Dinosaur Ridge is een wereldberoemde paleontologische en geologische vindplaats in de buurt van Morrison, Colorado, in de Verenigde Staten. Het is een plaats van grote betekenis op het gebied van beide palaeontologie en geologie, en biedt een uniek inzicht in de eeuwenoude geschiedenis van de aarde.

Locatie en geologische context: Dinosaur Ridge ligt in het Morrison Fossil Area National Natural Landmark, dat deel uitmaakt van de grotere Morrison Formation. De Morrison-formatie is een geologische formatie die dateert uit de late Jura-periode, ongeveer 148 tot 155 miljoen jaar geleden. Deze formatie staat bekend om zijn rijke verzameling van fossielen en unieke gesteentelagen die waardevolle inzichten bieden in de prehistorische wereld.

Dinosaur Ridge zelf is een lange, kronkelende bergkam die zich ongeveer drie kilometer uitstrekt langs de oostelijke uitlopers van de Rocky Mountains en een prachtig uitzicht biedt op het omringende landschap. De nok bestaat voornamelijk uit zandsteen en moddersteen lagen, die werden afgezet in oude omgevingen, variërend van rivieroevers en uiterwaarden tot meren en moerassen tijdens de late Jura-periode.

Betekenis in de paleontologie: Dinosaur Ridge wordt gevierd vanwege zijn uitzonderlijke fossiele ontdekkingen, waaronder een gevarieerd aanbod aan dinosaurussporen en fossielen uit het late Jura-tijdperk. Enkele van de belangrijkste paleontologische kenmerken en bevindingen bij Dinosaur Ridge zijn onder meer:

 1. Dinosaurussporen: De site staat bekend om zijn goed bewaarde voetafdrukken van dinosaurussen, die waardevolle informatie verschaffen over het gedrag en de voortbeweging van verschillende dinosaurussoorten. Deze sporen zijn te vinden op blootgestelde rotsoppervlakken en bevatten afdrukken van zowel herbivore als vleesetende dinosaurussen.
 2. Versteende botten: Naast sporen zijn er talloze dinosaurusbotten en skeletten ontdekt in de Morrison-formatie bij Dinosaur Ridge. Deze fossielen hebben wetenschappers geholpen de soorten dinosaurussen te begrijpen die tijdens het late Jura in de regio leefden.
 3. Plantenfossielen: Dinosaur Ridge bevat ook gefossiliseerde planten en oude flora, die inzicht bieden in het plantenleven dat naast dinosaurussen in dit oude ecosysteem bestond.

Betekenis in de geologie: Vanuit geologisch perspectief is Dinosaur Ridge om verschillende redenen belangrijk:

 1. stratigrafie: De blootliggende rotslagen bij Dinosaur Ridge tonen de stratigrafie van de Morrison-formatie, waardoor geologen de afzettingsprocessen en de sedimentaire geschiedenis van de regio tijdens het late Jura kunnen bestuderen.
 2. Fossilisatieprocessen: De site biedt mogelijkheden om de processen van fossielen te bestuderen, inclusief hoe sporen en botten gedurende miljoenen jaren bewaard zijn gebleven.
 3. Educatieve waarde: Dinosaur Ridge dient als een belangrijk educatief hulpmiddel en biedt bezoekers de kans om meer te weten te komen over de geologische geschiedenis van de aarde en de geschiedenis ervan evolutie van het leven op onze planeet.

Concluderend: Dinosaur Ridge is een opmerkelijke site die paleontologische en geologische betekenis combineert. Het stelt zowel wetenschappers als enthousiastelingen in staat de oude wereld van de dinosauriërs te verkennen en een dieper inzicht te krijgen in het geologische verleden van de aarde tijdens de late Jura-periode. Bovendien blijft het nieuwsgierigheid en wetenschappelijk onderzoek inspireren, waardoor het een geliefde locatie is in de studie van de geschiedenis van de aarde.

Geologische kenmerken

Twee van de opvallende geologische kenmerken zijn de Dakota Hogback en de Morrison Formation.

