Stichtite

Stichtiet is een mineraal dat bekend staat om zijn opvallende violette tot roze-paarse kleur. Het is een relatief zeldzaam mineraal en wordt vaak in verband gebracht met serpentijn rotsen.

Definitie en basiskenmerken: Stichtiet is een gehydrateerd magnesium chromium carbonaat mineraal. Het behoort tot de klasse van carbonaat mineralen en staat bekend om zijn levendige kleuren, variërend van roze tot paars. Het mineraal komt vaak voor in massieve of botryoïdale (druifachtige) vormen en kan een wasachtige of parelachtige glans vertonen. Stichtiet is doorgaans doorschijnend tot ondoorzichtig en heeft een hardheid variërend van 1 tot 2 op de schaal van Mohs, waardoor het een relatief zacht mineraal is.

Ontdekking en naamgeving: Stichtiet werd voor het eerst ontdekt in Tasmanië, Australië, begin 1900e eeuw. Het is vernoemd naar Robert Carl Sticht, een Amerikaanse mijningenieur en amateur-mineraloog die een belangrijke bijdrage leverde aan de studie van mineralen. De ontdekking in Tasmanië leidde tot de vestiging van de typeplaats, waar de eerste en bepalende exemplaren van het mineraal werden gevonden.

Chemische samenstelling: De chemische formule van stichtiet wordt doorgaans uitgedrukt als (Mg,Fe^2+)_6Cr^3+2(OH)_16CO_3·4H_2O. Deze formule weerspiegelt de samenstelling, waaronder magnesium (Mg), ijzer (Fe), chroom (Cr), hydroxide (OH) en carbonaat (CO_3). De aanwezigheid van chroom is verantwoordelijk voor de kenmerkende paarse tot roze kleur van het mineraal.

Stichtiet wordt vaak aangetroffen in combinatie met andere mineralen, zoals serpentijn, chromiet en magnetiet, in serpentinietgesteenten. De vorming ervan wordt doorgaans geassocieerd met hydrothermie wijziging processen in serpentiniet deposito's.

Vanwege zijn aantrekkelijke kleur en zeldzaamheid wordt stichtiet soms gebruikt als edelsteen in sieraden, maar door zijn zachtheid en beperkte beschikbaarheid komt het minder vaak voor dan andere edelstenen. Het wordt ook gewaardeerd door minerale verzamelaars vanwege zijn unieke kleur en associatie met serpentinietafzettingen.

Fysieke eigenschappen

De fysieke eigenschappen van stichtiet omvatten een reeks kenmerken die helpen bij het identificeren en beschrijven van het mineraal. Hier zijn enkele belangrijke fysieke eigenschappen van stichtiet:

 1. Kleur: Stichtiet staat bekend om zijn kenmerkende violette tot roze-paarse kleur. De intensiteit van de kleur kan variëren en het mineraal kan soms een roodachtige tint vertonen.
 2. Glans: Stichtiet vertoont een wasachtige tot parelachtige glans. Deze eigenschap geeft het mineraal een enigszins glanzend of glansachtig uiterlijk.
 3. Transparantie: Stichtiet is over het algemeen doorschijnend tot ondoorzichtig, wat betekent dat er licht door het mineraal kan dringen, maar het is niet volledig transparant.
 4. Kristalsysteem: Stichtiet wordt niet vaak aangetroffen in goed gedefinieerde kristallen. Het komt meestal voor in massieve, botryoïdale (bolvormige) of aderachtige vormen. Het mineraal kristalliseert in het trigonale kristalsysteem.
 5. Hardheid: Stichtiet is een relatief zacht mineraal met een hardheid variërend van 1 tot 2 op de schaal van Mohs. Dit maakt het gevoelig voor krassen en beperkt het gebruik ervan als edelsteen in sieraden.
 6. Inkijk: Stichtiet vertoont geen duidelijke splitsing, wat betekent dat het niet langs goed gedefinieerde vlakken breekt.
 7. Breuk: Het mineraal vertoont een onregelmatige tot conchoïdale breuk. Breuk verwijst naar de manier waarop een mineraal breekt als het niet splijt.
 8. Dichtheid: De dichtheid van stichtiet varieert, maar bevindt zich over het algemeen aan de onderkant van de schaal. Het soortelijk gewicht van stichtiet kan variëren van ongeveer 2.0 tot 2.5.
 9. Streep: De streep stichtiet, waargenomen door het mineraal over een ongeglazuurde porseleinen plaat te wrijven, is vaak wit.
 10. Verenigingen: Stichtiet wordt vaak aangetroffen in combinatie met kronkelige mineralen, en het voorkomen ervan houdt vaak verband met afzettingen van serpentiniet. Andere geassocieerde mineralen kunnen chromiet, magnetiet en andere secundaire mineralen zijn die worden gevormd door hydrothermische veranderingsprocessen.

