Magnetische onderzoeken zijn een geofysische verkenningstechniek die wordt gebruikt om variaties in het magnetische veld van de aarde te meten en in kaart te brengen. Het magnetische veld van de aarde is niet uniform en veranderingen in de magnetische eigenschappen van ondergrondse materialen kunnen het algehele veld beïnvloeden. Door deze variaties te meten kunnen wetenschappers en onderzoekers waardevolle informatie verzamelen over de onderliggende geologische structuren en eigenschappen van de aardkorst. Het primaire doel van magnetische onderzoeken is het identificeren en afbakenen van ondergrondse kenmerken die verschillende magnetische kenmerken vertonen.

Historische context en ontwikkeling van magnetische onderzoekstechnieken: De geschiedenis van magnetische onderzoeken gaat terug tot het midden van de 19e eeuw, toen wetenschappers de magnetische afwijkingen van de aarde begonnen te herkennen. Vroege instrumenten, zoals de magnetometer, werden gebruikt om de intensiteit van het magnetische veld te meten. In de loop van de tijd leidden technologische ontwikkelingen tot de ontwikkeling van meer geavanceerde instrumenten zoals de proton-precessiemagnetometer en de fluxgate-magnetometer, die voor een hogere precisie en gevoeligheid zorgden.

Halverwege de 20e eeuw zorgde de komst van magnetische onderzoeken vanuit de lucht voor een revolutie op dit gebied. Onderzoek vanuit de lucht maakte grootschalige en snelle gegevensverzameling over uitgestrekte gebieden mogelijk, waardoor magnetische verkenning efficiënter werd. Tegenwoordig vergroten satellietgebaseerde magnetische onderzoeken ons vermogen om gegevens op mondiale schaal te verzamelen verder.

Toepassingen op verschillende gebieden:

 1. Geologie:
  • Minerale exploratie: Magnetische onderzoeken worden op grote schaal gebruikt bij de exploratie van mineralen om ertslichamen te identificeren, zoals zeker mineralen kan het magnetische veld aanzienlijk beïnvloeden.
  • Crustal-studies: Geologen gebruiken magnetische onderzoeken om de aardkorst te bestuderen, geologische structuren in kaart te brengen en tektonische processen te begrijpen.
 2. archeologie:
  • Siteprospectie: Magnetische onderzoeken helpen archeologen bij het lokaliseren van begraven structuren, artefacten en oude kenmerken met duidelijke magnetische eigenschappen.
  • Cultureel erfgoed: Het identificeren van verborgen magnetische afwijkingen helpt culturele erfgoedsites te behouden door informatie te verstrekken zonder invasieve opgravingen.
 3. Milieustudies:
  • Grondwateronderzoek: Magnetische onderzoeken kunnen helpen bij het lokaliseren van ondergrondse geologische formaties die verband houden met grondwatervoorraden.
  • Milieueffectbeoordelingen: Het beoordelen van de impact van menselijke activiteiten op het milieu, zoals het identificeren van begraven afval of het monitoren van veranderingen in ondergrondse omstandigheden.
 4. Olie- en gasexploratie:
  • Identificatie van sedimentaire bekkens: Magnetische onderzoeken worden gebruikt om sedimentaire bekkens in kaart te brengen, wat helpt bij de exploratie en winning van olie- en gasbronnen.
 5. Vulkaan en Aardbeving studies:
  • Crustal-dynamiek: Magnetische onderzoeken dragen bij aan het begrijpen van de geologische structuur van vulkanische en seismisch actieve gebieden, en bieden inzicht in ondergrondse magmakamers en fout systemen.
 6. Navigatie en verdediging:
  • Navigatie: Magnetische onderzoeken helpen bij magnetische navigatie, aangezien het magnetische veld van de aarde wordt gebruikt bij navigatie op kompas.
  • Militaire toepassingen: Magnetische onderzoeken hebben toepassingen in de defensie, waaronder het detecteren van onderzeeërs en het in kaart brengen van magnetische afwijkingen voor militaire planning.

