordt beïnvloed door factoren zoals de oorspronkelijke samenstelling van de hars, de aanwezigheid van onzuiverheden en de omstandigheden van fossielen.
 2. Transparantie: De transparantie van barnsteen kan sterk variëren, van bijna ondoorzichtig tot zeer transparant. Dit heeft invloed op de hoeveelheid licht die door de edelsteen gaat, wat de visuele aantrekkingskracht beïnvloedt.
 3. Inbegrepen: Een van de meest opmerkelijke kenmerken van barnsteen zijn de bewaarde organische insluitsels die erin gevangen zitten. Deze insluitsels kunnen insecten, plantenfragmenten, luchtbellen en zelfs kleine gewervelde dieren omvatten. Deze gevangen relikwieën bieden waardevolle inzichten in oude ecosystemen en levensvormen.

Kortom, de fysische en chemische eigenschappen van barnsteen, samen met de diverse soorten, kleuren, transparantieniveaus en insluitsels, maken het tot een werkelijk unieke edelsteen die zowel esthetische schoonheid als wetenschappelijke betekenis biedt.

Amber als edelsteen

Amber neemt een speciale plaats in in de wereld van edelstenen vanwege zijn organische oorsprong, unieke eigenschappen en historische betekenis. Hoewel het geen mineraal is zoals veel andere edelstenen, maken de schoonheid en de boeiende insluitsels die het kan bevatten het zeer wenselijk voor sieraden en decoratieve doeleinden.

Waardefactoren voor Amber als edelsteen:

De waarde van barnsteen als edelsteen wordt beïnvloed door verschillende factoren:

 1. Kleur: Kleur is een primaire bepalende factor voor de waarde van barnsteen. Heldere, levendige en rijke kleuren, zoals diep oranje, rood en geel, worden zeer gewaardeerd. Zeldzamere kleuren, zoals groen en blauw, zijn zelfs nog waardevoller.
 2. duidelijkheid: Duidelijkheid verwijst naar de mate van transparantie en de afwezigheid van significante interne gebreken of breuken. Helder, transparant amber met minimale interne insluitsels zorgt voor hogere prijzen.
 3. MAAT: Grotere stukken barnsteen zijn over het algemeen waardevoller, omdat ze meer materiaal bieden voor het maken van sieraden en ervoor zorgen dat de insluitsels beter kunnen worden waargenomen.
 4. Inbegrepen: Hoewel insluitsels bij andere edelstenen vaak als gebreken worden beschouwd, kunnen ze bij barnsteen de waarde ervan enorm vergroten. De aanwezigheid van goed bewaarde en interessante insluitsels, zoals insecten of plantenfragmenten, draagt ​​bij aan het unieke karakter en de wenselijkheid van het juweel.
 5. Kleurvariatie: Amber met meerdere kleuren of kleurzones kan bijzonder gewild zijn. Dit “zonnestraal”-effect, waarbij de kleuren vanuit een centraal punt stralen, kan de visuele aantrekkingskracht ervan versterken.

Instellingen voor snijden, polijsten en sieraden:

Het proces van het verwerken van barnsteen tot sieraden omvat verschillende stappen:

 1. cutting: Amber is relatief zacht in vergelijking met andere edelstenen, waardoor het gemakkelijk kan worden gesneden en gevormd. Bekwame ambachtslieden snijden ruwe stukjes barnsteen in verschillende vormen, zoals cabochons, kralen, hangers en zelfs ingewikkeld gesneden beeldjes.
 2. polijsten: Na het snijden wordt barnsteen gepolijst om de glans en doorschijnendheid te verbeteren. Door te polijsten komt de natuurlijke glans naar voren, waardoor het een glad en glanzend uiterlijk krijgt.
 3. Omgeving: Amber wordt vaak in sieraden verwerkt met traditionele metalen zettingen zoals sterling zilver, goud, of zelfs meer eigentijdse materialen. Randinstellingen, die de edelsteen omringen met een metalen rand, zijn gebruikelijk bij sieraden van barnsteen, omdat ze bescherming bieden en de schoonheid van de edelsteen benadrukken.
 4. Design: De warme en aardse tinten van Amber maken het geschikt voor diverse sieradenstijlen, van traditioneel tot modern. Het wordt gebruikt in ringen, kettingen, armbanden, oorbellen en nog uitgebreidere statement-stukken.
 5. Inclusieweergave: In sieraden ontwerpen ambachtslieden vaak instellingen om de insluitsels van barnsteen te laten zien. Insecten of andere insluitsels die in de edelsteen gevangen zitten, kunnen centrale aandachtspunten van een sieraad worden, waardoor een uniek en verhalend sieraad ontstaat.
 6. verbeteringen: Amber wordt doorgaans niet behandeld of verbeterd, omdat de natuurlijke schoonheid en historische betekenis de belangrijkste attracties zijn.

