Geologie, de studie van de structuur, processen en geschiedenis van de aarde, is een boeiend vakgebied dat ons helpt het verleden, het heden en de toekomst van onze planeet te begrijpen. Of je nu een beginnend geoloog bent of gewoon geïntrigeerd door de natuurlijke wereld om je heen, het kan een verhelderende ervaring zijn om je te verdiepen in de pagina's van een goed geschreven geologieboek. In dit artikel zullen we enkele van de beste beschikbare geologieboeken verkennen, die tegemoetkomen aan een verscheidenheid aan interesses en expertiseniveaus. Van inleidende teksten die de basis leggen voor geologische kennis tot geavanceerde delen die zich verdiepen in specifieke subgebieden: deze boeken bieden een schat aan informatie, inzichten en inspiratie voor iedereen die nieuwsgierig is naar de geologische wonderen van de aarde. Of je er nu gepassioneerd over bent rotsen, mineralen, fossielen, of de krachten die onze planeet vormgeven, er wacht een geologieboek om je horizon te verbreden.

Inleidende geologie

“Aarde: Portret van a Planeet'door Stephen Marshak

“Earth: Portrait of a Planet” van Stephen Marshak is een uitzonderlijk geologisch meesterwerk dat de lezer meeneemt op een boeiende reis door het ingewikkelde tapijtwerk van de geschiedenis en processen van onze planeet. Dit boek dient als een definitieve gids voor zowel studenten als liefhebbers die op zoek zijn naar een uitgebreid begrip van de geologie.

Met een scherpe focus op toegankelijkheid en betrokkenheid verweeft Marshak's schrijven naadloos complexe geologische concepten met elkaar, waardoor ze toegankelijk worden voor lezers op alle niveaus van expertise. Het boek bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van de De formatie van de aarde en de dynamiek van platentektoniek tot de vorming van rotsen, mineralen en landschappen.

Wat ‘Earth: Portrait of a Planet’ echt onderscheidt, zijn de visueel verbluffende illustraties, foto’s en diagrammen. Deze levendige beelden vergroten niet alleen het begrip, maar wekken ook een gevoel van verwondering over de natuurlijke wereld op. De zorgvuldige balans van het boek tussen wetenschappelijke nauwkeurigheid en leesbaarheid maakt het tot een onschatbare bron voor geologiestudenten en een verrukkelijke lectuur voor iedereen die geïntrigeerd is door de geologische wonderen van de aarde.

"Fysische geologie" door Charles Plummer, Diane Carlson en Lisa Hammersley

“Physical Geology” door Charles Plummer, Diane Carlson en Lisa Hammersley is een alom gerespecteerd en veel gebruikt leerboek dat dient als een uitstekende bron voor inleidende geologiecursussen. Dit uitgebreide boek biedt een toegankelijke en diepgaande verkenning van de fundamentele principes en concepten van de fysische geologie.

De kracht van het boek ligt in de helderheid van de uitleg en de goed georganiseerde structuur, waardoor studenten een solide basis in de geologie kunnen opbouwen. Het behandelt een reeks essentiële onderwerpen, van de samenstelling en structuur van de aarde tot platentektoniek, geologische processen en de geschiedenis van de aarde. Door de hele tekst heen gebruiken de auteurs duidelijke taal en talloze illustraties om complexe ideeën te vereenvoudigen, zodat studenten zelfs uitdagende concepten kunnen begrijpen.

'Fysische geologie' staat bekend om zijn informatieve beelden, waaronder foto's van hoge kwaliteit, diagrammen en kaarten. Deze visuele hulpmiddelen verbeteren de leerervaring door voorbeelden uit de echte wereld te bieden en lezers te helpen visualiseren geologische verschijnselen.

"Essentials of Geology" door Frederick Lutgens, Edward Tarbuck en Dennis Tasa

“Essentials of Geology” door Frederick Lutgens, Edward Tarbuck en Dennis Tasa is een hoog aangeschreven inleidend leerboek over geologie dat de belangrijkste concepten van de geologie in een toegankelijk en boeiend formaat destilleert. Of je nu een student bent die nieuw is in het vakgebied of iemand bent met een algemene interesse in aardwetenschappen, dit boek biedt een uitgebreid overzicht van het onderwerp.