Deze fysische eigenschappen dragen gezamenlijk bij aan de identificatie en karakterisering van stichtiet in geologische en mineralogische contexten.

Voorkomen en vorming

Voorval: Stichtiet is een relatief zeldzaam mineraal en wordt meestal aangetroffen in combinatie met serpentinietgesteenten. Serpentiniet is een metamorfe rots dat ontstaat onder hogedrukomstandigheden door de verandering van ultramafische gesteenten, zoals peridotiet, in aanwezigheid van water. Stichtiet komt vaak voor als aderen, coatings of massieve aggregaten in deze serpentinietformaties. Op verschillende locaties zijn opmerkelijke gevallen van stichtiet gemeld, waarbij Tasmanië, Australië, een primaire bron was.

Opleidingen: De vorming van stichtiet is nauw verbonden met de geologische processen die betrokken zijn bij de verandering van ultramafische gesteenten. De volgende stappen schetsen het algemene proces van stichtietvorming:

 1. Ultramafische rotsformatie: Stichtiet wordt geassocieerd met ultramafische gesteenten, zoals peridotiet. Deze rotsen bevatten hoge concentraties magnesium en ijzer en worden vaak aangetroffen in de aardmantel.
 2. Serpentinisatie: De ultramafische gesteenten ondergaan een proces dat serpentinisatie wordt genoemd en waarbij mineralen zoals mineralen worden gehydrateerd olivijn en pyroxeen in aanwezigheid van water. Dit proces resulteert in de vorming van serpentijnmineralen, waaronder antigoriet, hagedisdiet en chrysotiel.
 3. Infiltratie van chroom en andere elementen: Tijdens serpentinisatie infiltreren vloeistoffen die rijk zijn aan elementen zoals chroom (Cr), ijzer (Fe) en andere elementen het gesteente. Deze vloeistoffen kunnen afkomstig zijn uit hydrothermische bronnen of geassocieerd zijn met de aardmantel.
 4. Hydrothermische verandering: De infiltratie van vloeistoffen veroorzaakt hydrothermische veranderingsprocessen binnen het serpentiniet. Deze wijziging kan leiden tot de vorming van secundaire mineralen, waaronder stichtiet. De aanwezigheid van chroom verleent stichtiet de karakteristieke paarse tot roze-paarse kleur.
 5. Adervorming: Stichtiet kan zich vormen in aderen of breuken in het serpentiniet, waardoor vaak lege ruimtes worden opgevuld of bestaande mineralen worden vervangen. Het kan ook voorkomen als botryoïdale massa's of coatings.
 6. Associaties met andere mineralen: Stichtiet wordt vaak aangetroffen in combinatie met andere mineralen zoals chromiet, magnetiet en verschillende serpentijnmineralen. De specifieke minerale assemblage kan variëren afhankelijk van de geologische omstandigheden en de samenstelling van de ultramafische gesteenten.

Het voorkomen van Stichtiet is niet beperkt tot Tasmanië, maar is ook gemeld op andere locaties met serpentinietafzettingen, waaronder Zuid-Afrika en Canada. De vorming van het mineraal is het resultaat van de wisselwerking tussen geologische processen, hydrothermische activiteit en de unieke omstandigheden die voorkomen in ultramafische gesteenteomgevingen.

