Home Edelsteen Linariet

Linariet

Linariet is een mineraal dat tot de sulfaatklasse behoort en zich kenmerkt door zijn opvallende diepblauwe tot azuurblauwe kleur. Het is vernoemd naar het district Linares in Spanje, waar het voor het eerst werd ontdekt. Linariet wordt niet alleen gewaardeerd om zijn levendige kleur, maar heeft ook een geologische betekenis en is van belang voor zowel mineralogen, geologen als verzamelaars.

Definitie: Linariet is een zeldzaam secundair mineraal dat doorgaans ontstaat als gevolg van de verwering van primair leiden en koper ertsafzettingen. Het is een koper-loodsulfaathydroxide-mineraal met de chemische formule CuPb(SO4)(OH)2. Dit mineraal komt vaak voor in combinatie met andere secundaire mineralen mineralen, inclusief hoeksite, cerussiet en azurite, in de geoxideerde zones van lood en kopererts deposito's. Linarite staat bekend om zijn prachtige blauwe kristallen, die transparant tot doorschijnend kunnen zijn, en zijn levendige kleur wordt zeer gewaardeerd door verzamelaars.

Geologische betekenis: Linariet heeft verschillende geologische en mineralogische betekenis:

 1. Indicator van ertsafzettingen: Linariet wordt vaak aangetroffen in de geoxideerde zones van lood- en koperertsafzettingen. De aanwezigheid ervan kan voor geologen een indicatie zijn dat deze metaalertsen in de omgeving aanwezig kunnen zijn. Het begrijpen van de mineralogische assemblage, inclusief linariet, kan helpen bij de exploratie van mineralen en het modelleren van ertsafzettingen.
 2. Milieu-implicaties: De vorming van linariet wordt vaak geassocieerd met de verwering en oxidatie van primair materiaal erts mineralen. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu, vooral in mijnbouwregio's, omdat de uitstoot van koper en lood in het milieu zorgwekkend kan zijn vanwege hun potentiële toxiciteit. Het monitoren en begrijpen van de vorming van linariet kan belangrijk zijn voor het beoordelen van de impact op het milieu.
 3. Mineralen verzamelen: Linariet wordt zeer gewaardeerd door mineraalverzamelaars vanwege zijn levendige blauwe kleur en opvallende kristalvormen. Exemplaren van goedgevormde linarietkristallen zijn gewild bij verzamelaars en zijn te vinden op mineralen- en edelstenenshows over de hele wereld.

Samenvattend is linariet een visueel opvallend mineraal met een diepblauwe kleur, en de geologische betekenis ervan ligt in de associatie met ertsafzettingen en zijn rol als indicatormineraal voor bepaalde metaalertsen. Bovendien kan de vorming van linariet en de aanwezigheid ervan in mijngebieden gevolgen hebben voor het milieu, waardoor het van belang is voor zowel geologen als milieuwetenschappers.

Vorming en voorkomen of Linariet

Opleidingen: Linariet wordt doorgaans gevormd als een secundair mineraal via een reeks geologische processen waarbij sprake is van verwering en oxidatie van primaire lood- en koperertsmineralen. De belangrijkste stappen in de vorming ervan zijn als volgt:

 1. Primaire ertsafzettingen: Linariet vormt zich als gevolg van de wijziging van primaire ertsmineralen zoals loodglans (loodsulfide, PbS) en chalcociet (kopersulfide, Cu2S). Deze primaire ertsmineralen worden vaak aangetroffen in hydrothermale adersystemen of andere ertsafzettingen.
 2. Verwering en oxidatie: Na verloop van tijd leidt blootstelling aan atmosferische omstandigheden en water tot verwering en oxidatie van deze primaire mineralen. Dit proces omvat het oplossen van de primaire mineralen en het vrijkomen van lood- en koperionen.
 3. Chemische reacties: Terwijl de vrijgekomen lood- en koperionen een interactie aangaan met sulfaationen (SO4^2-) in de omgeving, kunnen ze zich combineren om linariet te vormen. De chemische formule voor linariet is CuPb(SO4)(OH)2, wat de koper-, lood-, sulfaat- en hydroxidecomponenten aangeeft.
 4. Kristallisatie: Onder de juiste omstandigheden kan linariet kristalliseren en goed gedefinieerde kristallen vormen. Deze kristallen kunnen variëren in grootte en kwaliteit en staan ​​bekend om hun levendige blauwe kleur.