Concluderend kunnen we stellen dat magnetische onderzoeken zich hebben ontwikkeld tot een veelzijdig en onmisbaar hulpmiddel op verschillende wetenschappelijke en toegepaste gebieden, dat waardevolle inzichten biedt in de ondergrond van de aarde en bijdraagt ​​aan de vooruitgang op het gebied van exploratie, milieustudies en archeologisch onderzoek.

Basisprincipes van magnetisme

 1. Magnetische eigenschappen van materialen:
  • Ferromagnetisme: Materialen zoals ijzer, nikkel en kobalt ferromagnetisme vertonen. In deze materialen zijn atomaire magnetische momenten parallel aan elkaar uitgelijnd, waardoor een sterk magnetisch veld in het materiaal ontstaat.
  • Paramagnetisme: Materialen met ongepaarde elektronen, zoals aluminium en platina, paramagnetisch gedrag vertonen. Ze worden zwak gemagnetiseerd wanneer ze worden blootgesteld aan een extern magnetisch veld.
  • Diamagnetisme: Materialen zoals koper en bismut zijn diamagnetisch, wat betekent dat ze worden afgestoten door een magnetisch veld. Diamagnetisme treedt op als gevolg van de geïnduceerde magnetische momenten die tegengesteld zijn aan het externe veld.
 2. Het magnetische veld van de aarde en zijn variaties:
  • De aarde gedraagt ​​zich als een gigantische magneet met een magnetische noord- en zuidpool.
  • Het geomagnetische veld is niet uniform en varieert over het aardoppervlak.
  • De magnetische veldlijnen zijn niet uitgelijnd met de geografische as, wat resulteert in magnetische declinatie (de hoek tussen het magnetische noorden en het ware noorden) en magnetische inclinatie (de hoek tussen de magnetische veldlijnen en het horizontale vlak).
 3. Magnetische afwijkingen en hun betekenis:
  • Definitie: Een magnetische anomalie is een afwijking van de verwachte of achtergrondmagnetische veldsterkte op een bepaalde locatie.
  • Oorzaken:
   • Geologische structuren: Variaties in gesteentesoorten en structuren kunnen dat wel zijn leiden aan verschillen in magnetische eigenschappen, waardoor afwijkingen ontstaan.
   • Minerale afzettingen: Bepaalde mineralen, vooral die met een hoge magnetische gevoeligheid, kunnen lokale magnetische afwijkingen veroorzaken.
   • Tektonische activiteit: De bewegingen van de aardkorst, zoals breuken of vouwen, kunnen leiden tot magnetische afwijkingen.
   • Menselijke activiteiten: Antropogene factoren zoals begraven metalen voorwerpen of constructies kunnen magnetische afwijkingen introduceren.
  • Meettechnieken:
   • Magnetometers: Instrumenten zoals protonprecessiemagnetometers of fluxgate-magnetometers meten de sterkte en richting van het magnetische veld op een specifieke locatie.
   • Lucht- en satellietonderzoeken: Magnetische onderzoeken vanuit de lucht en via satellieten bieden grootschalige dekking en helpen bij het identificeren van regionale magnetische afwijkingen.
  • Betekenis:
   • Minerale exploratie: Magnetische afwijkingen zijn cruciaal bij het identificeren van potentieel mineraal deposito's vanwege de associatie van bepaalde mineralen met kenmerkende magnetische handtekeningen.
   • Olie- en gasexploratie: Magnetische onderzoeken helpen bij het in kaart brengen van sedimentaire bekkens en helpen bij het lokaliseren van potentiële koolwaterstofvoorraden.
   • Geologische studies: Magnetische afwijkingen bieden inzicht in de structuur van de aardkorst en helpen bij het begrijpen van tektonische processen en regionale geologie.
   • Archeologische prospectie: Het lokaliseren van begraven structuren en artefacten door middel van magnetische afwijkingen draagt ​​bij aan archeologisch onderzoek.

Het begrijpen en interpreteren van magnetische anomalieën speelt een cruciale rol in verschillende wetenschappelijke disciplines en draagt ​​bij aan de vooruitgang in de wereld geofysica, minerale exploratie, milieustudies en archeologie.