Een van de opvallende kenmerken van “Essentials of Geology” is de gebruiksvriendelijke aanpak. De auteurs presenteren complexe geologische onderwerpen op een duidelijke en beknopte manier, waarbij ze gebruik maken van alledaagse taal en herkenbare voorbeelden. Dit maakt het een ideale keuze voor mensen die misschien geen sterke wetenschappelijke achtergrond hebben.

Het boek behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de interne structuur van de aarde, platentektoniek, mineralen, gesteenten, aardbevingen, vulkanen, en meer. Het duikt ook in milieu- en maatschappelijke kwesties die verband houden met de geologie, zoals natuurlijke gevaren en het beheer van hulpbronnen.

Structurele geologie

“Structurele geologie” door Robert J. Twiss en Eldridge M. Moores

‘Structural Geology’ door Robert J. Twiss en Eldridge M. Moores is een hoog aangeschreven leerboek dat zich verdiept in de fascinerende wereld van structurele geologie. Dit boek wordt algemeen erkend vanwege de uitgebreide dekking van het onderwerp, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor studenten, onderzoekers en professionals op het gebied van de geologie.

De kracht van dit boek ligt in de systematische en gedetailleerde verkenning van structurele geologische principes. Het leidt lezers door de complexe processen en krachten die de aardkorst vormen en geologische structuren creëren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer stress en spanning, vervormingsmechanismen, rotsmechanica, breuken, vouwen en nog veel meer.

Een van de belangrijkste kenmerken van ‘Structurele Geologie’ is de nadruk op praktische toepassingen. De auteurs bieden talloze praktijkvoorbeelden en casestudy's, waardoor lezers de principes van structurele geologie kunnen toepassen op geologische kartering, verkenning van hulpbronnen en risicobeoordeling. Deze praktische benadering maakt het boek bijzonder waardevol voor aspirant-geologen en onderzoekers.

Het boek is overzichtelijk, met duidelijke uitleg en illustratieve diagrammen en foto's die helpen bij het visualiseren van geologische structuren en processen. Het bevat ook oefeningen en problemen die praktijkgericht leren en probleemoplossing aanmoedigen.

“Een inleiding tot geologische structuren en kaarten” door George M. Bennison

“An Introduction to Geological Structures and Maps” door George M. Bennison is een hoog aangeschreven leerboek dat zich richt op de essentiële aspecten van geologische structuren en hoe deze effectief kunnen worden weergegeven door middel van geologische kaarten. Dit boek is vooral waardevol voor studenten, geologen en iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van de interpretatie van geologische kenmerken in het veld.

Het boek biedt een uitgebreide inleiding tot belangrijke geologische structuren, zoals plooien, foutenen gewrichten, en legt uit hoe deze structuren tot uitdrukking komen in geologische kaarten. Het behandelt fundamentele concepten in de structurele geologie, waaronder spanning en spanning, vervormingsmechanismen en de geologische processen die verantwoordelijk zijn voor verschillende structurele kenmerken.

Wat dit boek onderscheidt, is de nadruk op praktisch veldwerk en kaartvaardigheden. Bennison begeleidt lezers bij het maken van geologische kaarten, van het verzamelen van veldgegevens tot het schetsen van geologische dwarsdoorsneden. Deze praktische aanpak helpt aspirant-geologen de cruciale vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het interpreteren en representeren van geologische structuren in een reële context.

Mineralogie en Petrologie

“Inleiding tot de mineralogie” door William D. Nesse

“Introductie tot Mineralogie” door William D. Nesse is een algemeen erkend en gerespecteerd leerboek dat een uitgebreide introductie biedt in de wereld van mineralen. Dit boek is een essentieel hulpmiddel voor studenten, liefhebbers van mineralen en geologen die zich willen verdiepen in het fascinerende vakgebied van de natuurkunde mineralogie.

Een van de sterke punten van dit boek is de systematische benadering van de studie van mineralen. Nesse bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder minerale chemie, kristallografie, mineraalidentificatie en de classificatie van mineralen. Hij onderzoekt ook de geologische processen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van mineralen en de omgevingen waarin verschillende mineralen worden gevonden.