Voorval: Linariet wordt in verschillende geologische omgevingen aangetroffen, vaak in de geoxideerde zones van ertsafzettingen. Enkele veelvoorkomende gebeurtenissen zijn:

 1. Lood- en koperafzettingen: Linariet wordt vaak geassocieerd met lood- en koperertsafzettingen. Het kan worden gevonden op locaties waar primaire ertsmineralen zoals galena (lood) en chalcociet (koper) verwering en verandering hebben ondergaan.
 2. Hydrothermische aderen: Het kan voorkomen in hydrothermale aderen, waar hete, mineraalrijke vloeistoffen door breuken in de aardkorst hebben gecirculeerd. Linariet vormt zich vaak in deze aderen als gevolg van de interactie van deze vloeistoffen met primaire ertsmineralen.
 3. Oxidatiezones: De geoxideerde zones van ertsafzettingen zijn bijzonder gunstig voor de vorming van linariet. Deze zones liggen dichter bij het aardoppervlak en worden beïnvloed door blootstelling aan atmosferische omstandigheden en grondwater.
 4. Associatie met andere mineralen: Linariet wordt vaak aangetroffen in combinatie met andere secundaire mineralen, zoals Anglesiet (loodsulfaat), cerussiet (loodcarbonaat) en azuriet (kopercarbonaat). Deze mineralen kunnen naast elkaar voorkomen als gevolg van vergelijkbare geologische processen.
 5. Wereldwijde distributie: Linariet is op verschillende locaties over de hele wereld ontdekt, met opmerkelijke gebeurtenissen in regio's zoals het Linares-district in Spanje (waar het voor het eerst werd beschreven), maar ook in de Verenigde Staten, Australië, Mexico en verschillende Europese en Afrikaanse landen.

Over het algemeen is de vorming van linariet nauw verbonden met de verandering en verwering van primaire ertsmineralen, waardoor het een waardevol indicatormineraal is voor bepaalde soorten ertsafzettingen. De opvallende blauwe kristallen maken het ook een aantrekkelijk doelwit voor mineralenverzamelaars.

Fysische, optische en chemische eigenschappen van linariet

Linariet is een koper-loodsulfaathydroxide-mineraal dat bekend staat om zijn onderscheidende fysieke, optische en chemische eigenschappen. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van dit mineraal:

Fysieke eigenschappen:

 1. Kleur: Linarite staat bekend om zijn diepblauwe tot azuurblauwe kleur, die kan variëren van hemelsblauw tot marineblauw. Het vertoont vaak een rijke, levendige tint.
 2. Glans: Het mineraal heeft doorgaans een glasachtige tot harsachtige glans, waardoor het een glazig of licht wasachtig uiterlijk krijgt.
 3. Transparantie: Linarietkristallen kunnen transparant tot doorschijnend zijn. Als ze transparant zijn, kunnen ze tot op zekere hoogte licht doorlaten.
 4. Kristalsysteem: Linariet kristalliseert in het monokliene kristalsysteem. Het vormt prismatische tot tabelvormige kristallen met een verscheidenheid aan kristalgewoonten.
 5. Inkijk: Linariet vertoont een slechte splitsing, wat betekent dat het niet gemakkelijk langs goed gedefinieerde vlakken breekt.
 6. Breuk: Het mineraal vertoont vaak een subconchoïdale breuk, wat betekent dat het breekt met gebogen en onregelmatige oppervlakken.
 7. Hardheid: Linarite heeft een matige hardheid, doorgaans variërend van 2.5 tot 3 op de schaal van Mohs. Dit betekent dat het met een vingernagel kan worden bekrast, maar dat het harder is dan de meeste mineralen met een vergelijkbare glans.
 8. Dichtheid: De dichtheid van linariet is relatief hoog, met waarden die doorgaans variëren van 6.7 tot 6.9 gram per kubieke centimeter.