Instrumentatie en apparatuur in magnetische onderzoeken

magnetometers
magnetometers
 • Magnetometers:
  • Fluxgate-magnetometer:
   • Principe: Meet de magnetische veldsterkte door veranderingen in de magnetische eigenschappen van materialen te detecteren wanneer ze worden blootgesteld aan een extern veld.
   • toepassingen: Wordt gebruikt bij magnetische onderzoeken op de grond, op zee en in de lucht vanwege de gevoeligheid en precisie.
  • Proton Precessie Magnetometer:
   • Principe: Maakt gebruik van de precessie van protonen in een magnetisch veld om de magnetische veldsterkte van de aarde te meten.
   • toepassingen: Gebruikelijk bij landonderzoek vanwege de hoge nauwkeurigheid, vooral bij de exploratie van mineralen.
  • Cesiumdampmagnetometer:
   • Principe: Maakt gebruik van de magnetische resonantie van cesiumatomen om de magnetische veldsterkte te meten.
   • toepassingen: Wordt gebruikt bij onderzoeken op de grond en in de lucht, met een hoge gevoeligheid en snelle respons.
  • Overhauser-magnetometer:
   • Principe: Gebaseerd op het Overhauser-effect, waarbij de nucleaire magnetische resonantie van protonen wordt versterkt door vrije radicalen.
   • toepassingen: Bekend om zijn lage geluidsniveau en geschikt voor grondonderzoek.
  • SQUID-magnetometer (supergeleidend kwantuminterferentieapparaat):
   • Principe: Maakt gebruik van de kwantumeigenschappen van supergeleidende materialen om extreem zwakke magnetische velden te meten.
   • toepassingen: Gebruikt in gespecialiseerde toepassingen die ultrahoge gevoeligheid vereisen, zoals biomagnetische metingen.
Gradiëntmeters
Gradiëntmeters
 • Gradiëntmeters:
  • Scalaire gradiëntmeter:
   • Principe: Meet de ruimtelijke variatie in de magnetische veldsterkte tussen twee dicht bij elkaar geplaatste sensoren.
   • toepassingen: Verbetert de resolutie bij het detecteren van kleine magnetische afwijkingen, die vaak worden gebruikt in archeologische en milieustudies.
  • Tensorgradiëntmeter:
   • Principe: Meet zowel de gradiënt als de richting van de magnetische veldvector.
   • toepassingen: Biedt gedetailleerde informatie over de drie componenten van het magnetische veld, nuttig bij de exploratie van mineralen en geologische kartering.
 • GPS (Global Positioning System) en data-acquisitiesystemen:
  • GPS:
   • Doel: Biedt nauwkeurige positioneringsinformatie, waardoor nauwkeurige locatiereferentie tijdens onderzoeken mogelijk is.
   • toepassingen: Essentieel voor magnetische onderzoeken op de grond, in de lucht en op satellieten, waardoor nauwkeurige ruimtelijke gegevens worden gegarandeerd.
  • Systemen voor gegevensverzameling:
   • Doel: Registreer, bewaar en verwerk magnetische veldgegevens die tijdens onderzoeken zijn verzameld.
   • Componenten: Inclusief dataloggers, computers en software voor realtime monitoring en naverwerking van magnetische gegevens.
   • toepassingen: Integraal in onderzoeken op de grond en in de lucht, waardoor het verzamelen van hoogwaardige magnetische gegevens voor analyse wordt vergemakkelijkt.

Bij magnetische onderzoeken hangt de selectie van instrumenten af ​​van de specifieke doelstellingen, de omgeving van het onderzoek (land, zee, in de lucht) en het gewenste niveau van gevoeligheid en nauwkeurigheid. Technologische vooruitgang blijft deze instrumenten verfijnen, hun mogelijkheden vergroten en hun toepassingen uitbreiden over verschillende wetenschappelijke en toegepaste gebieden.