Het boek staat bekend om zijn duidelijke en beknopte uitleg, waardoor complexe mineralogische concepten toegankelijk worden gemaakt voor lezers met verschillende niveaus van wetenschappelijke achtergrond. Het bevat talrijke foto's en illustraties van hoge kwaliteit om te helpen bij de visuele identificatie van mineralen, evenals kristallografische diagrammen om lezers te helpen minerale structuren te begrijpen.

“Inleiding tot de Mineralogie” legt ook een sterke nadruk op de praktische aspecten van de identificatie van mineralen. Het biedt richtlijnen voor het gebruik van mineralogische hulpmiddelen en technieken, zoals gepolariseerd lichtmicroscopie en röntgendiffractie, die essentieel zijn voor het identificeren en karakteriseren van mineralen in zowel laboratorium- als veldomgevingen.

“Igneous en metamorfe petrologie” door Myron G. Best

“Igneous and Metamorphic Petrology” door Myron G. Best is een gerespecteerd en uitgebreid leerboek dat zich verdiept in de fascinerende gebieden van de stollings- en metamorfe geologie. Dit boek is van onschatbare waarde voor geologiestudenten, onderzoekers en professionals die op zoek zijn naar een diepgaand inzicht in de processen en gesteenten die verband houden met deze twee belangrijke takken van natuurkunde. petrologie.

Het boek behandelt een breed scala aan onderwerpen, te beginnen met de grondbeginselen van stollings- en metamorfe processen. Het onderzoekt de oorsprong van magma's, de vorming van stollingsgesteenten, en de classificatie en identificatie van stollingsmineralen en gesteenten. Het duikt ook in de processen van metamorfose, de classificatie van metamorfe gesteentenen de petrologische studie van metamorfe minerale assemblages.

Een van de opmerkelijke sterke punten van “Igneous and Metamorphic Petrology” is de duidelijke en georganiseerde presentatie van complexe geologische concepten. Myron G. Best biedt lezers gedetailleerde uitleg en gebruikt illustratieve diagrammen, foto's en grafieken om het begrip te vergroten. Het boek bevat ook casestudies en voorbeelden uit geologische omgevingen uit de echte wereld, waardoor de inhoud herkenbaar en boeiend wordt.

Naast de uitgebreide dekking legt het boek een sterke nadruk op de toepassing van petrologische kennis op geologisch onderzoek. Het biedt inzicht in de interpretatie van petrografische dunne secties, geochemische analyses en veldobservaties, essentiële vaardigheden voor geologen.

Sedimentologie en Stratigrafie

“Principes van sedimentologie en stratigrafie” door Sam Boggs Jr.

"Principes van Sedimentologie and Stratigraphy” door Sam Boggs Jr. is een alom gerespecteerd en veelomvattend leerboek dat een diepgaande verkenning biedt van de processen die betrokken zijn bij de vorming van sedimentair gesteente en de principes van stratigrafie. Dit boek is een essentieel hulpmiddel voor geologiestudenten, sedimentologen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de sedimentaire gegevens van de aarde en de interpretatie van geologische sequenties.

Het boek begint met het behandelen van de grondbeginselen van de sedimentologie, inclusief de processen van sedimentologie sediment transport, afzetting en lithificatie. Het bespreekt de classificatie en kenmerken van sedimentair gesteente, sedimentaire structuren en de interpretatie van sedimentaire omgevingen. Het onderzoekt ook de principes van stratigrafie, inclusief de principes van superpositie, oorspronkelijke horizontale relaties, transversale relaties en faunaopeenvolging.

Een van de sterke punten van “Principles of Sedimentology and Stratigraphy” is de duidelijke en beknopte uitleg van complexe geologische concepten. Sam Boggs Jr. presenteert het materiaal op een georganiseerde en toegankelijke manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van talrijke illustraties, foto's en diagrammen om het begrip te vergemakkelijken. Het boek bevat ook praktijkvoorbeelden en casestudies die de praktische toepassingen van sedimentologie en stratigrafie benadrukken.

Het boek legt een sterke nadruk op de integratie van veldwerk, laboratoriumanalyse en geologische kartering, waardoor lezers de tools en vaardigheden krijgen die nodig zijn om sedimentair gesteente en stratigrafische sequenties te onderzoeken. Het gaat ook in op het belang van milieu- en economische overwegingen in de sedimentaire geologie.