1. Dakota Hogback: De Dakota Hogback is een opvallend geologisch kenmerk dat zich kilometers lang uitstrekt langs de oostelijke uitlopers van de Rocky Mountains. Het is een prominente bergkam die bestaat uit gekantelde en geërodeerde lagen sedimentair gesteente. Hier is een uitleg van de unieke kenmerken:

 • Opleidingen: De Dakota Hogback werd gevormd tijdens het Late Krijt, ongeveer 100 miljoen jaar geleden. Gedurende deze tijd was het gebied bedekt door een ondiepe zee en lagen zandsteen, schalie en kalksteen miljoenen jaren lang zijn afgezet.
 • Gekantelde lagen: Wat de Dakota Hogback onderscheidt, is de steile hoek waaronder deze sedimentaire lagen gekanteld zijn. Deze kanteling vond plaats als gevolg van geologische krachten, zoals tektonische activiteit en opwaartse kracht, waardoor de ooit horizontale rotslagen onder een hoek omhoog werden geduwd.
 • Erosie: Gedurende miljoenen jaren heeft erosie door wind, water en ijs deze gekantelde lagen blootgelegd, waardoor de kenmerkende varkensrug is ontstaan ​​die we vandaag de dag zien. De erosiebestendige zandsteenlagen vormen de prominente ruggen, terwijl de zachtere schalielagen gemakkelijker eroderen, waardoor valleien en hellingen ontstaan.
 • Fossielen: Hoewel de Dakota Hogback zelf niet bekend staat om zijn fossiele vondsten, kunnen de gesteentelagen erin fossielen bevatten, vooral in de schalie- en kalksteenlagen. Deze fossielen kunnen waardevolle informatie verschaffen over het oude zeeleven dat ooit de regio bewoonde.

2. Morrison-formatie: De Morrison-formatie is een bekende geologische formatie die ten grondslag ligt aan een groot deel van het westen van de Verenigde Staten en van groot belang is voor de paleontologie. Hier is een beschrijving van de Morrison-formatie met betrekking tot Dinosaur Ridge:

 • Samenstelling: De Morrison-formatie bestaat voornamelijk uit sedimentair gesteente, inclusief zandsteen, moddersteen, kalksteen en conglomeraten. Deze rotsen werden afgezet tijdens de late Jura-periode, ongeveer 148 tot 155 miljoen jaar geleden.
 • Oude omgeving: De Morrison-formatie werd afgezet in verschillende omgevingen, waaronder rivieroevers, uiterwaarden, meren en moerassen. Dit gevarieerde scala aan omgevingen wordt weerspiegeld in de verschillende soorten gesteenten en fossielen die in de formatie worden aangetroffen.
 • Fossielen: Een van de belangrijkste aspecten van de Morrison-formatie is het rijke fossielenbestand. Het bevat een grote verscheidenheid aan dinosaurusfossielen, waaronder zowel herbivore als vleesetende soorten. Enkele bekende dinosaurussen uit de Morrison-formatie zijn Allosaurus, Stegosaurus en Apatosaurus (voorheen bekend als Brontosaurus).
 • Dinosaurusrug: Dinosaur Ridge is een specifieke locatie waar de Morrison-formatie is blootgelegd en heeft talloze dinosaurussporen en fossielen opgeleverd. De site is vooral beroemd om zijn dinosaurussporen, die waardevolle inzichten bieden in het gedrag en de voortbeweging van deze oude wezens.

Samenvattend zijn de Dakota Hogback en de Morrison Formation belangrijke geologische kenmerken van Dinosaur Ridge. De Dakota Hogback is een opvallende bergkam met gekantelde sedimentlagen, terwijl de Morrison Formation een fossielrijke geologische eenheid is die de overblijfselen van dinosauriërs uit de late Jura-periode bewaart. Samen maken deze kenmerken Dinosaur Ridge tot een unieke en belangrijke site voor zowel geologen als paleontologen.