Technieken voor gegevensverzameling in magnetische onderzoeken:

Onderzoeken op de grond versus onderzoeken vanuit de lucht

 1. Op de grond gebaseerde onderzoeken:
  • Methodologie: Betreft het verzamelen van magnetische gegevens terwijl u op het aardoppervlak bent gestationeerd.
  • voordelen:
   • Hoge resolutie voor gedetailleerd onderzoek.
   • Directe toegang tot het onderzoeksgebied voor instrumentkalibratie en onderhoud.
  • Beperkingen:
   • Tijdrovend voor grote oppervlakken.
   • Uitdagend op afgelegen of ontoegankelijke terreinen.
 2. Onderzoeken vanuit de lucht:
  • Methodologie: Magnetische sensoren worden op vliegtuigen gemonteerd om gegevens over grote gebieden te verzamelen.
  • voordelen:
   • Snelle dekking van uitgestrekte gebieden.
   • Geschikt voor afgelegen of ontoegankelijke gebieden.
  • Beperkingen:
   • Lagere resolutie vergeleken met metingen op de grond.
   • Beperkt vermogen om gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

Enquêteontwerp en -planning:

 1. Rasterontwerp:
  • Doel: Definieer de lay-out van meetpunten om het onderzoeksgebied systematisch te bestrijken.
  • overwegingen: De rasterafstand hangt af van de gewenste resolutie en de kenmerken van de geologische kenmerken die worden onderzocht.
 2. Regelafstand:
  • Doel: Bepaal de afstand tussen parallelle meetlijnen.
  • overwegingen: Beïnvloed door de doelgrootte en verwachte geologische kenmerken; Een kleinere regelafstand zorgt voor een hogere resolutie.
 3. Oriëntatie:
  • Doel: Bepaal de richting van de onderzoekslijnen met betrekking tot de geologische of magnetische kenmerken van belang.
  • overwegingen: Lijn onderzoekslijnen uit om de informatie over het doel te maximaliseren en ruis te verminderen.
 4. Hoogte (onderzoeken vanuit de lucht):
  • Doel: Bepaal de vlieghoogte van het vliegtuig dat de magnetometer draagt.
  • overwegingen: Een evenwicht vinden tussen de behoefte aan dekking op grotere hoogte en de wens voor een hogere resolutie op lagere hoogten.
 5. Locaties van basisstations:
  • Doel: Breng referentiepunten tot stand met bekende magnetische waarden voor instrumentkalibratie.
  • overwegingen: Basisstations moeten strategisch worden geplaatst om rekening te houden met lokale magnetische variaties.

Parameters voor gegevensverzameling:

 1. Bemonsteringssnelheid:
  • Definitie: De snelheid waarmee magnetische veldmetingen worden geregistreerd.
  • overwegingen: Hogere bemonsteringsfrequenties leveren gedetailleerdere gegevens op, maar kunnen de vereisten voor gegevensopslag verhogen.
 2. Regelafstand:
  • Definitie: De afstand tussen meetlijnen bij metingen op de grond.
  • overwegingen: Een kleinere regelafstand verbetert de resolutie, maar kan de onderzoekstijd en de vereisten voor gegevensverwerking vergroten.
 3. Vluchtlijnafstand (onderzoeken vanuit de lucht):
  • Definitie: De laterale afstand tussen aangrenzende vluchtlijnen.
  • overwegingen: Een evenwicht vinden tussen de behoefte aan dekking en de wens voor gegevens met hoge resolutie.
 4. Sensorhoogte (onderzoeken vanuit de lucht):
  • Definitie: De verticale afstand tussen de magnetometersensor en het aardoppervlak.
  • overwegingen: Beïnvloedt de detectiegevoeligheid; Een lagere sensorhoogte verbetert de resolutie, maar kan het risico op terreininterferentie vergroten.
 5. Gegevenskwaliteitscontrole:
  • Definitie: Procedures om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens te garanderen.
  • overwegingen: Regelmatige controles op instrumentkalibratie, geluidsniveaus en systematische fouten.

Succesvol onderzoeksontwerp en -planning vereisen een zorgvuldig evenwicht tussen de gewenste resolutie, de aard van de geologische kenmerken die worden onderzocht en praktische overwegingen zoals tijd, budget en toegankelijkheid. Het optimaliseren van data-acquisitieparameters zorgt voor het verzamelen van hoogwaardige magnetische gegevens voor nauwkeurige interpretatie en analyse.