“Sedimentaire geologie” door Donald R. Prothero en Fred Schwab

“Sedimentary Geology” door Donald R. Prothero en Fred Schwab is een hoog aangeschreven leerboek dat een uitgebreide en gedetailleerde verkenning biedt van de processen, principes en geologische geschiedenis die verband houden met sedimentair gesteente. Dit boek is een essentieel hulpmiddel voor geologiestudenten, sedimentaire geologen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het ontrafelen van de sedimentaire archieven van de aarde.

Het boek bestrijkt een breed spectrum aan onderwerpen binnen de sedimentaire geologie, waaronder sedimentaire omgevingen, sedimenttransport, afzettingsprocessen, sedimentaire structuren en diagenese. Het gaat ook in op de identificatie, classificatie en interpretatie van sedimentair gesteente, evenals op de principes van stratigrafie en sequentiestratigrafie.

Een van de opvallende kenmerken van “Sedimentaire Geologie” is de grondigheid in het behandelen van zowel klassieke als moderne concepten in het veld. Het omvat recent onderzoek en ontwikkelingen in de sedimentaire geologie, terwijl een sterke basis in traditionele principes behouden blijft.

De teksten van Donald R. Prothero en Fred Schwab zijn helder, beknopt en boeiend, waardoor complexe geologische concepten toegankelijk worden gemaakt voor lezers op verschillende niveaus van expertise. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto's, diagrammen en figuren die helpen bij het visuele begrip van sedimentaire processen en kenmerken.

Bovendien benadrukken de auteurs het belang van veldwerk, laboratoriumanalyses en geologische kartering in de sedimentaire geologie. Ze bieden praktische inzichten in het uitvoeren van sedimentologisch onderzoek en het interpreteren van sedimentaire sequenties in zowel moderne als oude omgevingen.

geomorfologie

"Geomorfologie" door Adrian Harvey

“Introductie van geomorfologie: een gids voor landvormen and Processes” van Adrian Harvey is een waardevolle toevoeging aan het vakgebied van de aard- en milieuwetenschappen. Dit leerboek dient als een toegankelijke en uitgebreide introductie tot de fascinerende wereld van de geomorfologie, die zich richt op de studie van landvormen en de processen die verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van het aardoppervlak.

Een van de opvallende kenmerken van het boek is de duidelijke en beknopte uitleg van complexe geomorfologische concepten. Adrian Harvey begeleidt lezers op bekwame wijze door de fijne kneepjes van de ontwikkeling van landvormen, geologische processen en omgevingsinteracties. De tekst is zorgvuldig georganiseerd, waardoor een geleidelijke verkenning van de geomorfologie mogelijk is, waardoor deze geschikt is voor zowel nieuwkomers als mensen met voorkennis.

“Introducing Geomorphology” is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen, diagrammen en foto's die helpen bij het visualiseren en begrijpen van verschillende landvormen en geologische processen. Deze beelden verbeteren de leerervaring en maken het gemakkelijker om de besproken concepten te begrijpen.

“Geomorfologie: de mechanica en chemie van landschappen” door Robert S. Anderson

“Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes” door Robert S. Anderson is een veelgeprezen leerboek dat ingaat op de complexe processen die het aardoppervlak beheersen en de vorming van zijn landvormen. Geomorfologie, een tak van de geologie, richt zich op het begrijpen van hoe geologische processen landschappen vormgeven, waardoor het een fundamenteel vakgebied binnen de aardwetenschappen is.

Dit leerboek hanteert een holistische benadering van de geomorfologie en benadrukt de wisselwerking tussen de mechanische en chemische aspecten van landschapsevolutie. Het biedt een gedetailleerde verkenning van onderwerpen als erosie, verwering, sedimenttransport, rivierdynamiek, gletsjerprocessen en meer, en bieden diepgaande uitleg van de onderliggende principes en mechanismen die een rol spelen.

Het boek is verrijkt met talloze illustraties, diagrammen en foto's die lezers helpen geomorfologische kenmerken en processen te visualiseren. Deze beelden zijn behulpzaam bij het begrijpen van de ingewikkelde geologische verschijnselen die in de hele tekst worden besproken.