Optische eigenschappen:

 1. Brekingsindex: Linariet heeft een brekingsindex die varieert afhankelijk van het specifieke monster, maar valt doorgaans binnen het bereik van 1.700 tot 1.860.
 2. dubbele breking: Linariet is dubbelbrekend, wat betekent dat het een lichtstraal in twee afzonderlijke stralen kan splitsen wanneer deze door het kristal gaat. Deze eigenschap kan worden gebruikt voor het identificeren van het mineraal.
 3. Spreiding: Het mineraal heeft een relatief hoge dispersie, wat betekent dat het onder bepaalde lichtomstandigheden kleurrijke spectrale effecten kan creëren.

Chemische eigenschappen:

 1. Chemische formule: De chemische formule van linariet is CuPb(SO4)(OH)2. Het bevat koper- (Cu), lood- (Pb), sulfaat- (SO4)-ionen en hydroxide-ionen (OH).
 2. Smaak: Linarite heeft een zoete metaalachtige smaak, wat kenmerkend is voor loodhoudende mineralen. Het wordt echter sterk afgeraden om mineralen te proeven vanwege de potentiële toxiciteit van lood.
 3. Streep: Wanneer de streep linariet op een ongeglazuurde porseleinen plaat wordt gekrast, is deze gewoonlijk lichtblauw tot blauwgrijs, wat overeenkomt met het kopergehalte.
 4. oplosbaarheid: Linariet is matig oplosbaar in water. Wanneer linarietkristallen in contact komen met water, kunnen ze langzaam oplossen, waardoor koper- en loodionen in de oplossing vrijkomen.
 5. Verenigingen: Linariet wordt vaak geassocieerd met andere secundaire mineralen zoals Anglesiet (loodsulfaat), cerussiet (loodcarbonaat) en azuriet (kopercarbonaat), die allemaal in dezelfde geologische omgevingen kunnen voorkomen.

De fysische, optische en chemische eigenschappen van Linarite, samen met zijn opvallende blauwe kleur, maken het tot een interessant mineraal voor zowel mineraalliefhebbers als onderzoekers op het gebied van mineralogie en geologie. Het is echter belangrijk om voorzichtig met linariet om te gaan vanwege de aanwezigheid van lood, dat giftig kan zijn als het wordt ingeslikt of ingeademd.

Identificatie en karakterisering

De identificatie en karakterisering van linariet omvat een combinatie van fysieke, optische en chemische tests en observaties. Mineralogen en geologen gebruiken deze methoden om linarietmonsters nauwkeurig te identificeren en te beschrijven. Hier is een stapsgewijze handleiding over hoe linariet kan worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd:

Identificatie:

 1. Kleur: Een van de meest onderscheidende kenmerken van linariet is de levendige blauwe kleur. Onderzoek de kleur van het mineraal, die kan variëren van lichtblauw tot diep azuurblauw.
 2. Glans: Let op de glans van het mineraal, die doorgaans glasachtig tot harsachtig is, waardoor het een glazig of licht wasachtig uiterlijk krijgt.
 3. Transparantie: Controleer of het linaririetmonster transparant of doorschijnend is. De transparantie kan variëren tussen verschillende exemplaren.
 4. Kristalvorm: Linariet vormt vaak prismatische tot tabelvormige kristallen. Onderzoek de kristalstructuur en de gewoonte om te zien of deze overeenkomen met het monokliene kristalsysteem van linariet.
 5. Hardheid: Bepaal de hardheid van het mineraal door het te testen op de schaal van Mohs. Linariet heeft doorgaans een hardheid variërend van 2.5 tot 3, wat betekent dat het met een vingernagel kan worden bekrast, maar harder is dan de meeste mineralen met een vergelijkbare glans.
 6. Streep: Kras het mineraal op een ongeglazuurd porseleinen bord om de strepen te observeren. De streep is doorgaans lichtblauw tot blauwgrijs vanwege de aanwezigheid van koper.
 7. Splijting en breuk: Onderzoek het mineraal op splitsings- en breukkenmerken. Linariet heeft gewoonlijk een slechte splitsing en kan een subconchoïdale breuk vertonen.
 8. Dichtheid: Meet de dichtheid van het monster met behulp van geschikte technieken en apparatuur. Linariet heeft een relatief hoge dichtheid, doorgaans variërend van 6.7 tot 6.9 g/cm³.

Karakteriseren:

 1. Brekingsindex: Gebruik een refractometer om de brekingsindex van het linarietmonster te meten. De brekingsindex kan variëren binnen het bereik van 1.700 tot 1.860.
 2. dubbele breking: Bepaal of het mineraal dubbelbrekend is door interferentiekleuren te observeren onder gepolariseerd licht. Linariet staat bekend om zijn dubbelbrekende eigenschappen.
 3. Chemische testen: Voer chemische tests uit om de aanwezigheid van specifieke elementen en ionen te bevestigen. De chemische formule van Linarite is CuPb(SO4)(OH)2, dus tests op koper- (Cu), lood- (Pb), sulfaat- (SO4) en hydroxide-ionen (OH) kunnen worden uitgevoerd. Enkele veel voorkomende chemische tests omvatten het gebruik van reagentia om karakteristieke reacties te veroorzaken (bijvoorbeeld neerslagreacties).
 4. Röntgendiffractie (XRD): Voer XRD-analyse uit om de kristalstructuur van het mineraal te identificeren en de identiteit ervan te bevestigen. XRD kan gedetailleerde informatie verschaffen over de rangschikking van atomen in het mineraal.
 5. Microscopisch onderzoek: Onderzoek het linaririetmonster onder een petrografische microscoop om de kristalstructuur, insluitsels en andere microscopische kenmerken te observeren die kunnen helpen bij identificatie.
 6. Verenigingen: Beschouw de geologische context waarin het linarietmonster werd gevonden. Linariet wordt vaak geassocieerd met specifieke mineralen zoals Anglesiet, cerussiet en azuriet, die aanwijzingen kunnen geven voor de aanwezigheid ervan.

Het is belangrijk op te merken dat er op de juiste manier moet worden omgegaan met linariet, omdat het lood bevat, wat giftig kan zijn. Er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en de monsters moeten in een gecontroleerde omgeving worden gehanteerd om de inname of inademing van loodhoudend stof of deeltjes te voorkomen.

Over het algemeen omvat de identificatie en karakterisering van linariet een combinatie van visuele, fysieke, optische en chemische methoden om nauwkeurige en sluitende resultaten te garanderen.

Toepassingen en gebruiksgebieden

Linarit; Runggenbach, Telfer Weißen, Zuid-Tirol, IT; Bildbreiet: 1 mm.; https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Bildanzeige?pict=1545498915

Linariet is geen mineraal dat doorgaans wordt gebruikt voor industriële of praktische toepassingen, omdat de voornaamste betekenis ervan ligt in zijn geologische, mineralogische en verzamelaarsaantrekkingskracht vanwege zijn prachtige blauwe kleur. Er zijn echter enkele gebieden waar het mogelijk beperkte toepassingen of toepassingen heeft:

 1. Mineralen verzamelen: Linariet is zeer gewild bij mineralenverzamelaars en liefhebbers vanwege de opvallende blauwe kleur en aantrekkelijke kristalformaties. Het is een waardevolle aanvulling op mineralencollecties en kan als exemplaar worden tentoongesteld.
 2. Wetenschappelijk onderzoek: Linariet speelt, net als veel andere mineralen, een cruciale rol in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot mineralogie, geologie en kristallografie. Onderzoekers kunnen linariet bestuderen vanwege zijn kristalstructuur, vormingsprocessen en zijn rol in de ontwikkeling van ertsafzettingen.
 3. Educatieve doeleinden: Linariet wordt vaak gebruikt in onderwijsomgevingen om studenten en geologieliefhebbers te helpen meer te leren over de identificatie van mineralen, kristallografie en de relatie tussen mineralen en ertsafzettingen.
 4. Edelstenen- en sieradenindustrie: Hoewel het niet typisch is edelsteen, zou de aantrekkelijke blauwe kleur van linariet mogelijk voor decoratieve doeleinden kunnen worden gebruikt. Het wordt echter niet vaak gebruikt in de edelstenen- en sieradenindustrie vanwege de beperkte beschikbaarheid en de aanwezigheid van lood, wat gezondheidsproblemen veroorzaakt.
 5. Onderzoek in ertsgeologie: De aanwezigheid van linariet kan een aanwijzing zijn voor nabijgelegen lood- en koperertsafzettingen. Geologen en minerale exploratiebedrijven kunnen linariet gebruiken als marker voor prospectie in bepaalde geologische omgevingen.
 6. Historische en culturele betekenis: In sommige gevallen kunnen linaritische exemplaren in musea worden tentoongesteld of worden gebruikt in historische en culturele tentoonstellingen om de schoonheid en diversiteit van mineralen te laten zien.

Het is belangrijk op te merken dat de belangrijkste waarde van linariet niet in de praktische toepassingen ligt, maar eerder in de esthetische en wetenschappelijke aantrekkingskracht ervan. Vanwege de aanwezigheid van lood in linariet moet er voorzichtig mee worden omgegaan en moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om mogelijke gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan lood te voorkomen.

Rassen en gerelateerde mineralen

Linariet is een apart mineraal met een karakteristieke diepblauwe kleur, maar maakt deel uit van een bredere groep mineralen die bekend staat als de ‘linarietgroep’ of ‘linarietsupergroep’. Deze mineralen delen enkele structurele overeenkomsten en komen vaak samen voor in geologische omgevingen. Rassen en verwante mineralen binnen de linarietgroep zijn onder meer:

 1. Linariet: Linariet is het belangrijkste lid van de linarietgroep en staat bekend om zijn intens blauwe kleur. De chemische formule is CuPb(SO4)(OH)2.
 2. Caesariet: Caesariet is een zeldzame variant van de linarietgroep die vernoemd is naar Julius Caesar. Het is een loodkopersulfaathydroxidemineraal met de chemische formule Cu2Pb3(SO4)3(OH)6. Caesariet deelt enkele structurele overeenkomsten met linariet en is ook een blauw mineraal.
 3. Kettneriet: Kettnerite is een ander mineraal binnen de linarietsupergroep. Het heeft de chemische formule CaBi(NO3)3(OH)(H2O)3 en bestaat voornamelijk uit bismut, calcium- en nitraationen. In tegenstelling tot linariet en caesarit is kettneriet niet blauw maar kleurloos tot wit of geel.
 4. Leadhilliet: Leadhilliet is een loodsulfaatcarbonaatmineraal dat nauw verwant is aan linariet. Het vormt zich als een secundair mineraal in loodertsafzettingen, vaak in combinatie met linariet. De chemische formule is Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2.
 5. Susanniet: Susannite is een zeldzaam lid van de linarietgroep en is vernoemd naar Susanna von Carnall. De chemische formule is Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2. Het wordt aangetroffen in loodertsafzettingen en is nauw verwant aan loodhilliet en linariet.
 6. Paralaurioniet: Paralaurioniet is een mineraal dat vaak wordt geassocieerd met linariet in loodertsafzettingen. Het heeft de chemische formule PbCl(OH) en is een chloridehydroxide van lood. De kleur is meestal wit, grijs of kleurloos.