Gegevensverwerking en -analyse in magnetische onderzoeken

1. Gegevenscorrectie:

 • Dagelijkse variaties:
  • Kwestie: Variaties in het magnetische veld als gevolg van dagelijkse veranderingen, vooral de invloed van de zon.
  • correctie: Aftrekken van de verwachte dagelijkse variatie op basis van tijd en locatie.
 • Breedtegraadvariaties:
  • Kwestie: De magnetische veldsterkte varieert met de breedtegraad.
  • correctie: Correcties toepassen om rekening te houden met de breedtegraadafhankelijke component van het magnetische veld van de aarde.
 • Externe interferentie:
  • Kwestie: Lawaai van externe bronnen, zoals elektriciteitskabels of culturele kenmerken.
  • correctie: Het identificeren en verwijderen of beperken van interferentie door middel van filtertechnieken.

2. Filter- en rastertechnieken:

 • Trendverwijdering:
  • Doel: Elimineer lange-golflengtevariaties in het magnetische veld.
  • Techniek: Een hoogdoorlaatfilter toepassen om afwijkingen op de korte golflengte te benadrukken.
 • Digitale filtering:
  • Doel: Verbeter of isoleer specifieke frequenties in de magnetische gegevens.
  • Techniek: Gebruik filters (bijv. laagdoorlaat, hoogdoorlaat, banddoorlaat) om gewenste kenmerken te benadrukken.
 • Opwaartse en neerwaartse voortzetting:
  • Doel: Gegevens op verschillende hoogten aanpassen om functies te verbeteren of ruis te verminderen.
  • Techniek: Wiskundig verschuiven van gegevens om metingen op hogere of lagere hoogten te simuleren.
 • raster:
  • Doel: Interpoleer gegevenspunten om een ​​doorlopend oppervlak te creëren.
  • Techniek: Er worden verschillende algoritmen zoals kriging of splines gebruikt om gerasterde magnetische gegevens te genereren voor eenvoudigere visualisatie en analyse.

3. Interpretatie van magnetische afwijkingen:

 • Visuele inspectie:
  • Werkwijze: Magnetische anomaliekaarten onderzoeken op patronen en trends.
  • Interpretatie: Het identificeren van ruimtelijke relaties, trends en afwijkingen die correleren met geologische kenmerken.
 • Diepteschatting:
  • Werkwijze: Magnetische gegevens inverteren om de diepte van magnetische bronnen te schatten.
  • Interpretatie: Inzicht in de diepte en geometrie van ondergrondse structuren die bijdragen aan magnetische afwijkingen.
 • Bronkarakterisering:
  • Werkwijze: Anomalievormen en amplitudes analyseren.
  • Interpretatie: Onderscheid maken tussen verschillende geologische of door de mens gemaakte bronnen op basis van magnetische kenmerken.
 • Integratie met andere gegevens:
  • Werkwijze: Het combineren van magnetische gegevens met andere geofysische, geologische of omgevingsgegevens.
  • Interpretatie: Verbetering van het begrip van ondergrondse kenmerken door meerdere datasets te integreren.
 • Voorwaartse modellering:
  • Werkwijze: Simuleren van magnetische reacties op basis van hypothetische geologische structuren.
  • Interpretatie: Het testen van verschillende geologische modellen om waargenomen magnetische afwijkingen te matchen.
 • Kwantitatieve inversie:
  • Werkwijze: Het wiskundig omkeren van magnetische gegevens om kwantitatieve informatie over ondergrondse eigenschappen te verkrijgen.
  • Interpretatie: Het verschaffen van meer gedetailleerd inzicht in de fysische eigenschappen van geologische structuren.

Het interpreteren van magnetische anomalieën omvat een combinatie van kwantitatieve analyse, geologische kennis en overweging van de doelstellingen van het onderzoek. Het corrigeren voor verschillende externe invloeden en het toepassen van geschikte filtertechnieken zijn cruciale stappen om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de uiteindelijke interpretaties te vergroten.