Bovendien integreert 'Geomorfologie' voorbeelden uit de echte wereld en casestudies, die laten zien hoe geomorfologische principes worden toegepast in praktische scenario's, waaronder planning van landgebruik, gevarenbeoordeling en milieubehoud.

Door het interdisciplinaire karakter van de geomorfologie te benadrukken, onderstreept het boek hoe het kruist met gebieden als hydrologie, klimatologie en ecologie, waardoor een breder perspectief op landschapsprocessen wordt geboden.

Milieugeologie

"Milieugeologie" door Carla Montgomery

“Environmental Geology” van Carla Montgomery is een hoog aangeschreven leerboek dat een uitgebreide verkenning biedt van de interacties tussen geologie en het milieu. Milieugeologie is een cruciaal vakgebied binnen de aardwetenschappen, dat zich richt op de studie van geologische processen en hoe deze de natuurlijke omgeving en menselijke samenlevingen beïnvloeden.

Het leerboek van Carla Montgomery biedt een diepgaande duik in de principes en concepten van de omgevingsgeologie. Het bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder natuurlijke gevaren (zoals aardbevingen, vulkanen, enz.). aardverschuivingen), watervoorraden, bodem- en sedimentaire processen, geologische aspecten van klimaatverandering, en de rol van de geologie bij het aanpakken van milieuproblemen.

Een van de opmerkelijke sterke punten van “Environmental Geology” is het vermogen om complexe geologische concepten toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het boek geeft duidelijke en beknopte uitleg van geologische processen en hun implicaties voor het milieu. Het maakt gebruik van talloze voorbeelden, casestudies en scenario's uit de praktijk om de praktische relevantie van de omgevingsgeologie te illustreren.

Montgomery's tekst is verrijkt met beeldmateriaal, waaronder foto's, diagrammen en kaarten, die helpen bij het begrijpen van geologische verschijnselen en hun impact op het milieu. Deze visuele hulpmiddelen helpen lezers theorie te verbinden met observaties uit de echte wereld.

vulkanologie

“Vulkanen: vuur van de aarde” door Maurice Krafft en Katia Krafft

“Volcanoes: Fire from the Earth” van Maurice Krafft en Katia Krafft is een boeiende verkenning van de buitengewone wereld van vulkanen. Dit boek is een boeiende en informatieve bron voor iedereen die gefascineerd is door de geologische wonderen en de vernietigende kracht van vulkanische activiteit.

Maurice en Katia Krafft waren gerenommeerde vulkanologen en baanbrekende fotografen die hun leven wijdden aan het bestuderen en documenteren van vulkanen. In ‘Volcanoes: Fire from the Earth’ delen ze hun uitgebreide kennis en adembenemende foto’s om lezers een diepgaand inzicht te geven in deze natuurlijke fenomenen.

Het boek behandelt een breed scala aan onderwerpen die verband houden met vulkanen, waaronder hun vorming, uitbarstende processen, vulkanische landschappen en de impact van vulkanische activiteit op het milieu en de samenleving. Het duikt ook in de ervaringen en avonturen van de Kraffts terwijl ze naar enkele van 's werelds meest actieve en gevaarlijke vulkanen reisden om hun schoonheid en kracht vast te leggen.

Een van de belangrijkste sterke punten van dit boek is de verbluffende visuele inhoud. De foto's van de Kraffts van uitbarstende vulkanen, lavastromen en vulkanische landschappen zijn niet alleen ontzagwekkend, maar bieden ook waardevolle inzichten in de dynamiek van vulkanische activiteit. Deze beelden helpen lezers de majesteit en onvoorspelbaarheid van vulkanen te waarderen.

Naast de beelden is het schrijven van de Kraffts zowel informatief als boeiend. Ze brengen hun passie voor vulkanen en hun toewijding aan wetenschappelijk onderzoek over, waardoor complexe geologische concepten toegankelijk worden voor een algemeen publiek.

palaeontologie

“Inleiding tot de studie van dinosaurussen” door Anthony J. Martin

“Introduction to the Study of Dinosaurs” door Anthony J. Martin is een gerenommeerd en uitgebreid leerboek dat een gedetailleerde introductie biedt tot de fascinerende wereld van dinosauriërs. Dit boek is een essentieel hulpmiddel voor studenten, dinosaurusliefhebbers en iedereen die hierin geïnteresseerd is palaeontologie en het prehistorische verleden van de aarde.