Locaties van ontdekking

Stichtiet is op verschillende locaties over de hele wereld ontdekt, maar een van de meest opmerkelijke en significante gebeurtenissen vindt plaats in Tasmanië, Australië. Hier zijn enkele belangrijke ontdekkingslocaties:

 1. Tasmanië, Australië:
  • De typelocatie voor stichtiet is Stichtite Hill in de gemeente Dundas in Tasmanië.
  • Stichtiet werd voor het eerst ontdekt in Tasmanië aan het begin van de 1900e eeuw en het mineraal wordt vaak in verband gebracht met serpentinietafzettingen in deze regio.
  • De unieke geologische omstandigheden in Tasmanië, met name de aanwezigheid van ultramafische gesteenten die serpentinisatie ondergaan, dragen bij aan de vorming van stichtiet.
 2. Barberton-district, Zuid-Afrika:
  • Stichtiet is ook gerapporteerd vanuit het Barberton-district in Mpumalanga, Zuid-Afrika.
  • Het mineraal wordt geassocieerd met chromiet en andere mineralen in deze regio.
 3. Kambalda, West-Australië:
  • Stichtiet is gevonden in de Kambalda-regio van West-Australië.
  • Net als bij andere gebeurtenissen wordt het geassocieerd met serpentinietgesteenten en kan het worden aangetroffen in combinatie met andere mineralen zoals chromiet.
 4. Eastern Townships, Quebec, Canada:
  • Stichtiet is gerapporteerd in serpentinietafzettingen in de Eastern Townships-regio van Quebec, Canada.
  • Het mineraal wordt vaak aangetroffen in combinatie met chromiet en andere secundaire mineralen die zijn gevormd door hydrothermische verandering.

Deze locaties benadrukken de associatie van stichtiet met serpentinietrotsen, vooral in regio's met ultramafische rotsformaties die serpentinisatie hebben ondergaan. Het mineraal wordt vaak aangetroffen in aderen, coatings of massieve vormen binnen deze geologische omgevingen. Hoewel Tasmanië een prominente bron blijft, is stichtiet op verschillende andere locaties in de wereld ontdekt, wat bijdraagt ​​aan ons begrip van het geologische voorkomen ervan.

Gebruik van Stichtiet

Stichtiet, met zijn aantrekkelijke kleur en unieke eigenschappen, heeft toepassingen gevonden op verschillende gebieden. Het is echter belangrijk op te merken dat stichtiet vanwege de relatieve schaarste en zachtheid ervan niet zo wijdverbreid wordt gebruikt als de meer gebruikelijke mineralen. Hier zijn enkele toepassingen van stichtiet:

 1. Sieraden:
  • De levendige paarse tot roze-paarse kleur van Stichtiet maakt het een aantrekkelijke edelsteen voor gebruik in sieraden. Het wordt vaak in cabochons of kralen gesneden voor hangers, oorbellen en ringen.
  • Hoewel stichtiet wordt gewaardeerd om zijn schoonheid, maakt zijn zachtheid (1 tot 2 op de schaal van Mohs) het minder geschikt voor dagelijks gebruik in voorwerpen als ringen.
 2. Mineralen verzamelen:
  • Stichtiet is gewild bij mineraalverzamelaars en liefhebbers vanwege zijn unieke kleur en associatie met serpentinietafzettingen. Verzamelaars waarderen exemplaren voor weergave in mineralencollecties.
 3. Metafysisch en New Age-gebruik:
  • In sommige metafysische en New Age-praktijken wordt aangenomen dat stichtiet genezende en kalmerende eigenschappen heeft. Het wordt geassocieerd met emotioneel evenwicht, mededogen en spirituele groei.
  • Sommige mensen gebruiken stichtiet als edelsteen voor meditatie of als decoratief element in metafysische sieraden.
 4. Lapidaire kunst:
  • Lapidarissen kunnen stichtiet gebruiken voor artistieke doeleinden, waarbij ze houtsnijwerk, sculpturen of inlegwerk maken. De kenmerkende kleur kan een esthetische aantrekkingskracht toevoegen aan lapidaire creaties.
 5. Onderzoek en onderwijs:
  • Stichtiet speelt, net als veel andere mineralen, een rol in geologisch onderzoek en onderwijs. Het voorkomen ervan in specifieke geologische omgevingen draagt ​​bij aan ons begrip van de processen op aarde, inclusief serpentinisatie en hydrothermische verandering.