Interpretatie en mapping in magnetische onderzoeken

1. Magnetische afwijkingen en hun kenmerken identificeren:

 • Visuele inspectie:
  • Werkwijze: Het onderzoeken van magnetische anomaliekaarten om gebieden te identificeren die afwijken van het magnetische achtergrondveld.
  • kenmerken: Afwijkingen kunnen verschijnen als hoge of lage waarden in het magnetische veld, met verschillende vormen, afmetingen en amplitudes.
 • Gradiëntanalyse:
  • Werkwijze: Het analyseren van de gradiënten van magnetische gegevens om grenzen te benadrukken en anomalieranden te verbeteren.
  • kenmerken: Gradiëntkaarten kunnen scherpere contrasten in magnetische eigenschappen onthullen, wat helpt bij het afbakenen van geologische structuren.
 • Statistische analyse:
  • Werkwijze: Het toepassen van statistische methoden om afwijkingen te identificeren op basis van drempelwaarden.
  • kenmerken: Statistische parameters zoals standaarddeviatie of anomalie-amplitude kunnen worden gebruikt om afwijkingen te definiëren en te categoriseren.

2. Correlatie met geologische kenmerken:

 • Geologische kartering:
  • Werkwijze: Magnetische anomaliekaarten over elkaar heen leggen geologische kaarten voor ruimtelijke correlatie.
  • Correlatie: Het matchen van afwijkingen met bekende geologische formaties helpt bij het interpreteren van de ondergrondse geologie.
 • Lithologische studies:
  • Werkwijze: Het correleren van magnetische afwijkingen met oppervlaktelithologie om ondergrondse gesteentetypes af te leiden.
  • Correlatie: Bepaalde mineralen die verband houden met magnetische afwijkingen kunnen specifieke lithologische eenheden aangeven.
 • Structurele geologie:
  • Werkwijze: Onderzoeken hoe magnetische afwijkingen aansluiten bij bekende structurele kenmerken zoals fouten or plooien.
  • Correlatie: Het identificeren van structurele controles op magnetische afwijkingen geeft inzicht in tektonische processen.
 • Mineralogie Analyse:
  • Werkwijze: Analyse van magnetische afwijkingen op associaties met minerale afzettingen.
  • Correlatie: Magnetische onderzoeken kunnen helpen bij het lokaliseren van ertslichamen of gemineraliseerde zones op basis van verschillende magnetische kenmerken.

3. 3D-modellering van ondergrondse structuren:

 • Diepteschatting:
  • Werkwijze: Het gebruik van wiskundige modellen of inversietechnieken om de diepte van magnetische bronnen te schatten.
  • Modellering: Het creëren van diepteprofielen om te visualiseren hoe magnetische afwijkingen zich verhouden tot ondergrondse structuren.
 • Voorwaartse modellering:
  • Werkwijze: Simuleren van magnetische reacties op basis van hypothetische geologische structuren.
  • Modellering: Het testen van verschillende geologische modellen om waargenomen magnetische afwijkingen te matchen, wat helpt bij het begrijpen van ondergrondse geometrie.
 • Inversietechnieken:
  • Werkwijze: Het wiskundig omkeren van magnetische gegevens om kwantitatieve informatie over ondergrondse eigenschappen te verkrijgen.
  • Modellering: Het genereren van 3D-modellen die de verdeling van magnetische gevoeligheid of andere fysieke eigenschappen weergeven.
 • Integratie met andere geofysische gegevens:
  • Werkwijze: Magnetische gegevens combineren met gegevens van anderen geofysische methoden (bijv. seismisch, zwaartekracht) voor uitgebreide 3D-modellering.
  • Modellering: Het bouwen van nauwkeurigere representaties van ondergrondse structuren door meerdere datasets te integreren.
 • Visualisatietechnieken:
  • Werkwijze: Geavanceerde visualisatietools gebruiken om 3D-modellen van ondergrondse structuren weer te geven.
  • Modellering: Verbetering van de interpretatie en communicatie van complexe geologische kenmerken.

Interpretatie en kartering bij magnetische onderzoeken vereisen een multidisciplinaire aanpak, waarbij geologische kennis, statistische analyse en geavanceerde modelleringstechnieken worden geïntegreerd. De correlatie van magnetische afwijkingen met geologische kenmerken en de ontwikkeling van 3D-modellen dragen bij aan een uitgebreid begrip van de ondergrondse omgeving.