Het leerboek, geschreven door Anthony J. Martin, biedt een diepgaande verkenning van de studie van dinosauriërs. Het bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de geschiedenis van de paleontologie, classificatie en evolutie van dinosauriërs, anatomie en fysiologie van dinosauriërs, gedrag, ecologie en de geologische context waarin dinosaurussen leefden.

Een van de sterke punten van het boek is het vermogen om complexe wetenschappelijke concepten op een toegankelijke en boeiende manier over te brengen. Het biedt duidelijke en beknopte uitleg van paleontologische methoden, zoals de ontdekking en opgraving van fossielen, evenals de interpretatie van fossiel bewijsmateriaal.

De tekst is verrijkt met talrijke illustraties, diagrammen en foto's die helpen bij het visualiseren van de anatomie, het gedrag en hun prehistorische omgevingen van dinosauriërs. Deze beelden zijn behulpzaam bij het begrijpen van de wereld van dinosaurussen.

hydrogeologie

“Toegepaste Hydrogeologie” door CW Fetter Jr.

“Applied Hydrogeology” door CW Fetter Jr. is een alom geprezen en uitgebreid leerboek dat een grondige introductie biedt op het gebied van hydrogeologie. Dit boek is van onschatbare waarde voor studenten, professionals en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de distributie, beweging en beheer van grondwaterbronnen.

Het leerboek van Fetter biedt een uitgebreide verkenning van de hydrogeologie en bestrijkt een breed spectrum aan onderwerpen, waaronder de eigenschappen van aquifers, grondwaterstroming, puthydrauliek, grondwaterchemie, verontreiniging en de praktische aspecten van het beheer en de sanering van grondwatervoorraden.

Een van de belangrijkste sterke punten van dit boek is het vermogen om complexe hydrogeologische concepten op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren. Fetter biedt lezers duidelijke uitleg, illustratieve diagrammen en praktische voorbeelden die de ingewikkelde processen die het grondwatergedrag bepalen, demystificeren.

De tekst wordt verder verrijkt met casestudies uit de praktijk, die de toepassing van hydrogeologische principes benadrukken om praktische uitdagingen aan te pakken, zoals grondwaterverontreiniging en de ontwikkeling van hulpbronnen.

Naast de uitgebreide dekking van hydrogeologie, omvat “Toegepaste Hydrogeologie” de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Het houdt lezers op de hoogte van hedendaagse technieken en technologieën die worden gebruikt bij de beoordeling en het beheer van grondwater.

“Hydrogeologie: principes en praktijk” door Kevin M. Hiscock

“Hydrogeology: Principles and Practice” door Kevin M. Hiscock is een hoog aangeschreven en uitgebreid leerboek dat een gedetailleerde en praktische verkenning biedt van het vakgebied hydrogeologie. Dit boek is een essentieel hulpmiddel voor studenten, professionals en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de principes, technieken en toepassingen van hydrogeologie.

Het leerboek van Hiscock biedt een diepgaand onderzoek naar hydrogeologie, dat een breed scala aan onderwerpen bestrijkt. Het omvat discussies over grondwaterstroming, aquifer-eigenschappen, puthydrauliek, grondwaterkwaliteit, verontreiniging en het beheer van grondwatervoorraden.

Een van de sterke punten van dit boek is het vermogen om complexe hydrogeologische concepten op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren. Hiscock biedt lezers duidelijke uitleg, illustratieve diagrammen en praktijkvoorbeelden die het begrip van grondwatergedrag en -beheer vergemakkelijken.

Het boek is verrijkt met casestudies en praktische voorbeelden die de toepassing demonstreren van hydrogeologische principes om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken, zoals de ontwikkeling van grondwatervoorraden, sanering van verontreiniging en beoordeling van de milieueffecten.

Naast de uitgebreide dekking benadrukt “Hydrogeologie: Principes en Praktijk” de praktische aspecten van hydrogeologisch onderzoek en veldwerk. Het biedt inzicht in grondwaterbeoordelingstechnieken, methoden voor gegevensverzameling en het gebruik van modelleringsinstrumenten in hydrogeologische studies.