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel stichtiet deze toepassingen heeft, het geen veelgebruikt of commercieel belangrijk mineraal is in vergelijking met de meer gebruikelijke edelstenen. De schaarste ervan, gecombineerd met de zachtheid ervan, beperkt de praktische toepassingen ervan. Individuen die geïnteresseerd zijn in stichtiet waarderen het vaak vanwege zijn esthetische kwaliteiten en unieke geologische associaties.

Gemologische informatie

Gemologische informatie over stichtiet geeft details over de eigenschappen ervan die relevant zijn voor de evaluatie en waardering van edelstenen. Hier zijn de belangrijkste gemologische aspecten van stichtiet:

 1. Kleur:
  • Stichtiet staat bekend om zijn opvallende violette tot roze-paarse kleur. De intensiteit van de kleur kan variëren en het mineraal kan ook een roodachtige tint vertonen.
 2. Glans:
  • Stichtiet vertoont typisch een wasachtige tot parelachtige glans. Dit kenmerk draagt ​​bij aan het enigszins glanzende of glansachtige uiterlijk.
 3. Transparantie:
  • Stichtiet is over het algemeen doorschijnend tot ondoorzichtig. Licht kan tot op zekere hoogte door het mineraal dringen, maar het is niet volledig transparant.
 4. Besnoeiing:
  • Stichtiet wordt vaak in cabochons of kralen gesneden vanwege de zachtheid en het gebrek aan splijting. Cabochons laten de kleur van het mineraal zien en kunnen worden gebruikt in sieradenontwerpen.
 5. Hardheid:
  • Stichtiet heeft een relatief lage hardheid, variërend van 1 tot 2 op de schaal van Mohs. Dit maakt het gevoelig voor krassen en voorzichtigheid is geboden bij het hanteren en dragen van stichtiet-sieraden.
 6. Duurzaamheid:
  • Vanwege zijn zachtheid wordt stichtiet niet als duurzaam beschouwd voor dagelijks gebruik, vooral niet in voorwerpen als ringen. Het is beter geschikt voor sieraden die met zorg worden gedragen en incidenteel worden gebruikt.
 7. verbeteringen:
  • Stichtiet wordt over het algemeen niet onderworpen aan verbeteringen zoals warmtebehandeling of bestraling. De kleur is typisch natuurlijk en komt voort uit de aanwezigheid van chroom in de chemische samenstelling.
 8. Inbegrepen:
  • Stichtiet kan insluitsels of aderen bevatten die het uiterlijk kunnen beïnvloeden. Deze insluitsels zijn natuurlijk en kunnen bijdragen aan het unieke karakter van elke edelsteen.
 9. Soortelijk gewicht:
  • Het soortelijk gewicht van stichtiet kan variëren, maar valt over het algemeen binnen het bereik van ongeveer 2.0 tot 2.5.
 10. Streep:
  • De streep stichtiet, waargenomen door deze over een ongeglazuurd porseleinen bord te wrijven, is vaak wit.
 11. fluorescentie:
  • Stichtiet kan fluorescentie vertonen onder ultraviolet (UV) licht, met kleuren variërend van zwakke tot matige rode fluorescentie.

Gemologen en juweliers houden rekening met deze kenmerken bij het beoordelen van stichtiet voor gebruik in sieraden. Hoewel de zachtheid de toepassing ervan beperkt, maken de unieke kleur en esthetische aantrekkingskracht van stichtiet het een wenselijke keuze voor wie op zoek is naar onderscheidende en minder conventionele edelstenen.

Verlaat de mobiele versie