Kortom, de status van barnsteen als edelsteen onderscheidt zich door zijn natuurlijke oorsprong, boeiende insluitsels en historische allure. De waarde van barnsteen wordt beïnvloed door kleur, helderheid, grootte en het unieke karakter van de insluitsels. Het veelzijdige gebruik in sieraden en het vakmanschap bij het snijden, polijsten en zetten zorgen ervoor dat barnsteen een geliefde en tijdloze edelsteenkeuze blijft.

Voorkomen en locaties

Amber wordt in verschillende regio’s over de hele wereld gevonden, met verschillende afzettingen die unieke kwaliteiten en kenmerken bieden. Hier zijn enkele van de opmerkelijke geografische locaties waar barnsteen wordt gevonden:

 1. Baltische regio (Noord-Europa): Het Oostzeegebied, dat landen als Polen, Rusland, Litouwen, Letland en Estland omvat, staat bekend om zijn Baltische barnsteen. Deze barnsteen komt voornamelijk uit het Eoceen-tijdperk en wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn kleurengamma, transparantie en het uitzonderlijke behoud van insluitsels, waaronder insecten en plantaardig materiaal.
 2. Dominicaanse Republiek: De Dominicaanse Republiek en de aangrenzende Caribische landen staan ​​bekend om hun afzettingen van Dominicaanse barnsteen. Deze barnsteen is diverser van kleur dan Baltische barnsteen en bevat vaak een breed scala aan insluitsels, die oude ecosystemen en flora laten zien.
 3. Mexico (Chiapas): De regio Chiapas in het zuiden van Mexico is een belangrijke bron van Mexicaanse barnsteen. Deze barnsteen kan in kleur variëren van lichtgeel tot dieprood en kan intrigerende insluitsels bevatten. Het wordt vaak gebruikt in sieraden en artistiek houtsnijwerk.
 4. Myanmar (Birma): Burmite, barnsteen uit Myanmar, stamt uit het Krijt, waardoor het een van de oudst bekende barnsteen is. Het staat bekend om zijn oude insluitsels en kan bewolkt zijn vanwege zijn geologische leeftijd.
 5. Canada: Er zijn ook barnsteenafzettingen ontdekt in Canada, vooral in de provincie Alberta. Deze barnsteen staat bekend om het behoud van een verscheidenheid aan prehistorische insecten en plantaardig materiaal.
 6. Oekraïne: Amberafzettingen worden gevonden in de Rivne-regio van Oekraïne. Oekraïense barnsteen dateert, net als Baltische barnsteen, uit het Eoceen en wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit en behoud van insluitsels.
 7. Italië: De Siciliaanse barnsteen, gevonden in Italië, dateert uit het Mioceen en staat bekend om zijn unieke blauwe kleur vanwege de aanwezigheid van antraceen.
 8. Libanon: Libanese barnsteen, ook uit het Krijt, is een andere oude bron. Het wordt gewaardeerd om zijn goed bewaarde insluitsels en wordt beschouwd als een van de oudste barnstenen.
 9. Indonesië: Amberafzettingen zijn gevonden in Indonesië, inclusief Sumatra en Borneo. Indonesisch barnsteen, ook bekend als Borneo-barnsteen, is relatief minder bestudeerd in vergelijking met andere afzettingen.
 10. Nieuw Zeeland: Een zeldzame soort barnsteen, bekend als kauri-gom, wordt gevonden in Nieuw-Zeeland. Kaurigom wordt gewonnen uit de hars van kauribomen en wordt gewaardeerd vanwege het gebruik ervan in sieraden en decoratieve voorwerpen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de geografische locaties waar barnsteen wordt gevonden. Elke afzetting heeft zijn eigen geologische geschiedenis, unieke kenmerken en insluitsels die inzicht geven in de antieke wereld en ecosystemen. De wereldwijde aanwezigheid van Amber heeft bijgedragen aan de rijke culturele, wetenschappelijke en commerciële betekenis ervan.