Deze mineralen binnen de linarietgroep delen structurele overeenkomsten en worden vaak samen aangetroffen in geologische omgevingen waar primaire lood- en koperertsmineralen verwering en verandering hebben ondergaan. Hoewel linariet bekend staat om zijn blauwe kleur, kunnen de andere mineralen in de groep verschillende kleuren en kenmerken hebben. Verzamelaars, mineralogen en geologen bestuderen deze mineralen vaak vanwege hun associatie met ertsafzettingen en hun bijdrage aan het begrip van geologische processen.

Opmerkelijke Linarite-plaatsen van Linariet

Linariet is op verschillende opmerkelijke plaatsen over de hele wereld gevonden, vaak in combinatie met lood- en koperertsafzettingen. Enkele van de belangrijkste plaatsen voor linariet zijn onder meer:

 1. Linares-district, Spanje: Linariet werd voor het eerst ontdekt in het district Linares in Spanje, waaraan het zijn naam ontleent. Deze regio in de provincie Jaén staat bekend om zijn leidende en zink afzettingen, en linariet is een van de belangrijkste secundaire mineralen die met deze ertslichamen worden geassocieerd. Het Linares-district heeft enkele van de mooiste linaritische exemplaren opgeleverd.
 2. Broken Hill, Nieuw Zuid-Wales, Australië: Broken Hill is een beroemd mijndistrict in Australië dat bekend staat om zijn rijke lood-zink-zilverertsafzettingen. Linariet wordt aangetroffen in de geoxideerde zones van deze afzettingen en wordt al tientallen jaren verzameld door liefhebbers van mineralen.
 3. Tsumeb-mijn, Namibië: De Tsumeb-mijn staat bekend om zijn mineraalspecimens van wereldklasse, en er is linariet ontdekt in combinatie met andere secundaire mineralen. De mijn heeft uitzonderlijke en vaak grote linarietkristallen geproduceerd.
 4. Blanchard-mijn, New Mexico, VS: De Blanchard-mijn in het mijndistrict Hansonburg in New Mexico is een bekende plaats voor linariet. Het mineraal kan in deze regio samen met andere secundaire mineralen in lood-zinkafzettingen worden gevonden.
 5. Kabwe-mijn (Broken Hill Mine), Zambia: De Kabwe-mijn, voorheen bekend als de Broken Hill Mine, is een van 's werelds oudste lood- en zinkmijnen. Het heeft een verscheidenheid aan secundaire mineralen geproduceerd, waaronder linariet.
 6. Bristol, Connecticut, VS: De plaats in Bristol, Connecticut, heeft fijne linarietmonsters geproduceerd in combinatie met lood- en koperertsafzettingen. Deze exemplaren zijn vaak gewild bij verzamelaars.
 7. Red Cloud Mine, Arizona, VS: De Red Cloud Mine in Arizona staat bekend om zijn kleurrijke en diverse mineraalspecimens. In deze mijn is linariet, samen met andere mineralen, gevonden.
 8. M'Fouati-mijn, Republiek Congo: De M'Fouati-mijn in Centraal-Afrika is een bron van linarietmonsters geweest. Deze mijn staat bekend om zijn lood- en zinkmineralisatie.
 9. M'fouati-district, Republiek Congo: Naast de M'Fouati-mijn is ook linariet gevonden in het bredere M'fouati-district in de Republiek Congo.

Deze plaatsen zijn belangrijk voor mineraalverzamelaars en onderzoekers vanwege de aanwezigheid van linariet in verschillende geologische contexten. De mineraalspecimens uit deze gebieden vertonen vaak rijke blauwe kleuren en goed gevormde kristallen, waardoor ze zeer gewild zijn bij verzamelaars en liefhebbers.

Verlaat de mobiele versie